BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14251299
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni

 

Gimnazjum Nr 2 we Wrześni

ul. Słowackiego 41

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 euro na:

Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni

 

CPV: 45.31.00.00-3

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego.


Termin realizacji zamówienia: do 15 listopada 2011 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Stefan Tomczak – dyrektor, tel. 061 4360-217, fax. 061 4366 685 oraz email gimnazjum-2@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Gimanzjum Nr 2 we Wrześni, ul. Słowackiego 41, 62-300 Września lub pobrać plik zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.


Otwarcie ofert nastąpi 12 września 2011 roku w siedzibie Zamawiającego o godz. 11.00

Ofertę należy przesłać lub złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego:

Gimnazjum Nr 2 we Wrześni

ul. Słowackiego 41, 62-300 Września

Sekretariat szkoły

w terminie do 12 września 2011 roku do godz. 10.45

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali - zrealizowali roboty instalacyjne elektryczne o wartości łącznej nie mniejszej niż 100.000 złotych brutto,

2) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz pracownikami posiadającymi uprawnienia SEP do 1 kV;

3) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 254190-2011 z datą publikacji 23.08.2011 roku oraz w dniu 2.09.2011 roku zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 270542-2011.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ - wymiana opraw w Gimnazjum Nr 2 [315 kB]
ikona
Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ [79 kB]
ikona
Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ-2 [73 kB]
ikona
Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ-3 [182 kB]
ikona
Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ-4 [78 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.