BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14253074
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2006
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
5914_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 332/2006
z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie: pierwokupu działki nr 76/15, o powierzchni 1407 m2, położonej w Bierzglinku. .
5473_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 232/2006
z dnia 6 września 2006 r. w sprawie: pierwokupu działki nr 4124, o powierzchni 606 m2, położonej we Wrześni przy ul. Konarskiego. .
5472_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 231/2006
z dnia 6 września 2006 r. w sprawie: pierwokupu działki nr 4050, o powierzchni 702 m2, położonej we Wrześni przy ul. Kopernika. .
5277_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 169/2006
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie: pierwokupu działki nr 348, o powierzchni 783 m2, położonej w Marzeninie. .
5276_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 168/2006
z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: pierwokupu działki nr 4045, o powierzchni 679 m2, położonej we Wrześni przy ul. Kołłątaja. .
5210_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 154/2006
z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie: pierwokupu działki nr 3960, o powierzchni 232 m2, położonej we Wrześni przy ul. Ciszaka. .
5194_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 151/2006
z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie: pierwokupu udziału wynoszącego 1/41 część działki nr 806/8, o powierzchni 1818 m2, położonej we Wrześni przy ul. Szosa Witkowska. .
5163_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 135/2006
z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie: pierwokupu udziału wynoszącego 1/41 część działki nr 806/8, o powierzchni 1818 m2, położonej we Wrześni przy ul. Szosa Witkowska. .
5122_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 131/2006
z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie: pierwokupu udziału wynoszącego 1/41 część działki nr 806/8, o powierzchni 1818 m2, położonej we Wrześni przy ul. Szosa Witkowska. .
5120_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 130/2006
z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie: pierwokupu udziału wynoszącego 1/2 część działki nr 938/9, o powierzchni 317 m2, położonej we Wrześni przy ul. Kolejowej. .
5119_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 129/2006
z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie: pierwokupu działki nr 53/3, o powierzchni 473 m2, położonej w Nadarzycach. .
5094_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 118/2006
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie: pierwokupu udziału wynoszącego 1/41 część działki nr 806/8, o powierzchni 1818 m2, położonej we Wrześni przy ul. Szosa Witkowska. .
5093_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 117/2006
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie: pierwokupu udziału wynoszącego 1/41 część działki nr 806/8, o powierzchni 1818 m2, położonej we Wrześni przy ul. Szosa Witkowska. .
5092_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 116/2006
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie: pierwokupu udziału wynoszącego 1/41 część działki nr 806/8, o powierzchni 1818 m2, położonej we Wrześni przy ul. Szosa Witkowska. .
5019_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 92/2006
z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie: pierwokupu udziału wynoszącego 1/41 część działki nr 806/8, o powierzchni 1818 m2, położonej we Wrześni przy ul. Szosa Witkowska. .
5024_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 91/2006
z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie: pierwokupu udziału wynoszącego 1/41 część działki nr 806/8, o powierzchni 1818 m2, położonej we Wrześni przy ul. Szosa Witkowska. .
4944_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 75/2006
z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie: pierwokupu udziału wynoszącego 1/41 część działki nr 806/8, o powierzchni 1818 m2, położonej we Wrześni przy ul. Szosa Witkowska. .
4876_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 45/2006
z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie: pierwokupu działki nr 375/7, o powierzchni 1375 m2, położonej w Bierzglinku. .
4742_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 12/2006
z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie: pierwokupu udziału wynoszącego 2/41 część działki nr 806/8, o powierzchni 1818 m2, położonej we Wrześni przy ul. Szosa Witkowska. .
6012_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 299/2006
z dnia 31 października 2006 r. w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2006 .
6011_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 324/2006
z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2006. .
6010_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 323/2006
z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2006. .
6009_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2006 .
6008_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 320/2006
z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie: wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni. .
5990_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 262/2006
z dnia 29 września 2006 w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2006 .
5986_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 344/2006
z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni ze służbowych telefonów komórkowych. .
5979_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 351/2006
z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. .
5978_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 352/2006
z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. .
5974_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 354/2006
z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Jagodowej. .
5971_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 355/2006
z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie: zmiany kategorii archiwalnych haseł klasyfikacyjnych w jednolitym rzeczowym wykazie akt .
5969_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 346/2006
z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok .
5954_grafika
ZARZĄDZENIE nr 349/2006
z 22 grudnia 2006 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. .
5953_grafika
ZARZĄDZENIE nr 350/2006
z 22 grudnia 2006 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie działalności charytatywnej. .
5951_grafika
ZARZĄDZENIE nr 348/2006
z 22 grudnia 2006 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku..
5945_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 347/2006
z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie: upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych. .
5941_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 345/2006
z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji kasy. .
5940_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 343/2006
z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie: określenia obszaru obowiązkowej deratyzacji .
5926_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 341/2006
z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie: sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Września położonej w Węgierkach przy ul. Kasztanowej. .
5925_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 342/2006
z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie: oddania w użyczenie kanalizacji sanitarnej Września – Białężyce - Obłaczkowo .
5924_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 340/2006
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie: powołania dyrektora Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni .
5922_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 336/2006
z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podprogowego poniżej równowartości 60.000 Euro na zakup paliw ON, Pb 95 w 2007 roku .
5921_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 338/2006
z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 60.000 Euro na sukcesywne dostawy oleju opałowego w 2007 roku .
5920_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 339/2006
z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podprogowego poniżej równowartości 60.000 Euro na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej budowy ulic w Sokołowie. .
5919_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 337/2006
z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podprogowego na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Chocicza Mała - Grzymysławice .
5917_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 335/2006
z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie: oddania w wieczyste użytkowanie działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Kosynierów . .
5915_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 334/2006
z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie: zamiany nieruchomości położonych we Wrześni .
5909_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 331/2006
z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni. .
5897_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 330/2006
z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie: powołania zastępcy burmistrza .
5896_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 329/2006
z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie: powołania zastępcy burmistrza .
5895_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 333/2006
z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 12 straganów handlowych i 1 pawilonu handlowego położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak). .
5864_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 325/2006
z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie: odwołania dyrektora Muzeum Regionalnego im.Dzieci Wrzesińskich .
5860_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 326/2006
z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie: odroczenia jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. .
5859_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 317/2006
z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie: odwołania zastępcy burmistrza .
5822_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 319/2006
z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki PEC Września S.A. .
5821_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 318/2006
z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki PEC Września S.A. .
5820_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 313/2006
z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
5819_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 310/2006
z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
5818_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 311/2006
z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
5817_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 312/2006
z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
5816_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 314/2006
z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
5799_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 316/2006
z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do przetargów w dniu 10 stycznia 2007 r. .
5798_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 315/2006
z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 13 straganów handlowych i 2 pawilonów handlowego położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak). .
5767_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 298/2006
z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2006. .
5765_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2006 .
5764_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 296/2006
z dnia 31 października 2006 r. .
5760_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 295/2006
z dnia 31 października 2006 roku w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości .
5749_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 309/2006
z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia rokowań w sprawie sprzedaży zespołu parkowo-pałacowego położonego w Kaczanowie .
5748_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 306/2006
z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie: sprzedaży działek na rzecz ich wieczystych użytkowników, stanowiących własność Gminy Września położonych we Wrześni przy ul. Wrocławskiej. .
5747_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 307/2006
z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie: sprzedaży działek na rzecz ich wieczystych użytkowników, stanowiących własność Gminy Września położonych we Wrześni przy ul. Daszyńskiego i ul. Przemysłowej. .
5746_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 308/2006
z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie: sprzedaży działek na rzecz ich wieczystych użytkowników, stanowiących własność Gminy Września położonych we Wrześni przy ul. Daszyńskiego i ul. Przemysłowej. .
5713_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 302/2006
z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie: rozłożenia na raty jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości .
5684_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 303/2006
z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie utworzenia doraźnego punktu kasowego w Gozdowie .
5679_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 304/2006
z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
5668_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 293/2006
z dnia 30 października 2006 r. w sprawie: oddania w użyczenie Wodociągu wraz z przyłączami w Neryngowie .
5663_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 301/2006
z dnia 31 października 2006 r. w sprawie: sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Szosa Witkowska. .
5662_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 294/2006
z dnia 30 października 2006 r. w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanych przepompownią ścieków w Sokołowie .
5650_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 289/2006
z dnia 24 października 2006 r. w sprawie: przejęcia nieruchomości położonej we Wrześni oznaczonej jako działka nr 929/14 w trybie art. 66 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa. .
