BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14253006
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół 70

Protokół

nr LXX

 Komisji Budżetowej

 z posiedzenia

w dniu 22 marca  2002 r.

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radny Ryszard Szwajca o godz. 14.00 otworzył posiedzenie Komisji.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 11 członków Komisji oraz goście, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Pkt. 2

Komisja porządek obrad przyjęła jednogłośnie (załącznik nr 2).

Porządek obrad

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Omówienie projektów uchwał na LII sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

4.   Wolne głosy.

5.   Zamknięcie posiedzenia.

Pkt. 3

Jerzy Nowaczyk sekretarz omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Miasta i Gminy Września.

Radny Jerzy Sadowski: W projekcie uchwały nie określono trybu przeprowadzenia konsultacji.

Jerzy Nowaczyk sekretarz: Tryb przeprowadzenia konsultacji każdorazowo określa organ, który przeprowadza konsultacje, uchwała określa tylko postępowanie.

Komisja Budżetowa 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Miasta i Gminy Września.

Roman Karowski naczelnik wydziału komunalno-mieszkaniowego omówił projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.

Stanisława Smoczyńska: Moje zastrzeżenia budzi zapis §25, ponieważ w obrębie miasta są ludzie, którzy hodują zwierzęta i nikomu to nie przeszkadza, nie można „całkowicie” im tego zakazać, ten zapis jest bez sensu.

Proponuję powielić w tym paragrafie zapis §4 pkt. 4: „... pod warunkiem nie stwarzania uciążliwości dla osób trzecich”.

Radna Eugenia Potęga: §20 pkt. 1, zapis w tym paragrafie jest nieścisły, proponuję, by zapis ten został przeredagowany. 

W tym projekcie uchwały wyrazy: „zakaz” i „obowiązek”, są używane zamiennie i nie wiadomo co jest zakazem, a co obowiązkiem, moim zdaniem powinno to być wyjaśnione i ujednolicone.

Radny Jerzy Sadowski: ­§14, proponuję po słowie „komunalnych” dalszy ciąg tego paragrafu wykreślić. Dopracować należy także §15, ponieważ określone w tym zapisie warunki spełnia także np. worek na śmieci.

Po wysłuchaniu powyższych uwag moim zdaniem ten projekt powinien być odesłany do projektodawcy w celu uwzględnienia uwag Komisji Budżetowej.

Radna Eugenia Potęga: W poprzednim regulaminie w §4  pkt. 1 ppkt. 10 znajdował się zapis dotyczący usuwania sopli, moim zdaniem w nowym regulaminie ten zapis także powinien się znaleźć.

Komisja Budżetowa 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”  wnioskuje, by projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września projektodawca dopracował, biorąc pod uwagę sugestie Komisji. 

Marek Przybyła architekt omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie nieruchomości oznacz. nr geod. 37/3, położonej w Bierzglinie.

Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie nieruchomości oznacz. nr geod. 37/3, położonej w Bierzglinie.

Marek Przybyła architekt omówił projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia konieczności dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację obwodnicy dla m. Wrześni w ciągu drogi krajowej nr 15 i ponowienia w niezbędnym zakresie czynności formalno-prawnych. 

Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia konieczności dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację obwodnicy dla m. Wrześni w ciągu drogi krajowej nr 15 i ponowienia w niezbędnym zakresie czynności formalno-prawnych. 

Pkt. 4

Stanisława Smoczyńska wnioskuje, by uregulowano sprawę parkowania samochodów podczas posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej we Wrześni, ponieważ w godzinach pracy nie można zaparkować auta na parkingu ratuszowym.  

Radny Jerzy Sadowski: Proponuję, by Komisja Budżetowa wystąpiła do Przewodniczącego Rady Miejskiej z wnioskiem, by uchwały podczas sesji były podejmowane przed częścią sprawozdawczą.

Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji radny Ryszard Szwajca o godz. 15.45 zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół zawiera 3 ponumerowane stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady.

Protokolant:                                                                                        Przewodniczący Komisji

Robert Klimczak

/-/

radny Ryszard Szwajca

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.