BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13461645
ostatnia aktualizacja BIP'u:
24-01-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2010
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
13510_grafika
ZARZĄDZENIE NR 294/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2010 .
13509_grafika
ZARZĄDZENIE NR 293/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Września na rok 2010 .
13508_grafika
ZARZĄDZENIE NR 292/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2010 .
13412_grafika
ZARZĄDZENIE NR 286/2010
z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 237 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie określenia opłat za rezerwację miejsc targowych położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki.
13379_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 291/2010
z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych. .
13375_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 291 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 grudnia 2010 r.
w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych..
13374_grafika
ZARZĄDZENIE NR 289/2010
z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: ustalenia opłat za składowanie odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bardzie.
13372_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 288/2010
z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania dyrektora Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni.
13355_grafika
ZARZĄDZENIE NR 285/2010
z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni. .
13347_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 284/2010
z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia rokowań w celu nabycia nieruchomości – kompleksu rekreacyjno – basenowego Świat Wodny Cenos - położonej we Wrześni przy ul. Koszarowej, działka nr 3800/13. .
13345_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 283/2010
z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 282 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem części nieruchomości położonej w Chociczy Małej 2 – lokal użytkowy. .
13344_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 282/2010
z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem części nieruchomości położonej w Chociczy Małej 2 – lokal użytkowy. .
13343_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 280/2010
z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 – dwóch lokali użytkowych. .
13338_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 281/2010
z 15 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do przetargu.
13337_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 279/2010
z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia godzin przyjmowania interesantów w Wydziale Spraw Obywatelskich z Urzędem Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.
13331_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 278-2010
z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie pierwokupu działki oznaczonej numerem 3846/4, o powierzchni 1,0903ha, położonej we Wrześni.
13329_grafika
ZARZĄDZENIE NR 269/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Września na rok 2010 .
13328_grafika
ZARZĄDZENIE NR 268/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2010 .
13327_grafika
ZARZĄDZENIE NR 267/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2010.
13293_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 277/10
z dnia 07 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
13292_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 276/10
z dnia 07 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
13291_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 275/10
z dnia 07 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
13290_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 274/2010
z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 2straganów handlowych i 1 pawilonu handlowego położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak).
13289_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 273/2010
z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: przyznania zasiłków pieniężnych dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez gminę Września.
13288_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 272/2010
z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2010/2011.
13283_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 306/2009
z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2010 roku. .
13261_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 271
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 grudnia 2010 r..
13260_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 270/2010
z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie: umorzenia naliczonych odsetek za nieterminowe wpłaty należności czynszowych. .
13259_grafika
Zarządzenie nr 253/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 - 2035 .
13258_grafika
ZARZĄDZENIE nr 252/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie: projektu budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2011 .
13247_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 264/2010
z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie: sprzedaży działek na rzecz wieczystego użytkownika, stanowiących własność Gminy Września położonych we Wrześni przy ul. Przemysłowej.
13222_grafika
ZARZĄDZENIE NR 260/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2010 .
13221_grafika
ZARZĄDZENIE NR 259/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Września na rok 2010 .
13218_grafika
ZARZĄDZENIE NR 258/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2010 .
13213_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 263/2010
z 23 listopada 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
13212_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 262/2010
z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym na rok szkolny 2010/2011. .
13211_grafika
ZARZĄDZENIE NR 261/2010
z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Rynek .
13197_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 257/2010
z 16 listopada 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
13196_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 256/2010
z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2010/2011.
13194_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 255/2010
z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Marzeninie na rok szkolny 2010/2011.
13193_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 254/2010
z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2010/2011.
13185_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 251/2010
z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2010/2011..
13181_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 250/2010
z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie pierwokupu działki oznaczonej numerem 4442/4, o powierzchni 0,1126ha, położonej we Wrześni. .
13179_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 249/2010
z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie: zaopiniowania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego na 2011 rok. .
13177_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 248/2010
z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Dzieci Wrzesińskich 9 – lokal użytkowy. .
13171_grafika
ZARZĄDZENIE NR 246 /2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 października 2010 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej .
13170_grafika
ZARZĄDZENIE NR 247 /2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 października 2010 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej.