5648_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 290/2006
z dnia 26 października 2006 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kaczanowie oznaczonej jako działka nr 465/8 w drodze darowizny. .
5646_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 291/2006
z dnia 26 października 2006 r. sprawie: sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby .
5644_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 292/2006
z dnia 27 października 2006 r. w sprawie: sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Września położonych we Wrześni przy ul. Wiewiórowskiego .
5641_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 287/2006
z dnia 24 października 2006 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie miasta Wrześni .
5636_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 288/2006
z dnia 24 października 2006 r. w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok .
5634_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 286/2006
z dnia 23 października 2006 r. w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006. .
5631_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 285/2006
z dnia 19 października 2006 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 12 straganów handlowych i pawilonu handlowego położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak). .
5624_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 284/2006
z dnia 18 października 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy .
5623_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 283/2006
z dnia 17 października 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podprogowego poniżej równowartości 60.000 Euro na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej budowy ulic we Wrześni .
5622_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 282/2006
z dnia 17 października 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 60.000 Euro na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej .
5619_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 255/2006
z dnia 22 września 2006 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2006. .
5618_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 256/2006
z dnia 22 września 2006 r. w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2006. .
5617_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 263/2006
z dnia 29 września 2006 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2006. .
5616_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 264/2006
z dnia 29 września 2006 r. w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2006 .
5615_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 280/2006
z dnia 16 października 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podprogowego na wykonanie modernizacji nawierzchni chodników na Osiedlu Lipówka we Wrześni .
5614_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 279/2006
z dnia 16 października 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podprogowego na wykonanie modernizacji nawierzchni chodnika w ulicy Gorzowskiej we Wrześni .
5613_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 273/2006
z dnia 11 października 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podprogowego na wykonanie modernizacji nawierzchni parkingów na Rynku we Wrześni .
5611_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 271/2006
z dnia 10 października 2006 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni przy ul. 3 Maja oznaczonej jako działka nr 1526/5. .
5609_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 281/2006
dnia 16 października 2006 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na rezerwację 152 miejsc targowych położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki -targowisko. .
5601_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 278/2006
z dnia 13 października 2006 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie rokowań. .
5593_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 275/2006
z dnia 11 października 2006 r. w sprawie: realizacji obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r., nr 256 poz. 2572 ze zmianami). .
5591_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 276/2006
z dnia 11 października 2006 r. w sprawie: realizacji obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 ze zmianami). .
5590_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 274/2006
z dnia 11 października 2006 r. w sprawie: realizacji obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 ze zmianami). .
5589_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 277/2006
z dnia 12 października 2006 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do przetargów w dniu 14 grudnia 2006r. .
5587_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 272/2006
z dnia 10 października 2006 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do przetargów w dniu 17 listopada 2006r. .
5584_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 269/2006
z dnia 4 października 2006 r. w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Września w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny. .
5579_grafika
ZARZADZENIE Nr 261/2006
z dnia 27 września 2006 r. w sprawie: powołania Komisji ds. nagród dla nauczycieli. .
5578_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 258/2006
z dnia 25 września 2006 r. w sprawie: ustalenia dotacji w roku 2006 dla niepublicznych placówek prowadzonych na terenie Gminy Września .
5575_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 267/2006
z dnia 3 października 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podprogowego na wykonanie nakładek asfaltowych na ulicach: Tęczowej, Gen. T. Kutrzeby i 17 Dywizji Piechoty we Wrześni .
5574_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 254/2006
z dnia 22 września 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podprogowego na budowę oświetlenia ulicznego .
5572_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 268/2006
z dnia 3 października 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej wartości 60.000 euro na wykonanie usługi związanej z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie 2006/07 .
5571_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 266/2006
z dnia 3 października 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podprogowego na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Chocicza Mała - Grzymysławice .
5570_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 260/2006
z dnia 27 września 2006 r. w sprawie: sprzedaży działki położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej na rzecz jej wieczystego użytkownika. .
5569_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 259/2006
z dnia 27 września 2006 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni przy ul. Mariana Turwida oznaczonej jako działka nr 208/1. .
5568_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 270/2006
z dnia 5 października 2006 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia wyborów samorządowych na terenie Miasta i Gminy Września. .
