BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14250435
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Protokół 62

Protokół

nr LXII

 Komisji Budżetowej

 z posiedzenia

w dniu 7 grudnia  2001 r.

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji radny Ryszard Szwajca o godz. 10.00 otworzył posiedzenie Komisji.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 12 członków Komisji oraz goście, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Pkt. 2

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji porządek obrad (załącznik nr 2).

Pkt. 3

WNIOSKI KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2002

1. Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej  wnioskuje o umieszczenie w budżecie na rok 2002 pozycji: zakup samochodu wielozadaniowego dla Straży Miejskiej (70 tys. zł, 9-osobowy bus); źródło finansowania - z kosztów Rady Miejskiej.

Radny Jerzy Sadowski: Nie widzę sensu zakupu na potrzeby Straży Miejskiej samochodu, poza tym nie ma busa w tej cenie. Do zakupu należy dodać koszty utrzymania auta. Jeśli zostaną zmniejszone koszty obsługi rady. To i tak w roku budżetowym będzie trzeba je podwyższyć.

Komisja Budżetowa 0 głosów „za”, przy 9 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” negatywnie opiniuje  wniosek o umieszczenie w budżecie na rok 2002 pozycji: zakup samochodu wielozadaniowego dla Straży Miejskiej (70 tys. zł, 9-osobowy bus); źródło finansowania - z kosztów Rady Miejskiej.

2. Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej wnioskuje o sprywatyzowanie Wrzesińskiego Ośrodka Kultury, z przeznaczeniem pozyskanych środków na adaptację hali sportowej przy SSP nr 6.

Radny Jerzy Sadowski: Jest zasadnicze pytanie, czy chcemy mieć ośrodek kultury czy nie.

Radny Henryk Krukowski: Nie można w ten sposób traktować kultury.

Komisja Budżetowa 0 głosów „za”, przy 10 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” negatywnie opiniuje  wniosek o sprywatyzowanie Wrzesińskiego Ośrodka Kultury, z przeznaczeniem pozyskanych środków na adaptację hali sportowej przy SSP nr 6.

3. Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej wnioskuje o zamontowanie 1 z 4 kamer przy realizacji II etapu monitoringu na terenie basenu miejskiego przy jednoczesnej rezygnacji z firmy ochroniarskiej iz przeznaczeniem zaoszczędzonych w ten sposób środków na OPS.

Przewodniczący Komisji: Po zamontowaniu docelowo 8 kamer jedna z nich będzie monitorowała teren basenu.

Radny Jerzy Sadowski: Nie rozumiem filozofii Komisji Rodziny, nie możemy przejadać zaoszczędzonych środków.

Radna Mirosława Bilińska: Basen jest pilnowany przez jedną osobę, pomysłodawca tego wniosku  mówi o tym, że monitoring nie spełnia oczekiwań.

n    wniosek będzie realizowany;

Komisja Budżetowa 5 głosów „za”, przy 1 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” pozytywnie opiniuje  wniosek o zamontowanie 1 z 4 kamer przy realizacji II etapu monitoringu na terenie basenu miejskiego przy jednoczesnej rezygnacji z firmy ochroniarskiej iz przeznaczeniem zaoszczędzonych w ten sposób środków na OPS.

4. Komisja ds. Rodziny i Polityki Społecznej wnioskuje o przeznaczenie w budżecie na rok 2002 kwoty 50.000 zł na bieżące utrzymanie kuchni przy ul. Szkolnej 12 we Wrześni, świadczącej darmowe obiady dla ludzi ubogich; źródło sfinansowania - z obsługi urzędu lub organizacji imprez masowych.

Radny Jerzy Sadowski: Idea słuszna, ale rozdrabnianie środków OPS nie jest dobre; niech OPS kieruje ludzi do tej jadłodajni.

Radny Arkadiusz Czajkowski: Po przeliczeniu  wynika, że ze zaproponowana kwotę można wydać 30.000 posiłków i można to zorganizować poprzez wydawanie talonów do restauracji. 

Komisja Budżetowa 0 głosów „za”, przy 10 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” negatywnie opiniuje  wniosek o przeznaczenie w budżecie na rok 2002 kwoty 50.000 zł na bieżące utrzymanie kuchni przy ul. Szkolnej 12 we Wrześni, świadczącej darmowe obiady dla ludzi ubogich; źródło sfinansowania - z obsługi urzędu lub organizacji imprez masowych.

5. Komisja Zdrowia wnioskuje o kontynuowanie w roku 2002 profilaktyki stomatologicznej w szkołach na terenie naszej gminy.