13141_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 245/2010
z 22 października 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
13138_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 245/2010
z 22 października 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
13128_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 242/2010
z dnia 19 października 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Marzeninie na rok szkolny 2010/2011. .
13092_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 233/2010
z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2010/2011.
13091_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 232/2010
z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: prowadzenia dzienników lekcyjnych w Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni wyłącznie w formie elektronicznej.
13090_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 231/2010
z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć.
13088_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 241/2010
z dnia 13 października 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku na rok szkolny 2010/2011. .
13087_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 240/2010
z dnia 13 października 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni na rok szkolny 2010/2011. .
13085_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 239/2010
z dnia 12 października 2010r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 – pięć lokali użytkowych. .
13084_grafika
ZARZĄDZENIE NR 224/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 września 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2010 .
13083_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 239/2010
z dnia 12 października 2010r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 – pięć lokali użytkowych. .
13082_grafika
ZARZĄDZENIE NR 223/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 września 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Września na rok 2010 .
13081_grafika
ZARZĄDZENIE NR 222/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 września 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2010.
13072_grafika
ZARZĄDZENIE NR 235/2010
z 4 października 2010 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do drugiego przetargu .
13071_grafika
ZARZĄDZENIE NR 234/2010
z dnia 30 września 2010r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 3 straganów handlowych i 1 pawilonu handlowego położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak). .
13064_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 230/2010
z 27 września 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
13051_grafika
Z a r z ą d z e n i e Nr 225/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: opracowywania materiałów planistycznych oraz założeń przyjętych do opracowywania projektu budżetu na rok 2011..
13050_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 228/2010
z dnia 21 września 2010 r. w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste działek stanowiących własność Gminy Września położonych we Wrześni przy ul. Koszarowej.
13046_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 229/2010
z dnia 21 września 2010 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.
13044_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 227/2010
z dnia 21 września 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2010/2011. .
13043_grafika
Zarządzenie Nr 226/2010
z dnia 20 września 2010 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010rok .
13041_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 221/2010
z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Psarach Małych oznaczonej jako działka nr 74/5.
13040_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 220/2010
z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Psarach Małych oznaczonej działkami nr 71/3 i 71/10. .
13039_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 219/2010
z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2010/2011.
13038_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 218/2010
z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2010/2011.
13037_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 217/2010
z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym na rok szkolny 2010/2011.
13033_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 216/2010
z dnia 17 września 2010r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Dzieci Wrzesińskich 9 – lokal użytkowy.
13027_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 215/2010
z 16 września 2010 r. w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny, położonej w Goniczkach nr 30 (numery geodezyjne działek 109/7 i 107/6). .
13026_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 214/2010
z 16 września 2010 r. w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny, położonej w Goniczkach nr 31 (numery geodezyjne działek 107/7 i 109/6). .
13021_grafika
ZARZĄDZENIE NR 207
z dnia 13 września 2010 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kaczanowie oznaczonej jako działka nr 83 w drodze darowizny. .
13020_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 211/2010
z dnia 13 września 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni na rok szkolny 2010/2011. .
13019_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 210/2010
z dnia 13 września 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2010/2011. .
13018_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 209/2010
z dnia 13 września 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku na rok szkolny 2010/2011. .
13017_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 208/2010
z dnia 13 września 2010 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych. .
13014_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 205/2010
z dnia 06 września 2010r. w sprawie: wynajęcia części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Dzieci Wrzesińskich 9.
13004_grafika
ZARZĄDZENIE NR 189/2010
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 19 SIERPNIA 2010 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.
13003_grafika
Zarządzenie nr 169/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 lipca 2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych i osób prawnych, a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu.
13002_grafika
Zarządzenie nr 122/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 maja 2010 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.
12997_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 204/2010
z dnia 6 września 2010r. w sprawie pierwokupu działki oznaczonej numerem 37/6, o powierzchni 0,0853 ha, położonej w Psarach Małych.
12996_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 201/2010
z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: sprzedaży działki na rzecz wieczystych użytkowników, stanowiących własność Gminy Września położonych we Wrześni przy ul. Wrocławskiej.
