BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13461547
ostatnia aktualizacja BIP'u:
24-01-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2004
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
3688_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 278/2004
z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie: powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. .
3683_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 280/2004
z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. .
3680_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 282/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 270 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 61 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września na rok 2004. .
3679_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 281/2004
z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu Miasta i Gminy Września. .
3678_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 279/2004
z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 60.000 Euro na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg gminnych na terenie gminy Września .
3677_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 283/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 60.000 Euro na dostawę prasy codziennej i innych publikacji dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Września .
3652_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 274/2004
z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 60.000 Euro na bieżące naprawy autobusów .
3650_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 273/2004
z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych we Wrześni przy ul. Wrocławskiej na rzecz ich wieczystego użytkownika. .
3649_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 272/2004
z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki położonej we Wrześni przy ul. Piastów na rzecz jej wieczystych użytkowników. .
3639_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 270/2004
z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 61 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września na rok 2004. .
3635_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 271/2004
z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok .
3631_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 269/2004
z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na zakup materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy Września .
3627_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 266/2004
z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 9 straganów i 3 pawilonów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej .
3622_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 265/2004
z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie : ustalenia opłaty za składowanie odpadów komunalnych na składowisku odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Bardzie .
3618_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 268/2004
z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu Miasta i Gminy Września. .
3616_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 267/2004
z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Września. .
3614_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 260/2004
z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja halowego turnieju piłki nożnej seniorów o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Września. .
3613_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 263/2004
z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie: pogotowia kasowego. .
3603_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 264/2004
z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
3602_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 262/2004
z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Zespołu d/s organizacji wyborów uzupełniających do Senatu na terenie Miasta i Gminy Września. .
3597_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 261/2004
z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni do zaopiniowania projektów: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce i Obłaczkowo miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Obłaczkowo (części działek o nr: 178/4 178/1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „terenów budownictwa jednorodzinnego i pod aktywizację gospodarczą w rejonie ulic: Dworcowa, Wrzesińska” w Nekli miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości ozn. numerem geodezyjnym 69/9 położonej w Obłaczkowie .
3596_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 250/2004
z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Reagowania Miasta i Gminy Września. .
3593_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 254/2004
z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Alicji Gromnickiej na stanowisko wicedyrektora. .
3591_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 256/2004
z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 60.000 Euro na usługi bieżącej konserwacji i napraw urządzeń elektrycznych należących do Gminy Września .
3590_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 255/2004
z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 60.000 Euro na usługi równanie dróg gruntowych gminnych i innych terenów w Gminie Września: zadanie A – teren miasta oraz zadanie B – poza miastem .
3589_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 251/2004
z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 60.000 Euro na zakup produktów rafinacji ropy naftowej: zadanie A – tankowanie pojazdów na stacji oraz zadanie B – zakup olejów silnikowych .
3588_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 259/2004
z dnia 3 grudnia 2004 r.w sprawie: rozliczenia odszkodowania za działkę przejętą z mocy prawa przez Gminę Września pod drogę. .
3587_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 257/2004
z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie: rozliczenia odszkodowania za działkę przejętą z mocy prawa przez Gminę Września pod drogę. .
3586_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 258/2004
z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie: rozliczenia odszkodowania za działkę przejętą z mocy prawa przez Gminę Września pod drogę. .
3579_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 252/2004
z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Ciszaka .
3578_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 253/2004
z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Koszarowej. .
3577_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 245/2004
z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
3576_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 244/2004
z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 60.000 Euro na bieżące remonty cząstkowe dróg wraz z remontem wpustów ściekowych ulicznych w 2005 .
3575_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 242/2004
z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 60.000 Euro na bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września .
3570_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 243/2004
z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie: pierwokupu działki oznaczonej numerem geodezyjnym 3808/21 o pow. 1.0036 ha, położonej we Wrześni. .
3557_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 238/2004
z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działalności charytatywnej – dożywiania najuboższych Miasta i Gminy Września. .
3556_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 241/2004
z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 9 straganów i 3 pawilonów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej .
3555_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 240/2004
z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na rezerwację 152 miejsc targowych położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki. .
3554_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 239/2004
z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. analizy urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych. .
3552_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 236/2004
z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrześni przy ul. Jana Matejki ozn. jako działka 659/5. .
3551_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 237/2004
z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości. .
