BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14251336
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Archiwum 2011
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
14195_grafika
Informacja o wyborze oferty na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
Zamawiający, Dyrektor Gimnazjum Nr 2 we Wrześni zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia....
14193_grafika
Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie
Burmistrz Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 Euro na: Przebudowa ulicy Gospodarskiej w Kaczanowie (odcinek II) CPV: 45.23.31.20-6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.....
14188_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę schodów zewnętrznych (wejście główne do budynku szkoły) oraz bramy wjazdowej i części cokołu ogrodzenia Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
Zamawiający, Dyrektor Gimnazjum Nr 1 we Wrześni zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę schodów zewnętrznych (wejście główne do budynku szkoły) oraz bramy wjazdowej i....
14183_grafika
Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw we Wrześni (ul. Wielkopolska) i Osowie
.
14170_grafika
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamóiwenia publicznego w trybie z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z remontem świetlic wiejskich na terenie Gminy Września w miejscowościach Gutowo Małe, Obłaczkowo i Kleparz
Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z remontem świetlic wiejskich na terenie Gminy Września w miejscowościach....
14169_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.....
14164_grafika
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw we Wrześni i Osowie
Burmistrz Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 euro na: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw we Wrześni (ul. Wielkopolska) i Osowie CPV: 37.53.00.00-2....
14163_grafika
Budowa linii oświatlenia ulicznego w ulicy Koralowej i części ulicy Szafirowej we Wrześni (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Koralową do ul. Paderewskiego)
Burmistrz Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 Euro na: Budowa linii oświetlenia ulicznego w ulicy Koralowej i części ulicy Szafirowej we Wrześni (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Koralową do....
14101_grafika
Wyjaśnienia treści SIWZ (4) - Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
Gimnazjum Nr 2 we Wrześni ul. Słowackiego 41 62-300 Września Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 euro na: Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni CPV: 45.31.00.00-3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.....
14161_grafika
Zawiadomienie o zamiarze zawarcia umowy na roboty dodatkowe związane z remontem świetlic wiejskich na terenie Gminy Września w miejscowościach Gutowo Małe, Obłaczkowo i Kleparz
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z remontem świetlic wiejskich na terenie Gminy Września w miejscowościach Gutowo Małe, Obłaczkowo i Kleparz Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą we Wrześni, ul.....
14159_grafika
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z remontem świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Psary Polskie
Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z remontem świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Psary....
14160_grafika
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT),
.
14158_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowe boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo....
14133_grafika
Przebudowa schodów zewnętrznych oraz bramy wjazdowej i cześci cokołu ogrodzenia Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
Gimnazjum Nr 1 we Wrześni ul. Kosynierów 32 62-300 Września Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 euro na: Przebudowa schodów zewnętrznych (wejście główne do budynku szkoły) oraz bramy wjazdowej i części cokołu ogrodzenia Gimnazjum....
14132_grafika
Informacja o wyborze oferty na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września: część 1 - rów G-1,....
14129_grafika
Informacja o wyborze oferty na budowę bieżni rekreacyjnej - ścieżki rowerowej wzdłuz zbiornika wodnego "Września" (Zalew Lipówka) na odcinku od wiaduktu kolejowego w m. Przyborki do drogi gminnej w m. Psary Polskie
Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę bieżni rekreacyjnej - ścieżki rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września" (Zalew....
13857_grafika
Informacja o wyborze oferty na realizację zajęć dydaktycznych wspierających indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów szkół podstawowych w Gminie Września w ramach programu "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września"
Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zajęć dydaktycznych wspierających indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów....
14110_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wykonanie robót dekarskich związanych z remontem pokrycia dachowego budynków SSP Nr 6 we Wrześni
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu została wybrana oferta nr 2 złożona przez: P.P.H.U. PRO-USA Danuta Paluch ul. Cicha 15/2 62-200....
14099_grafika
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Psarach Polskich obejmującego obszar ograniczony od strony południowej drogą gminną G 411544 a od strony zachodniej droga powia
Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Psarach Polskich....
14078_grafika
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkow
Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora....
13939_grafika
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie
Burmistrz Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 Euro na: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Grzybowie Zamówienie realizowane w ramach działania 4.1/413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla....
