BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13525685
ostatnia aktualizacja BIP'u:
14-02-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2008
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
9290_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 275/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa panu Stefanowi Tomczak dyrektorowi Gimnazjum nr 2 we Wrześni.
9289_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 274/2008
z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: wyznaczenia zastępstwa dyrektora Przedszkola „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym.
9278_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 273/2008
z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 8 straganów handlowych i 1 pawilonu handlowego położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak).
9225_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 268
z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie: powołania dyrektora Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni .
9224_grafika
ZARZĄDZENIE NR 267
z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 237 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie określenia opłat za rezerwację miejsc targowych położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki .
9223_grafika
ZARZĄDZENIE NR 266
z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie: sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. 68 Pułku Piechoty. .
9222_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 265
z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2009 roku. .
9204_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 262/2008
z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Września na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
9203_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 261/2008
z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym w Kaczanowie przy ul. Kościelnej nr 24 (numer geodezyjny działki 466/2).
9202_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 260/2008
z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym w Kaczanowie przy ul. Gospodarskiej nr 4 (numer geodezyjny działki 230/9).
9201_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 259/2008
z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Ogrodowej nr 10 (numer geodezyjny działki 827).
9200_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 258/2008
z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Sienkiewicza nr 19 (numer geodezyjny działki 1417).
9199_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 257/2008
z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny, położonej w Węgierkach przy ulicy Wrzesińskiej nr 34 (numer geodezyjny działki 181/2).
9198_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 256/2008
z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Gnieźnieńskiej nr 32 (numer geodezyjny działki 444/1).
9197_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 255/2008
z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia opłat za składowanie odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bardzie .
9196_grafika
ZARZĄDZENIE NR 254/2008
z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki, położonej we Wrześni, oznaczonej nr 3162, o powierzchni 0,0455 ha. .
9195_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 253/2008
w sprawie: powołania komisji przetargowej.
9173_grafika
ZARZĄDZENIE NR 251
z dnia 05 grudnia 2008 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji socjalnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. .
9172_grafika
ZARZĄDZENIE NR 250
z dnia 05 grudnia 2008r. w sprawie: umorzenia wierzytelności nie ściągniętej w toku zakończonego postępowania upadłościowego z tytułu czynszu dzierżawnego .
9170_grafika
ZARZĄDZENIE NR 249
z dnia 01 grudnia 2008 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Psarach Małych oznaczonej jako działki nr 134/6 i 135/3. .
9169_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 248
z dnia 01 grudnia 2008r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Wrocławskiej nr 32 B (numer geodezyjny działki 3839/11) .
9168_grafika
ZARZĄDZENIE NR 247
z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni. .
9167_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 246
z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni .
9152_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 245/2008
z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie organizacji głównego stanowiska kierowania dla Burmistrza Miasta i Gminy Września w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.
9141_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 243/2008
z 24 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do przetargu .
9140_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 244/2008
z 26 listopada 2008r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
9138_grafika
ZARZĄDZENIE NR 188/2008
z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008.
9126_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 242
z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: przyznania zasiłków pieniężnych dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez gminę Września.
9125_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 241/2008
z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni w przypadku jego nieobecności.
9114_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 240/2008
z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni oznaczonej jako działki nr 37/5, 49/10, 49/12.
9113_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 239/2008
z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Przyborkach oznaczonej jako działka nr 100/5..
9112_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 238/2008
z 18 listopada 2008 r. w sprawie: wniesienia kwoty 870 000,00 zł na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – sp. z o.o. we Wrześni.
9098_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 237/2008
z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie: określenia opłat za rezerwację miejsc targowych położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki.
9088_grafika
ZARZĄDZENIE NR 233/2008
z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie oddania gruntu w wieczyste użytkowanie w trybie bezprzetargowym.
9087_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 230/2008
z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych..
9086_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 229/2008
z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia zastępcy dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych..
9082_grafika
ZARZĄDZENIE NR 232/2008
z 06 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do przetargu .
9081_grafika
ZARZĄDZENIE NR 231/2008
z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni. .