5566_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 265/2006
z dnia 2 października 2006 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 12 straganów handlowych i pawilonu handlowego położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej. .
5514_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 252 /2006
z dnia 21 września 2006 r. w sprawie: ustalenia wysokości nagrody Burmistrza dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Września na rok 2006 .
5511_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 249/2006
z dnia 20 września 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na budowę skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z drogą gminną (ulica Objazdowa-Massive) we Wrześni .
5510_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 253/2006
z dnia 21 września 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na budowę parkingu i odwodnienia miejsc parkingowych przy NZOZ Amica i budowę dojazdów do garaży przy ulicy Piastów we Wrześni .
5508_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 246/2006
z dnia 18 września 2006 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
5506_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 251/2006
z dnia 21 września 2006 r. w sprawie aktualizacji granic okręgów i obwodów głosowania oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Miasta i Gminy Września .
5505_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 250/2006
z dnia 20 września 2006 r. w sprawie: sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Września położonych we Wrześni przy ul. Witta Stwosza .
5504_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 248/2006
z dnia 20 września 2006 r. w sprawie: sprzedaży działki na rzecz wieczystego użytkownika, stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Słowackiego. .
5502_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 247/2006
z dnia 19 września 2006 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia rokowań w sprawie sprzedaży zespołu parkowo-pałacowego położonego w Kaczanowie .
5499_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 222/2006
z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2006 .
5498_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 173/2006
z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Września rok 2006..
5490_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 223/2006
z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2006. .
5489_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 174/2006
z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2006 .
5488_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 224/2006
z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2006 .
5487_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 175/2006
z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2006. .
5486_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 165/2006
z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie: zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Września rok 2006. .
5482_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 243/2006
z dnia 7 września 2006 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Renaty Przytarskiej na stanowisko wicedyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni. .
5479_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 241/2006
z dnia 6 września 2006 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Gimnazjum Nr 1 we Wrześni Pani Haliny Kotyk z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2006/2007. .
5478_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 238/2006
z dnia 6 września 2006 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni Pana Zbigniewa Dzierżyńskiego z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2006/2007. .
5477_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 225/2006
z dnia 1 września 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podprogowego poniżej równowartości 60.000 Euro na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej budowy ulic we Wrześni .
5476_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 244/2006
z dnia 13 września 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na budowę sygnalizacji świetlnej we Wrześni .
5475_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 245/2006
z dnia 13 września 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na budowę kanalizacji sanitarnej w Sokołowie III etap .
5474_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 229/2006
z dnia 6 września 2006 r. w sprawie: sprzedaży udziałów w działkach położonych we Wrześni przy ul. Przemysłowej na rzecz jej wieczystych użytkowników. .
5467_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 240/2006
z dnia 6 września 2006 r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela. .
5466_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 239/2006
z dnia 6 września 2006 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Gimnazjum Nr 2 we Wrześni Pana Stefana Tomczaka z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2006/2007. .
5465_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 233/2006
z dnia 6 września 2006 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Grażyny Przytarskiej na stanowisko wicedyrektora Gimnazjum nr 2 we Wrześni. .
5464_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 234/2006
z dnia 6 września 2006 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Violetty Koszarek na stanowisko wicedyrektora Gimnazjum nr 2 we Wrześni. .
5463_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 235/2006
z dnia 6 września 2006 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Ilony Gajda na stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkół w Otocznej. .
5462_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 237/2006
z dnia 6 września 2006 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pana Jarosława Graczyka na stanowisko koordynatora sportu Gimnazjum nr 2 we Wrześni. .
5461_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 236/2006
z dnia 6 września 2006r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Wandy Zimnej na stanowisko kierownika świetlicy szkolnej Gimnazjum nr 2 we Wrześni. .
5460_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 242/2006
z dnia 6 września 2006 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Aleksandry Janiszewskiej na stanowisko wicedyrektora Gimnazjum nr 1 we Wrześni. .
5459_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 228/2006
z dnia 4 września 2006 r. w sprawie: opracowywania materiałów planistycznych oraz założeń przyjętych do opracowywania projektu budżetu na rok 2007. .
5458_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 221/2006
z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w I-szym półroczu 2006 r. .
5451_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 230/2006
z dnia 6 września 2006 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie miasta Wrześni. .
5449_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 226/2006
z dnia 4 września 2006 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni. .
