BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13703262
ostatnia aktualizacja BIP'u:
08-04-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2009
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
12113_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 54/2009
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na rok 2009 .
12109_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 6/2009
z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na rok 2009 .
12105_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 53/2009
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2009 .
12060_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 303/2009
z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na rok 2009 .
12059_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 302/2009
z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2009 .
12057_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 301/2009
z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009 .
12056_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 74/2009
z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na rok 2009 .
12055_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 73/2009
z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2009 .
12052_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 295/2009
z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na rok 2009 .
12050_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 294/2009
z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2009 .
12049_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 297/2009
z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2009 .
12045_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 298/2009
z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na rok 2009 .
12042_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 237/2009
z dnia 30 września 2009 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2009 .
12040_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 238/2009
z dnia 30 września 2009 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na rok 2009 .
12038_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 203/2009
z dnia 11 września 2009 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2009 .
12037_grafika
ZARZĄDZENIE NR 258/2009
z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2009 .
12036_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 259/2009
z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na rok 2009 .
12035_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 5/2009
z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie: układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2009 .
12031_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 296/2009
z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2009 .
12025_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 7/2009
z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Września rok 2009.
12012_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 81/2009
z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w I kwartale roku 2009 .
12011_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 95/2009
z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie: prowadzenia i rozliczania mandatów karnych w Urzędzie Miasta i Gminy Września .
12010_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 61/2009
z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie: instrukcji inwentaryzacyjnej. .
12006_grafika
ZARZĘDZENIE Nr 38
z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski we Wrześni oraz jednostki organizacyjne gminy Września. .
12005_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 234/2009
z dnia 28 września 2009 r. W SPRAWIE: INWENTARYZACJI ROCZNEJ .
12001_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 60/2009
z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie: umorzenia wierzytelności z tytułu energii elektrycznej. .
12000_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 145/2009
z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie: sporządzania skonsolidowanego bilansu .
11967_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 307/2009
z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września na rok 2009. .
11962_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 305/ 2009
z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa w 2010 roku. .
11909_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 304/2009
z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 1 straganu handlowego położonego we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak).
11907_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 300/2009
z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie: obniżenia opłaty za korzystanie z hali sportowej przy ul. Kosynierów 1 we Wrześni z przeznaczeniem na organizację III Pucharu Wielkopolski w Karate Sportowym Września 2009.
11886_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 299/2009
z 17 grudnia 2009 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do przetargu.
11862_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 293/2009
z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni.
11864_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 292/2009
z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół z oddziałami sportowymi w Marzeninie na rok szkolny 2009/2010. .
11860_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 291/2009
z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie: ustalenia opłat za składowanie odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bardzie.
11859_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 290/2009
z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sprzedaży działki położonej we Wrześni przy ul. Fromborskiej na rzecz jej poprzedniego właściciela.
11853_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 289/2009
dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie: sprzedaży działek na rzecz wieczystych użytkowników, stanowiących własność Gminy Września położonych we Wrześni przy ul. Wrocławskiej.
11843_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 288/2009
z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie miasta Wrześni .
11842_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 287/2009
z dnia 09 grudnia 2009 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni.
11841_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 286/2009
z dnia 09 grudnia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni na rok szkolny 2009/2010.
11840_grafika
ZARZĄDZENIE NR 285/2009
z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie: nabycia nieruchomości położonej we Wrześni oznaczonej jako działka numer 3836 w trybie art. 66 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa. .
11828_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 284/2009
z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
11827_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 283/2009
z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
11824_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 282/2009
z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie pierwokupu działki nr 1310/2, o powierzchni 1,5409 ha, położonej we Wrześni przy ul. Słowackiego.
11817_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 281/2009
z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Psarach Małych oznaczonej jako działka nr 138/4.
11814_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 277/2009
z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie: obniżenia opłaty za korzystanie z obiektów sportowych Gimnazjum nr 2 we Wrześni z przeznaczeniem na organizację IX Powiatowych Targów Edukacyjnych.