9080_grafika
Zarządzenie Nr 230/2008
z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. .
9079_grafika
Zarządzenie Nr 229/2008
z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia zastępcy dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. .
9068_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 227/2008
z dnia 31 października 2008 r. w sprawie: powołania dyrektora Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni.
9063_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 226/2008
z dnia 29 października 2008r. w sprawie pierwokupu działki nr 67/19, o powierzchni 0,0724 ha, położonej we Wrześni .
9062_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 225/2008
z 27. października 2008r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
9061_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 224/2008
z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innych szkołach w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć.
9028_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 223/2008
z dnia 24 października 2008r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września.
9027_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 222/2008
z dnia 23 października 2008 r w sprawie : pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Września w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Z NAMI WARTO”.
9026_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 221/2008
z dnia 23 października 2008r. w sprawie pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki, położonej we Wrześni, oznaczonej nr 1549/1, o powierzchni 0,1250 ha..
9025_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 220/2008
z 21 października 2008r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
9024_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 150/2008
z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni .
9023_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 149/2008
z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2008 .
9004_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 219/2008
z 13 października 2008r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
9003_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 218/2008
z 13 października 2008r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
9002_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 217/2008
z dnia 10 października 2008 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.
8978_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 216/2008
z dnia 8 października 2008 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni przy ul. Wrocławskiej oznaczonej jako działka nr 3839/13.
8977_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 215/2008
z dnia 8 października 2008r. w sprawie pierwokupu działki nr 867/7, o powierzchni 0,6196 ha, położonej we Wrześni .
8976_grafika
ZARZADZENIE Nr 214/2008
z dnia 6 października 2008 r. w sprawie: powołania Komisji ds. nagród dla nauczycieli.
8973_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 213/2008
z dnia 03 października 2008r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Konopnickiej nr 7-9 (numer geodezyjny działki 4450).
8972_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 212/2008
z dnia 03 października 2008 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Bierzglinku oznaczonej jako działka nr 248/29.
8970_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 209/2008
z dnia 29 września 2008r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 stycznia 2008r. w sprawie przyznawania dodatków wyrównawczych.
8955_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 208/2008
z dnia 29 września 2008r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na rezerwację 1 miejsca targowego położonego we Wrześni przy ul. Kościuszki (targowisko.
8951_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 207/2008
z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni przy ul. Ludwika Waryńskiego oznaczonej jako działka nr 737/37.
8950_grafika
ZARZĄDZENIE NR 206/2008
z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni.
8949_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 205/2008
z dnia 24 września 2008r. w sprawie: udzielenia pani Aleksandrze Jaworskiej pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły.
8948_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 204/2008
z dnia 24 września 2008r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chociczy Wielkiej.
8936_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 203/2008
z dnia 18 września 2008 r. w sprawie: nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innych szkołach w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć.
8935_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 202/2008
z dnia 18 września 2008 r. w sprawie: nałożenia na nauczyciela obowiązku podjęcia pracy w innych szkołach w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć.
8926_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 201/2008
z dnia 16 września 2008r. w sprawie: zmniejszenia tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela do 4/18 dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chociczy Wielkiej pani Aleksandry Jaworskiej na rok szkolny 2008/2009.
8925_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 200/2008
z 16 września 2008r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
8924_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 199/2008
z 16 września 2008r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
8923_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 198
z dnia 12 września 2008r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na rezerwację 1 miejsca targowego położonego we Wrześni przy ul. Kościuszki (targowisko).
8894_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 197/2008
z dnia 10 września 2008 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do I przetargu.
8893_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 196/2008
z dnia 5 września 2008 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do przetargu.
8892_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 195/2008
z dnia 5 września 2008 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do drugiego przetargu.
8873_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 194-2008
z dnia 3 września 2008 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni.
8872_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 193/2008
z dnia 3 września 2008r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników.
8871_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 191/2008
z dnia 3 września 2008 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008rok.
8864_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 180/2008
z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie: wydzierżawienia cześci nieruchomości położonej na terenie miasta Wrześni.
