BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14100509
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2011
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
14460_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 240/2011
ZARZĄDZENIE Nr 240/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia stawki czynszu najmu pomieszczeń tymczasowych..
14459_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 239/2011
ZARZĄDZENIE Nr 239/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2011/2012..
14452_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 238/2011
ZARZĄDZENIE Nr 238/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września na rok 2011..
14427_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 237/2011
ZARZĄDZENIE Nr 237/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Marzeninie na rok szkolny 2011/2012..
14426_grafika
ZARZĄDZENIE NR 236/2011
ZARZĄDZENIE NR 236/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku..
14425_grafika
ZARZĄDZENIE NR 235/2011
ZARZĄDZENIE NR 235/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2012 roku..
14424_grafika
ZARZĄDZENIE nr 234/2011
Zarządzenie nr 234/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej..
14423_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 233/2011
ZARZĄDZENIE Nr 233/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie: wynajęcia pod tablice reklamowe części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Wrocławskiej..
14421_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 232/2011
ZARZĄDZENIE Nr 232/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury..
14420_grafika
ZARZĄDZENIE NR 231/2011
ZARZĄDZENIE NR 231/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej we Wrześni..
14419_grafika
ZARZĄDZENIE NR 230/2011
ZARZĄDZENIE NR 230/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
14375_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 229/2011
ZARZĄDZENIE Nr 229/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2011/2012..
14374_grafika
ZARZĄDZENIE NR 228/2011
ZARZĄDZENIE NR 228/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Bierzglinku oznaczonej jako działka nr 294/7..
14373_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 227/2011
ZARZĄDZENIE Nr 227/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni..
14364_grafika
ZARZĄDZENIE NR 225/2011
ZARZĄDZENIE NR 225/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni..
14363_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 224/2011
ZARZĄDZENIE Nr 224/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 24 listopada 2011 r. w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny, położonej w Psarach Wielkich nr 13 (numer geodezyjny działki 88/2)..
14362_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 226/2011
ZARZĄDZENIE Nr 226/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38. .
14361_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 223/2011
ZARZĄDZENIE Nr 223/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: przyznania zasiłków pieniężnych dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez gminę....
14360_grafika
ZARZĄDZENIE NR 222/2011
ZARZĄDZENIE NR 222/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 22 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do przetargu..
14359_grafika
ZARZĄDZENIE NR 221/2011
ZARZĄDZENIE NR 221/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 13 straganów handlowych i 1 pawilonu handlowego położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak)..
14358_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 220/2011
ZARZĄDZENIE Nr 220/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni na rok szkolny 2011/2012..
14357_grafika
ZARZĄDZENIE NR 219/2011
ZARZĄDZENIE NR 219/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 212 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 października 2011 r. w spawie pierwokupu udziału wynoszącego 2/122 w części niezabudowanej nieruchomości położonej we Wrześni....
14356_grafika
ZARZĄDZENIE NR 216/2011
ZARZĄDZENIE NR 216/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI Z DNIA 14 LISTOPADA 2011 ROKU w sprawie: ustalenia opłat za składowanie odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bardzie..
14318_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 214/2011
ZARZĄDZENIE Nr 214/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Marzeninie na rok szkolny 2011/2012..
14317_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 213/2011
ZARZĄDZENIE Nr 213/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na rok szkolny 2011/2012..
14316_grafika
ZARZĄDZENIE NR 212/2011
ZARZĄDZENIE NR 212/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 października 2011r. w sprawie pierwokupu udziału wynoszącego 2/122 w części niezabudowanej nieruchomości położonej we Wrześni, oznaczonej numerem geodezyjnym 3800/105, o powierzchni 0,1174 ha..
14315_grafika
ZARZĄDZENIE NR 210/2011
ZARZĄDZENIE NR 210/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 20 października 2011 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 209 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 17 października 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej..
14313_grafika
ZARZĄDZENIE NR 211/2011
ZARZĄDZENIE NR 211/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 25 października 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej..
14306_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 209/2011
ZARZĄDZENIE Nr 209/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 17 października 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej..
14305_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 208/2011
ZARZĄDZENIE Nr 208/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 października 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2011/2012. .
14303_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 206/2011
ZARZĄDZENIE Nr 206/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 4 października 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na rok szkolny 2011/2012. .
14302_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 205/2011
ZARZĄDZENIE Nr 205/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 października 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2011/2012..
