BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13536628
ostatnia aktualizacja BIP'u:
17-02-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół 2

Protokół nr 2

z posiedzenia komisji rozwoju wsi

w dniu 20 lutego 2003 r.

Pkt. 1

Przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.00 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu radnych oraz gości, oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 4 członków komisji oraz goście, co stanowi quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.  

Goście:

- p. Tomasz Kałużny – burmistrz Miasta i Gminy Września, 

- p. Alfred Bogucki – skarbnik Miasta i Gminy Września, 

- p. Piotr Matuszewski – przewodniczący komisji komunalno – finansowej,

- p. Wiesława Konieczna – sołtys Chwalibogowa.   

Pkt. 2

Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2). 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Omówienie projektu budżetu na rok 2003.

4. Sporządzenie planu pracy komisji na rok 2003.

5. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

6. Zakończenie posiedzenia. 

Pkt. 3

Projekt budżetu na rok 2003 omówił Alfred Bogucki – skarbnik.

 Radny Piotr Matuszewski zapytał, dlaczego odsetki zapisane zostały w kwocie 170 tys. zł, skoro są one wyższe?

Alfred Bogucki – skarbnik wyjaśnił, że odsetki od pożyczki na kanalizację, czyli inwestycji, która jest jeszcze realizowana wlicza się do kosztów zadania.

Radny Piotr Matuszewski zapytał, jak należy rozumieć zapis w załączniku nr 3 – rozchody § 995 „rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych”?

Alfred Bogucki – skarbnik odpowiedział, że są to zaległości z poprzedniego roku, a dokładniej pieniądze pożyczone z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Radny Sylwester Jałoszyński zapytał, czy w tym roku nie ma zapisanych w budżecie środków przeznaczonych na utrzymanie zieleni?

Alfred Bogucki – skarbnik wyjaśnił, że te środki zostały przeniesione do Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Radny Sylwester Jałoszyński zapytał, jak kształtują się środki do dyspozycji sołectw?

Alfred Bogucki – skarbnik wyjaśnił, że dokładny podział środków na poszczególne sołectwa zostanie ustalony dopiero po zebraniach sołeckich. Obecny podział jest tylko orientacyjny (załącznik nr 3).

Wiesława Konieczna – sołtys Chwalibogowa zwróciła uwagę, że środków przeznaczonych na świetlice wiejskie jest mało i nie będzie za bardzo czym dzielić.

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że chciałby złożyć wniosek do komisji komunalno – finansowej w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na koszty adaptacji świetlicy wiejskiej

w Chwalibogowie – w kwocie 7 tys. zł.

Przewodniczący komisji stwierdził, że wobec faktu powstawania świetlicy wiejskiej w Bierzglinku, wnioskuje o wyasygnowanie dodatkowych środków na koszty jej adaptacji, w wysokości 3 tys. zł. 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych, 4 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” wnioskuje o wyasygnowanie dodatkowych środków na koszty adaptacji świetlic wiejskich: w Bierzglinku – w kwocie 3 tys. zł i w Chwalibogowie – w kwocie 7 tys. zł.

Jako źródło finansowania komisja wskazuje – wydatki, rozdział 90095 pozostałe wydatki (wydatki związane z utrzymaniem pozostałej infrastruktury komunalnej, fontann, itp.).

 

Wiesława Konieczna – sołtys Chwalibogowa zapytała, czy prawdą jest, że zostanie zabrane sołtysom wynagrodzenie prowizyjne, które otrzymują za pobieranie podatków?

Alfred Bogucki – skarbnik wyjaśnił, że władze gminy zastanawiają się jeszcze nad tym tematem.

Radna Bożena Nowacka wnioskuje o przeznaczenie środków w wysokości 7 tys. zł na funkcjonowanie wiejskich świetlic profilaktycznych działających w szkołach podstawowych i gimnazjach. 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych, 4 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” wnioskuje o przeznaczenie środków w wysokości 7 tys. zł na funkcjonowanie wiejskich świetlic profilaktycznych działających w szkołach podstawowych i gimnazjach. Jako źródło finansowania komisja wskazuje – wydatki, rozdział 85195 pozostała działalność – wydatki bieżące (promocja i profilaktyka zdrowotna).

Radny Jan Drewniak zapytał, jakie są zaległości podatkowe wobec gminy?

Alfred Bogucki – skarbnik wyjaśnił, że zaległości podatkowe wobec gminy wynoszą kilka milionów złotych.

Tomasz Kałużny – burmistrz poinformował, że zasadą ściągania należności będzie zasada, aby brać co tylko można od dłużników. Rozmowy w sprawie zadłużenia prowadzone są z Peberolem, SURIT-em, Tonsilem i Zoz-em.

Radny Jan Drewniak zaapelował o zaplanowanie środków na inwestycje na wsi na przyszły rok, takie jak na przykład kanalizacja najbliższych wsi wokół Wrześni.

Tomasz Kałużny – burmistrz powiedział, że są wykonane podkłady geodezyjne wsi. Jedyną przeszkodą są pieniądze.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych, 4 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” wsi pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2003 wraz z zaproponowanymi wnioskami.

Pkt. 4    

Przewodniczący komisji poprosił członków komisji o przygotowanie propozycji do harmonogramu pracy komisji na rok 2003.

Pkt. 5 – 6

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący komisji radny Mirosław Zgoliński o godz. 18.00 zamknął posiedzenie Komisji. 

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Załączniki do w/w protokołu są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. 

                                                                                              Przewodniczący komisji 

                                                                                              radny Mirosław Zgoliński    

                                                                                                             /-/     

Protokolant:

Paulina Gregorowicz

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.