BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14276109
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 6 października 2011 roku

 

 

Protokół

z posiedzenia Komisji Edukacji

z 6 października 2011 r.

 

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak o godz. 14.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1).

 

Uczestnicy komisji nie będący członkami komisji:

 

Waldemar Grześkowiak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni;

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu;

Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni;

Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;

Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).

 

Pkt 5

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak poprosił o przedstawienie przez Panią dyrektor Biblioteki Publicznej projektu reorganizacji bibliotek.

 

Waldemar Grześkowiak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni powiedział, że przez samorządy prowadzone są dwa typy bibliotek: biblioteki szkolne i biblioteki publiczne. Jedne z tych bibliotek jak sama nazwa wskazuje muszą znajdować się w szkołach, gdzie zatrudnianie są osoby na stanowisko bibliotekarza, natomiast w bibliotekach pracują osoby, które mają zupełnie inny typ wykształcenia i są zatrudnione na podstawie umowy o prace. Biblioteki istniejące w szkołach są w soboty i niedziele nieczynne ze względu na fakt, że osoby tam pracujące mają wolne podobnie jak nauczyciele. W drodze eksperymentu gmina przeniosła filię biblioteki znajdującej się przy ulicy Chrobrego do Gimnazjum nr 2. W ten sposób pomniejszono koszty funkcjonowania bibliotek. Efektem takiego przeniesienia było zwiększenie liczby młodych czytelników w stosunku do lat ubiegłych (załącznik nr 3).

Spadła natomiast liczba czytelników po 16 roku życia, co wynika z faktu, że te osoby przepisały się do głównej biblioteki przy ulicy Dzieci Wrzesińskich. Biblioteka ta została rozbudowana, podzielona na oddział dziecięcy i dla dorosłych.

Gmina zastanawia się nad kolejną zmianą, mianowicie przeniesieniem biblioteki w Węgierkach do szkoły w Otocznej. Budynek w Węgierkach należy do zasobów komunalnych, ale i tak trzeba za niego ponosić koszty. Poza tym lokal jest w fatalnym stanie, aby doprowadzić to pomieszczenie do stanu odpowiadającemu normom potrzebne byłyby nakłady w kwocie kilkudziesięciu złotych.

 

Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni przedstawiła komisji zdjęcia lokalu biblioteki znajdującej się w Węgierkach. Powiedziała, że instalacja elektryczna i natężenie oświetlenia nie spełniają norm.

 

Waldemar Grześkowiak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni powiedział, że ze względu na stan lokalu i oszczędności warto przenieść bibliotekę. Przedstawił również liczbę osób zapisanych do tej biblioteki (załącznik nr 4). Powiedział, że w większości są to dzieci, które uczęszczają do szkoły w Otocznej. Po rozmowach z dyrektorem szkoły, gmina doszła do wniosku, że można by przenieść filię do szkoły w Otocznej. Dyrektor wskazał nawet potencjalną salę, w której biblioteka mogłaby się znajdować (załącznik nr 5).

 

Radny Maciej Baranowski zapytał co stało by się z pomieszczeniem po bibliotece w Węgierkach? Czy zostałoby zaadaptowane na mieszkanie komunalne skoro należy do tego zasobu?

 

Waldemar Grześkowiak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni powiedział, że decyzję w stosunku do tego lokalu nie są jeszcze podjęte być może zostanie on zaadaptowany na mieszkanie. Gmina natomiast szuka sposobu na wzrost czytelnictwa oraz na zmniejszenie kosztów.

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy pomieszczenie to zostanie wyremontowane, czy też zostanie w takim stanie w jakim jest?

 

Waldemar Grześkowiak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni powiedział, że jest przekonany, że zostanie to wyremontowane, tym bardziej jeżeli miałoby tam powstać mieszkanie, których w gminie brakuje.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, czy mieszkańcy Węgierek nie będą mieli obiekcji dotyczących przeniesienia filii?