12994_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 202/2010
z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Marzeninie na rok szkolny 2010/2011.
12993_grafika
ZARZĄDZENIE NR 203/2010
z dnia 3 września 2010 r. w sprawie: nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni oznaczonej jako działka numer 3836 .
12975_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 200/2010
z dnia 30 sierpnia.2010 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 165 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15.07.2010 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego przy ul. Harcerskiej we Wrześni.
12973_grafika
Zarządzenie nr 195/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze 2010 r. .
12972_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 199/2010
z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu alarmowania oraz wczesnego ostrzegania na terenie gminy Września. .
12966_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 198/2010
z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni oznaczonej jako działka nr 859/1.
12965_grafika
Zarządzenie nr 159/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zasad sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.
12963_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 197/2010
z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie: nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innych szkołach w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. .
12962_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 196/2010
z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie: nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innych szkołach w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. .
12961_grafika
ZARZĄDZENIE NR 192/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2010 .
12960_grafika
ZARZĄDZENIE NR 191/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Września na rok 2010 .
12959_grafika
ZARZĄDZENIE NR 190/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2010 .
12958_grafika
ZARZĄDZENIE NR 125/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2010.
12957_grafika
ZARZĄDZENIE NR 177/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2010.
12956_grafika
ZARZĄDZENIE NR 175/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2010.
12955_grafika
ZARZĄDZENIE NR 174/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Września na rok 2010 .
12954_grafika
ZARZĄDZENIE NR 157/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2010 .
12952_grafika
ZARZĄDZENIE NR 156/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Września na rok 2010 .
12951_grafika
ZARZĄDZENIE NR 155/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2010.
12950_grafika
ZARZĄDZENIE NR 123/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2010.
12949_grafika
ZARZĄDZENIE NR 124/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Września na rok 2010.
12935_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 165/2010
z dnia 15.07.2010 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego przy ul. Harcerskiej we Wrześni.
12933_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 194/2010
z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie: zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkoły w roku szkolnym 2010/2011.
12926_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 193/2010
z 20 sierpnia 2010 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do przetargu.
12922_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 188/2010
z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie: rozwiązania umowy użytkowania wieczystego i przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości.
12888_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 187/2010
z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie pierwokupu działki oznaczonej numerem 37/7, o powierzchni 0,0853 ha, położonej w Psarach Małych.
12887_grafika
ZARZĄDZENIE Nr186/2010
z 10 sierpnia 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
12886_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 179/2010
z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Gimnazjum Nr 1 we Wrześni panią Halinę Kotyk z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2010/2011.
12884_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 185/2010
z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 2 straganów handlowych i 1 pawilonu handlowego położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak).
12883_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 184/2010
z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Przedszkola Nr 6 we Wrześni pani Wiesławy Filipiak z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2010/2011.
12882_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 183/2010
z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Przedszkola w Gutowie Małym panią Barbarę Jankiewicz z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2010/2011.
12881_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 182/2010
z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Przedszkola Nr 1 „Słoneczko” we Wrześni panią Barbarę Szewczyk z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2010/2011.
12880_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 181/2010
z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie panią Mariolę Jędrzejewską z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2010/2011.
12879_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 180/2010
z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Gimnazjum Nr 2 we Wrześni pana Stefana Tomczaka z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2010/2011.
12878_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 178/2010
z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni pana Zbigniewa Dzierżyńskiego z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2010/2011 .
12876_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 176/2010
z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie pierwokupu działki oznaczonej numerem 37/8, o powierzchni 0,0853 ha, położonej w Psarach Małych.
12868_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 166/2010
z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie: sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Września położonych we Wrześni przy ul. Fabrycznej. .
12866_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 133/2010
z dnia 4 czerwca 2010r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 – cztery lokale użytkowe. .
12851_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 173/2010
z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
12850_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 172/2010
z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
12849_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 171/2010
z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
12844_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 170/2010
z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni. .
12835_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 168/2010
z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie: ustalenia wysokości nagrody Burmistrza dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Września na rok 2010 .
12832_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 167/2010
z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Konopnickiej .
12813_grafika
ZARZĄDZENIE nr 161/2010
z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie: Odwołania członków Rady Nadzorczej spółki PEC Września S.A. .
