BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13468339
ostatnia aktualizacja BIP'u:
27-01-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2003
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
2955_grafika
ZARZĄDZENIE nr 288
z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań zleconych Miasta i Gminy Września na rok 2003. .
2952_grafika
Zarządzenie nr 238
z dnia 1 października 2003r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań zleconych Miasta i Gminy Września na rok 2003. .
2855_grafika
ZARZĄDZENIE nr 286
z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2003..
2846_grafika
ZARZĄDZENIE nr 287
z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2003..
2555_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 291
z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie : oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanych oczyszczalnią ścieków w Sokołowie .
2554_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 290
z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: powołania składu Komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej .
2552_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 285
z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni..
2544_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 284
z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: powołania Komisji d/s protokolarnego przejęcia targowiska miejskiego przy ul. Kościelnej we Wrześni .
2543_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 282
z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: powołania Komisji d/s protokolarnego przejęcia targowiska miejskiego przy ul. Kościuszki we Wrześni. .
2542_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 281
z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: powołania Komisji d/s protokolarnego przejęcia szaletu miejskiego przy ul. Fabrycznej we Wrześni. .
2537_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 280
z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie rozbiórki budynku gospodarczego znajdującego się przy Zespole Szkół w Otocznej .
2536_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 279
z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie: zlecenia obowiązków kierownika schroniska dla zwierząt. .
2535_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 283
z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę dziewięciu straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej. .
2534_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 273
z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z komunalnych ośrodków i urządzeń sportowych i rekreacyjnych. .
2516_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 278
z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie: wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Września z przeznaczeniem na punkty handlowe. .
2515_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 277
z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie: wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom straganów i pawilonów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak) na działce o nr geod. 966/2 stanowiącej własność Gminy Września. .
2514_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 276
z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku Miasta i Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi. .
2453_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 274
z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 71 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8.05.2003r. w sprawie: planu dofinansowania doskonalenia zawodowego na 2003 rok. .
2442_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 272
z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie: wydzierżawienia dotychczasowym Dzierżawcom części działki o nr geod. 942 położonej we Wrześni przy ul. Kolejowej stanowiącej własność Gminy Września, z przeznaczeniem na 16 segmentów - punktów handlowych. .
2422_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 271
z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie: rezerwacji 152 miejsc targowych położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki (Targowisko Miejskie). .
2421_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 269
z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie: umorzenia wierzytelności Gminy Września z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego we Wrześni przy ulicy Szkolnej 29/1A .
2419_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 270
z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 152 miejsc targowych położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki (Targowisko Miejskie). .
2418_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 268
z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na tankowanie pojazdów Zamawiającego na stacji oferenta .
2413_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 267
z dnia 26 listopada 2003r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację, modernizację, naprawę urządzeń elektrycznych należących do Gminy Września. .
2412_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 266
z dnia 26 listopada 2003r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na oznakowanie pionowe dróg gminnych na terenie Gminy Września. .
2411_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 265
z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu dróg powiatowych na terenie gminy Września. .
2396_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 233
z dnia 30 września 2003r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2003..
2395_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 232
z dnia 30 września 2003r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2003..
2394_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 207
z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2003..
2384_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 263
z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie: powołania komisji w celu stwierdzenia zasadności rozbiórki budynku gospodarczego znajdującego się przy Zespole Szkół w Otocznej. .
2378_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 264
z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej .
2376_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 262
z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie konserwacji rowu W-21B wraz z remontem przepustu .
2361_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 260
z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie uchwały wspólników w Spółce PUK we Wrześni bez odbywania zgromadzenia wspólników. .
2360_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 257
z dnia 30 października 2003 r. w sprawie: realizacji obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 239 ze zmianami). .
2359_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 261
z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie: wydzierżawienia działki o nr geod. 64/20 położonej w Psarach Małych przy ul. Wrzesińskiej stanowiącej własność Gminy Września, z przeznaczeniem na prowadzenie komisu samochodowego. .
2357_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 259
z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości na rzecz jej wieczystego użytkownika .
2356_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 258
z dnia 31 października 2003 r. w sprawie: zlecenia obowiązków kierownika schroniska dla zwierząt. .