11813_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 276/2009
z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie: obniżenia opłaty za korzystanie z sali sportowej Gimnazjum nr 1 we Wrześni przez Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe..
11804_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 280/2009
z 27 listopada 2009 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Gnieźnieńskiej nr 1 (numer geodezyjny działki 1078/4).
11801_grafika
ZARZĄDZENIE NR 279/2009
z 27 listopada 2009 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Dzieci Wrzesińskich nr 9 (numer geodezyjny działki 1329). .
11800_grafika
ZARZĄDZENIE NR 278/2009
z 27 listopada 2009 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Szkolnej nr 18 (numer geodezyjny działki 1459). .
11795_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 273/2009
z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 3 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak).
11794_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 272/2009
z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie: najmu części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Rynek.
11791_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 271/2009
z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej lokali mieszkalnych przeznaczonych do trzeciego przetargu.
11786_grafika
ZARZĄDZENIE NR 270/2009
z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego przeznaczonego do drugiego przetargu .
11785_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 269/2009
z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: przyznania zasiłków pieniężnych dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez gminę Września.
11783_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 268/2009
z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni.
11782_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 267/2009
z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni na rok szkolny 2009/2010..
11779_grafika
ZARZĄDZENIE NR 266/2009
z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie pierwokupu działki nr 46/4, o powierzchni 0,9875 ha, położonej w Neryngowie.
11772_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 265/2009
z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie: jednorazowego obniżenia opłaty za korzystanie z hali sportowej Gimnazjum nr 2 we Wrześni z przeznaczeniem na organizację XI Turnieju Mikołajkowego.
11760_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 263/2009
z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki, położonej we Wrześni przy ul. Leśnej, oznaczonej numerem 3893/12, o powierzchni 0,2999 ha.
11748_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 262/2009
z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie: obniżenia opłaty za korzystanie z sali sportowej (małej) Gimnazjum nr 2 we Wrześni przez Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku.
11747_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 261/2009
z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie: jednorazowego obniżenia opłaty za korzystanie z hali sportowej Gimnazjum nr 2 we Wrześni z przeznaczeniem na organizację Gwiazdkowego Turnieju Koszykówki.
11746_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 256/2009
z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika we Wrześni na rok szkolny 2009/2010.
11745_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 252/2009
z dnia 29 października 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół z oddziałami sportowymi w Marzeninie na rok szkolny 2009/2010.
11743_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 260/2009
z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Psarach Małych oznaczonej jako działka nr 72/16.
11742_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 257/2009
z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie powołania składu oraz określenia zadań dla Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
11740_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 255/2009
z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na rok szkolny 2009/2010.
11739_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 254/2009
z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni na rok szkolny 2009/2010.
11735_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 249/2009
z 27 października 2009 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do przetargu.
11718_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 253/2009
z dnia 30 października 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 3 arkusza organizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni na rok szkolny 2009/2010.
11717_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 251/2009
z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: obniżenia opłaty za korzystanie z obiektów sportowych Gimnazjum nr 2 we Wrześni przez uczniów i nauczycieli z terenu Gminy Września oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
11716_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 250/2009
z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: obniżenia opłaty za korzystanie z hali sportowej przy ul. Kosynierów 1 we Wrześni przez Uczniowski Klub Sportowy „ŻAK” przy L.O. we Wrześni.
11696_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 248/2009
z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na rok szkolny 2009/2010. .
11695_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 247/2009
z dnia 26 października 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni na rok szkolny 2009/2010. .
11694_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 246/2009
z dnia 22 października 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika na rok szkolny 2009/2010. .
11692_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 245/2009
z dnia 21 października 2009 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych ośrodków i urządzeń sportowych i rekreacyjnych. .
11664_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 244/2009
z dnia 20 października 2009 r. w sprawie: wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Miasta i Gminy Września mieszkania chronionego położonego we Wrześni przy ul. Szkolnej 26/2 o powierzchni użytkowej 38,14 m2, powierzchni mieszkalnej 23,57 m2 składającego się z pokoju, kuchni i łazienki i przekazania go do prowadzenia przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni.