 

Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni powiedziała, że mieszkańcy dzwonią i pytają kiedy będzie biblioteka czynna, bo dzieci chcą z niej skorzystać? Cieszą się z faktu, że biblioteka będzie umieszczona w szkole ponieważ nie będą specjalnie dowodzić dzieci do filii w Węgierkach. Powiedziała, że biblioteka wzbogaca ofertę, będą trzy nowe stanowiska komputerowe oraz e-booki.

 

Waldemar Grześkowiak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni powiedział, że zamierza spotkać się z Radą Sołecką z Węgierek i również przedstawić podobnie jak na komisji plan przeniesienia biblioteki z Węgierek do szkoły w Otocznej.

 

Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni powiedziała, że dzieci do szkoły przywożone są autobusami i odbierane około godziny 15.00. Dzieci, które kończą lekcje szybciej w czasie wolnym będą mogły skorzystać zarówno z czytelni jak i biblioteki, w której umieszczone zostaną komputery z dostępem do internetu, a także zakupione zostaną programy multimedialne.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, w jakich godzinach będzie funkcjonowała nowa biblioteka?

 

Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni powiedziała, że biblioteka będzie czynna w czasie trwania zajęć, po lekcjach, a także w soboty.

 

Radny Janusz Czyż powiedział, że pomysł na przeniesienie biblioteki jest rozsądnym rozwiązaniem ponieważ będzie funkcjonowała również w soboty.

 

Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt reorganizacji bibliotek.

 

Pkt 3 i 4

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak poprosił o przedstawienie analizy wykonania budżetu za I półrocze w dziale edukacja, kultura oraz o ocenę stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Zapytał, czy

wystąpiły w jednostkach jakieś problemy finansowe?

 

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawił Sprawozdanie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu za I półrocze 2011 roku (załącznik nr 6).

 

Radny Janusz Czyż zapytał, dlaczego każda firma dowożąca ma inną stawkę za km?

 

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że nawet ten sam przewoźnik w zależności od przetargu miał inną stawkę, szczególnie, gdy realizował przewóz dzieci na różnych trasach np. w Gimnazjum nr 2 była stawka 4,17zł, w Chwalibogowie 4,28 zł, w Kaczanowie 4,12 zł, w Marzeninie 4,87 zł, w Nowym Folwarku 4,60 zł, w Otocznej 2,94 zł. Do tej pory wykonano 40% budżetu przeznaczonego na dowozy, ale niedawno odbyły się przetargi na nowych warunkach, stawki za przewóz również uległy podwyższeniu. Oprócz kosztów za dowóz z tego rozdziału płaci się również opiekunom, którzy jadą z dziećmi do szkoły.

 

Waldemar Grześkowiak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni powiedział, że przez pewien czas dowożono obiady z Gimnazjum nr 2 do przedszkola w Gutowie Małym, jednakże posiłki te nie były przystosowane dla małych dzieci, dlatego teraz dzieciom dostarczane są posiłki z przedszkola „Słoneczko” znajdującego się na terenie Wrześni.

 

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że będą zmiany związane z podwyżkami dla nauczycieli.

 

Radny Robert Smodlibowski powiedział, że podczas ostatniej wizji lokalnej w szkołach dyrektorzy mówili, że nastąpi redukcja etatów? Zapytał ile osób zostało zwolnionych?

 

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że były obniżenia etatów, ale już w większości wraca to do normy. Jeżeli chodzi o zwolnienia było to może dwóch nauczycieli najprawdopodobniej stażystów, albo na zastępstwo, oprócz tego zwolniono z braku godzin dwóch nauczycieli z SSP nr 2 oraz z Gimnazjum nr 2. Odprawę dla tych nauczycieli wypłaca gmina. Potem może się zgłosić po zwrot środków.

 

Waldemar Grześkowiak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni powiedział, że ci nauczyciele, którzy mieli zajęcia również na krytym basenie mają teraz inny system płacenia.

 

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawił również wykonanie działu za I półrocze: Kultura fizyczna i sport (załącznik nr 6).

 

Radny Waldemar Przysiuda zapytał, ilu sportowców otrzymuje stypendium?