2355_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 256
z dnia 30 października 2003 r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej .
2341_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 255
z dnia 28 października 2003r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie bieżące dróg gminnych – remonty cząstkowe dróg na terenie Miasta i Gminy Września .
2334_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 254
z dnia 28 października 2003r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót rozbiórkowych fragmentu budynku socjalnego w Sokołowie .
2331_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 253
z dnia 28 października 2003r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót rozbiórkowych budynków na Campingu WOSIR we Wrześni .
2303_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 252
z dnia 27 października 2003 r. w sprawie: powołania Pana Ryszarda Pietrowicza do pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. we Wrześni .
2302_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 251
z dnia 27 października 2003 r. w sprawie: odwołania Pana Czesława Marciniaka z funkcji Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. we Wrześni .
2301_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 250
z dnia 27 października 2003 r. w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie uchwał wspólników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. bez odbycia zgromadzenia wspólników .
2295_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 248
z dnia 14 października 2003r. w sprawie: likwidacji Sekcji Robót Publicznych i zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Września..
2285_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 249
z dnia 15 października 2003 r. w sprawie : powołania komisji przetargowej .
2228_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 247
z dnia 14 października 2003 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Słowackiego nr 27 (nr geodezyjny działki 1284/2). .
2216_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 246
z dnia 9 października 2003 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynków i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, znajdujących się w budynkach położonych we Wrześni przy ulicy Harcerskiej nr 17 i ulicy Warszawskiej nr 2 (nr geodezyjny działki 1500/2). .
2215_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 245
z dnia 9 października 2003 r. w sprawie: realizacji obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 239 ze zmianami). .
2214_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 244
z dnia 9 października 2003 r. w sprawie: realizacji obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 239 ze zmianami). .
2213_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 243
z dnia 9 października 2003 r. w sprawie: realizacji obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 239 ze zmianami). .
2203_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 242
z dnia 7 października 2003 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Sądowej. .
2202_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 241
z dnia 7 października 2003 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Dolnośląskiej. .
2201_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 240
z dnia 7 października 2003 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Czerniejewskiej. .
2200_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 237
z dnia 1 października 2003 r. w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Jagodowej. .
2193_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 239
z dnia 6 października 2003r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Sokołowie – spinka od przepompowni “S 2.3 do S 2.8” we Wrześni .
2192_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 236
z dnia 1 października 2003 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie akcji zima 2003/2004 na terenie Gminy Września .
2191_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 235
z dnia 1 października 2003 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę parkingu przy ulicy Kosynierów we Wrześni .
2190_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 234
z dnia 1 października 2003 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę piasku osianego 1 – 4 mm do prowadzenia “Akcji Zima 2003/2004” w Gminie Września. .
2098_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 231
z dnia 30 września 2003 r. w sprawie: użyczenia działki o nr geod. 3793 położonej we Wrześni przy rz. Wrześnicy stanowiącej własność Gminy Września, z przeznaczeniem na cele rolnicze. .
2097_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 222
z dnia 23 września 2003 r. w sprawie: instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego. .
2096_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 230
z dnia 30 września 2003r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego dla szkół Gminy Września .
2095_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 227
z dnia 29 września 2003 r. w sprawie: powołania komisji nagród mającej na celu opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Września dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września. .
2094_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 195
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela. .
2093_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 220
z dnia 19 września 2003 r. w sprawie: wydzierżawienia dotychczasowemu dzierżawcy Pani Grażynie Wróblewskiej części działki o nr geod.3790/1 położonej we Wrześni przy ul.Kościuszki stanowiącej własność Gminy Września, z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu strzeżonego. .
2090_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 229
z dnia 30 września 2003 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych działek położonych w Sokołowie do zasobu komunalnego .
2085_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 228
z dnia 29 września 2003 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przelew praw wynikających z umowy z dnia 1 września 2003 r. na dzierżawę ogrodu warzywnego nr 74 położonego we Wrześni przy ul. Witkowskiej. .
2084_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 226
z dnia 29 września 2003r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Kossaka i Matejki we Wrześni .
2083_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 225
z dnia 29 września 2003r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego konstrukcji dachowej budynku Ratusza i USC we Wrześni .