8862_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 190/2008
z 28 sierpnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.
8860_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 189/2008
z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie: przeniesienia nauczyciela mianowanego z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chociczy Wielkiej do Zespołu Szkół w Nowym Folwarku.
8859_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 186/2008
z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie: przeniesienia nauczyciela mianowanego z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gutowie Małym do Zespołu Szkół w Otocznej.
8858_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 185/2008
z dnia 25 sierpnia2008 r. w sprawie: zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkoły w roku szkolnym 2008/2009.
8851_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 184/2008
z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie: udzielenia pani Aleksandrze Jaworskiej pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły. .
8850_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 183/2008
z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie: powierzenia stanowiska p.o. dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chociczy Wielkiej. .
8849_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 181/2008
z dnia 21 sierpnia 2008r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Jana Pawła II nr 18 (numer geodezyjny działki 971) .
8838_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 146/2008
z dnia 22 lipca 2008 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008 .
8837_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 153/2008
z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2008 .
8836_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 154/2008
z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni .
8830_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 179/2008
z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy .
8829_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 178/2008
z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni .
8818_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 176
z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 154 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni .
8817_grafika
ZARZĄDZENIE nr 177
z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 153 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 lipca 2008 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2008 .
8807_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 173/2008
z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie: sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Września położonej w Radomicach.
8806_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 172/2008
z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie: sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Stasiewskiego.
8805_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 171/2008
z dnia 13 sierpnia 2008r. w sprawie pierwokupu działki nr 2605/3, o powierzchni 0,2178 ha, położonej we Wrześni przy ul. Zielonogórskiej.
8804_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 170/2008
z dnia 11 sierpnia 2008r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Przedszkola w Gutowie Małym pani Barbary Jankiewicz z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2008/2009.
8803_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 169/2008
z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienia zastępcy dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego..
8802_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 168/2008
z dnia.8 sierpnia 2008 r. w sprawie: upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego..
8797_grafika
ZARZĄDZENIE NR 156/2008
z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na rezerwację 1 miejsca targowego położonego we Wrześni przy ul. Kościuszki (targowisko).
8788_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 167/2008
z dnia 6 sierpnia 2008r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni pana Zbigniewa Dzierżyńskiego z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2008/2009.
8785_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 166/2008
z dnia 6 sierpnia 2008r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury pani Danuty Pawlak na stanowisko wicedyrektora.
8784_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 165/2008
z dnia 6 sierpnia 2008r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury pani Ewy Olichwer na stanowisko kierownika świetlicy.
8783_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 164/2008
z dnia 6 sierpnia 2008r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury pani Elżbiety Grześkowiak na stanowisko wicedyrektora.
8782_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 163/2008
z dnia 6 sierpnia 2008r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury pani Ilony Gajda na stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkół w Otocznej.
8781_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 162/2008
z dnia 6 sierpnia 2008r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Gimnazjum Nr 1 we Wrześni panią Halinę Kotyk z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2008/2009.
8780_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 161/2008
z dnia 6 sierpnia 2008r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Gimnazjum Nr 2 we Wrześni pana Stefana Tomczaka z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2008/2009.
8779_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 160/2008
z dnia 6 sierpnia 2008r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół z oddziałami sportowymi w Marzeninie panią Mariolę Jędrzejewską z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2008/2009.
8778_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 159/2008
z dnia 6 sierpnia 2008r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Przedszkola Nr 1 we Wrześni pani Barbary Szewczyk z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2008/2009..
8777_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 158/2008
z dnia 6 sierpnia 2008r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Przedszkola Nr 3 we Wrześni pani Iwony Hofman z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2008/2009..
8776_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 157/2008
z dnia 6 sierpnia 2008r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Przedszkola Nr 6 we Wrześni pani Wiesławy Filipiak z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2008/2009..
8769_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 155/2008
z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie: jednorazowego obniżenia opłaty za korzystanie z domków campingowych typu „Brda” na Campingu nr 190 we Wrześni przez uczestników Pleneru Malarskiego Września 2008..