13938_grafika
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie
Burmistrz Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 Euro na: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Marzeninie Zamówienie realizowane w ramach działania 4.1/413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla....
14077_grafika
Informacja o wyborze oferty na roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
Dyrektor Gimnazjum Nr 1 we Wrześni informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni. Na podstawie art. 92 ust. 1 stawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113,....
13859_grafika
WYJAŚNIENIA SIWZ - Budowa bieżni rekreacyjnej - ścieżki rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego Września (Zalew Lipówka) na odcinku od wiaduktu kolejowego w m. Przyborki do drogi gminnej w m. Psary Polskie
Burmistrz Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 Euro na: Budowa bieżni rekreacyjnej - ścieżki rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września" (Zalew Lipówka) na odcinku od wiaduktu....
13952_grafika
WYJAŚNIENIA SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września
Burmistrz Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 Euro na: Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Września: część 1 - konserwacja rowu melioracyjnego G-1 część 2 - konserwacja rowu....
14023_grafika
Informacja o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z robotami remontowymi i malarskimi w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 6 we Wrześni
Zamawiający, Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z robotami remontowymi i malarskimi w Samorządowej....
13949_grafika
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach n
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowców we Wrześni na działkach nr ewidencyjny 31....
13947_grafika
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamowienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z robotami remontowymi i malarskimi w SSP Nr 6 we Wrześni
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z robotami remontowymi i malarskimi w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 6 we Wrześni Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni ul. Batorego 8, 62-300 Września....
13946_grafika
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z poprawą efektywności i jakości oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z poprawą efektywności i jakości oświetlenia....
13945_grafika
Budowa bieżni rekreacyjnej-ścieżki rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego "Września" (Zalew Lipówka) na odcinku od wiaduktu kolejowego w m. Przyborki do drogi gminnej w m. Psary Polskie
Burmistrz Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 Euro na: Budowa bieżni rekreacyjnej - ścieżki rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego „Września" (Zalew Lipówka) na odcinku od wiaduktu....
13943_grafika
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z poprawą efektywności i jakości oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi związane ze świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z poprawą efektywności i jakości oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Września Burmistrz Miasta i Gminy Września....
13942_grafika
Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Psarach Polskich obejmującego obszar ograniczony od strony południowej drogągminną G 411544 a od strony zachodniej drogą powiatową DP 2159
Burmistrz Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 euro na: Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Psarach Polskich obejmującego obszar ograniczony od strony....
13941_grafika
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
Gimnazjum Nr 1 we Wrześni ul. Kosynierów 32 62-300 Września Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 euro na: Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni CPV: 45.26.26.00-7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie....
13940_grafika
Informacja o wyborze oferty na gruntowną konserwację rowu melioracyjnego W 22
Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na gruntowną konserwację rowu melioracyjnego W 22. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29....
13937_grafika
Informacja o wyborze oferty na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.....
13936_grafika
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zamawiający, Dyrektor Gimnazjum Nr 1 we Wrześni zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.....
13931_grafika
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu w trybie z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenach AG i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego-ul.Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni
Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane budową kanalizacji sanitarnej na terenach aktywizacji gospodarczej i terenach....
13930_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowych i malarskich w budynku SSP Nr 6 we Wrześni
Zamawiający, Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowych i malarskich w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr....
13929_grafika
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu w trybie z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z remontem świetlic wiejskich na terenie Gminy Września w miejscowościach Gutowo Małe, Obłaczkowo, Kleparz
Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z remontem świetlic wiejskich na terenie Gminy Września w miejscowościach:....
13928_grafika
Remont pokrycia dachowego budynków Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6 we Wrześni ul. Batorego 8 62-300 Września Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 euro na: Remont pokrycia dachowego budynków Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni CPV: 45.26.11.00-5 Zamawiający nie....
13927_grafika
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z związane budową kanalizacji sanitarnej na terenach aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackieg
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z związane budową kanalizacji sanitarnej na terenach aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego – ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni ....
13926_grafika
Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego W 22
Burmistrz Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 Euro na: Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego W 22 CPV: 45.23.24.52-5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie....
13925_grafika
Informacja o wyborze oferty na roboty remontowe na poddaszu budynku Ratusza
Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty remontowe na poddaszu budynku Ratusza. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo....