3546_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 234/2004
z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie: powołania komisji w celu stwierdzenia możliwości sprzedaży pieca c.o. znajdującego się w Zespole Szkół z oddziałami sportowymi w Marzeninie. .
3537_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 233/2004
z dnia 27 października 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na zaciągniecie kredytu złotowego długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy .
3536_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 232/2004
z dnia 26 października 2004 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 2 pawilonów i 9 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej. .
3531_grafika
ZARZĄDZENIE nr 223/2004
z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań zleconych w dziale 751, rozdział 75113 Miasta i Gminy Września na rok 2004. .
3530_grafika
ZARZĄDZENIE nr 221/2004
z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2004. .
3527_grafika
ZARZĄDZENIE nr 220/2004
z dnia 30 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2004. .
3525_grafika
ZARZĄDZENIE nr 222/2004
z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań zleconych Miasta i Gminy Września na rok 2004. .
3513_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 231/2004
z dnia 25 października 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki położonej we Wrześni przy ul. Batorego na rzecz jej wieczystego użytkownika. .
3511_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 230/2004
z dnia 19 października 2004 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Września. .
3509_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 229/2004
z dnia 19 października 2004 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Września. .
3508_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 228/2004
z dnia 18 października 2004 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 3 pawilonów i 10 straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej. .
3465_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 227/2004
z dnia 13 października 2004 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok .
3464_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 226/2004
z dnia 13 października 2004 r. w sprawie: archiwizacji i zniszczenia dokumentów z wyborów do parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r. .
3458_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 224/2004
z dnia 6 października 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej wartości 60.000 Euro na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do szkół Gminy Września .
3454_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 219/2004
z dnia 29 września 2004 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Września .
3453_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 225/2004
z dnia 6 października 2004 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni do zaopiniowania projektów: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 69/9, położonej w Obłaczkowie, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Obłaczkowie, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej, obejmującego obszar działek ozn. numerami geod. 72/5, 72/4 i 72/3, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.Szosa Witkowska we Wrześni .
3417_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 218/2004
z dnia 21 września 2004 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27.01.2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Działkowców .
3416_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 217/2004
z dnia 21 września 2004 r. w sprawie : powołania komisji przetargowej .
3415_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 215/2004
z dnia 21 września 2004 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
3414_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 216/2004
z dnia 21 września 2004r. w sprawie: powołania składu „Komisji nagród” mającej na celu opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Września dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września. .
3409_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 214/2004
z dnia 21 września 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na bezpłatne użytkowanie działek stanowiących własność Gminy Września położonych w Kaczanowie przy ul. Kaliskiej. .
3408_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 213/2004
z dnia 21 września 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na prowadzenie zimowe utrzymania dróg gminnych w Gminie Września .
3406_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 212/2004
z dnia 17 września 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Stanisława Witkiewicza. .
3405_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 211 /2004
z dnia 15 września 2004 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Kożuchowskiej nr 20 (nr geodezyjny działki 4438). .
3402_grafika
ZARZĄDZENIE NR 210/2004
z dnia 15 września 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki położonej we Wrześni przy ul. Działkowców na rzecz jej wieczystych użytkowników. .
3399_grafika
ZARZĄDZENIE NR 209/2004
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 4 pawilonów i 9 straganów handlowego położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej. .
3393_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 207/2004
z dnia 7 września 2004 r. w sprawie : powołania komisji przetargowej .
3386_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 208/2004
z dnia 8 września 2004 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni do zaopiniowania projektów: .
3360_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 206/2004
z dnia 6 września 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na wykonanie operatów szacunkowych: .
3359_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 205/2004
z dnia 6 września 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na wykonanie usług geodezyjnych: - zadanie A – aktualizacja mapy – CENTRUM II we Wrześni - zadanie B – wykonanie podziału geodezyjnego działek .
3356_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 198/2004
z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w I-szym półroczu 2004 roku..
3354_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 204/2004
z dnia 3 września 2004 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym w Stanisławowie nr 8 (nr geodezyjny działki 57/2). .
3351_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 203/2004
z dnia 1 września 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na budowę ulicy Reymonta we Wrześni. .
3350_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 200/2004
z dnia 1 września 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na wykonanie nakładki asfaltowej w ulicy Tęczowej we Wrześni. .
3349_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 199/2004
z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej w Gutowie Małym. .
3348_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 202/2004
z dnia 1 września 2004 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki PEC Września S.A. .
3347_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 201/2004
z dnia 1 września 2004 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki PEC Września S.A. .
