BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14099214
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół 1

Protokół

 z 1 posiedzenia

 komisji rozwoju wsi

w dniu 7 lutego 2003 r.

Pkt. 1

Przewodniczący komisji radny Mirosław Zgoliński o godz. 15.00 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji oraz goście, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Goście:

-         Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

-         Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

-         Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

Pkt. 2

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

a)      zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Węgierkach,

b)      zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gutowie Wielkim,

c)      zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bierzglinku,

d)      zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gozdowie,

e)      zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Obłaczkowie,

f)        nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej w Grzybowie,

g)      wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września.

  1. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
  2. Zakończenie posiedzenia.

Pkt. 3

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, wprowadzając w tematykę projektów uchwał w sprawie zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji samorządowych szkół na terenie gminy Września  wyjaśniła, że przedstawienie tych projektów jest pochodną analizy projektu budżetu na rok 2003 oraz strategii rozwoju gminy Września. Szczególnie analizowano budżet oświaty, który generuje około 65% środków budżetu gminy.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił dane demograficzne i finansowe dotyczące szkół podstawowych gminy Września (załącznik nr 3).

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, przedstawił informację, że w Słupcy jest tylko 1 gimnazjum i 2 szkoły podstawowe, z subwencji oświatowej zostaje 300 tys. zł; w Śremie nie ma szkoły, w której byłoby mniej niż 100 uczniów; natomiast w gminie Września aż 65% wydatków budżetowych jest przeznaczanych na oświatę.  

Burmistrz omówił także wydatki na inwestycje MiG Września w latach 1996-2003 (załącznik nr 4).

Radna Bożena Nowacka odnosząc się do spotkań z rodzicami dzieci, których dotyczy zamiar likwidacji szkół  powiedziała, że należy uświadomić wszystkim, iż zamiar likwidacji szkół to nie jest decyzja polityczna i że zapomniano o tym, że radni powinni dbać o interes gminy i jednocześnie być szczerymi wobec swoich wyborców. Biorąc pod uwagę, że szybko wzrasta poziom biedy na wsiach należy się przygotowywać, by było skąd pozyskiwać środki na pomoc tym środowiskom.

Radny Jan Drewniak odnosząc się do zamiaru likwidacji szkół powiedział, że z punktu widzenia radnego jest to przedsięwzięcie trudne, ponieważ nie jest łatwo pogodzić tradycje danej miejscowości z finansami, które także są bardzo ważne; w związku z powyższym będzie przeciwny likwidacji szkoły w Obłaczkowie.   

a)

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił przedmiotowy projekt uchwały.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych 2 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:   zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Węgierkach.

b)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, omówił przedmiotowy projekt uchwały.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych 1 głosem „za”, przy 1 „przeciw” (głos przewodniczącego komisji) i 2 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gutowie Wielkim.

c)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, omówił przedmiotowy projekt uchwały.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych 2 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bierzglinku.

d)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, omówił przedmiotowy projekt uchwały.

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, poinformowała, że w sprawie Gozdowa rozmowy wciąż trwają i jest propozycja, by w tej placówce powstało gimnzjum.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych 2 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gozdowie.

e)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, omówił przedmiotowy projekt uchwały.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych 3 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Obłaczkowie.

f)

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej w Grzybowie.

g)

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił przedmiotowy projekt uchwały oraz przedstawił opinie Związku Nauczycielstwa Polskiego w przedmiotowej sprawie. Ponadto wniósł autopoprawkę do regulaminu:

-         w pkt. 2 ust. 4 po słowie „dzieci” słowo „nie” zostaje skreślone;

-         w pkt. 3 powinno być „ust. 2”.

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września.

Pkt. 4 - 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący komisji o godz. 16.30 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

                                                                                             

Przewodniczący komisji

radny Mirosław Zgoliński

/-/

Protokolant

Robert Klimczak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.