14301_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 204/2011
ZARZĄDZENIE Nr 204/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 października 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na rok szkolny 2011/2012..
14300_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 203/2011
ZARZĄDZENIE Nr 203/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 października 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja" we Wrześni na rok szkolny 2011/2012. .
14295_grafika
ZARZADZENIE Nr 199/2011
ZARZADZENIE Nr 199/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 29 września 2011 r. w sprawie: powołania Komisji ds. nagród dla nauczycieli. .
14296_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 200/2011
ZARZĄDZENIE Nr 200/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 3 października 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej..
14293_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 198/2011
ZARZĄDZENIE Nr 198/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2011/2012. .
14212_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 207/2011
ZARZĄDZENIE Nr 207 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 października 2011r. w sprawie zmiany składu obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r..
14198_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 197/2011
ZARZĄDZENIE Nr 197Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany składu obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r..
14228_grafika
Zarządzenie Nr 196/2011
ZARZĄDZENIE NR 196 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 września 2011r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 11 straganów handlowych i 1 pawilonu handlowego położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak). .
14227_grafika
Zarządzenie Nr 195/2011
ZARZĄDZENIE Nr 195 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 26 września 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
14226_grafika
Zarządzenie Nr 194/2011
Zarządzenie Nr 194 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 września 2011 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011rok ..
14225_grafika
Zarządzenie Nr 192/2011
ZARZĄDZENIE NR 192 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 września 2011r. w sprawie: pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki położonej we Wrześni, oznaczonej numerem 4084, o powierzchni 0,0365 ha. .
14224_grafika
Zarządzenie Nr 191/2011
ZARZĄDZENIE Nr 191 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 września 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym na rok szkolny 2011/2012..
14223_grafika
Zarządzenie Nr 190/2011
ZARZĄDZENIE Nr 190 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 września 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Marzeninie na rok szkolny 2011/2012. .
14192_grafika
Zarządzenie nr 189/2011
Zarządzenie nr 189Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Na....
14222_grafika
Zarządzenie Nr 188/2011
ZARZĄDZENIE Nr 188 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 16 września 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 8 ust. 2....
14272_grafika
Zarządzenie Nr 187/2011
ZARZĄDZENIE Nr 187 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 września 2011 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w przypadku jego nieobecności. Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o....
14271_grafika
Zarządzenie Nr 186/2011
ZARZĄDZENIE Nr 185 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 września 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2011/2012. Na podstawie § 10 ramowego....
14270_grafika
Zarządzenie Nr 185/2011
ZARZĄDZENIE Nr 185 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 września 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2011/2012. Na podstawie § 10 ramowego....
14268_grafika
Zarządzenie Nr 184/2011
ZARZĄDZENIE Nr 184 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 września 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na rok szkolny 2011/2012. Na podstawie § 10 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej....
14266_grafika
Zarządzenie Nr 183/2011
ZARZĄDZENIE Nr 183 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 września 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na rok szkolny 2011/2012. Na podstawie § 10 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej oraz....
14265_grafika
Zarządzenie Nr 182/2011
ZARZĄDZENIE Nr 182 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 września 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2011/2012. Na podstawie § 12 ramowego statutu publicznego gimnazjum....
14264_grafika
Zarządzenie Nr 181/2011
ZARZĄDZENIE NR 181 Burmistrza Miasta i Gminy Września Z 9 września 2011 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do przetargu .
14263_grafika
Zarządzenie Nr 180/2011
ZARZĄDZENIE Nr 180 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 września 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2011/2012. Na podstawie § 12 ramowego statutu publicznego gimnazjum....
14168_grafika
ZARZĄDZENIE NR 179/2011
ZARZĄDZENIE NR 179Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 8 września 2011r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Renaty Przytarskiej na stanowisko wicedyrektora .
14167_grafika
ZARZĄDZENIE NR 178/2011
ZARZĄDZENIE NR 178Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 8 września 2011r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Aleksandry Janiszewskiej na stanowisko wicedyrektora.
14262_grafika
Zarządzenie Nr 177/2011
ZARZĄDZENIE Nr 177 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 września 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2011/2012. Na podstawie § 10 ramowego statutu publicznej....
14260_grafika
Zarządzenie Nr 176/2011
ZARZĄDZENIE Nr 176 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 września 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2011/2012. Na podstawie § 10 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej oraz § 12....