3344_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 190/2004
z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej wartości 60.000 Euro na świadczenie usługi transportowej – dowozy szkolne 2004/2006 w Gminie Września .
3343_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 189/2004
z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na dostawę lamp i opraw oświetleniowych .
3342_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 187/2004
z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na wykonanie dokumentacji technicznej remontu iluminacji Ratusza wraz z wykonaniem remontu .
3340_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 185/2004
z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na wyposażenie pomieszczeń biurowych – pok. Nr 22 i 23 Urzędu Miasta i Gminy Września w meble biurowe .
3339_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 197/2004
z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie: zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkoły .
3334_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 196/2004
z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie: ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych. .
3328_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 195/2004
z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni pana Zbigniewa Dzierżyńskiego z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć, określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2004/2005. .
3327_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 194/2004
z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Gimnazjum Nr 2 we Wrześni pana Stefana Tomczaka z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć, określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2004/2005. .
3326_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 193/2004
z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Gimnazjum Nr 1 we Wrześni pana Tadeusza Krysiaka z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć, określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2004/2005. .
3318_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 192/2004
z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie: udzielenia Pani Milenie Antczak pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem zespołu. .
3317_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 191/2004
z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie: powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gutowie Małym. .
3315_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 157/2004 - niejawne
z dnia 6 lipca 2004 r. .
3311_grafika
ZARZĄDZENIE nr 184/2004
z dnia 30 lipca 2004r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań zleconych Miasta i Gminy Września na rok 2004..
3309_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 183/2004
z dnia 30 lipca 2004r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2004..
3308_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 182/2004
z dnia 30 lipca 2004r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2004..
3297_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 188/2004
z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 1 pawilonu i 8 straganów handlowego położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej. .
3292_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 186/2004
z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Miasta i Gminy Września. .
3288_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 181/2004
z dnia 28 lipca 2004 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni ze służbowych telefonów komórkowych .
3287_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 180/2004
z dnia 28 lipca 2004 roku w sprawie: ustalenia instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych. .
3285_grafika
ZARZĄDZENIE NR 179/2004
z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji .
3284_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 177/2004
z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 1 pawilonu i 8 straganów handlowego położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej. .
3278_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 178/2004
z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej wartości 60.000 Euro na budowę kanalizacji sanitarnej w Sokołowie - II etap .
3277_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 176/2004
z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na wykonanie budowy ulicy Mierosławskiego we Wrześni .
3276_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 175/2004
z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na wykonanie budowy ulicy Kosińskiego we Wrześni .
3275_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 174/2004
z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej wartości 60.000 Euro na budowę ścieżki rowerowej Września - Obłaczkowo .
3270_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 172/2004
z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie : powołania komisji przetargowej. .
3268_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 173/2004
z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na wykonanie budowy ulicy Orkana we Wrześni .
3256_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 170/2004
z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych ośrodków i urządzeń sportowych i rekreacyjnych. .
3250_grafika
ZARZĄDZENIE nr 142/2004
z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań zleconych Miasta i Gminy Września na rok 2004..
3248_grafika
ZARZĄDZENIE nr 171/2004
z dnia 13 lipca 2004r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych w dziale 751, rozdział 75101, 75113 Miasta i Gminy Września na rok 2004..
3246_grafika
ZARZĄDZENIE nr 141/2004
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2004..
3245_grafika
ZARZĄDZENIE nr 140/2004
z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2004..
3234_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 130/2004
z dnia 11 czerwca 2004r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2004..
3230_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 169/2004
z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
3229_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 168/2004
z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
3228_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 167/2004
z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
3227_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 166/2004
z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
3226_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 165/2004
z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
3225_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 164/2004
z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
3224_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 163/2004
z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
3223_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 162/2004
z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
3222_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 161/2004
z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
3221_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 160/2004
z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
3220_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 159/2004
z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
3219_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 158/2004
z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
3218_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 156/2004
z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
3217_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 155/2004
z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
3216_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 149/2004
z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
3210_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 154/2004
z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
3209_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 153/2004
z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
3208_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 152/2004
z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
3207_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 151/2004
z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
3206_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 150/2004
z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
3205_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 148/2004
z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
3204_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 147/2004
z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
3191_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 139/2004
z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Powidz umowy zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Ostrowo. .