11663_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 243/2009
z dnia 19 października 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2009/2010.
11662_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 242/2009
z dnia 19 października 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty na rok szkolny 2009/2010.
11637_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 241/2009
z 15 października 2009 r. w sprawie: nabycia udziałów w prawie użytkowania wieczystego działki nr 4451/1 stanowiącej nieruchomość zabudowaną położoną we Wrześni .
11629_grafika
ZARZĄDZENIE NR 240/2009
z dnia 12 października 2009r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 3 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak). .
11613_grafika
ZARZĄDZENIE NR 203/2009
z dnia 11 września 2009 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2009 .
11612_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 204/2009
z dnia 11 września 2009 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na rok 2009 .
11575_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 239/2009
z dnia 30 września 2009 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 233 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 września 2009 r. w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej we Wrześni.
11572_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 236/2009
z dnia 29 września 2009r. w sprawie: ustanowienia służebności drogowej .
11563_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 235/2009
z 28 września 2009 r. w sprawie: nabycia udziałów w działce nr 4451/3 stanowiącej drogę publiczną położoną we Wrześni .
11560_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 233/2009
z dnia 28 września 2009 r. w sprawie: powołania dyrektora Biblioteki Publicznej we Wrześni.
11557_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 232/2009
z 28 września 2009 r. w sprawie: sprzedaży udziału w działce stanowiącej współwłasność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Miłosławskiej 17.
11518_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 231/2009
z 25 września 2009 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
11509_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 230/2009
z dnia 23 września 2009 r. w sprawie pierwokupu działki nr 3873/8, o powierzchni 2,7923 ha, położonej we Wrześni u zbiegu ulic Kaliskiej i Gen. Sikorskiego.
11508_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 229/2009
z dnia 23 września 2009r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Matejki, stanowiących własność Gminy Września.
11506_grafika
ZARZADZENIE Nr 228/2009
z dnia 23 września 2009 r. w sprawie: powołania Komisji ds. nagród dla nauczycieli.
11505_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 227/2009
z dnia 22 września 2009r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 3 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak).
11504_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 226/2009
z dnia 22 września 2009 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni pana Zbigniewa Dzierżyńskiego z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2009/2010.
11503_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 225/2009
z dnia 21 września 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego na rok szkolny 2009/2010.
11502_grafika
ZARZĄDZENIE 224/2009
z dnia 21 września 2009r. w sprawie: użyczenia lokali położonych w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Witkowskiej 3.
11488_grafika
ZARZĄDZENIE 223/2009
z dnia 18 września 2009 roku w sprawie: wyboru ofert i udzielenia dotacji w formie wspierania realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym pn.: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami”.
11487_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 222/2009
z dnia 18 września 2009 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Psarach Polskich oznaczonej działkami nr 321/53 i 321/57 w drodze darowizny.
11486_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 221/2009
z dnia 18 września 2009 r. w sprawie: sprzedaży działki nr 4442/38 stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Antoniego Gendka.
11485_grafika
ZARZĄDZENIE NR 220/2009
z dnia 18 września 2009 r. w sprawie: sprzedaży działki nr 181/2 stanowiącej własność Gminy Września położonej w Nowej Wsi Królewskiej.
11476_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 217/2009
z dnia 15 września 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Przedszkola Nr 1 „Słoneczko” na rok szkolny 2009/2010. .
11475_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 216/2009
z dnia 15 września 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Przedszkola Nr 6 „Pszczółka Maja” na rok szkolny 2009/2010. .
11474_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 215/2009
z dnia 15 września 2009 r.w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na rok szkolny 2009/2010. .
11473_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 214/2009
z dnia 15 września 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół z oddziałami sportowymi w Marzeninie na rok szkolny 2009/2010. .
11471_grafika
ZARZĄDZENIE 218/2009
z dnia 15 września 2009 roku w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Miasta i Gminy Września z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym pn. : „Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych”, które będzie realizowane przy wsparciu Gminy. .
11469_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 198/2009
z dnia 8 września 2009 r. w sprawie: prowadzenia dzienników lekcyjnych w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni wyłącznie w formie elektronicznej. .