8761_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 152/2008
z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie: umorzenia przedawnionych wierzytelności z tytułu czynszu dzierżawnego .
8760_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 151/2008
z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie: umorzenia przedawnionych wierzytelności z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie.
8748_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 148/2008
z 28 lipca 2008 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do przetargu.
8747_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 147/2008
z 28 lipca 2008 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do przetargu.
8730_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 135/2008
z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela. .
8729_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 136/2008
z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie: przyznania zasiłków pieniężnych dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez gminę Września. .
8706_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 145/2008
z 21 lipca 2008 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do przetargu .
8685_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 138/2008
z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Gutowie Małym. .
8684_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 143/2008
z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni. .
8683_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 144/2008
z 18 lipca 2008r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
8680_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 137/2008
z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie: udzielenia pani Barbarze Jankiewicz pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem przedszkola. .
8653_grafika
ZARZĄDZENIE NR 134/2008
z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela.
8652_grafika
ZARZĄDZENIE NR 133/2008
z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni.
8651_grafika
ZARZĄDZENIE NR 132/2008
z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie: udzielenia pani Donacie Hedrych pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem przedszkola..
8650_grafika
ZARZĄDZENIE NR 131/2008
z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni..
8649_grafika
ZARZĄDZENIE NR 130/2008
z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie: udzielenia pani Wiesławie Filipiak pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem przedszkola..
8647_grafika
ZARZĄDZENIE NR 129/2008
z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni..
8646_grafika
ZARZĄDZENIE NR 128/2008
z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie: udzielenia panu Mirosławowi Brykowi pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły..
8645_grafika
ZARZĄDZENIE NR 127/2008
z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie. .
8644_grafika
ZARZĄDZENIE NR 126/2008
z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie: udzielenia panu Zbigniewowi Przytarskiemu pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły..
8643_grafika
ZARZĄDZENIE NR 125/2008
z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Otocznej..
8642_grafika
ZARZĄDZENIE NR 124/2008
z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie: udzielenia panu Dariuszowi Szykownemu pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem zespołu..
8641_grafika
ZARZĄDZENIE NR 122/2008
z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego..
8640_grafika
ZARZĄDZENIE NR 121/2008
z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego..
8635_grafika
ZARZĄDZENIE NR 87/2008
z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni .
8634_grafika
ZARZĄDZENIE NR 86/2008
z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2008.
8631_grafika
ZARZĄDZENIE NR 112/2008
z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości nagrody Burmistrza dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Września na rok 2008 .
8630_grafika
Zarządzenie NR 116/2008
z dnia 01 lipca 2008 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008rok .
8628_grafika
ZARZĄDZENIE NR 115/2008
z dnia 01 2008 r. w sprawie: wykonania uchwały Nr XI/137/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008, zmienionej uchwałą Nr XII/173/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 marca 2008 roku i uchwałą Nr XIII/189/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2008 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008. .
8625_grafika
ZARZĄDZENIE NR 120 /2008
z dnia 10 lipca 2008 w sprawie: zwrotu kosztów zakupu okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe..
8624_grafika
ZARZĄDZENIE NR 119/2008
z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie sprzedaży działki położonej we Wrześni przy ul. Zielonogórskiej na rzecz jej poprzedniego właściciela. .
8623_grafika
ZARZĄDZENIE NR 118/2008
z 04 lipca 2008 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do przetargu .
8622_grafika
ZARZĄDZENIE NR 117/2008
z dnia 4 lipca 2008r. w sprawie pierwokupu działki nr 37/9, o powierzchni 0,0906 ha, położonej w Bierzglinie. .
8594_grafika
ZARZĄDZENIE NR 114/2008
z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym w Goniczkach nr 32 (numer geodezyjny działki 40) .
8592_grafika
ZARZĄDZENIE NR 113/2008
z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny, położonej we Wrześni przy ulicy Wielkopolskiej nr 3 (numery geodezyjne działek: 1445/2, 1447/5). .
8591_grafika
ZARZĄDZENIE NR 111/2008
z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 7 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak). .