12811_grafika
ZARZĄDZENIE NR 164/2010
z dnia 09 lipca 2010 r. w sprawie: sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Armii Poznań. .
12762_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 158/2010
z 01 lipca 2010 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do przetargu.
12761_grafika
Zarządzenie Nr 160/2010
z dnia 01 lipca 2010 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010rok .
12758_grafika
ZARZĄDZENIE NR 162/2010
z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni..
12753_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 154/2010
z dnia 29 czerwca 2010r..
12748_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 153/2010
z dnia 29 czerwca 2010 r..
12742_grafika
Zarządzenie nr 152/2010
z dnia 25 czerwca 2010r. .
12741_grafika
Zarządzenie nr 151/2010
z dnia 25 czerwca 2010r..
12740_grafika
ZARZĄDZENIE NR 150/2010
z 25 czerwca 2010 r..
12739_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 146/2010
z dnia 23 czerwca 2010r. .
12738_grafika
ZARZĄDZENIE NR 147/2010
z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni. .
12734_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 149/2010
z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych. .
12733_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 148/2010
z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej nr 14 we Wrzesińskim Ośrodku Kultury we Wrześni dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 4 lipca czerwca 2010 r. .
12717_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 81/2010
z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie: umorzenia wierzytelności przedawnionych. .
12714_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 145/2010
z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
12712_grafika
ZARZĄDZENIE NR 144/2010
z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni. .
12711_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 143/2010
z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie pierwokupu udziału wynoszącego 1/41 część w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej we Wrześni, przy ul. Szosa Witkowska, stanowiącej działkę nr 806/8, o powierzchni 0,1818 ha.
12694_grafika
Zarządzenie Nr 142/2010
z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. .
12693_grafika
Zarządzenie Nr 141/2010
z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach. .
12690_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 135/2010
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej nr 9 w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. .
12688_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 134/2010
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej nr 7 w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. .
12686_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 140/2010
z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych.
12683_grafika
ZARZĄDZENIE NR 139/2010
z 08 czerwca 2010 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali znajdujących się w budynkach położonych w Gutowie Wielkim nr 54 i nr 55 (numer geodezyjny działki 81/5). .
12682_grafika
ZARZĄDZENIE NR 138/2010
z 08 czerwca 2010 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali znajdujących się w budynkach położonych we Wrześni przy ulicy Przemysłowej nr 5 i nr 7 (numer geodezyjny działki 945/10). .
12681_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 137/2010
z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 5 straganów handlowych i 1 pawilonu handlowego położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak).
12680_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 136/2010
z 08 czerwca 2010 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Przemysłowej nr 5 A (numer geodezyjny działki 945/11).
12677_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 132/2010
z dnia 4 czerwca 2010r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 1 – lokal użytkowy. .
12670_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 128/2010
z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni .
12654_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 131/2010
z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r..
12652_grafika
ZARZĄDZENIE NR 130/2010
z dnia 28 maja 2010r. w sprawie pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki, położonej we Wrześni przy ul. Słowackiego, oznaczonej numerem 1295/17, o powierzchni 0,8807 ha .
12647_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 129/2010
z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie: normy zużycia paliwa w pojeździe służbowym IVECO DAILY 2,3 HDI PWR FK63 będącym w dyspozycji Schroniska dla zwierząt we Wrześni. .
12639_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 127/2010
z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na rok szkolny 2010/2011. .
12635_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 126/2010
z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty na rok szkolny 2010/2011.
12623_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 121/2010
z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego na rok szkolny 2010/2011.
12622_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 120/2010
z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika na rok szkolny 2010/2011. .
12621_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 119/2010
z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II na rok szkolny 2010/2011.
12620_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 118/2010
z dnia 21 maja2010 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich na rok szkolny 2010/2011. .
12619_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 116/2010
z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2010/2011. .
12618_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 117/2010
z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2010/2011.
12617_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 115/2010
z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Nowym Folwarku na rok szkolny 2010/2011. .
12616_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 114/2010
z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Marzeninie na rok szkolny 2010/2011.