5446_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 220/2006
z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na budowę nawierzchni i kanalizacji deszczowej w ulicy Warsztatowej we Wrześni i przyległych ulicach wewnątrzosiedlowych .
5445_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 227/2006
z dnia 4 września 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podprogowego poniżej równowartości 60.000 Euro na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej termomodernizacji dwóch budynków szkól we Wrześni .
5436_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 219/2006
z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie: zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkoły w roku szkolnym 2006/2007 .
5427_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 215/2006
z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie: sprzedaży działek położonych we Wrześni przy ul. Czerniejewskiej na rzecz jej wieczystych użytkowników. .
5422_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 218/2006
z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podprogowego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ronda Opieszyn - Kaliska we Wrześni. .
5421_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 213/2006
z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na wykonanie przebudowy chodnika w ulicy Żagańskiej we Wrześni .
5417_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 217/2006
z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do przetargów w dniach 26 i 27 września 2006r. .
5416_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 216/2006
z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do rokowań w sprawie sprzedaży w dniu 29 września 2006r. .
5411_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 214/2006
z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie: wskazania miejsca uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2006/2007 dla uczniów szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Września. .
5400_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 198/2006
z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chociczy Wielkiej. .
5399_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 208/2006
z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie: udzielenia Pani Halinie Kotyk pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem gimnazjum. .
5398_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 207/2006
z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie: udzielenia Pani Marioli Jędrzejewskiej pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół. .
5397_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 206/2006
z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół z oddziałami sportowymi w Marzeninie. .
5396_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 205/2006
z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie: udzielenia Panu Grzegorzowi Trocha pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły. .
5395_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 204/2006
z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie. .
5394_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 203/2006
z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Andrzejewskiemu pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły. .
5393_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 202/2006
z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni. .
5392_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 201/2006
z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie: udzielenia Pani Barbarze Szewczyk pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem przedszkola. .
5391_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 200/2006
z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Przedszkola Nr 1 „Słoneczko” we Wrześni. .
5390_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 199/2006
z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie: udzielenia Panu Henrykowi Czarneckiemu pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły. .
5389_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 197/2006
z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 1 we Wrześni. .
5388_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 196/2006
z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie: udzielenia Panu Stefanowi Tomczakowi pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem gimnazjum. .
5385_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 210/2006
z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok .
5383_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 211/2006
z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie: sprzedaży działek na rzecz ich wieczystych użytkowników, stanowiących własność Gminy Września położonych we Wrześni przy ul. Szkolnej i ul. Przemysłowej. .
5375_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 209/2006
z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podprogowego nieograniczonego poniżej równowartości 60.000 € na świadczenie usług transportowych, liczba zadań - 3 .
5374_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 195/2006
z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej wartości 60.000 Euro na wykonanie robót remontowo budowlanych związanych z adaptacją budynków poszkolnych w Obłaczkowie na tymczasowe lokale mieszkalne .
5372_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 194/2006
z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie: umorzenia wierzytelności Gminy Września z tytułu najmu lokali użytkowych .
5370_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 193/2006
z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 12 straganów handlowych i pawilonu handlowego położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej. .
5361_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 192/2006
z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie: racjonalizacji poziomu wynagrodzeń pracowników administracji szkół oraz dostosowania struktury wynagrodzeń do obowiązujących przepisów. .
5357_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 191/2006
z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni. .
5341_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 166/2006
z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2006 .
5340_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 167/2006
z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2006. .
5337_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 190/2006
z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
5336_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 189/2006
z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
5333_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 188/2006
z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
5332_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 187/2006
z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
5329_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 186/2006
z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
5326_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 185/2006
z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
5325_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 184/2006
z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
5324_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 183/2006
z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
5323_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 182/2006
z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
5322_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 181/2006
z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
5321_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 180/2006
z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
5320_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 179/2006
z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
5319_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 178/2006
z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
5318_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 177/2006
z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
5306_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 170/2006
z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. .
5291_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 171/2006
z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie : wyznaczenia prowadzącego rozprawę administracyjną .
5266_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 150/2006
z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie: złomowania aparatów telefonicznych oraz sprzętu komputerowego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. .
5259_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 163/2006
z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Nr 2 we Wrześni. .
5258_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 162/2006
z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 60.000 Euro na zamianę rowu melioracyjnego na rurociąg .
