BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14284914
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół 66

Protokół

nr LXVI

 Komisji Budżetowej

 z posiedzenia

w dniu 18 stycznia 2002 r.

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radny Ryszard Szwajca o godz. 10.00 otworzył posiedzenie Komisji.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Komisji, przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej oraz goście, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Pkt. 2

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad (załącznik nr 2).

Porządek obrad

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Omówienie wniosków komisji do budżetu na rok 2002 - posiedzenie z udziałem przewodniczących komisji stałych.

4.   Wolne głosy.

5.   Zamknięcie posiedzenia.

Pkt. 3

Przewodniczący Komisji poinformował uczestników posiedzenia, że Komisja Budżetowa projekt budżetu na rok 2002 po stronie dochodów i wydatków zaopiniowała pozytywnie, dyskusji podlegają tylko wydatki na inwestycje.

Przewodniczący poprosił o propozycje sposobu przedstawienia przewodniczącym komisji stałych wniosków wypracowanych przez Komisję Budżetową. 

Radny Jerzy Sadowski wyraził opinię, że należałoby się zastanowić nad zmianą procedury uchwalania budżetu, ponieważ dotychczasowa jest nieżyciowa.

n   ustalono, że wnioski będą omawiane na bieżąco podczas prezentowania ich przez Przewodniczącego Komisji Budżetowej;

Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił opinię Komisji Budżetowej nt. wniosków komisji stałych Rady Miejskiej we Wrześni do projektu budżetu na rok 2002 (załącznik nr 3).

Radny Jerzy Sadowski (wniosek nr 33): Wynagrodzenia są przeszacowane, proponuję kwotę 50.000 zł przekazać tej szkole, której uczniowie napiszą najlepiej testy końcowe klas 6 na nagrody dla dyrektora i nauczycieli.

Radna Mirosława Bilińska (wnioski nr 1 - 4): Wniosek w sprawie przeznaczenia 50.000 zł z budżetu na bieżące utrzymanie kuchni proponowałabym, by Komisja Budżetowa przeanalizowała ponownie, ponieważ jest to bardzo cenna i potrzebna Wrześni inicjatywa. 

Pani Aleksandra Kaliszewska: Wniosek w tej sprawie został złożony przez Katolickie Porozumienie Samorządowe oraz stowarzyszenia „Wiara i Światło”; wspólnie organizujemy jadłodajnię dla ubogich przy ul. Szkolnej we Wrześni. Wnioskowaliśmy o kwotę znacznie mniejszą na bieżące utrzymanie tej placówki (c.o., woda, opał), pozostała działalność tej placówki będzie oparta na wolontariacie. Ściśle będziemy współpracować z OPS-em oraz wszelkimi instytucjami charytatywnymi, działającymi na terenie naszej gminy.

Jest to bardzo potrzebna placówka, ponieważ przy rosnącym bezrobociu i ubożeniu naszego społeczeństwa z pewnością jest zapotrzebowanie społeczne na taką formę pomocy. Liczymy, że jest zapotrzebowanie na około 600 posiłków dziennie.

Radny Jerzy Sadowski: Moim zdaniem taniej byłoby wykupić obiady w stołówkach zakładowych.  

Komisja Budżetowa przez aklamację podtrzymała swoje stanowisko w sprawie przedmiotowego wniosku.

Radny Maciej Baranowski (wniosek nr 6): Komisja zaproponowała sfinansowanie tego wniosku z inwestycji, których realizacja w br. nie jest konieczna; natomiast przeprowadzenie ekspertyzy jest niezbędne. Moim zdanie propozycja Komisji Budżetowej, by zabezpieczyć na to środki z budżetu GKPiRPA nie jest realna, ponieważ Komisja nie ma żadnego wpływu na budżet GKPiRPA. Co jest ważniejsze, modernizacja dwóch chodników czy sala gimnastyczna?

Radny Czesław Thamm: Podzielam zdanie, że ekspertyza powinna być zrobiona przed przejęciem tego obiektu przez gminę, ponieważ zważywszy na to, że jest to hala po akumulatorowi może się okazać, że nie nadaje się na obiekt sportowy.

Przewodniczący Komisji: Należy pamiętać o tym, że sam grunt dla tej szkoły jest atrakcyjny, gdyż myśląc perspektywicznie tylko tam może powstać sala gimnastyczna przy tej szkole.   