8563_grafika
ZARZĄDZENIE NR 110/2008
z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na rezerwację 1 miejsca targowego położonego we Wrześni przy ul. Kościuszki (targowisko). .
8562_grafika
ZARZĄDZENIE NR 109/2008
z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni .
8550_grafika
ZARZĄDZENIE NR 108/2008
z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej .
8548_grafika
ZARZĄDZENIE NR 107/2008
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu „Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”.
8530_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 106/2008
z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Gutowie Małym. Na podstawie art.36a ust. 5 ustawy z .
8522_grafika
ZARZĄDZENIE NR 105/2008
z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie pierwokupu udziału wynoszącego 1/6 część w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej we Wrześni, przy ul. Piastów, stanowiącej działkę nr 3811/7, o powierzchni 0,1754 ha. .
8521_grafika
ZARZĄDZENIE NR 104/2008
z 11czerwca 2008 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do przetargu .
8519_grafika
ZARZĄDZENIE NR 103/2008
z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na rezerwację 1 miejsca targowego położonego we Wrześni przy ul. Kościuszki (targowisko). .
8518_grafika
ZARZĄDZENIE NR 102/2008
z dnia 11 czerwca 2008r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 7 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak). .
8517_grafika
ZARZĄDZENIE NR 101/2008
z dnia 06 czerwca 2008 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni w rejonie ul. Czerniejewskiej oznaczonej jako działka nr 507. .
8514_grafika
ZARZĄDZENIE NR 100/2008
z dnia 06 czerwca 2008r. w sprawie pierwokupu działki nr 47/14, o powierzchni 0,1166 ha i działki nr 47/15 , o powierzchni 0,1166 ha położonych w Gutowie Małym. .
8504_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 77/2008
z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września oraz planu finansowego zadań z zakresu dministracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2008 .
8503_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 78/2008
z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni .
8479_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 99/2008
z dnia 29 maja 2008r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chociczy Wielkiej. .
8478_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 98/2008
z dnia 29 maja 2008r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni. .
8477_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 97/2008
z dnia 29 maja 2008r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Gutowie Małym .
8476_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 96/2008
z dnia 29 maja 2008r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie. .
8475_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 95/2008
z dnia 29 maja 2008r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Otocznej. .
8474_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 94/2008
z dnia 29 maja 2008r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni. .
8473_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 93/2008
z dnia 29 maja 2008r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni. .
8472_grafika
ZARZĄDZENIE NR 92/2008
z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni przy ul. Leona Niestrawskiego oznaczonej jako działka nr 611/6. .
8463_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 91/2008
z 28 maja 2008r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
8462_grafika
ZARZĄDZENIE NR 90/2008
z dnia 28 maja 2008r. w sprawie pierwokupu działki nr 4442/48, o powierzchni 1,1340 ha, położonej we Wrześni w rejonie ulic Antoniego Gendka i Michała Strzykały. .
8461_grafika
ZARZĄDZENIE NR 89/2008
z dnia 21 maja 2008r. w sprawie pierwokupu działki nr 3840/3, o powierzchni 0,3721 ha, położonej we Wrześni przy ul. Objazdowej. .
8457_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 88/ 2008
z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. .
8453_grafika
Zarządzenie Nr 85/2008
dnia 16 maja 2008 roku w sprawie: wyboru ofert i udzielenia dotacji w formie wsparcia na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie ochrony zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych .
8452_grafika
Zarządzenie Nr 84/2008
dnia 15 maja 2008 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008rok .
8451_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 82/08
dnia 13 maja 2008 r. w sprawie: powołania komisji mającej na celu ocenę prezentacji umiejętności głośnego czytania w językach: angielskim, francuskim i hiszpańskim. .
8450_grafika
ZARZĄDZENIE NR 83/2008
dnia 14 maja 2008 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Gutowie Małym oznaczonej jako działka nr 99/28. .
8393_grafika
ZARZĄDZENIE NR 81/2008
z dnia 9 maja 2008r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na rezerwację 1 miejsca targowego nr 202 położonego we Wrześni przy ul. Kościuszki (targowisko)..