14259_grafika
Zarządzenie Nr 175/2011
ZARZĄDZENIE Nr 175 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 września 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2011/2012. Na podstawie § 10 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej....
14258_grafika
Zarządzenie Nr 174/2011
ZARZĄDZENIE Nr 174 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 września 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni na rok szkolny 2011/2012. Na podstawie § 10 ramowego statutu....
14257_grafika
Zarządzenie Nr 173/2011
ZARZĄDZENIE Nr 173 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 września 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Marzeninie na rok szkolny 2011/2012. Na podstawie § 10 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej....
14140_grafika
Zarządzenie Nr 172/2011
ZARZĄDZENIE Nr 172Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: zaopiniowanie kandydatury Pani Grażyny Przytarskiej na stanowisko wicedyrektora..
14139_grafika
Zarządzenie Nr 171/2011
ZARZĄDZENIE Nr 171Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: zaopiniowanie kandydatury Pani Violetty Koszarek na stanowisko wicedyrektora. .
14138_grafika
Zarządzenie Nr 170/2011
ZARZĄDZENIE Nr 170Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: zaopiniowanie kandydatury Pani Wandy Zimnej na stanowisko kierownika świetlicy. Na podstawie art. 37 ust. 1 w związku z art. 5c pkt. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst....
14137_grafika
Zarządzenie Nr 169/2011
ZARZĄDZENIE Nr 169Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: zaopiniowanie kandydatury Pana Jarosława Graczyka na stanowisko koordynatora ds. sportu. Na podstawie art. 37 ust. 1 w związku z art. 5c pkt. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty....
14136_grafika
Zarządzenie Nr 168/2011
ZARZĄDZENIE Nr 168Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym....
14157_grafika
Zarządzenie Nr 167/2011
ZARZĄDZENIE NR 167 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do przetargu.
14156_grafika
Zarządzenie Nr 166/2011
ZARZĄDZENIE NR 166Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 12 straganów handlowych i 2 pawilonów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak)..
14135_grafika
Zarządzenie Nr 164/2011
ZARZĄDZENIE Nr 164 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie pana Grzegorza Trocha z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok....
14134_grafika
Zarządzenie Nr 163/2011
ZARZĄDZENIE Nr 163 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkoły w roku szkolnym 2011/2012.
14098_grafika
Zarządzenie Nr 162/2011
ZARZĄDZENIE NR 162Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Chociczy Wielkiej stanowiącej własność Gminy Września. Na podstawie art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst....
14097_grafika
Zarządzenie Nr 161/2011
ZARZĄDZENIE NR 161Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Goniczkach stanowiącej własność Gminy Września. Na podstawie art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst....
14096_grafika
Zarządzenie Nr 160/2011
ZARZĄDZENIE NR 160Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz 17 sierpnia 2011 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do przetargu. Na podstawie art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.....
14095_grafika
Zarządzenie Nr 159/2011
ZARZĄDZENIE Nr 159Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 17sierpnia 2011 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Przedszkola Nr 1 we Wrześni panią Barbarę Szewczyk z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2011/2012. ....
14094_grafika
Zarządzenie Nr 158/2011
ZARZĄDZENIE Nr 158Burmistrza Miasta i Gminy Września dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Gimnazjum Nr 2 we Wrześni pana Stefana Tomczaka z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2011/2012. Na....
14093_grafika
Zarządzenie Nr 157/2011
ZARZĄDZENIE Nr 157Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na rok szkolny 2011/2012. Na podstawie § 10 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej....
14092_grafika
Zarządzenie Nr 156/2011
ZARZĄDZENIE NR 156Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz 12 sierpnia 2011 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do przetargu Na podstawie art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.....
14091_grafika
Zarządzenie Nr 155/2011
ZARZĄDZENIE Nr 155Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie: nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie....
14090_grafika
Zarządzenie Nr 154/2011
ZARZĄDZENIE Nr 154Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie: nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie....
14089_grafika
Zarządzenie nr 153/2011
ZARZĄDZENIE Nr 153Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie: nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie....
14088_grafika
Zarządzenie 152/2011
ZARZĄDZENIE Nr 152Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół w Otocznej pana Dariusza Szykownego z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny....
14087_grafika
Zarządzenie nr 151/2011
ZARZĄDZENIE Nr 151Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Przedszkola Nr 6 we Wrześni pani Wiesławy Filipiak z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2011/2012. ....