Radna Eugenia Potęga: Wnioskuję, by w razie nie zrealizowania tego wniosku środki planowane na remont chodników przeznaczyć na szkołę w Grzybowie.

Komisja Budżetowa przez aklamację podtrzymała swoje stanowisko w sprawie przedmiotowego wniosku.

Radny Marek Zielnik (wnioski nr 8 - 13): Jestem przeciwny prywatyzacji mienia gminnego w całej rozciągłości, jeśli już to powinniśmy zacząć od prywatyzacji mieszkań komunalnych, które są w opłakanym stanie.

Samochód dla Straży Miejskiej, można ewentualnie zmienić źródło finansowania, np. budżet GKPiRPA, ponieważ często Straż Miejska wozi zatrzymane osoby, będące pod wpływem alkoholu, także są wożone osoby na leczenie do Charcic. Musimy poza tym pamiętać, że używany przez Straż samochód jest w złym stanie technicznym i często jest naprawiany, może się tak zdarzyć, że się zepsuje i nie będzie auta w ogóle.

Radny Czesław Thamm: Moim zdaniem opinia Komisji Budżetowej jest słuszna. Nie można także sprywatyzować WOK-u, ponieważ kultura musi być dotowana.

Mam tylko żal, co do opinii Komisja nt. wniosku Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu dotyczącego zakupu sprzętu nagłaśniającego, moim zdaniem ten sprzęt bardzo by się przydał na wszelkich imprezach sportowych i kulturalnych, proszę więc o ponownie przeanalizowanie tej propozycji.

Przewodniczący Komisji: Wniosek Komisji Kultury dotyczy kwoty takiego rzędu, że może być zrealizowany ze środków bieżących. 

Radny Marek Zielnik: Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska nie chodziło o sprywatyzowanie WOK-u w dosłownym tego słowa znaczeniu. Chodziło o zmobilizowanie dyrektora tej placówki i wprowadzenie miarodajnych opłat czynszów dzierżawnych, ponieważ zdaniem Komisji są one za niskie.

Radny Marek Zielnik wnioskuje, by obniżyć dotację na działalność Wrzesińskiego Ośrodka Kultury na rok 2002 o 100.000 zł.

Radny Marek Zielnik wnioskuje o zakup samochodu dla Straży Miejskiej z budżetu GKPiRPA.

Pani Wanda Iglewska: Mam obawy, co do środków GKPiRPA, ponieważ nie jesteśmy zorientowani, czy można z tych środków korzystać w ten sposób.

Radny Józef Stanisławski (wniosek nr 15): Komisja wyszła z założenia, że PUK jest rentowny i nie powinien być prywatyzowany.

Radny Maciej Baranowski: Komisja Oświaty natomiast nie jest przeciwna prywatyzacji, ale uważała, że należy do niej przystąpić wtedy, kiedy będzie rzetelnie oszacowany majątek firmy, a tym samym wartość tej spółki.

Alfred Bogucki skarbnik: Szczegółowe analizy i wycena tej spółki będzie sporządzana dopiero po podjęciu uchwały budżetowej.

Radny Karol Wójcik (wnioski nr 27 - 28): W Kaczanowie jest chyba budowana jedyna szkoła w Polsce bez sali gimnastycznej.

Przewodniczący Komisji: Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby budowę sali gimnastycznej umieścić w planie wieloletnim.

Radny Jerzy Sadowski: Propozycja Przewodniczącego miałaby sens, gdyby na etapie przetargu ujęto budowę sali gimnastycznej.

Alfred Bogucki skarbnik: Nie mając umowy na budowę sali gimnastycznej jesteśmy zabezpieczeni na okoliczność, gdyby nie było środków na realizację tego przedsięwzięcia. Natomiast programy wieloletnie ulegają ciągłym zmianom.

Pkt. 4

Radny Józef Stanisławski wnioskuje, by  w Grzybowie posadowić supermarket. 

Radny Jerzy Sadowski: W ubiegłorocznym budżecie przeznaczono 75.000 zł na projekt sali gimnastycznej przy SSP nr 1, co się z tymi środkami stało?

Przewodniczący Komisji: Z tymi środkami nic się nie stało, nie zostały wydane, ponieważ zaistniała kwestia własności gruntów przy SSP nr 1.

Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji radny Ryszard Szwajca o godz. 13.00 zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół zawiera 4 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady.

Protokolant:                                                                                        Przewodniczący Komisji

Robert Klimczak    

radny Ryszard Szwajca

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.