13924_grafika
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z remontem świetlic wiejskich na terenie Gminy Września w miejscowościach Gutowo Małe, Obłaczkowo, Kleparz
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty dodatkowe związane z remontem świetlic wiejskich na terenie Gminy Września w miejscowościach Gutowo Małe, Obłaczkowo i Kleparz Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą we Wrześni, ul.....
13923_grafika
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0....
13922_grafika
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
Gimnazjum Nr 1 we Wrześni ul. Kosynierów 32 62-300 Września Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 euro na: Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni CPV: 45.26.26.00-7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie....
13921_grafika
Malowanie korytarzy i klatek schodowych szkoły w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
Gimnazjum Nr 2 we Wrześni ul. Słowackiego 41 62-300 Września Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 euro na: Malowanie korytarzy i klatek schodowych szkoły w budynku Gimnazjum Nr 2 we Wrześni CPV: 45.44.21.00-8 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert....
13920_grafika
Dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września
Burmistrz Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 Euro na: Dowozy szkolne w 2011 roku w Gminie Września Trasa Nr 1 do Gimnazjum Nr 2 we Wrześni, Trasa Nr 2 do Zespołu Szkół w Nowym Folwarku, Trasa....
13919_grafika
Roboty remontowe i malarskie w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 6 we Wrześni
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6 we Wrześni ul. Batorego 8 62-300 Września Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 euro na: Roboty remontowe i malarskie w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 6 we Wrześni CPV: 45.00.00.00-7 45.45.30.00-7 45.44.21.00-8....
13918_grafika
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września
Burmistrz Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 euro na: Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy....
13917_grafika
Informacja o wyborze oferty na budowę nowego nagrobka na mogile powstańca wielkopolskiego na cmentarzu parafilanym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni
Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę nowego nagrobka na mogile powstańca wielkopolskiego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul.....
13916_grafika
Roboty remontowe na poddaszu budynku Ratusza
Burmistrz Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 Euro na: Roboty remontowe na poddaszu budynku Ratusza CPV: 45.00.00.00-7 45.45.30.00-7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.....
13915_grafika
Informacja o wyborze oferty na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Waryńskiego we Wrześni
Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Waryńskiego we Wrześni. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29....
13892_grafika
Informacja o wyborze oferty na przebudowę, rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę, rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek. Na....
13879_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych dla szkół podstawowych w ramach projektu systemowego pod nazwą "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września"
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu została wybrana oferta nr 2 złożona przez: Moje Bambino Sp. z o.o. Spółka Kapitałowa ul.....
13875_grafika
Informacja o wyborze oferty na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gogospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul. Kościuszki do ul. Słowackiego we Wrześni
Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie aktywizacji gospodarczej i terenach od ronda ul. Gen. Sikorskiego - ul.....
13865_grafika
Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę bieżni rekreacyjnej-ścieżki rowerowej wzdłuż zbiornika wodnego "Września" (Zalew Lipówka) na odcinku od wiaduktu kolejowego w m. Przyborki do drogi gminnej w m. Psary Polskie
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / t.j. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zmianami/ zawiadamia o unieważnieniu postępowania o....
13864_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness
Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do....
13858_grafika
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych
Burmistrz Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 Euro na: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness Część 1 – urządzenia....
13856_grafika
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
Burmistrz Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 Euro na: Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek CPV: 45.45.30.00-7 Zamawiający nie....
13863_grafika
Informacja o wyborze oferty na zakup materiałów drogowych przeznaczonych do remontów, modernizacji i przebudowy chodników, ulic na terenie Gminy Września
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu została wybrana oferta nr 1 złożona przez: Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych....
13862_grafika
Budowa nowego nagrobka na mogile powstańca wielkopolskiego na cmentarzu parafialnym we Wrześni
Burmistrz Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 Euro na: Budowa nowego nagrobka na mogile powstańca wielkopolskiego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni CPV:....
13861_grafika
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9 położonej w Gulczewku
Zamawiający, Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 80/9....
13860_grafika
Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Waryńskiego we Wrześni
Burmistrz Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 Euro na: Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Waryńskiego we Wrześni CPV: 45.23.14.00-9 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.....
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.