14086_grafika
Zarządzenie nr 150/2011
ZARZĄDZENIE Nr 150Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Przedszkola w Gutowie Małym panią Barbarę Jankiewicz z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny....
14085_grafika
Zarządzenie Nr 149/2011
ZARZĄDZENIE Nr 149Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni pana Zbigniewa Dzierżyńskiego z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty....
14084_grafika
Zarz ądzenie Nr 148/2011
ZARZĄDZENIE Nr 148Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Gimnazjum Nr 1 we Wrześni pani Haliny Kotyk z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2011/2012. Na....
14083_grafika
Zarządzenie nr 147/2011
ZARZĄDZENIE Nr 147Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie panią Mariolę Jędrzejewską z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny....
14082_grafika
Zarządzenie Nr 146/2011
ZARZĄDZENIE Nr 146Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie: nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innych szkołach w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie....
14019_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 145/2011
ZARZĄDZENIE Nr 145Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 3 sierpnia 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst....
14018_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 144/2011
ZARZĄDZENIE Nr 144Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 3 sierpnia 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst....
14017_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 143/2011
ZARZĄDZENIE Nr 143Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 3 sierpnia 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst....
14016_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 142/2011
ZARZĄDZENIE Nr 142Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 3 sierpnia 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst....
14015_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 141/2011
ZARZĄDZENIE Nr 141Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 3 sierpnia 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst....
14014_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 140/2011
ZARZĄDZENIE Nr 140Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 3 sierpnia 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst....
14024_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 139/2011
ZARZĄDZENIE Nr 139Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38. Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o....
14013_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 138/2011
ZARZĄDZENIE NR 138 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz 29 lipca 2011r. w sprawie pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek położonych we Wrześni, oznaczonych numerami 935/3 o powierzchni 96 m2, 935/8 o powierzchni 1970 m2, 935/4 o powierzchni 1368 m2 i 935/6 o powierzchni 7948 m2....
14012_grafika
ZARZĄDZENIE 137/2011
ZARZĄDZENIE 137 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 12 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak). Na podst. art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.....
14011_grafika
ZARZĄDZENIE NR 135/2011
ZARZĄDZENIE NR 135Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do....
14010_grafika
ZARZĄDZENIE NR 134/2011
ZARZĄDZENIE NR 134Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej we Wrześni. Na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu pracy i organizacji Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej będącego....
14009_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 133/2011
ZARZĄDZENIE Nr 133Burmistrza Miasta i Gminy Września z 5 lipca 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 8 ust. 2....
14008_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 132/2011
ZARZĄDZENIE Nr 132Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie: wynajęcia pod tablice reklamowe części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Sądowej. Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r.....
14007_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 131 /2011
ZARZĄDZENIE Nr 131 /2011Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego i administratora systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.....
14006_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 130/2011
ZARZĄDZENIE NR 130Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej we Wrześni. Na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu pracy i organizacji Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej będącego....
14005_grafika
Zarządzenie Nr 129/2011
Zarządzenie nr 129Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: wynajęcia części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Gen. Sikorskiego 38. Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261,....
14004_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 128/2011
ZARZĄDZENIE Nr 128Burmistrza Mista i Gminy Wrześniaz dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: przyznania zasiłków pieniężnych dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez gminę....
14003_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 127/2011
ZARZĄDZENIE NR 127 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Konopnickiej Na podstawie art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. U. Nr 261 poz.....
14002_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 126/2011
ZARZĄDZENIE NR 126 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 10 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak). Na podst. art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca....
14001_grafika
ZARZĄDZENIE NR 124/2011
ZARZĄDZENIE NR 124 Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz 16 czerwca 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni NR V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych....
14000_grafika
ZARZĄDZENIE 123/2011
ZARZĄDZENIE 123Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. Na podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w....
13999_grafika
ZARZĄDZENIE NR 122/2011
ZARZĄDZENIE NR 122Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. U. Nr 261 poz.....
13998_grafika
ZARZĄDZENIE NR 121/2011
ZARZĄDZENIE NR 121Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz 3 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do przetargu Na podstawie art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. nr 102....
13914_grafika
Zarządzenie Nr 120/2011
ZARZĄDZENIE Nr 120Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Andrzejewskiemu pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły. Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie....
13913_grafika
Zarządzenie Nr 119/2011
ZARZĄDZENIE Nr 119Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Trocha pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły. Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym....