2082_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 224
z dnia 26 września 2003 r. w sprawie: zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Września .
2081_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 223
z dnia 24 września 2003r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pięciu straganów i jednego pawilonu położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak). .
2080_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 221
z dnia 23 września 2003 r. w sprawie: powołania Komisji d/s protokolarnego przejęcia ośrodka wypoczynkowego w Ostrowie Starym. .
2053_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 102
z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie : zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej . .
2052_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 101
z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie : przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Mieszkaniowej . .
2033_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 219
z dnia 18 września 2003 r. w sprawie: sprzedaży działki w trybie bezprzetargowym. .
1985_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 7
z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie: realizacji obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 239 ze zmianami). .
1984_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 153
z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu wyboru dostawcy paliw (oleju napędowego, etyliny, olejów silnikowych) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę. .
1983_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 149
z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie powołania składu Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowy wodociągu. .
1982_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 125
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż syntetycznej trawy na boisko sportowe przy Gimnazjum Nr 2 we Wrześni. .
1981_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 123
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie usługi przewozowej – dowozy szkolne 2003/ 2004 w Gminie Września. .
1980_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 113
z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej kanalizacji sanitarnej – liczba zadań 2. .
1979_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 112
z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie powołania składu Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót drogowych. .
1978_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 96
z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie robót instalacyjno – inżynierskich związanych z wykonaniem sieci wodociągowej w rejonie ulicy Szosa Witkowska. .
1977_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 87
z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania przetargu publicznego ustnego na sprzedaż samochodu Volkswagen VENTO .
1976_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 85
z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykaszanie rowów przy drogach gminnych. .
1975_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 80
z dnia 23 maja 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Obłaczkowie i Białężycach. .
1974_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 78
z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę pięciu terenów pod "ogródki sezonowe" znajdujących się na terenie Rynku wrzesińskiego. .
1973_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 72
z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie: powołania komisji oceniającej twórczość literacką „TALENTY - 2003”. .
1972_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 61
z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”. .
1971_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 53
z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy .
1970_grafika
ZARZĄDZENIE NR 41
z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zmiany wewnętrznego regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego .
1969_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 39
z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie powolania komisji przetargowej .
1968_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 38
z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej .
1967_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 37
z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej .
1966_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 34
z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej .
1965_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 33
z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej .
1964_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 32
z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego do zorganizowania i przeprowadzenia XXI Biegu Kosynierów na trasie Miłosław – Września w dniu 27 kwietnia 2003 r. .
1962_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 218
z dnia 15 września 2003 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót ziemnych i drogowych przygotowawczych budowy ulicy Zamysłowskiego we Wrześni. .
1961_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 215
z dnia 15 września 2003 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację drogi gminnej w Przyborkach. .
1960_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 214
z dnia 15 września 2003 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację drogi gminnej w Chociczce. .
1959_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 213
z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę piasku osianego 1 – 4 mm do prowadzenia “Akcji Zima 2003/2004” w Gminie Września. .
1954_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 217
z dnia 15 września 2003 r. w sprawie: pierwokupu działki nr 82/5, o powierzchni 206 m2, położonej w Obłaczkowie. .
1953_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 216
z dnia 15 września 2003 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Miłosławskiej nr 5. .
1952_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 212
z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: archiwizacji i zniszczenia dokumentów z referendum ogólnokrajowego dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej zarządzonego na dzień 7 i 8 czerwca 2003 r. .
1936_grafika
Zarządzenie nr 206
z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2003..
1935_grafika
Zarządzenie nr 205
z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w I-szym półroczu roku 2003..
1934_grafika
Zarządzenie nr 152
z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań zleconych Miasta i Gminy Września na rok 2003..
1933_grafika
Zarządzenie nr 151
z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2003. .
1922_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 211
z dnia 8 września 2003 r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela. .
1920_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 198
z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie: udzielenia Pani Marioli Staszak-Szczecińskiej pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem przedszkola. .
1919_grafika
Zarządzenie nr 197
z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni. .
1893_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 210
z dnia 4 września 2003 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w nieruchomości wspólnej tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali znajdujących się w budynku położonym we Wrześni przy ulicy Jana Pawła II nr 30. .