12615_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 112/2010
z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola „Polne Kwiatki” na rok szkolny 2010/2011. .
12614_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 113/2010
z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola Nr 1 „Słoneczko” na rok szkolny 2010/2011.
12613_grafika
ZARZĄDZENIE NR 110/2010
z 20 maja 2010 r. w sprawie: sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Miłosławskiej 17 .
12612_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 111/2010
z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola Nr 6 „Pszczółka Maja” na rok szkolny 2010/2011.
12603_grafika
ZARZĄDZENIE NR 109/2010
z 19 maja 2010 r. w sprawie: sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Miłosławskiej 17 .
12595_grafika
ZARZĄDZENIE NR 108/2010
z dnia 18 maja 2010r. w sprawie: wydzierżawienia straganów handlowych nr 21, 23, 32, 33, 34 i pawilonu handlowego nr 15 położonych we Wrześni przy przy ul. Kościelnej (Zieleniak). .
12587_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 100/2010
z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Września na rok 2010 .
12584_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 99/2010
z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2010 .
12578_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 102/2010
z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: zasad prowadzenia ksiąg inwentarzowych dla środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni .
12577_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 107/2010
z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2009/2010.
12573_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 106/2010
z dnia 10 maja 2010r. w sprawie: wykonania uchwały dotyczącej planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2010.
12572_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 105/2010
z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2009/2010. .
12566_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 104/2010
z 07 maja 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
12564_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 103/2010
z dnia 6 maja 2010r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na wynajem części nieruchomości położonej we Wrześni, przy ul. Gen. Sikorskiego 38 – pięć lokali użytkowych.
12536_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 101/2010
z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie: sprzedaży działki na rzecz wieczystego użytkownika, stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Leśnej. .
12521_grafika
ZARZĄDZENIE NR 98/2010
z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie: sprzedaży działek na rzecz wieczystych użytkowników, stanowiących własność Gminy Września położonych we Wrześni przy ul. Wrocławskiej.
12512_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 75/2010
z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Września na rok 2010 .
12508_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 73/2010
z dnia 31 marca 2010 roku z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2010 .
12504_grafika
ZARZĄDZENIE NR 93/2010
z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni. .
12503_grafika
ZARZĄDZENIE NR 97/2010
z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni. .
12490_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 96/2010
z 21 kwietnia 2010r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
12489_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 95/2010
z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie: wynajęcia części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 1. .
12488_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 94/2010
z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki .
12480_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 92/2010
z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Września. .
12479_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 90/2010
z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na rok szkolny 2009/2010. .
12475_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 91/2010
z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 89 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowych położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki .
12471_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 74/2010
z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie: zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2010 .
12466_grafika
ZARZĄDZENIE NR 89/2010
z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki. .
12465_grafika
ZARZĄDZENIE NR 88/2010
z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Marzeninie oznaczonej jako działka nr 169/1.
12464_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 87/2010
z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu ocenę prezentacji umiejętności głośnego czytania w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim.
12447_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 67/2010
z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2009 rok. .
12415_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 86/2010
z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny, położonej w Węgierkach przy ulicy Lipowej nr 6 (numer geodezyjny działki 321/1).
12414_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 85/2010
z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Fabrycznej nr 28 (numer geodezyjny działki 1011).
12413_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 84/2010
z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali znajdujących się w budynku położonym w Węgierkach przy ulicy Kościelnej nr 3 (numer geodezyjny działki 338/2).
12401_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 83/2010
z 7 kwietnia 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
12398_grafika
Zarządzenie Nr 82/2010
z dnia 06 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010rok .
12397_grafika
ZARZĄDZENIE NR 80/2010
z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni. .
12394_grafika
ZARZĄDZENIE NR 79/2010
z dnia 06 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej .
12384_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 78/2010
z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie w gminie Września .
12383_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 77/2010
z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie: jednorazowego obniżenia opłaty za korzystanie z hali widowiskowej, sali sportowej (małej) Gimnazjum nr 2 we Wrześni przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie.
12382_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 76/2010
z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września na rok 2010 .
12381_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 72/2010
z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Halinie Kotyk - Dyrektorowi Gimnazjum nr 1 we Wrześni.