11466_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 213/2009
z dnia 15 września 2009 r. w sprawie: nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innych szkołach w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. .
11465_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 212/2009
z dnia 15 września 2009 r. w sprawie: nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innych szkołach w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. .
11455_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 219/2009
z dnia 16 września 2009 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009rok .
11453_grafika
ZARZĄDZENIE NR 211/2009
z dnia 15 września 2009r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 184 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 5 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak) .
11439_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 209/2009
z dnia 11 września 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Przedszkola „Polne Kwiatki” na rok szkolny 2009/2010. .
11438_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 208/2009
z dnia 11 września 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na rok szkolny 2009/2010. .
11437_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 207/2009
z dnia 11 września 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II na rok szkolny 2009/2010. .
11436_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 206/2009
z dnia 11 września 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2009/2010. .
11435_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 205/2009
z dnia 11 września 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego na rok szkolny 2009/2010. .
11428_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 199/2009
z dnia 8 września 2009 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych ośrodków i urządzeń sportowych i rekreacyjnych. .
11421_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 202/2009
z dnia 11 września 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2009/2010. .
11420_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 201/2009
.
11419_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 200/2009
z dnia 11 września 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 projektu organizacyjnego Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich na rok szkolny 2009/2010. .
11416_grafika
ZARZĄDZENIE 197/2009
z dnia 03 września 2009 r w sprawie: udzielenia kierownikowi Sekcji Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego. .
11413_grafika
ZARZĄDZENIE 196/2009
z dnia 03 września 2009 r w sprawie: udzielenia kierownikowi Sekcji Świadczeń Pomocy Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. .
11410_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 195/2009
z 01 września 2009 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
11409_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 194/2009
z 01 września 2009 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
11407_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 192/2009
z dnia 01 września 2009 r. w sprawie: prowadzenia dzienników lekcyjnych w Gimnazjum Nr 2 im. A. Prądzyńskiego we Wrześni wyłącznie w formie elektronicznej. .
11401_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 191/2009
z 31 sierpnia 2009 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Kościelnej nr 18 (numer geodezyjny działki 98 .
11400_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 190/2009
z 31 sierpnia 2009 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Kościuszki nr 5 (numer geodezyjny działki 3549/6 ). .
11394_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 189/2009
z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie: cofnięcia pełnomocnictwa pani Donacie Hedrych dyrektorowi Przedszkole Nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni. .
11393_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 188/2009
z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie: cofnięcia pełnomocnictwa pani Iwonie Hofman dyrektorowi Przedszkole Nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni. .
11392_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 187/2009
z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie: zmiany Regulaminu pracy Komisji Mieszkaniowej .
11387_grafika
ZARZĄDZENIE NR 186/2009
z dnia 27 września 2009r. w sprawie: umorzenia przedawnionych wierzytelności z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie .
11384_grafika
ZARZĄDZENIE NR 185/2009
z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Psarach Polskich oznaczonej jako działka nr 321/19. .
11382_grafika
ZARZĄDZENIE NR 184/2009
z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 5 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak). .
11342_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 180/2009
z dnia 20sierpnia 2009 r. w sprawie: zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkoły w roku szkolnym 2009/2010 .
11316_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 163/2009
z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym pn.: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” .
11297_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 179/2009
z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie: w sprawie wydania opinii dotyczącej zamiaru uchylenia uchwał rady pedagogicznej nr 13/2008/09 i nr 14/2008/09 Gimnazjum nr 2 we Wrześni z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów w roku szkolnym 2008/2009. .
11291_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 178/2009
z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela. .
11285_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 177/2009
z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela. .
11270_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 176/2009
z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie: nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innych szkołach w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć. .
11267_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 175/2009
z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Gimnazjum Nr 1 we Wrześni panią Halinę Kotyk z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2009/2010. .
11264_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 174/2009
z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół z oddziałami sportowymi w Marzeninie panią Mariolę Jędrzejewską z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2009/2010. .
11261_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 173/2009
z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Przedszkola w Gutowie Małym panią Barbarę Jankiewicz z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2009/2010. .