3190_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 144/2004
z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości, zabudowanej budynkiem wczasowo - socjalnym oraz domkami letniskowymi wraz z wyposażeniem położonej w Ostrowie Starym gm. Powidz, stanowiącej własność Gminy Września. .
3189_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 137/2004
z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Września .
3187_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 135/2004
z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego . .
3183_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 143/2004
z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie: rozwiązania umów z 1 września 2003r. na dzierżawę ogrodów warzywnych położonych we Wrześni przy ul. Witkowskiej i zawarcie nowych umów. .
3182_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 146/2004
z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na wykonanie operatów szacunkowych: zadanie A – renta urbanistyczna, zadanie B – określenie wartości nieruchomości, zadanie C – aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie, zadanie D – inwentaryzacja i określenie wartości nieruchomości oraz lokalu użytkowego, zadanie E – ustalenie opłaty z tytułu wykupu na własność .
3181_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 145/2004
z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „CENTRUM II” we Wrześni .
3180_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 138/2004
z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na wykonanie dokumentacji projektowych: zadanie A – budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Działkowców, zadanie B – budowy chodnika w ul. Świętokrzyskiej, zadanie C – budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic Działkowców i Paderewskiego oraz ulic Słowackiego, Dąbrowskiego i Wojska Polskiego, zadanie D – budowy oświetlenia w ul. Działkowców, zadanie E – budowy oświetlenia 68 Pułku Piechoty, zadanie F – budowy oświetlenia ulicy Gen. Sikorskiego, zadanie G – budowy oświetlenia WTBS, zadanie H – budowy oświetlenia drogi w Gutowie Małym, zadanie I – budowy sieci gazowej na terenach aktywizacji gospodarczej we Wrześni .
3173_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 129/2004
z dnia 11 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2004..
3163_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 136/2004
z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej .
3162_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 116A/2004
z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r. .
3158_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 134/2004
z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni do zaopiniowania projektów: .
3157_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 133/2004
z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. .
3127_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 132/2004
z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki PEC Września S.A. .
3125_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 128/2004
z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 9 straganów i 2 pawilonów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej. .
3124_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 131/2004
z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie: użyczenia nieruchomości niezabudowanej położonej we Wrześni przy ul. Działkowców stanowiącej własność Gminy Września. .
3116_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 127/2004
z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na wykonanie budowy drogi gminnej w ulicy Tęczowej we Wrześni .
3115_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 126/2004
z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na zakup sprzętu sportowego i akcesoriów sportowych .
3114_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 125/2004
z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ulicy 17 Dywizji Piechoty we Wrześni .
3107_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 124/2004
z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Fabrycznej nr 27 (nr geodezyjny działki 997/2). .
3106_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 123/2004
z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie : powołania komisji przetargowej .
3105_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 119/2004
z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na wykonanie dokumentacji projektowej punktu przeładunku odpadów z linią sortowniczą w Bardzie gm. Września .
3104_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 118/2004
z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na wykonanie rozbudowy instalacji ciepłej wody o baterie solarne na basenie WOSiR we Wrześni .
3103_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 113/2004
z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie: powołania komisji oceniającej twórczość literacką “TALENTY 2004”. .
3102_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 122/2004
z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie: przeniesienia Pani Joanny Zellmer z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chociczy Wielkiej do Zespołu Szkół z oddziałami sportowymi w Marzeninie. .
3101_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 120/2004
z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie: użyczenia lokalu (pomieszczeń piwnicznych) mieszczącego się we Wrześni w budynku przy ul. Chopina 9 stanowiącego własność Gminy Września. .
3099_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 121/2004
z dnia 31 maja 2004 r.w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie Miasta i Gminy Września. .
3098_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 115/2004
z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie udzielenia kierownikowi Sekcji Metodycznej Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. .
3096_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 116/2004
z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie : powołania komisji przetargowej .
3091_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 117/2004
z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kultury i dziedzictwa narodowego Miasta i Gminy Września. .
3075_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 114/2004
z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji socjalnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni .
3074_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 112/2004
z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Kościuszki nr 19 (numer geodezyjny działki 3897/51). .
3073_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 111/2004
z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie: ustalenia płatności ceny na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Września położoną w Nowej Wsi Królewskiej oznaczoną działką nr 18/5. .
3070_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 107/2004
z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie: pierwokupu działek nr 57/3, 57/4 i 265/3, o łącznej powierzchni 6235 m2, położonych w Psarach Małych. .