13912_grafika
Zarządzenie Nr 118/2011
ZARZĄDZENIE Nr 118Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia Pani Halinie Kotyk pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem gimnazjum. Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym....
13911_grafika
Zarządzenie Nr 117/2011
ZARZĄDZENIE Nr 117Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia Panu Stefanowi Tomczakowi pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem gimnazjum. Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie....
13910_grafika
Zarządzenie Nr 116/2011
ZARZĄDZENIE Nr 116Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia Pani Barbarze Szewczyk pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem przedszkola. Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym....
13909_grafika
Zarządznie Nr 115/2011
ZARZĄDZENIE Nr 114Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001....
13908_grafika
Zarządzenie Nr 114/2011
ZARZĄDZENIE Nr 114Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001....
13907_grafika
Zarządzenie Nr 113/2011
ZARZĄDZENIE Nr 113Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.....
13906_grafika
Zarządzenie Nr 112/2011
ZARZĄDZENIE Nr 112Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 1 „Słoneczko” we Wrześni. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001....
13905_grafika
zarządzenie Nr 111/2011
ZARZĄDZENIE Nr 111Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.....
14256_grafika
Zarządzenie nr 110/2011
ZARZĄDZENIE Nr 110 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie: wynajęcia pod tablice reklamowe części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Gen. Sikorskiego 38 oraz przy ul. Gnieźnieńskiej 2 Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997....
13904_grafika
zarządzenie Nr 109/2011
Zarządzenie Nr 109Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 23 maja 2011 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011rok Na podstawie art 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o....
14022_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 107/2011
ZARZĄDZENIE Nr 107Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 17 maja 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty na rok szkolny 2011/2012. Na podstawie § 10 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej....
14021_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 106/2011
ZARZĄDZENIE Nr 106Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 17 maja 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola Nr 1 „Słoneczko" na rok szkolny 2011/2012. Na podstawie § 8 ramowego statutu publicznego przedszkola stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia....
14020_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 105/2011
ZARZĄDZENIE Nr 105Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 17 maja 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku na rok szkolny 2010/2011. Na podstawie § 10 ramowego statutu publicznej szkoły....
13903_grafika
Zarządzenie Nr 104/2011
ZARZĄDZENIE NR 104Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 17 maja 2011r. w sprawie pierwokupu niezabudowanej działki położonej we Wrześni oznaczonej numerem 4194, o powierzchni 0,0549 ha. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce....
14255_grafika
Zarządzenie Nr 103/2011
ZARZĄDZENIE Nr 103 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im Jana Pawła II, ul. Batorego 8, 62-300 Września. Na podstawie art.....
13901_grafika
zarządzenie Nr 102/2011
ZARZĄDZENIE Nr 102Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 16 maja 2011 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Kosynierów 32, 62-300 Września. Na podstawie art. 36 a ust. 6....
13900_grafika
Zarządzenie Nr 101/2011
ZARZĄDZENIE Nr 101Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 16 maja 2011 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie, Chwalibogowo 38, 62-323 Chwalibogowo. Na podstawie art. 36 a....
13899_grafika
Zarządzenie Nr 100/2011
ZARZĄDZENIE Nr 100Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 16 maja 2011 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 „Słoneczko”, ul. 3 Maja 4, 62-300 Września. Na podstawie art. 36 a ust. 6 ustawy z....
13898_grafika
zarządzenie Nr 99/2011
ZARZĄDZENIE Nr 99Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 16 maja 2011 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego, ul. Słowackiego 41, 62-300 Września. Na podstawie art. 36 a ust. 6....
13897_grafika
zarządzenie nr 98/2011
Zarządzenie nr 98Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 12 maja 2011r. w sprawie udzielenia dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze....
13896_grafika
Zarządzenie Nr 97/2011
ZARZĄDZENIE Nr 97Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 12 maja 2011 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Września. Na podstawie art. 90 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004....
13895_grafika
Zarządzenie Nr 96/2011
ZARZĄDZENIE NR 96Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz 10 maja 2011 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku....
13894_grafika
Zarządzenie NR 95/2011
ZARZĄDZENIE NR 95Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 10 maja 2011r. w sprawie: sprzedaży działki na rzecz wieczystego użytkownika, stanowiącej własność Gminy Września, położonej we Wrześni przy ul.Słowackiego 54a. Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia....