11255_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 172/2009
z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Przedszkola Nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni panią Wiesławę Filipiak z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2009/2010. .
11249_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 171/2009
z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Przedszkola Nr 1 „Słoneczko” we Wrześni panią Barbarę Szewczyk z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2009/2010. .
11243_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 170/2009
z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Gimnazjum Nr 2 we Wrześni pana Stefana Tomczaka z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2009/2010. .
11234_grafika
ZARZĄDZENIE NR 169/2009
z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kolejowej, stanowiącej własność Gminy Września. .
11225_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 168/2009
z dnia 18 sierpnia 2009 w sprawie upoważnienia kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych .
11216_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 167/2009
z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Pana Jerzego Nowaczyka, legitymującego się certyfikatem dostępu do informacji niejawnych, do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczenia majątkowego. .
11213_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 166/2009
z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie upoważnienia kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach .
11210_grafika
ZARZĄDZENIE nr 165/2009
z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie upoważnienia kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach .
11204_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 164/2009
z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie: powołania stałej komisji likwidacyjnej wyposażenia Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni .
11180_grafika
ZARZĄDZENIE NR 162/2009
z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie: użyczenia lokali w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Witkowskiej 3, stanowiącej własność Gminy. .
11171_grafika
ZARZĄDZENIE NR 161/2009
z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni. .
11149_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 160/2009
z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Mali Przyrodnicy” - Iwona Hofman prowadzonego na terenie Gminy Września. .
11146_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 159/2009
z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Miś Uszatek” - Donata Hedrych prowadzonego na terenie Gminy Września. .
11050_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 158/2009
z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 6 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak).
11002_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 157/2009
z 17 lipca 2009 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do przetargu.
10936_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 142/2009
z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie: sprostowania treści załącznika nr 2 do zarządzenia nr 83 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 kwietnia 2009 roku .
10933_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 143/2009
z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie: sprostowania treści załącznika nr 2 do zarządzenia nr 132 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 czerwca 2009 roku .
10923_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 156/2009
z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
10920_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 155/2009
z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
10917_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 154
z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
10914_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 153/2009
z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
10911_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 152/2009
z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
10908_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 151/2009
z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
10905_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 150/2009
z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
10902_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 149/2009
z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
10887_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 148/2009
z 15 lipca 2009 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do przetargu.
10854_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 147/2009
z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych ośrodków i urządzeń sportowych i rekreacyjnych.
10851_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 146/2009
z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie: ustalenia wysokości nagrody Burmistrza dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Września na rok 2009.
10848_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 144/2009
z 14 lipca 2009 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Konopnickiej nr 3-5 (numer geodezyjny działki 4455).
10833_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 141/2009
z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
10830_grafika
ZARZĄDZENIE NR 140/2009
z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni.
10804_grafika
ZARZĄDZENIE NR 139/2009
z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie: sprzedaży działek na rzecz wieczystych użytkowników, stanowiących własność Gminy Września położonych we Wrześni przy ul. Wrocławskiej.
10741_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 132/2009
z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2009 .
10740_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 133/2009
z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na rok 2009 .
10731_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 83/2009
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na rok 2009.
10725_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 82/2009
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2009 .
10707_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 138/2009
z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie: przyznania zasiłków pieniężnych dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez gminę Września.
10704_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 137/2009
z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie: wykonania uchwały Nr XIX/248/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009, zmienionej uchwałą Nr XXIII/311/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2009.
10701_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 136/2009
z dnia 6 lipca 2009 roku. w sprawie: wykonania uchwały Nr XIX/248/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009, zmienionej uchwałą Nr XXIII/311/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2009.
10698_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 135/2009
z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej .
10692_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 134/2009
z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniające Instrukcję w sprawie: instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.
10685_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 131/2009
z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 127 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie wydzierżawienia lokali w budynku usytuowanym we Wrześni przy ul. Chopina 10, stanowiącym własność Gminy Września.
10532_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 130/2009
z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela.