12371_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 21/2010
z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie: planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Września na rok 2010 .
12370_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 20/2010
z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie: planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2010 .
12369_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 19/2010
z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie: planu finansowego budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2010 .
12367_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 71/2010
z dnia 24 marca 2010r. w sprawie: powołania dyrektora Biblioteki Publicznej we Wrześni.
12365_grafika
ZARZĄDZENIE NR 69/2010
z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie pierwokupu działki nr 844, o powierzchni 0,0644 ha, położonej we Wrześni przy ul. Szosa Witkowska. .
12364_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 68/2010
z dnia 23 marca 2010r. w sprawie: wynajęcia części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Gen. Sikorskiego 38. .
12356_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 66/2010
z 18 marca 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
12347_grafika
ZARZĄDZENIE NR 65/2010
z dnia 16 marca 2010r. w sprawie pierwokupu działek oznaczonych numerami 122/5, 130/15, 130/16 i 130/17, o łącznej powierzchni 43,8582 ha, położonych w Białężycach. .
12346_grafika
ZARZĄDZENIE 64/2010
z dnia 15 marca 2010r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 244 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 października 2009r. sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Miasta i Gminy Września mieszkania chronionego położonego we Wrześni przy ul. Szkolnej 26/2 o powierzchni użytkowej 38,14 m2, powierzchni mieszkalnej 23,57 m2 składającego się z pokoju, kuchni i łazienki i przekazania go do prowadzenia przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni .
12328_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 63/2010
z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2009/2010. .
12325_grafika
ZARZĄDZENIE NR 62/2010
z 11 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do przetargu .
12323_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 61/2010
z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie powołania Kapituły XV edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.
12322_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 60/2010
z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Zbigniewowi Dzierżyńskiemu - Dyrektorowi Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni.
12312_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 59/2010
z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziale kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa w 2010 roku.
12310_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 58/2010
z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2010 roku. .
12294_grafika
ZARZĄDZENIE 57/2010
z dnia 1 marca 2010 roku w sprawie: wyboru ofert i udzielenia dotacji w formie wspierania realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie ochrony zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.
12286_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 56/2010
z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni na rok szkolny 2009/2010.
12278_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 55/2010
z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2009/2010.
12271_grafika
Zarządzenie Nr 54/2010
z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie: wyboru ofert i udzielenia dotacji w formie wspierania realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym pn.: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej z zajęciami socjoterapeutycznymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” .
12270_grafika
Zarządzenie Nr 53/2010
z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie: wyboru ofert i udzielenia dotacji w formie wspierania realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym pn.: „Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” .
12269_grafika
Zarządzenie Nr 52/2010
z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: użyczenia lokali położonych w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Witkowskiej 3. .
12268_grafika
ZARZĄDZENIE NR 51/2010
z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie: sprzedaży działki na rzecz wieczystego użytkownika, stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Leśnej 15. .
12267_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 50/2010
z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2009/2010. .
12260_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 49/2010
z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na rok szkolny 2009/2010.
12258_grafika
ZARZADZENIE Nr 48/2010
z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym pn.: „Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” oraz pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej z zajęciami socjoterapeutycznymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych”; oraz w zakresie ochrony zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.
12257_grafika
Zarządzenie Nr 47/2010
z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychoterapii, psychoedukacji oraz rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Września na rok 2010. .
12256_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 46/2010
z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2009/2010. .
12246_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 45/2010
z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2009/2010. .
12245_grafika
ZARZĄDZENIE NR 44/2010
z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie: zamiaru nabycia do zasobu Gminy Września nieruchomości gruntowej położonej w Marzeninie, oznaczonej w załączniku graficznym jako działka nr 51/1 przeznaczonej pod tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę. .
12243_grafika
ZARZĄDZENIE NR 43/2010
z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie: zamiaru nabycia do zasobu Gminy Września nieruchomości gruntowej położonej w Gulczewie oznaczonej w załączniku graficznym jako część działki nr 4/8 z zamiarem jej wykorzystania pod tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę. .