14254_grafika
Zarządzenie Nr 94/2011
ZARZĄDZENIE Nr 94 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego na rok szkolny 2011/2012. Na podstawie § 12 ramowego statutu publicznego gimnazjum stanowiącego załącznik nr 3 do....
14253_grafika
Zarządzenie Nr 93/2011
ZARZĄDZENIE Nr 93 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku na rok szkolny 2011/2012. Na podstawie § 10 ramowego statutu publicznej szkoły....
13995_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 92/2011
ZARZĄDZENIE Nr 92Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 6 maja 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola „Polne Kwiatki" na rok szkolny 2011/2012. Na podstawie § 8 ramowego statutu publicznego przedszkola stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia....
13994_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 91/2011
ZARZĄDZENIE Nr 91Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 6 maja 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola Nr 6 „Pszczółka Maja" na rok szkolny 2011/2012. Na podstawie § 8 ramowego statutu publicznego przedszkola stanowiącego załącznik nr 1 do....
13993_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 90/2011
ZARZĄDZENIE Nr 90Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 6 maja 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika na rok szkolny 2011/2012. Na podstawie § 12 ramowego statutu publicznego gimnazjum stanowiącego załącznik nr 3 do Rozporządzenia....
13992_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 89/2011
ZARZĄDZENIE Nr 89Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 6 maja 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II na rok szkolny 2011/2012. Na podstawie § 10 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej stanowiącego....
13991_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 88/2011
ZARZĄDZENIE Nr 88Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 6 maja 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2011/2012. Na podstawie § 10 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej oraz § 12 ramowego statutu publicznego....
13990_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 87/2011
ZARZĄDZENIE Nr 87Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 6 maja 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich na rok szkolny 2011/2012. Na podstawie § 10 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej stanowiącego....
13989_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 86/2011
ZARZĄDZENIE Nr 86Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 6 maja 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na rok szkolny 2011/2012. Na podstawie § 10 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej stanowiącego załącznik nr 2....
13988_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 85/2011
ZARZĄDZENIE Nr 85Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 6 maja 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Marzeninie na rok szkolny 2011/2012. w Marzeninie na rok szkolny 2011/2012. Na podstawie § 10 ramowego statutu publicznej....
13987_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 84/2011
ZARZĄDZENIE Nr 84Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 6 maja 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2011/2012. Na podstawie § 10 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej stanowiącego załącznik nr 2 do....
13986_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 83/2011
ZARZĄDZENIE Nr 83Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 5 maja 2011r. W sprawie: powołania komisji mającej na celu ocenę prezentacji umiejętności młodych wykonawców w Konkursie Głośnego Czytania w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy....
13985_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 82/2011
ZARZĄDZENIE Nr 82Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U.....
13984_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 81/2011
ZARZĄDZENIE Nr 81Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 27.04. 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2010/2011. Na podstawie § 12 ramowego statutu publicznego gimnazjum stanowiącego....
13983_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 80/2011
ZARZĄDZENIE Nr 80Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 27.04. 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2010/2011. Na podstawie § 10 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej stanowiącego....
13982_grafika
ZARZĄDZENIE NR 79/2011
ZARZĄDZENIE NR 79Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie: sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Września położonej w Chociczy Wielkiej Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity....
13980_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 78/2011
ZARZĄDZENIE Nr 78Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38. Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o....
13981_grafika
Zarządzenie Nr 77/2011
ZARZĄDZENIE Nr 77Burmistrza Miasta i Gminy Wrześniaz dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 23A Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce....
14251_grafika
Zarządzenie Nr 76/2011
ZARZĄDZENIE NR 76 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie pierwokupu niezabudowanej działki położonej w Bierzglinku, oznaczonej numerem 76/18, o powierzchni 0,1407 ha. 21 sierpnia 1997 r. .
14250_grafika
Zarządzenie Nr 75/2011
ZARZĄDZENIE NR 75 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie: sprzedaży działek na rzecz wieczystych użytkowników, stanowiące własność Gminy Września, położone we Wrześni przy ul. Wrocławskiej. .
14249_grafika
Zarządzenie Nr 74/2011
ZARZĄDZENIE NR 74 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie: sprzedaży działki na rzecz wieczystych użytkowników, stanowiącej własność Gminy Września położonej w Sołeczni. .
14248_grafika
Zarządzenie Nr 73/2011
Zarządzenie nr 73 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego .
14247_grafika
Zarządzenie Nr 72/2011
ZARZĄDZENIE Nr 72 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2010/2011. .
14246_grafika
Zarządzenie Nr 71/2011
ZARZĄDZENIE Nr 71 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola i publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Września. .
14245_grafika
Zarządzenie Nr 70/2011
ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 12 kwietnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do wykorzystywania do startów i lądowań statków powietrznych, jako inne miejsce niż lądowisko wpisane do ewidencji lądowisk, części działki nr 1309/7 położonej we Wrześni....
14244_grafika
Zarządzenie Nr 69/2011
ZARZĄDZENIE NR 69 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 9 straganów handlowych i 2 pawilonów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak). Na podst. art. 30....
14243_grafika
Zarządzenie Nr 67/2011
ZARZĄDZENIE Nr 67 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: umorzenia wierzytelności jednostki organizacyjnej Gminy..
14242_grafika
Zarządzenie Nr 65/2011
ZARZĄDZENIE NR 65 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: wyznaczenia koordynatora gminnego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” Na podstawie art. 30 ust 1 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o Samorządzie Gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz.....
14241_grafika
Zarządzenie Nr 64/2011
ZARZĄDZENIE NR 64 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 3 straganów handlowych i 4 pawilonów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak). .
14240_grafika
Zarządzenie Nr 63/2011
ZARZĄDZENIE Nr 63 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie w Gminie Września .
14239_grafika
Zarządzenie Nr 62/2011
ZARZĄDZENIE NR 62 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa działki położone w Osowie do zasobu komunalnego .
14238_grafika
Zarządzenie Nr 61/2011
ZARZĄDZENIE NR 61 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 22 marca 2011 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni NR V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości....
14237_grafika
Zarządzenie Nr 60/2011
ZARZĄDZENIE NR 60 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 40 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni przy ul. Prusa. .
14236_grafika
Zarządzenie Nr 59/2011
ZARZĄDZENIE Nr 59 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu na realizację zadania w formie wspierania zadania publicznego Miasta i Gminy Września z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku. .
14235_grafika
Zarządzenie Nr 58/2011
ZARZĄDZENIE Nr 58 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2010/2011. .
14234_grafika
Zarządzenie Nr 57/2011
ZARZĄDZENIE Nr 57 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2010/2011. .
14233_grafika
Zarządzenie Nr 56/2011
Zarządzenie nr 56 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie: wynajęcia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 23A. .
14232_grafika
Zarządzenie Nr 55/2011
ZARZĄDZENIE Nr 55 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie: wynajęcia części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Gen. Sikorskiego 38. .
13734_grafika
ZARZĄDZENIE NR 54/2011
z dnia 7 marca 2011r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 7 straganów handlowych i 4 pawilonów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak). .
13733_grafika
Zarządzenie Nr 53/2011
z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011rok .
13727_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 52/2011
z 04 marca 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
13725_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 51/2011
z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziale kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa w 2011 roku. .
13724_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 50/2011
z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2011 roku. .
13722_grafika
Zarządzenie Nr 49/2011
z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie powołania składu Kapituły XVI edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. .
13687_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 48/2011
z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych .
13674_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 47/2011
z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. 68 Pułku Piechoty. .
13673_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 46/2011
z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Promienistej. .
13667_grafika
Zarządzenie Nr 45/2011
z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie: wyboru ofert i udzielenia dotacji w formie wspierania realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym .
13665_grafika
Zarządzenie Nr 44/2011
z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie: wyboru ofert i udzielenia dotacji w formie wspierania realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” .
13664_grafika
ZARZĄDZENIE NR 43/2011
z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie: sprzedaży działki nr 152 stanowiącej własność Gminy Września położonej w Radomicach. .
13663_grafika
ZARZĄDZENIE NR 42/2011
z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie: sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Września położonej w obrębie wsi Sołeczno. .
13662_grafika
ZARZĄDZENIE NR 41/2011
z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie: sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Legii Wrzesińskiej. .
13661_grafika
ZARZĄDZENIE NR 40/2011
z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni przy ul. Prusa oznaczonej jako działka nr 149/1. .
13660_grafika
ZARZĄDZENIE NR 39/2011
z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Przyborkach przy ul. Modrakowej oznaczonej jako działka nr 1/1. .