10531_grafika
ZARZĄDZENIE NR 129/2009
z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 6 straganów handlowych i 1 pawilonu handlowego położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak).
10529_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 128/2009
z 23 czerwca 2009 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
10483_grafika
ZARZĄDZENIE NR 127/2009
z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie: wydzierżawienia lokali w budynku usytuowanym we Wrześni przy ul. Chopina 10, stanowiącym własność Gminy Września. .
10480_grafika
ZARZĄDZENIE NR 126/2009
z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Koszarowej nr 13 (numer geodezyjny działki 3800/30). .
10477_grafika
ZARZĄDZENIE NR 125/2009
z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Miłosławskiej nr 4 (numer geodezyjny działki 3716). .
10471_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 124/2009
z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Kosynierów nr 1 A (numer geodezyjny działki 1075/1) .
10452_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 123/2009
z 17 czerwca 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
10449_grafika
ZARZĄDZENIE nr 122/2009
z dnia 7 czerwca 2009 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej nr 6 w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r..
10446_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 121a/2009
z dnia 7 czerwca 2009 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr 6 w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. .
10440_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 121/2009
z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
10292_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 120/2009
z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela.
10275_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 119/2009
z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie: powołania dyrektora Biblioteki Publicznej we Wrześni..
10272_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 118/2009
z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni przy ul. Moniuszki oznaczonej jako działka nr 1501.
10269_grafika
ZARZĄDZENIE NR 117/2009
z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni.
10262_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 116/2009
z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II na rok szkolny 2009/2010.
10259_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 115/2009
z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie na rok szkolny 2009/2010.
10256_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 114/2009
z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie na rok szkolny 2009/2010.
10253_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 113/2009
z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na rok szkolny 2009/2010.
10250_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 112/2009
z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Otocznej na rok szkolny 2009/2010.
10247_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 111/2009
z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Zespołu Szkół z oddziałami sportowymi w Marzeninie na rok szkolny 2009/2010.
10244_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 110/2009
z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Gimnazjum nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego na rok szkolny 2009/2010.
10241_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 109/2009
z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich na rok szkolny 2009/2010.
10238_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 108/2009
z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty na rok szkolny 2009/2010.
10235_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 107/2009
z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Przedszkola „Polne Kwiatki” na rok szkolny 2009/2010..
10232_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 106/2009
z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika na rok szkolny 2009/2010.
10229_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 105/2009
z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Nowym Folwarku na rok szkolny 2008/2009.
10226_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 104/2009
z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Przedszkola Nr 6 „Pszczółka Maja” na rok szkolny 2009/2010.
10223_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 103/2009
z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Przedszkola Nr 1 „Słoneczko” na rok szkolny 2009/2010.
10217_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 102/2009
z dnia 20 maja 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.
10164_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 101/2009
z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr 16 w Wiejskim Domu Kultury w Sędziwojewie dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. .
10156_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 100/2009
z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie: rozwiązania umów użytkowania wieczystego i przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości.
10146_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 99/2009
z dnia 14 maja 2009 r. powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r..
10143_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 98/2009
z dnia 14 maja 2009r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 6 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak).
10140_grafika
ZARZĄDZENIE 97/2009
z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie: instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni .
10110_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 96/2009
z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie pierwokupu działki nr 1320/7, o powierzchni 1,1709 ha, położonej we Wrześni przy ul. Gen. Sikorskiego.
10083_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 94/2009
z dnia 7 maja 2009 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
10080_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 93/2009
z dnia 6 maj 2009 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych ośrodków i urządzeń sportowych i rekreacyjnych.
10074_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 92/2009
z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do przetargu.
10071_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 91/2009
z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej lokali mieszkalnych przeznaczonych do drugiego przetargu.
10068_grafika
ZARZĄDZENIE nr 90/2009
z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie: wykonania uchwały nr XXI/281/09 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2009.
10065_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 89/2009
z 30 kwietnia 2009 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
10014_grafika
ZARZĄDZENIE NR 88/2009
z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Gen. Sikorskiego.
10005_grafika
ZARZĄDZENIE NR 87/2009
z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie:umorzenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości .
9999_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 86/2009
z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
9952_grafika
ZARZĄDZENIE NR 85/2009
z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni przy ul. Moniuszki 4 oznaczonej jako działka nr 1513/3.
9949_grafika
ZARZĄDZENIE NR 84/2009
z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni oznaczonej jako działka 50/2.
9887_grafika
ZARZĄDZENIE NR 80/2009
z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 6 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak). .
9857_grafika
ZARZĄDZENIA Nr 79/2009
z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie aktualizacji granic obwodów głosowania oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Miasta i Gminy Września .
9714_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 78/2009
z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu ocenę prezentacji umiejętności głośnego czytania w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim.
9713_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 77/2009
z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie w przypadku jego nieobecności.
9693_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 76/2009
z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmiany jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych.
9670_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 75 /2009
z dnia 31 marca 2009r. w sprawie: jednorazowego obniżenia opłaty za korzystanie z hali sportowej Gimnazjum nr 2 we Wrześni przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie.
9663_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 72/2009
z 26 marca 2009 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do przetargu.
9641_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 71/2009
z dnia 26 marca 2009r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 6 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak).
9637_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 70/2009
z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: sprzedaży działki na rzecz wieczystego użytkownika, stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Akacjowej.
9634_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 69/2009
z dnia 24 marca 2009 rok w sprawie: wyboru ofert i udzielenia dotacji w formie wsparcia na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie ochrony zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.
9633_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 68/2009
z dnia 23 marca 2009r. w sprawie pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej we Wrześni przy ul. Sikorskiego, oznaczonej działką nr 3808/21, o powierzchni 1,0036 ha .
9632_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 67/2009
z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie powołania składu Kapituły XIV edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.
9627_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 66/2009
z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie: wyboru ofert i udzielenia dotacji w formie wspierania realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym pn.: „Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
9623_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 65/2009
z 18 marca 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
9622_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 64/2009
z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie ochrony zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.
9621_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 63/2009
z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu „Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”.
9620_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 62/2009
z dnia 12 marca 2009r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 8 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak).
9596_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 59/2009
z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychoterapii, psychoedukacji oraz rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Września na rok 2009..
9594_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 58/2009
z dnia 6 marca 2009 roku w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym pn.: „Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
9593_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 57/2009
z dnia 5 marca 2009r. w sprawie: jednorazowego obniżenia opłaty za korzystanie z hali sportowej Gimnazjum nr 2 we Wrześni przez Starostwo Powiatowe we Wrześni.
9592_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 56/2009
z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych.
9590_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 55/2009
z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 237 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie określenia opłat za rezerwację miejsc targowyc położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki.
9564_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 52/2009
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 8 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak).
9563_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 51/2009
z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie: wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2009 roku.
9559_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 50/2009
z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie: wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziale kultury fizycznej i sportu w 2009 roku.
9528_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 49/2009
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
9517_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 48/2009
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie: ustanowienia służebności drogowej.
9501_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 47/2009
z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie: użyczenia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Ogrodowej.
9492_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 45/2009
z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie: upoważnienia pana Stefana Tomczaka dyrektora Gimnazjum nr 2 we Wrześni.
9491_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 46/2009
z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Gutowie Małym oznaczonej jako działka nr 189/5 w drodze darowizny.
9485_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 44
z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie: umorzenia przedawnionych wierzytelności z tytułu czynszu dzierżawnego.
9473_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 43/2009
z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie pierwokupu działki nr 3853/4, o powierzchni 0,1853 ha, położonej we Wrześni przy ul. Objazdowej.
9472_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 42/2009
z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej lokali mieszkalnych przeznaczonych do pierwszego przetargu.
9471_grafika
ZARZĄDZENIE 41/2009
z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie ochrony zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.
9469_grafika
ZARZĄDZENIE NR 40/2009
z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 8 straganów handlowych i 1 pawilonu handlowego położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak).
9464_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 39/2009
z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie: dofinansowania kosztów demontażu, transportu i składowania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Września ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9462_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 37/2009
z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie miasta Wrześni .