3066_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 106/2004
z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zrzeczenie się przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. we Wrześni prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych. .
3065_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 110/2004
z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na sukcesywne zakupy kruszywa łamanego wraz z transportem (drugi przetarg). .
3064_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 109/2004
z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na druk Biuletynu Informacyjnego „Wieści z Ratusza” .
3063_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 108/2004
z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na świadczenie usługi transportowej wg potrzeb Zamawiającego. .
3059_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 104/2004
z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie udzielenia dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy .
3045_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 99/2004
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na wykonanie operatów szacunkowych: zadanie A – ustalenie wzrostu wartości działek (renta urbanistyczna), zadanie B – określenie wartości nieruchomości .
3044_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 105/2004
z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na mechaniczne wykaszanie poboczy i rowów przy drogach gminnych na terenie Gminy Września. .
3043_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 103/2004
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na wykonanie wymiany okien i malowanie pomieszczeń Ratusza .
3042_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 100/2004
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na zakup materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy Września .
3041_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 98/2004
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na wykonanie remontu konstrukcji dachu wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym .
3040_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 97/2004
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branżach: wodno – kanalizacyjnej, drogowej i elektrycznej. .
3039_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 96/2004
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na wykonanie usług geodezyjnych: zadanie A – podziału geodezyjnego, zadanie B – aktualizacji map .
3032_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 66/2004
z dnia z dnia 31 marca 2004r. sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2004..
3012_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 68/2004
dnia 31 marca 2004r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych Miasta i Gminy Września na rok 2004..
3011_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 67/2004
z dnia 31 marca 2004r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Września narok 2004..
3000_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 91/2004
z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych ośrodków i urządzeń sportowych i rekreacyjnych. .
2998_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 94/2004
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki. .
2997_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 101/2004
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września położonej w Obłaczkowie. .
2995_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 95/2004
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Słowian. .
2994_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 92/2004
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej właśność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Powstańców Wielkopolskich. .
2993_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 102/2004
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września położonej w Psarach Małych przy ul. Folwarcznej. .
2992_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 93/2004
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego. .
2991_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 90/2004
z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 8 straganów i 3 pawilonów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej. .
2990_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 89/2004
z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie: rozłożenia na raty opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu na rok 2004, położonego we Wrześni przy ul. Kolejowej 10. .
2974_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 85/2004
z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie : powołania komisji przetargowej .
2973_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 86/2004
z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Kościuszki. .
2972_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 87/2004
z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie: wypowiedzenia stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania działki o nr geod. 3809/9, pow. 0.57.10ha. .
2971_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 88/2004
z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy. .
2967_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 82/2004
z dnia 14 kwietnia 2004 roku w sprawie: przejęcia nieruchomości położonej w Gutowie Małym przy ulicy Ostrowskiej nr 10 stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 23/1 w trybie art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - ordynacja podatkowa. .
2963_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 84/2004
z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Września .
2962_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 83/2004
z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Września .
2961_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 81/2004
z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie: powołania komisji mającej na celu sprawdzenie wymagań higieniczno-sanitarnych pionu żywieniowego w placówkach oświatowych podległych gminie Września . .
2949_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 75/2004
z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gutowie Małym. .
2948_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 80/2004
z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym w Bardzie nr 14 (nr geodezyjny działki 46/2). .
2947_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 79/2004
z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny, położonej w Nadarzycach nr 13 (nr geodezyjny działki 53/5). .
2946_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 78/2004
z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Kościuszki nr 4 (numer geodezyjny działki 3549/5). .
2945_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 77/2004
z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Kościuszki nr 17 (numer geodezyjny działki 3897/47). .
2944_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 76/2004
z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Kościelnej nr 13 (numer geodezyjny działki 966/4). .
2943_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 74/2004
z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Kościuszki nr 18 (numer geodezyjny działki 3897/48). .
2942_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 73/2004
z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie w związku z likwidacją przedsiębiorstwa POM Grupie Energetycznej ENEA S.A. Zakład Dystrybucji Września prawa użytkowania wieczystego działki nr 3811/9 oraz 1/6 udziału w użytkowaniu wieczystym działki 3811/7 .
2937_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 70/2004
1 kwietnia 2004 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni..
2924_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 72/2004
z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie: pierwokupu działki nr 3840/20, o powierzchni 3262 m2, położonej we Wrześni przy ul. Objazdowej. .