8368_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 58/2008
z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni .
8366_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 57/2008
z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2008 .
8363_grafika
ZARZĄDZENIE NR 76/2008
dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 7 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak). .
8344_grafika
Zarządzenie Nr 80/2008
z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie ochrony zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych..
8316_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 75/2008
z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji oceniającej prace w dziedzinie twórczości plastycznej i fotograficznej w ramach Prezentacji Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września „TALENTY 2008”..
8315_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 74/2008
z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji oceniającej prace w dziedzinie twórczości literackiej i wydawniczej w ramach Prezentacji Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września „TALENTY 2008”..
8314_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 66/2008
z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie..
8311_grafika
ZARZĄDZENIE NR 73/2008
z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie pierwokupu działki nr 19/9, o powierzchni 0,0076 ha, położonej w Psarach Małych. .
8310_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 72/2008
z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4 we Wrześni..
8309_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 71/2008
z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Gutowie Małym..
8308_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 70/2008
z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 6 we Wrześni..
8307_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 69/2008
z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Otocznej..
8306_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 68/2008
z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni..
8297_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 67/2008
z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chociczy Wielkiej. .
8293_grafika
ZARZĄDZENIE NR 65/2008
z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni.
8286_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 64/2008
z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2008 dla niepublicznych placówek prowadzonych na terenie Gminy Września .
8285_grafika
ZARZĄDZENIE NR 63/2008
z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do przetargu.
8251_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 62/2008
z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy.
8238_grafika
ZARZĄDZENIE NR 61/2008
z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na rezerwację 10 miejsc targowych położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki (targowisko)..
8229_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 60/2008
z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie: ustalenia odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych .
8228_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 59/2008
z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie: powołania składu Komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej.
8195_grafika
Zarządzenie Nr 56/2008
z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie ochrony zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.
8190_grafika
Zarządzenie Nr 55
z dnia 25.03.2008 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.
8182_grafika
ZARZĄDZENIE NR 54/2008
z dnia 19 marca 2008r. w sprawie pierwokupu działki nr 3873/8, o powierzchni 2,7923 ha, położonej we Wrześni u zbiegu ulic Kaliskiej i Gen. Sikorskiego. .
8158_grafika
ZARZĄDZENIE NR 5/2008
z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Miasta i Gminy Września rok 2008 .
8157_grafika
ZARZĄDZENIE NR 4/2008
z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni .
8156_grafika
ZARZĄDZENIE NR 3/2008
z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2008 .
8154_grafika
Zarządzenie Nr 53/2008
z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie powołania składu Kapituły XIII edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych”..
8152_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 52/2008
z 11 marca 2008r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
8151_grafika
ZARZĄDZENIE NR 51/2008
z dnia 11 marca 2008r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 7 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak)..
8150_grafika
ZARZĄDZENIE NR 50/2008
z dnia 11 marca 2008r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na rezerwację 20 miejsc targowych położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki (targowisko)..
8148_grafika
Zarządzenie Nr 49/2008
z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie: wyboru ofert i udzielenia dotacji w formie wspierania realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym pn.: „Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
8145_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 48/2008
z 5 marca 2008r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
8120_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 47/2008
z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych..
8118_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 46/2008
z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie: udzielenia Pani Milenie Antczak pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem zespołu..
8117_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 45/2008
z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie: powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gutowie Małym. .
8116_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 44/2008
z 27 lutego 2008r. w sprawie: powołania komisji przetargowej.
8115_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 43/2008
z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2008 roku..
8114_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 42/2008
z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziale kultury fizycznej i sportu w 2008 roku..
8090_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 41/2008
z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie: powołania zespołu dla oceny formalnej ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2008 roku..
8076_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 40/2008
z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie: zmiany jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych.
8074_grafika
ZARZĄDZENIE NR 39/2008
z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym pn.: „Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
8069_grafika
ZARZĄDZENIE NR 36/2008
z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na rezerwację 1 miejsca targowego położonego we Wrześni przy ul. Kościuszki (targowisko) z przeznaczeniem wyłącznie na prowadzenie działalności gastronomicznej..
