BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14251251
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Przebudowa schodów zewnętrznych oraz bramy wjazdowej i cześci cokołu ogrodzenia Gimnazjum Nr 1 we Wrześni

 

Gimnazjum Nr 1 we Wrześni

ul. Kosynierów 32

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 euro na:

Przebudowa schodów zewnętrznych (wejście główne do budynku szkoły) oraz bramy wjazdowej i części cokołu ogrodzenia Gimnazjum Nr 1 we Wrześni

 

CPV: 45.26.26.00-7

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2011 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Halina Kotyk – dyrektor, tel./fax. 061 4360-299, oraz email gimnazjum-1@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Gimanzjum Nr 1 we Wrześni, ul. Kosynierów 32, 62-300 Września lub pobrać plik zamieszczony u dołu ogłoszenia.

 

Otwarcie ofert nastąpi 14 września 2011 roku w siedzibie Zamawiającego o godz. 11.00

Ofertę należy przesłać lub złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego:

Gimnazjum Nr 1 we Wrześni

ul. Kosynierów 32, 62-300 Września

sekretariat szkoły

w terminie do 14 września 2011 roku do godz. 10.45

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia,

2) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

3) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 266340-2011 z datą publikacji 31.08.2011 roku

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ - przebudowa schodów Gimnazjum Nr 1 [855 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.