2923_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 71/2004
z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie: zlecenia obowiązków kierownika schroniska dla zwierząt. .
2922_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 64/2004
z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Kościuszki nr 6 (numery geodezyjne działek: 3549/1, 3549/7). .
2921_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 63/2004
z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny, położonej we Wrześni przy ulicy Czerniejewskiej nr 5 (nr geodezyjny działki 13/3). .
2920_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 62/2004
z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny, położonej we Wrześni przy ulicy Czerniejewskiej nr 5 (nr geodezyjny działki 13/4). .
2917_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 65/2004
z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na zakup komputerów, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych .
2916_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 60/2004
z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na opracowanie projektu technicznego sieci gazowej terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni .
2915_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 69/2004
z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na sukcesywne zakupy kruszywa łamanego wraz z transportem. .
2914_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 59/2004
z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na wykonanie dokumentacji projektowych: zadanie A – budowy i modernizacji dróg i ulic Reymonta, Orkana, Kosińskiego, Mierosławskiego i Tęczowej, zadanie B – budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Działkowców, zadanie C – budowy chodnika w ul. Świętokrzyskiej, zadanie D – budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic Działkowców i Paderewskiego oraz ulic Słowackiego, Dąbrowskiego i Wojska Polskiego, zadanie E – budowy oświetlenia w ul. Działkowców .
2913_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 58/2004
z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 7 straganów i 3 pawilonów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej. .
2904_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 61/2004
z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września na rok 2004. .
2901_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 57/2004
z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej wartości 60.000 Euro na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Akacjowej, Brzozowej, Leśnej i Działkowców we Wrześni oraz budowę ulic Akacjowej i Brzozowej wraz z odwodnieniem pasa drogowego .
2900_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 56/2004
z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej wartości 60.000 Euro na budowę kanalizacji sanitarnej w Sokołowie .
2899_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 55/2004
z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na wykonanie dokumentacji projektowej sali sportowej przy SSP Nr 1 we Wrześni .
2898_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 54/2004
z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na wykonanie mechanicznego oznakowania poziomego dróg gminnych na terenie miasta Wrześni. .
2897_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 53/2004
z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na świadczenie usługi transportowej wg potrzeb Zamawiającego. .
2896_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 51/2004
z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 60.000 Euro na wykonanie modernizacji sieci informatycznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Września. .
2869_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 52/2004
z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie: wykonania uchwały nr XXXI/217/00 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 listopada 2000 r. dotyczącej trybu występowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Września przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania do realizacji z działu Ochrona Zdrowia (Rozdział 85154) oraz uchwały nr XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2004. .
2835_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 49/2004
z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie: użyczenia nieruchomości, zabudowanej tunelem strzeleckim położonej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego stanowiącej własność Gminy Września. .
2834_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 50/2004
z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie: realizacji obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 239 ze zmianami). .
2825_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 48/2004
z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gutowie Małym. .
2820_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 47/2004
z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za rok 2004. .
2819_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 46/2004
z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Września. .
2818_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 45/2004
z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Września. .
2817_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 44/2004
z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie: odstąpienia od dalszych przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Września położonych we Wrześni przy ul. Jagodowej. .
2816_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 43/2004
z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie: pierwokupu działki nr 297/4, o powierzchni 992 m2, położonej w Kaczanowie. .
2815_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 40/2004
z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie : powołania komisji przetargowej. .
2814_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 42/2004
z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych ośrodków i urządzeń sportowych i rekreacyjnych. .
2812_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 41/2004
z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie przeznaczenia dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie pomocy społecznej. .
2810_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 35/2004
z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie powołania składu Kapituły IX edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. .
2807_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 38/2004
z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie określenia stanowisk pracy na których przysługuje pracownikom Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni odzież i obuwie robocze, odzież ochronna, okresów ich użytkowania, wykazu środków czystości należnych pracownikom, częstotliwość czyszczenia sortów mundurowych Straży Miejskiej oraz rodzaju i warunków używania stroju przez kierownika i zastępcę kierownika USC. .
2806_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 39/2004
z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie określenia wartości bonu żywnościowego wydawanego pracownikom Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni uprawnionym do posiłków profilaktycznych. .
2805_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 36/2004
z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie określenia stanowisk pracy na których przysługują pracownikom Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni posiłki profilaktyczne, warunki ich wydawania oraz warunki wydawania napojów. .