8068_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 38/2008
z dnia 13 lutego 2008r. w sprawie: wysokości zadatku przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.
8067_grafika
ZARZĄDZENIE NR 37/2008
z dnia 13 lutego 2008r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 11 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak)..
8066_grafika
ZARZĄDZENIE NR 35/2008
z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie miasta Wrześni.
8065_grafika
ZARZĄDZENIE NR 33/2008
z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Przyborkach oznaczonej jako działka nr 21/1 w drodze darowizny..
8062_grafika
ZARZĄDZENIE NR 32/2008
z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do zawierania umów o dodatek wyrównawczy.
8052_grafika
Zarządzenie nr 34/2008
z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychoterapii, psychoedukacji oraz rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Września na rok 2008..
8043_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 317/2008
z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji .
8030_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 31/2008
z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 297 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zmiany jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych.
8008_grafika
ZARZĄDZENIE NR 30/2008
z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 14 straganów handlowych i 2 pawilonów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak)..
8003_grafika
ZARZĄDZENIE NR 28/2008
z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie: wykonania uchwały Nr XI/137/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008..
8001_grafika
ZARZĄDZENIE NR 27/2008
z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie: wykonania uchwały Nr XI/137/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2008..
7999_grafika
ZARZĄDZENIE NR 25/2008
z dnia 23 stycznia 2008r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września na rok 2008..
7998_grafika
ZARZĄDZENIE NR 29/2008
z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Września..
7987_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 26/2008
z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za rok 2008.
7986_grafika
ZARZĄDZENIE NR 24/2008
z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie sprzedaży działki położonej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i Sikorskiego na rzecz jej poprzedniego właściciela..
7977_grafika
ZARZĄDZENIE nr 14/2008
z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie: zaopiniowania projektu planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019 .
7963_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 23/2008
z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie podjęcia działań w celu nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Poznaniu mienia ruchomego – sieci wodociągowej zbiorowego zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi Sokołowo .
7959_grafika
ZARZĄDZENIE NR 22/2008
z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do przetargu.
7958_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 21/2008
z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie określenia wartości bonu żywnościowego wydawanego pracownikom Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni uprawnionym do posiłków profilaktycznych..
7957_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 20/2008
z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stanowisk pracy, na których przysługują pracownikom Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni posiłki profilaktyczne i warunki wydawania tych posiłków. .
7956_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 19/2008
z dnia16 stycznia 2008 w sprawie: zwrotu kosztów zakupu okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe..
7955_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 18/2008
z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2008 dla niepublicznych placówek prowadzonych na terenie Gminy Września .
7954_grafika
ZARZĄDZENIE NR 17/2008
z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do przetargu.
7953_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 15/2008
z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 309 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych ośrodków i urządzeń sportowych i rekreacyjnych..
7951_grafika
Zarządzenie Nr 11/2008
z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym pn: „Prowadzenie Punku Konsultacyjno- Informacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”..
7950_grafika
Zarządzenie Nr 10/2008
z dnia 08 stycznia 2008 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychoterapii, psychoedukacji oraz rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Września..
7948_grafika
Zarządzenie nr 2/2008
z dnia 02 stycznia 2008 r. w sprawie: pogotowia kasowego .
7940_grafika
ZARZĄDZENIE NR 12/2008
z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie: zaopiniowania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego.
7931_grafika
ZARZĄDZENIE NR 7/2008
z dnia 07 stycznia 2008 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.
7930_grafika
ZARZĄDZENIE NR 6/2008
z dnia 07 stycznia 2008 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.
7924_grafika
ZARZĄDZENIE NR 9/2008
z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2008 roku..
7922_grafika
ZARZĄDZENIE NR 8/2008
z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa w 2008 roku..
7919_grafika
ZARZĄDZENIE NR 1/2008
z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie: przyznawania dodatków wyrównawczych.
7918_grafika
ZARZĄDZENIE NR 13/2008
z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie: likwidacji stanowiska pracy.
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.