 

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że z dofinansowania jakim jest stypendium korzysta 4 sportowców zamieszkujących gminę Września. Nagrody dostają przeważnie Ci sami sportowcy.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, czy wszystkie zaplanowane remonty, zarówno te małe jak i większe na terenie placówek oświatowych zostały zrealizowane?

 

Waldemar Grześkowiak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni powiedział, że są dwa źródła finansowania tych remontów. Jeden pochodzi z dochodów własnych np. w Gimnazjum nr 2 dochody z sali gimnastycznej, te pieniądze przy akceptacji gminy przeznaczane są na jakieś remonty z reguły doposażenia. Drugie źródło pochodzi ze środków gminnych. W tym roku gmina zdecydowała, że przeprowadzi remonty tam, gdzie jakieś uchybienia wskazał sanepid, ponieważ na takie remonty gmina mogła dostać dofinansowanie. Na wszystkie wnioski, jakie gmina napisała dostała dofinansowanie. Środki udało się pozyskać, jednak najpierw należy rozpisać przetarg. W kilku przypadkach pierwszy przetarg nie został uwzględniony, w związku z tym należało rozpisać kolejne przetargi, dlatego pewne remonty realizowane są w tej chwili np. w Gimnazjum nr 2 prowadzona jest wymiana oświetlenia, w Gimnazjum nr 1 rozpoczęto budowę schodów wejściowych.

 

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że dyrektorzy do 31 października 2011 muszą przedstawić gminie stan swoich jednostek. Następnie zaś gmina przedkłada sprawozdanie z ujęciem wszystkich jednostek oświatowych Radzie Miejskiej. Przedstawił spis remontów:

  • SSP nr 1 – remont kuchni, ułożenie płytek, malowanie, wymiana 3 okien, doposażenie oddziałów przedszkolnych ze względu na pięciolatki;

  • SSP nr 2 – budowa płotu wokół szkoły, nowe ławki do klas zerowych;

  • SSP nr 6 – nowa sala lekcyjna dla klas zerowych w pomieszczeniach po bibliotece dziecięcej, remont dachu na budynku szkolnym;

  • SSP w Chwalibogowie – pomalowanie 3 sal lekcyjnych, remont kominów;

  • SSP w Kaczanowie – wyposażenie oddziału zerówki, akrylowanie podłogi;

  • Zespół Szkół w Marzeninie – malowanie pomieszczeń kuchennych, remont dachu i kominów, wymiana drzwi wejściowych;

  • Zespół Szkół w Nowym Folwarku – przygotowanie sali do wychowania przedszkolnego, przeniesienie pokoju nauczycielskiego,

  • Zespół Szkół w Otocznej – naprawa dachu na sali gimnastycznej, wykonanie wentylacji w salach lekcyjnych, wymiana wykładziny podłogowej, naprawa dachu w Gutowie Wielkim;

  • Gimnazjum nr 1 – założenie podłogi w 3 salach lekcyjnych, remont schodów, malowanie korytarza;

  • Gimnazjum nr 2 – malowanie korytarzy, wymiana oświetlenia.

 

Waldemar Grześkowiak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni powiedział, że w przedszkolach nie było większych remontów, jednak jeżeli chodzi o koszty związane z remontami w tych placówkach, przedszkola wykonują je za własne środki.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że był taki pomysł, żeby Zespół Szkół Specjalnych został przeniesiony do Pietrzykowa, jednak rodzice się na to nie zgodzili. Potem miała nastąpić jakaś zamiana szkół. Zapytał, czy w tej kwestii coś się dzieje?

 

Waldemar Grześkowiak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni powiedział, że być może burmistrz prowadzi na ten temat jakieś rozmowy, ale ona osobiście nic na ten temat nie wie.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał jak gmina poradziła sobie z podwójnym rocznikiem?

 

Waldemar Grześkowiak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni powiedział, że duża liczba pięciolatków nie poszła do szkoły, było to około 20 % sześciolatków, która poszła do klasy pierwszej.

 

Pkt. 6

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak o godz. 16.00 zamknął posiedzenie komisji.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/Włodzimierz Wawrzyniak

 

 

Protokolant

/-/Anna Olkowska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.