13635_grafika
ZARZĄDZENIE NR 38/2011
z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie: sprzedaży działki na rzecz wieczystego użytkownika, stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Piastów 16 .
13634_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 37/2011
z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Sienkiewicza 19 – lokal użytkowy. .
13659_grafika
ZARZĄDZENIE NR 36/2011
z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie: sprzedaży działki nr 55 stanowiącej własność Gminy Września położonej w Radomicach. .
13658_grafika
ZARZĄDZENIE NR 35/2011
z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie: sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Września położonej w Nowym Folwarku przy ul. Nowej. .
13620_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 34/2011
z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za rok 2011..
13619_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 33/2011
z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości nagrody Burmistrza dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Września na rok 2011 .
13618_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 32/2011
z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2011 roku. .
13617_grafika
ZARZĄDZENIE NR 31/2011
z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni. .
13616_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 30/2011
z dnia 14 luty 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2010/2011. .
13615_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 29/2011
z dnia 14 luty 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2010/2011. .
13614_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 28/2011
z dnia 14 luty 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2010/2011. .
13600_grafika
Zarządzenie Nr 27/2011
z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. .
13599_grafika
Zarządzenie Nr 26/2011
z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej z zajęciami socjoterapeutycznymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” .
13598_grafika
Zarządzenie Nr 25/2011
z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Prowadzenie Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. .
13597_grafika
Zarządzenie Nr 24/2011
z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychoterapii, psychoedukacji oraz rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Września na rok 2011. .
13633_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 23/2011
z 3 lutego 2011 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Warszawskiej nr 7 (numer geodezyjny działki 1508/2) .
13579_grafika
ZARZĄDZENIE NR 22/2011
z 31 stycznia 2011 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do przetargu .
13582_grafika
ZARZĄDZENIE NR 21/2011
z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie: sprzedaży działki na rzecz wieczystego użytkownika, stanowiącej własność Gminy Września, położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej .
13553_grafika
ZARZĄDZENIE NR 20/2011
z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie miasta Wrześni. .
13548_grafika
ZARZĄDZENIE NR 19/2011
z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: wydzierżawienia straganów handlowych nr 21, 23, 33 , 37, 38, 39, 40 i pawilonów handlowych nr 1, 4, 13, 14, 15 położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak). .
13550_grafika
ZARZĄDZENIE NR 17/2011
z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie: oddania w użytkowanie, nieruchomość położoną w Bardzie, stanowiącą własność Gminy Września. .
13530_grafika
Zarządzenie Nr 16/2011
z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym .
13529_grafika
Zarządzenie Nr 15/2011
z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Prowadzenie Punku Konsultacyjno- Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. .
13528_grafika
Zarządzenie Nr 14/2011
z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej z zajęciami socjoterapeutycznymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” .
13527_grafika
Zarządzenie Nr 13/2011
z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie: użyczenia lokali w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Witkowskiej 3, stanowiącej własność Gminy. .
13506_grafika
ZARZĄDZENIE NR 12/2011
z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie: sprzedaży działki na rzecz wieczystych użytkowników, stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Słowackiego. .
13505_grafika
ZARZĄDZENIE NR 11/2011
z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie: sprzedaży działki na rzecz wieczystych użytkowników, stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Warsztatowej. .
13504_grafika
ZARZĄDZENIE NR 10/2011
z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie: sprzedaży działki na rzecz wieczystych użytkowników, stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Warsztatowej. .
13502_grafika
ZARZĄDZENIE NR 9/2011
z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa w 2011 roku. .
14231_grafika
Zarządzenie Nr 8/2011
ZARZĄDZENIE NR 8 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2011 roku. podstawie art. 13....
13496_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 7/2011
z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2010/2011. .
13495_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 6/2011
z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2010/2011. .
13494_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 5/2011
z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września na rok 2011. .
13472_grafika
ZARZĄDZENIE NR 4/2011
z dnia 7 stycznia 2011r. w sprawie pierwokupu udziału wynoszącego ½ część w prawie własności nieruchomości, położonej we Wrześni, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 4258, o powierzchni 0,0583 ha. .
13478_grafika
Zarządzenie Nr 3/2011
z dnia 7 stycznia 2011 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychoterapii, psychoedukacji oraz rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Września. .
13477_grafika
Zarządzenie Nr 2/2011
z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok .
14230_grafika
Zarządzenie Nr 1/2011
Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011rok .
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.