5257_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 161/2006
z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 60.000 Euro na przebudowę ulicy Osiedlowej w Białężycach .
5251_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 164/2006
z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 60.000 euro na świadczenie usługi transportu – dowozy szkolne .
5236_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 147/2006
z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2006 .
5228_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 160/2006
z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej. .
5226_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 159/2006
z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na budowę ścieżki rowerowej nad Zalewem Wrzesińskim .
5225_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 158/2006
z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 60.000 Euro na wykonanie koszulek typu t-shirt z nadrukiem wg załączonego wzoru .
5221_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 156/2006
z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
5220_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 157/2006
z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym w Chociczy Wielkiej nr 22 (numer geodezyjny działki 28/2). .
5219_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 155/2006
z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni w rejonie ul. Objazdowej oznaczonej jako działka nr 3840/16. .
5212_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 153/2006
z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 60.000 Euro na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku .
5211_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 152/2006
z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 60.000 Euro na wykonanie remontu dachu budynku Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni .
5199_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 144/2006
z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do przetargu w dniu 04.07.2006 r. .
5197_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 140/2006
z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
5195_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 146/2006
z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej wartości 60.000 Euro na budowę kanalizacji deszczowej we Wrześni .
5193_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 142/2006
z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 60.000 Euro na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Bardzie. .
5192_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 143/2006
z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 60.000 Euro na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej. .
5179_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 145/2006
z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 12 straganów handlowych i pawilonu handlowego położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej. .
5162_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 137/2006
z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni. .
5157_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 141/2006
z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa w pojeździe służbowym Citroen C-15 PWR L526 będącym w dyspozycji Schroniska dla zwierząt we Wrześni. .
5156_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 139/2006
z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa w pojeździe służbowym Volkswagen T-4 PWR 50NE będącym w dyspozycji Straży Miejskiej .
5149_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 136/2006
z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok .
5148_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 133/2006
z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie: użyczenia nieruchomości położonej w Grzybowie, zabudowanej budynkiem szkoły. .
5147_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 134/2006
z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do czwartego przetargu .
5146_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 138/2006
z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy .
5116_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 132/2006
z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 60.000 Euro na druk “Wieści z Ratusza” .
5113_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 115/2006
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie: kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września (I kwartał roku 2006) .
5107_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 50/2006
z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Września rok 2006. .
5105_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 36/2006
z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Września rok 2006. .
5102_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 124/2006
z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 60.000 Euro na zaprojektowanie i wybudowanie ulic we Wrześni .
5101_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 127/2006
z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 60.000 Euro na budowę ulic Żeromskiego i Broniewskiego we Wrześni. .
5100_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 123/2006
z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 60.000 Euro na zaprojektowanie i wybudowanie ulic .
5099_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 126/2006
z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na wykonanie remontów cząstkowych chodników na terenie gminy Września .
5098_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 125/2006
z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 60.000 Euro na budowę oświetlenia ulicznego .
5097_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 121/2006
z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 60.000 Euro na budowę ulicy Tuwima we Wrześni .
5096_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 122/2006
z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 60.000 Euro na zaprojektowanie i wybudowanie ulic w Gutowie Małym i Węgierkach. .
5095_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 128/2006
z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 11 straganów handlowych i pawilonu handlowego położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej. .
5087_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 112/2006
z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
5075_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 113/2006
z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji oceniającej prace w dziedzinie twórczości literackiej i wydawniczej w ramach Prezentacji Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września '' TALENTY 2006 ''. .
5074_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 114/2006
z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji oceniającej prace w dziedzinie twórczości plastycznej w ramach Prezentacji Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września '' TALENTY 2006 ''. .
5053_grafika
Zarządzenie Nr 94/2006
z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2006 .
5054_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 107/2006
z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 60.000 Euro na budowę sygnalizacji świetlnej .
5052_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 95/2006
z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Września rok 2006 .
5051_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 96/2006
z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2006 .
5049_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 104/2006
z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni. .
5048_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 103/2006
z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 we Wrześni. .
5047_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 106/2006
z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie. .
5046_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 110/2006
z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespół Szkól z oddziałami sportowymi w Marzeninie. .
5045_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 105/2006
z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespół Szkól z oddziałami sportowymi w Marzeninie. .
5044_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 111/2006
z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej. .