12241_grafika
ZARZĄDZENIE NR 42/2010
z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie: zamiaru nabycia do zasobu Gminy Września części nieruchomości gruntowej położonej w Bierzglinie, oznaczonej w załączniku graficznym jako część działki nr 92 przeznaczonej pod tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę. .
12237_grafika
ZARZĄDZENIE NR 41/2010
z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie: zamiaru nabycia do zasobu Gminy Września części nieruchomości gruntowej położonej w Sokołowie oznaczonej w załączniku graficznym jako część działki nr 17 przeznaczonej pod tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę. .
12206_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 40/2010
z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2009/2010. .
12204_grafika
ZARZĄDZENIE NR 39/2010
z 8 lutego 2010 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do przetargu .
12203_grafika
ZARZĄDZENIE NR 38/2010
z 8 lutego 2010 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do przetargu .
12202_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 37/2010
z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni na rok szkolny 2009/2010. .
12198_grafika
ZARZĄDZENIE NR 36/2010
z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki. .
12197_grafika
ZARZĄDZENIE NR 35/2010
z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 1 straganu handlowego położonego we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak). .
12196_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 34/2010
z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2009/2010. .
12186_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 33/2010
z dnia 05 lutego 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na zbycie akcji spółki PEC we Wrześni S.A.
12185_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 32/2010
z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie: powołania zespołu dla oceny formalnej ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2010 roku.
12184_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 31/2010
z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2009/2010.
12169_grafika
Zarządzenie Nr 30/2010
z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010rok .
12155_grafika
Zarządzenie Nr 29/2010
z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy we Września z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym pn: „Prowadzenie Punku Konsultacyjno- Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. .
12154_grafika
Zarządzenie Nr 28/2010
z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 11 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym pn.: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej z zajęciami socjoterapeutycznymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” .
12153_grafika
Zarządzenie Nr 27/2010
z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 10 Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie ochrony zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych .
12148_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 26/2010
z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie: utworzenia wykazu budynków komunalnych Gminy Września wyłączonych ze sprzedaży.
12144_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 25/2010
z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie pierwokupu udziału wynoszącego 1/41 część w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej we Wrześni, przy ul. Szosa Witkowska, stanowiącej działkę nr 806/8, o powierzchni 0,1818 ha. .
12141_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 24/2010
z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2009/2010.
12140_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 23/2010
z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie prowadzonych na terenie Gminy Września .
12139_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 22/2010
z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Września.
12138_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 18/2010
z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września na rok 2010.
12068_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 4/2010
z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki PEC Września S.A. .
12066_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 17/2010
z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za rok 2010. .
12065_grafika
Zarządzenie Nr 16/2010
z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie: użyczenia lokali w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Witkowskiej 3, stanowiącej własność Gminy. .
12063_grafika
ZARZĄDZENIE NR 14/2010
z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie: wykonania uchwały Nr XXIX/382/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok. .
12062_grafika
ZARZĄDZENIE NR 15/2010
z dnia 11 stycznia 2010 roku. w sprawie: wykonania uchwały Nr XXIX/382/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 rok. .
12053_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010
z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych ośrodków i urządzeń sportowych i rekreacyjnych. .
12051_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 12/2010
z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychoterapii, psychoedukacji oraz rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Września. .
12048_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 11/2010
z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym pn.: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej z zajęciami socjoterapeutycznymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” .
12043_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 10/2010
z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie ochrony zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych .
12041_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 9/2010
z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym pn: „Prowadzenie Punku Konsultacyjno- Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. .
12029_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 8/2010
z dnia 08 stycznia 2010 r. w sprawie pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki, położonej we Wrześni przy ul. Wrocławskiej, oznaczonej numerem 3778/44, o powierzchni 0,0700 ha. .
12023_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 7/2010
z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie: wydzierżawienia obiektu stanowiącego stragan handlowy nr 29 położony we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak).
12022_grafika
ZARZĄDZENIE NR 6/2010
z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie miasta Wrześni.
12004_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 3/2010
z dnia 5 stycznia 2010 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.
12003_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 2/2010
z dnia 5 stycznia 2010 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010rok.
12002_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 1/2010
z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie: Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
11995_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 5/2010
z 6 stycznia 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.