9459_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 36/2009
z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 237 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie określenia opłat za rezerwację miejsc targowych położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki.
9458_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 35/2009
z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za rok 2009.
9457_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 34/2009
z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września na rok 2009.
9443_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 33/2009
z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie: nabycia na własność Gminy Września nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni oznaczonej jako działka nr 929/14 przeznaczonej na noclegownię dla bezdomnych.
9442_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 32/2009
z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie: oddania w wieczyste użytkowanie działek stanowiących własność Gminy Września położonych we Wrześni przy ul. Przemysłowej.
9441_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 31/2009
z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie: sprzedaży działki nr 26/4 stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej.
9440_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 30/2009
z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie: sprzedaży działki nr 26/2 stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej.
9439_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 29/2009
z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie: sprzedaży działki nr 26/3 stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej.
9438_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 28/2009
z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie: sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Września położonych we Wrześni przy ul. Koszarowej.
9437_grafika
ZARZĄDZENIE NR 27/2009
z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie: sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Września położonych we Wrześni przy ul. Koszarowej.
9435_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 264
z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa w 2009 roku. .
9425_grafika
ZARZĄDZENIE NR 26/2009
z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie: umorzenia przedawnionych wierzytelności z tytułu energii elektrycznej .
9424_grafika
ZARZĄDZENIE 25/2009
z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie: wyznaczenia egzekutora w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. .
9420_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 24/2009
z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychoterapii, psychoedukacji oraz rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Września. .
9418_grafika
Zarządzenie Nr 23/2009
z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym pn: „Prowadzenie Punku Konsultacyjno- Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. .
9412_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 22/2009
z 29 stycznia 2009 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. .
9411_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 21/2009
z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie: powołania zespołu dla oceny formalnej ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2009 roku. .
9410_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 20/2009
z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie: powołania Komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej .
9395_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 19/2009
z dnia 20 stycznia 2009 roku. w sprawie: wykonania uchwały Nr XIX/248/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2009.
9394_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 18/2009
z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie: wykonania uchwały Nr XIX/248/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009.
9393_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 17/2009
z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2009 dla niepublicznych placówek prowadzonych na terenie Gminy Września.
9348_grafika
ZARZĄDZENIE NR 16/2009
z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie pierwokupu udziału wynoszącego 1/41 część w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej we Wrześni, przy ul. Szosa Witkowska, stanowiącej działkę nr 806/8, o powierzchni 0,1818 ha.
9347_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 15/2009
z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej.
9337_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 14
z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie grantów na organizację cyklicznych zajęć kulturalnych z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych i gimnazjów Miasta i Gminy Września w 2009 roku. .
9331_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 13
z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009rok .
9327_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 12/2009
z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie pierwokupu działki nr 37/2, o powierzchni 0,1000 ha, położonej w Psarach Małych.
9326_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 11/2009
z dnia 9 stycznia 2009 w sprawie: pierwokupu prawa użytkowania działki nr 487/8, o powierzchni 2312 m², położonej we Wrześni na ulicy gen. Kutrzeby.
9320_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 187/2008
z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze 2008 r. .
9319_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 10/2009
z dnia 08 stycznia 2009 r. w sprawie: zaopiniowania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego na 2009 rok.
9314_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 307/2007
z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie: wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. we Wrześni. .
9312_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 9/2009
z dnia 07 stycznia 2009 r. w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa w pojeździe służbowym Volkswagen Transporter T5 PWR CY01 będącym w dyspozycji Straży Miejskiej we Wrześni.
9310_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 8/2009
z dnia 07 stycznia 2009 r. w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa w pojeździe służbowym Mercedes Benz Vito 108 DA 2.3D PWR 76WM będącym w dyspozycji Schroniska dla zwierząt we Wrześni.
9303_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 4/2009
z dnia 6 stycznia 2009r. w sprawie: rozłożenia na raty jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości .
9295_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 3/2009
z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.
9294_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 2/2009
z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.