BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14464212
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012”

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 euro na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2011/2012"

Część 1 - zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta

Część 2 - zimowe utrzymanie dróg poza miastem

 

CPV: 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia: 15 kwietnia 2012 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są: Robert Klimczak - Kierownik Ref. Komunalnego pok. 13 tel. 061 64-40-61 oraz Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

Wadium: część 1 - 5.000 złotych, część 2 - 5.000 złotych.

Otwarcie ofert nastąpi 20 października 2011 r w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 20 października 2011 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA - 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, prowadzili usługi zimowego utrzymania dróg o wartości łącznej nie mniejszej niż 300.000,00 złotych brutto;

3) dysponowania odpowiednimi potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

    a) część 1 teren miasta: solarki - 2 szt, pługi odśnieżne - 4 szt., piaskarki - 2 szt., ładowarki - 1 szt., samochód samowyładowczy pow. 10 t - 2 szt., 5 pracowników do ręcznego odśnieżania,

    b) część 2 teren poza miastem: pługi odśnieżne - 4 szt., piaskarki (samochodowe lub ciągnikowe) - 6 szt., ładowarki - 1 szt., samochód samowyładowczy pow. 10 t - 2 szt.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 332060-2011 w dniu 12.10.2011 r.

 

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ - zimowe utrzymanie dróg 2011/2012 [369 kB]
ikona
Zał A3 -wykaz chodników [51 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.