2804_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 37/2004
z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie określenia przedmiotów umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej we Wrześni oraz czasu ich używania. .
2799_grafika
ZARZĄDZENIE nr 23/2004
z dnia 16 lutego 2004r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2004..
2781_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 29/2004
z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa działki położonej w Wrześni do zasobu komunalnego. .
2780_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 28/2004
z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok .
2777_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 34/2004
z dnia 01 marca 2004 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Szkolnej nr 28 (nr geodezyjny działki 4435/1). .
2776_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 30/2004
z dnia 01 marca 2004 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Szkolnej nr 31 (nr geodezyjny działki 4435/4). .
2775_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 32/2004
z dnia 01 marca 2004 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Szkolnej nr 30 (nr geodezyjny działki 4435/3). .
2774_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 33/2004
z dnia 01 marca 2004 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Szkolnej nr 29 (nr geodezyjny działki 4435/2). .
2773_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 31/2004
z dnia 01 marca 2004 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Szkolnej nr 32 (nr geodezyjny działki 4435/5). .
2772_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 27/2004
z dnia 24 luty 2004 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę ośmiu straganów i 4 pawilonów położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej. .
2743_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 26/2004
z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie: zaopiniowania projektu planu gospodarki odpadami dla powiatu wrzesińskiego .
2741_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 22/2004
z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie: wykonania uchwały nr XXXI/217/00 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 listopada 2000 r. dotyczącej określenia trybu występowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Września przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych , sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania do realizacji z działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Dział / Rozdz. 92195 / i uchwały budżetowej na rok 2004 / uchwała nr XVIII /166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004 r. roku /. .
2740_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 21/2004
z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie: wykonania uchwały nr XXXI/217/00 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 listopada 2000 r. dotyczącej określenia trybu występowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Września przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania do realizacji z działu Kultura Fizyczna i Sport Dział / Rozdz. 92695 / i uchwały budżetowej na rok 2004 / uchwała XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2003 roku /. .
2739_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 25/2004
z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 30.000 Euro na wykonanie konstrukcji oświetleniowej sceny amfiteatru we Wrześni .
2725_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 24/2004
z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni do zaopiniowania projektów: - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Obłaczkowie i Białężycach, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 435 oraz torów kolejowych PKP Września – Jarocin. - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług oświaty w miejscowości Bugaj gm. Miłosław. .
2706_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 20/2004
z dnia 12 luty 2004 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę dwóch straganów i trzech pawilonów położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej. .
2705_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 19/2004
z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie: realizacji obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 239 ze zmianami). .
2704_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 18/2004
z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie: realizacji obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 239 ze zmianami). .
2703_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 17/2004
z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie: realizacji obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 239 ze zmianami). .
2702_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 16/2004
z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie: realizacji obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 239 ze zmianami). .
2701_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 15/2004
z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie: realizacji obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 239 ze zmianami). .
2700_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 14/2004
z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie: wyznaczenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej we Wrześni do zaopiniowania projektów: - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gutowo Małe na terenie działek o nr 190, 189, 187/5, 187/6, 187/8, 187/9, - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Obłaczkowie na terenie części działek o nr ewid. 178/4 i 178/1 .
2699_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 13/2004
z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie: organizacji prawyborów do Parlamentu Europejskiego. .
2698_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 12/2004
z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 30.000 Euro na bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Września .
2697_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 11/2004
z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 30.000 Euro na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej, terenów budownictwa mieszkalno-usługowego, terenów usługowo-rzemieślniczych i terenów przeznaczonych pod rozbudowę składowiska odpadów w Bardzie. .
2695_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 10/2004
z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę sześciu straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej. .
2668_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 9/2004
z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Działkowców. .
2570_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 7/2004
z dnia 16 stycznia 2004r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. .
2569_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 6/2004
z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. .
2568_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 8/2004
z dnia 16 stycznia 2004r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości 30.000 Euro na bieżące remonty chodników na terenie Gminy Września. .
2562_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 5/2004
z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę siedmiu straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej. .
2561_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 4/2004
z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
2560_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 3/2004
z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
2559_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 2/2004
z dnia 8 stycznia 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych dotyczących inwentaryzacji budynków oraz szacowania wartości lokalu mieszkaniowego .
2558_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 1/2004
z dnia 5 stycznia 2004 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym w Psarach Polskich nr 147 (nr geodezyjny działki 265/1). .
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.