1892_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 209
z dnia 3 września 2003 r. w sprawie: powołania Komitetu ds. organizacji i przeprowadzenia obchodów 100. rocznicy powstania Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej we Wrześni. .
1891_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 208
z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie: wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom ogrodów działkowych stanowiących własność Gminy Września położonych na terenie miasta Wrześni. .
1890_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 204
z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie: pierwokupu działki nr 3701/1, o powierzchni 45 m2, położonej we Wrześni przy ul. Kaliskiej. .
1889_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 203
z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali położonych w budynku nr 40 w Słomowie. .
1888_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 202
z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie utwardzenia i ogrodzenia przy SSP Nr 1 we Wrześni. .
1887_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 201
z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Ewy Olichwer na stanowisko kierownika świetlicy. .
1886_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 200
z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Alicji Mareckiej na stanowisko wicedyrektora . .
1885_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 199
z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Danuty Pawlak na stanowisko wicedyrektora . .
1884_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 196
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Małgorzaty Pietrzak na stanowisko wicedyrektora. .
1873_grafika
ZARZĄDZENIE nr 169
z dnia 6 sierpnia 2003r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2003. .
1850_grafika
ZARZĄDZENIE nr 150
z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2003..
1848_grafika
ZARZĄDZENIE nr 169
z dnia 6 sierpnia 2003r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2003..
1846_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 188
z dnia 20 sierpnia 2003r. w sprawie: zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkoły .
1844_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 168
z dnia 6 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2003..
1836_grafika
Zarządzenie Nr 194
z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu .
1835_grafika
ZARZĄDZENIE NR 193
z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej .
1834_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 192
z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni przy ul. Czapskiego. .
1833_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 191
z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki położonej we Wrześni przy ul. Akacjowej na rzecz jej wieczystego użytkownika. .
1832_grafika
ZARZĄDZENIE NR 190
z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie: zaliczenia na poczet kosztów adaptacji lub remontu wydatków poniesionych przez najemców mieszkań komunalnych. .
1831_grafika
ZARZĄDZENIE NR 189
z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie: zbycia lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu położonego w budynku nr 38 w Grzybowie. .
647_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 187
z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela. .
646_grafika
Zarządzenie nr 186
z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Elżbiety Grześkowiak na stanowisko wicedyrektora. .
645_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 185
z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie: zaopiniowania kandydatury Pani Marioli Jędrzejewskiej na stanowisko wicedyrektora . .
644_grafika
Zarządzenie nr 184
z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Gimnazjum Nr 2 we Wrześni Pana Stefana Tomczaka z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2003/2004. .
643_grafika
Zarządzenie nr 183
z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie: zwolnienia dyrektora Gimnazjum Nr 1 we Wrześni Pana Tadeusza Krysiaka z obowiązku realizowania tygodniowego wymiaru zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela na rok szkolny 2003/2004. .
642_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 182
z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie: udzielenia Pani Milenie Antczak pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły. .
641_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 181
z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie: powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gutowie Małym. .
640_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 180
z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie: przeniesienia Pani Mileny Antczak z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bierzglinku do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gutowie Małym. .
639_grafika
Zarządzenie nr 179
z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie: udzielenia Pani Wiesławie Filipiak pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem przedszkola. .
637_grafika
Zarządzenie nr 178
z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni. .
636_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 177
z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie: udzielenia Pani Annie Szulc pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem przedszkola. .
635_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 176
z dnia 14 sierpnia 2003r. w sprawie: powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Przedszkola „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym. .
634_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 175
z dnia 14 sierpnia 2003r. w sprawie: udzielenia Pani Donacie Hedrych pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem przedszkola. .
633_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 174
z dnia 14 sierpnia 2003r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni. .
632_grafika
ZARZĄDZENIE nr 171
z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie: powołania komisji w celu likwidacji telefonów komórkowych. .
619_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 173
z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie: powołania zespołu ds. organizacji i przeprowadzenia Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych w Siatkówce Plażowej. .
618_grafika
ZARZĄDZENIE NR 172
z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych działek położonych w Sokołowie do zasobu komunalnego .