- wniosek będzie zrealizowany w budżecie oświaty w 2002 r.;

6. Komisja Zdrowia wnioskuje o wykreślenie z zadań inwestycyjnych na rok 2002 pkt. 3 i 5, z przeznaczeniem uzyskanych środków na opracowanie dokumentacji i przeprowadzenie niezbędnych ekspertyz w celu adaptacji akumulatorowni na salę gimnastyczną przy SSP nr 6.

Radny Arkadiusz Czajkowski: Nie będę głosował nad wnioskami, które próbują zrealizować coś kosztem czegoś innego; nie ma we wnioskach żadnych propozycji oszczędności. 

Komisja Budżetowa 0 głosów „za”, przy 5 „przeciw” i 6 „wstrzymujących się” negatywnie opiniuje  wniosek o wykreślenie z zadań inwestycyjnych na rok 2002 pkt. 3 i 5, z przeznaczeniem uzyskanych środków na opracowanie dokumentacji i przeprowadzenie niezbędnych ekspertyz w celu adaptacji akumulatorowni na salę gimnastyczną przy SSP nr 6.

7. Komisja Zdrowia wnioskuje, aby w budżecie  GPPiRPA na rok 2002 zabezpieczyć środki na wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na tereny wiejskie.

n    wniosek dotyczy GKPiRPA, zostanie zrealizowany w ramach budżetu tej komisji;

8. Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska  wnioskuje o zwiększenie „Funduszu wiejskiego” na rok 2002 do poziomu z roku 2001 ze środków z obsługi Rady.

Przewodniczący Komisji: Idea jest słuszna, natomiast źródło finansowania jest do dyskusji.

Komisja Budżetowa 0 głosów „za”, przy 2 „przeciw” i 10 „wstrzymujących się” negatywnie opiniuje  wniosek o zwiększenie „Funduszu wiejskiego” na rok 2002 do poziomu z roku 2001 ze środków z obsługi Rady.

9.   Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska wnioskuje o wykreślenie po stronie dochodów w budżecie na rok 2002  pozycji - prywatyzacja PUK (planowane z tego tytułu środki finansowe w budżecie pokryć poprzez ściągnięcie zaległości podatkowych).

Komisja Budżetowa 0 głosów „za”, przy 11 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” negatywnie opiniuje  wniosek o wykreślenie po stronie dochodów w budżecie na rok 2002  pozycji - prywatyzacja PUK (planowane z tego tytułu środki finansowe w budżecie pokryć poprzez ściągnięcie zaległości podatkowych).

10. Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska wnioskuje o wykreślenie po stronie wydatków inwestycji - wydatki na objęcie udziałów spółki PEC (dopóki Zarząd nie zapewni, że gmina nie straci pakietu kontrolnego).

Radny Jerzy Sadowski: Proponuję nie głosować tego wniosku do czasu otrzymania od Zarządu rzetelnych i wyczerpujących informacji na temat sposobu prywatyzacji PEC.

Komisja Budżetowa jednogłośnie zaopiniowała wniosek w sprawie nie głosowania wniosku Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska o wykreślenie po stronie wydatków inwestycji - wydatki na objęcie udziałów spółki PEC (dopóki Zarząd nie zapewni, że gmina nie straci pakietu kontrolnego) do czasu otrzymania od Zarządu rzetelnych i wyczerpujących informacji na temat sposobu prywatyzacji PEC.

11. Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska wnioskuje o zwiększenie budżetu na rok 2002 po stronie wydatków o kwotę 1.3 mln zł na inwestycję - kolejny etap modernizacji ul. Słowackiego; źródło finansowania: od kwoty wydatków na objęcie udziałów w spółce PEC odejmiemy dochody z prywatyzacji PUK pozostanie kwota 900 tys. zł; następnie po zredukowaniu funduszu płac administracji (Urząd MiG, OPS, biblioteki, WOK, Muzeum, obiekty sportowe) w taki sposób by otrzymać oszczędności rzędu 400 tys. zł wystąpi oszczędność na poziomie 1.3 mln zł.

Komisja Budżetowa jednogłośnie negatywnie zaopiniowała wniosek o zwiększenie budżetu na rok 2002 po stronie wydatków o kwotę 1.3 mln zł na inwestycję - kolejny etap modernizacji ul. Słowackiego; źródło finansowania: od kwoty wydatków na objęcie udziałów w spółce PEC odejmiemy dochody z prywatyzacji PUK pozostanie kwota 900 tys. zł; następnie po zredukowaniu funduszu płac administracji (Urząd MiG, OPS, biblioteki, WOK, Muzeum, obiekty sportowe) w taki sposób by otrzymać oszczędności rzędu 400 tys. zł wystąpi oszczędność na poziomie 1.3 mln zł.

12. Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska wnioskuje o zmniejszenie o 300 tys. zł dotacji na funkcjonowanie WOK z przeznaczeniem pozyskanych środków na adaptację sali gimnastycznej przy SSP nr 6. Jednocześnie Komisja wnioskuje o podjęcie rozmów w celu nieodpłatnego wydzierżawienia tego obiektu z przeznaczeniem na działalność jak dotychczas. 

Radny Jerzy Sadowski: W poprzedniej kadencji przyglądano się funkcjonowaniu WOK-u i zaproponowana dotacja musi być na tym poziomie.

Komisja Budżetowa 0 głosów „za”, przy 11 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” negatywnie opiniuje  wniosek o zmniejszenie o 300 tys. zł dotacji na funkcjonowanie WOK z przeznaczeniem pozyskanych środków na adaptację sali gimnastycznej przy SSP nr 6. Jednocześnie Komisja wnioskuje o podjęcie rozmów w celu nieodpłatnego wydzierżawienia tego obiektu z przeznaczeniem na działalność jak dotychczas. 

13. Komisja Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska wnioskuje o umieszczenie w budżecie na rok 2002 pozycji - zakup nowego samochodu dla Straży Miejskiej (za kwotę 70 tys. zł, na gaz, osobowy -  kombi); źródło finansowania: z obsługi Rady. 

- wniosek koresponduje z wnioskiem nr 1 (o[pinia jak wniosek nr 1);

14. Komisja Rolnictwa i Leśnictwa wnioskuje o pozostawienie na poziomie roku 2001 kwoty funduszu sołeckiego. Komisja proponuje pozyskanie środków na ten cel z dotacji dla WOK-u oraz ze środków wypracowanych przez Straż Miejską.

Komisja Budżetowa 0 głosów „za”, przy 4 „przeciw” i 8 „wstrzymujących się” negatywnie opiniuje  wniosek o pozostawienie na poziomie roku 2001 kwoty funduszu sołeckiego. Komisja proponuje pozyskanie środków na ten cel z dotacji dla WOK-u oraz ze środków wypracowanych przez Straż Miejską.

15. Komisja Rolnictwa i Leśnictwa wnioskuje o zaniechanie prywatyzacji Spółki PUK.

- wniosek koresponduje z wnioskiem nr 9; nie spełnia wymogów formalnych;

16. Komisja Rolnictwa i Leśnictwa wnioskuje o wprowadzenie podatku od psów.  

Alfred Bogucki skarbnik: Od 1 stycznia 2002 r. wprowadzenie tego podatku jest niemożliwe.

n    wniosek nie dotyczy budżetu na rok 2002 ze względów formalno - prawnych;

17. Komisja Oświaty wnioskuje o wycofanie z projektu budżetu po stronie wydatków kwoty 1.300.00 pln na objęcie udziałów Spółki PEC ze względu na brak informacji i liczne wątpliwości.

n    wniosek koresponduje z wnioskiem nr 10;

18. Komisja Oświaty wnioskuje o wycofanie z budżetu prywatyzacji Spółki PUK ze względu na brak informacji i liczne wątpliwości.

n    wniosek koresponduje z wnioskiem nr 9 i 15;

19. Komisja Oświaty wnioskuje o wycofanie z zadań inwestycyjnych poz. 3, 4, 5 i przeznaczenie środków z tych zadań na ekspertyzę i dokumentację przyszłej sali gimnastycznej przy SSP Nr 6.

- opinia negatywna, wniosek koresponduje z wnioskiem nr 6;

20. Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu rozpatrując wniosek sołtysów Gminy proponuje wydzielenie pewnej kwoty na pokrycie kosztów dobrze działających świetlic i sołectw (na organizowanie życia kulturalnego w świetlicach oraz na propagowanie swoich osiągnięć). Komisja proponuje wydzielić na ten cel kwotę 20 - 30 tys. zł (wniosek załącznik nr 3).

n    wniosek nie spełnia wymogów formalnych;

21. Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu popiera wniosek Zarządu Wrzesińskiego Towarzystwa Tenisowego w sprawie budowy kortów tenisowych na obiekcie „Basen Miejski”. Obiekt ten zgodnie z propozycją będzie służył młodzieży i społeczności Wrześni w okresie zimy (wniosek załącznik nr 4).

n    wniosek nie spełnia wymogów formalnych;

22. Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu popiera wniosek w sprawie budowy nawierzchni ul. Reymonta. Realizacja wniosku przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców tego środowiska (wniosek załącznik nr 5).  

n    wniosek nie spełnia wymogów formalnych;

23. Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.