5041_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 108/2006
z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 11 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej. .
5040_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 109/2006
z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie miasta Wrześni .
5036_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 101/2006
z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 60.000 Euro na zaprojektowanie i wybudowanie ulic we Wrześni: zadanie A – ulica Jana Kasprowicza, zadanie B – ulica Adama Asnyka .
5035_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 102/2006
z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 60.000 Euro na opracowanie dokumentacji projektowej (5 zadań) .
5023_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 93/2006
z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za rok 2006 .
5022_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 90/2006
z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie: zmiany składu Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 13 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej. .
5017_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 89/2006
z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. .
5012_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 88/2006
z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 60.000 Euro na zaprojektowanie i wybudowanie ulic we Wrześni: zadanie A – ulica Z. Nałkowskiej, zadanie B – ulica A. Ciszaka, zadanie C – ulica J. Wybickiego .
5011_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 87/2006
z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia II przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej. .
5010_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 86/2006
z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni przy ul. Jana Matejki oznaczonej jako działka nr 744/3. .
5009_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 80/2006
z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Psarach Małych oznaczonej jako działka nr 178/6. .
5008_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 37/2006
z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2006 .
5007_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 24/2006
z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2006 .
5006_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 23/2006
z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Września rok 2006. .
5005_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 10/2006
z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie: układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2006 .
5004_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 11/2006
z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu i Gminie Września na rok 2006 .
5002_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 73/2006
z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do czwartego przetargu .
5001_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 74/2006
z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnej przeznaczonej do trzeciego przetargu .
5000_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 3/2006
z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie działalności charytatywnej. .
4998_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 4/2006
z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. .
4996_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 5/2006
z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. .
4994_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 9/2006
z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie: zmiany jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych .
4992_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 39/2006
z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie: wykonania uchwały budżetowej na rok 2006 / uchwała nr XXXVIII/379/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 r. /. .
4990_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 40/2006
z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie: wykonania uchwały budżetowej na rok 2006 / uchwała nr XXXVIII/379/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 roku /. .
4987_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 49/2006
z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w formie wsparcia na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie ochrony zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w 2006 roku. .
4985_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 52/2006
z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie powołania składu Kapituły XI edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. .
4983_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 83/2006
z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji w formie wsparcia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie działalności charytatywnej w 2006 roku. .
4981_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 82/2006
z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2006 roku. .
4979_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 81/2006
z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2006 roku. .
4976_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 48/2006
z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok .
4971_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 85/2006
z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie: sprostowania omyłki w Zarządzeniu Nr 38 z dnia 20 lutego 2006 r. .
4970_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 84/2006
z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na pełnienie nadzorów inwestorskich – liczba zadań 3: zadanie A – Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z liną sortowniczą w Bardzie – Etap I; zadanie B – Budowa infrastruktury drogowej; zadanie C – Budowa sieci sanitarnych i deszczowych .
4952_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 79/2006
z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni .
4951_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 76/2006
z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół z oddziałami sportowymi w Marzeninie .
4950_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 77/2006
z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 we Wrześni .
4949_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 78/2006
z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie .
4938_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 68/2006
z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
4937_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 66/2006
z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni. .
4934_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 72/2006
z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 13 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej. .
4927_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 70/2006
z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej. .
4926_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 71/2006
z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie miasta Wrześni .
4925_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 67/2006
z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 60.000 Euro na zaprojektowanie i wybudowanie ulic we Wrześni: zadanie A – ulicy L. Kruczkowskiego; zadanie B – ulicy C.K. Norwida; zadanie C – ulicy B. Leśmiana; zadanie D – ulicy K.I. Gałczyńskiego .
4924_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 69/2006
z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w drodze pisemnego przetargu w celu wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września .
4916_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 64/2006
z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie: sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Września położonej w Marzeninie. .
4915_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 63/2006
z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie: sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Lazurowej. .
4914_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 62/2006
z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie: sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Lazurowej. .
4913_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 61/2006
z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie: sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Lazurowej. .
4912_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 60/2006
z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie: sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Jasnej. .
4911_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 59/2006
z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie: sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Września położonej w Psarach Polskich. .
4910_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 58/2006
z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie: sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Szerokiej. .
4909_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 57/2006
z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie: sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Września położonej w Bierzglinku przy ul. Platanowej. .
4908_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 56/2006
z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie: sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Września położonej w Obłaczkowie. .
4907_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 55/2006
z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie: sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Września położonej w Grzybowie .
4906_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 54/2006
z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie: sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Września położonej w Grzybowie. .
4905_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 65/2006
z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie: sprzedaży działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Lazurowej. .
4884_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 53/2006
z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie: powołania składu Komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej .
4882_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 51/2006
z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. .
4881_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 46/2006
z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na wykonanie mechanicznego oznakowania poziomego dróg gminnych na terenie miasta Września .
4877_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 47/2006
z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości komunalnych przeznaczonych do czwartego przetargu .
4875_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 44/2006
z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie: zamiany części nieruchomości położonych we Wrześni .
4846_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 43/2006
z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 60.000 Euro na sukcesywne zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych .
4834_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 38/2006
z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie miasta Wrześni .
4833_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 42/2006
z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych. .
4832_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 41/2006
z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty otwartego konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii, psychoedukacji oraz rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Września. .
4813_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 32/2006
z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej wartości 60.000 Euro na przebudowę ulic we Wrześni: zadanie A – ulicy 68 Pułku Piechoty; zadanie B – ulicy Wincentego Pola .
4797_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 35/2006
z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz działalności charytatywnej. .
4791_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 29/2006
z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 60.000 Euro na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z linią sortowniczą w miejscowości Bardo gm. Września .
4789_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 30/2006
z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na opracowanie projektu technicznego budowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Sokołowskim we Wrześni .
4788_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 33/2006
z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej wartości 60.000 Euro na budowę ulic na Osiedlu Lipówka we Wrześni z dnia 14 lutego 2006 r. .
4785_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 34/2006
z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 60.000 Euro na wykonanie koszulek typu t-shirt z nadrukiem wg załączonego wzoru .
4782_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 31/2006
z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 15 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej. .
4770_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 26/2006
z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowych. .
4768_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 28/2006
z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni do zaopiniowania projektów: .
4767_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 27/2006
z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym w Marzeninie przy ul. Ks. Twardego nr 20 (numer geodezyjny działki 94/8). .
4749_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 25/2006
z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym w Goniczkach nr 18 (numery geodezyjne działek 122/5 i 124/3). .
4748_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 20/2006
z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie : archiwizacji i zniszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r. .
4747_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 21/2006
z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 14 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej. .
4746_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 6/2006
z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie: ustalenia opłaty za składowanie odpadów na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bardzie .
4745_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 19/2006
z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
4741_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 18/2006
z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na opracowanie projektów technicznych oświetlenia ulicznego: zadanie A – pomiędzy ulicą Kaliską a Opolską we Wrześni; zadanie B – pomiędzy ulicą Dolnośląską a Warsztatową we Wrześni; zadanie C – ulicy Nowej w Nowym Folwarku .
4740_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 15/2006
z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na opracowanie projektów technicznych: zadanie A – adaptacji budynków szkolnych w Obłaczkowie na lokale tymczasowe; zadanie B – adaptacji budynku przy ul. Witkowskiej 3 na pomieszczenia biurowe .
4739_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 14/2006
z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych – liczba zadań 8 .
4738_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 13/2006
z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na opracowanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej w Sokołowie III etap .
4735_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 8/2006
z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie: powołania komisji mającej na celu ocenę prezentacji umiejętności młodych wykonawców w II Gminnym Przeglądzie Jasełek. .
4732_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 7/2006
z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 17 straganów handlowych i 4 pawilonów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej. .
4719_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 17/2006
z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii, psychoedukacji oraz rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Września. .
4718_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 16/2006
z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkuru ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie ochrony zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych. .
4691_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 2/2006
z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na obsługę geodezyjną z podziałem na zadania – liczba zadań 3: zadanie A – podziały nieruchomości; zadanie B – wznowienie granic nieruchomości, zadanie C – aktualizacje map zasadniczych do celów projektowych .
4690_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 1/2006
z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących inwentaryzacji budynków celem sprzedaży lokali .
5307_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 238/2005
z dnia 28 września 2005 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do zawierania umów w zakresie wydzierżawiania lokali użytkowych w budynkach komunalnych oraz zawierania umów w myśl ustawy o własności lokali. .
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.