613_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 170
z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie: ustalenia normy zużycia gazu płynnego w pojeździe służbowym Skoda Fabia WY 28831 będącym w dyspozycji Straży Miejskiej .
612_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 167
z dnia 6 sierpnia 2003r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: prowadzenie schroniska dla małych zwierząt we Wrześni przy ul. Sikorskiego 38. .
610_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 166
z dnia 4 sierpnia 2003r. w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności gminy z tytułu nienależnie pobranych kwot dodatku mieszkaniowego. .
609_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 162
z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie: oddania do odpłatnego korzystania z nieruchomości nr 912/3 położonej we Wrześni przy ul. Działkowców .
586_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 165
z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie: powołania komisji w celu stwierdzenia zasadności rozbiórki budynków – gospodarczego, kuchni polowej i sanitariatów znajdujących się przy Campingu we Wrześni ul. Świętokrzyska 14/16 .
575_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 164
z dnia 31 lipca 2003r. w sprawie powołania składu Komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę czterech straganów handlowych położonych we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak). .
574_grafika
ZARZĄDZENIE NR 163
z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie: pierwokupu działki nr 3920, o powierzchni 720 m2, położonej we Wrześni przy ul. Orzeszkowej. .
384_grafika
Zarządzenie nr 160
z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 57 Burmistrza Miasta i Gminy Września dotyczącego wykonania Uchwały nr XXXI/217/00 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 listopada 2002 r. dotyczącej określenia trybu występowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Września przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania do realizacji z działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dział / Rozdz. 92195) i uchwały budżetowej na rok 2003 (Uchwała Rady Miejskiej nr VII/56/03 z dnia 3 marca 2003 roku ze zmianami). .
383_grafika
Zarządzenie Nr 157
z dnia 15.07.2003 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie robót instalacyjno – inżynierskich związanych z wykonaniem sieci wodociągowej w ulicy Monte Cassino. .
382_grafika
Zarządzenie Nr 156
z dnia 14.07.2003 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielanego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na: wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej kanalizacji sanitarnej miejscowości w obrębie Zalewu Wrzesińskiego. .
378_grafika
Zarządzenie Nr 159
z dnia 21 lipca 2003 r. w sprawie umorzenia wierzytelności gminy z tytułu najmu lokali .
375_grafika
Zarządzenie nr 161
z dnia 22. 07. 2003 r. w sprawie: zaopiniowania projektu planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego .
371_grafika
Zarządzenie nr 158
z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie: powołania komisji przejmującej środki trwałe użytkowane przez likwidowane placówki oświatowe podległe Gminie Września. .
338_grafika
Zarządzenie Nr 155
z dnia 11 . 07. 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z modernizacją klas w szkole w Gozdowie. .
336_grafika
Zarządzenie nr 154
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie powołania składu Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowy rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokołowo. .
1202_grafika
Zarządzenie nr 148 / 2003
Z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego..
1201_grafika
Zarządzenie nr 147 / 2003
Z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego..
1200_grafika
Zarządzenie nr 146 / 2003
Z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
1199_grafika
Zarządzenie nr 145 / 2003
Z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego..
1198_grafika
Zarządzenie nr 144 / 2003
Z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
1197_grafika
Zarządzenie nr 143 / 2003
Z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego .
1196_grafika
Zarządzenie nr 142 / 2003
Z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
1195_grafika
Zarządzenie nr 141 / 2003
Z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
1194_grafika
Zarządzenie nr 140 / 2003
Z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
1193_grafika
Zarządzenie nr 139 / 2003
Z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. .
1192_grafika
Zarządzenie nr 138 / 2003
Z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego..
1191_grafika
Zarządzenie nr 137 / 2003
Z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni..
1190_grafika
Zarządzenie nr 136 / 2003
Z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni..
1189_grafika
Zarządzenie nr 135 / 2003
Z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola „Polne kwiatki” w Gutowie Małym..
1188_grafika
Zarządzenie nr 134 / 2003
Z dnia 24.06.2003 r. w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa w pojeździe służbowym Skoda Fabia WY 28831 będącym w dyspozycji Straży Miejskiej..
1187_grafika
Zarządzenie nr 133 / 2003
Z dnia 24 czerwca 2003r. w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Przytarskiemu pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły..
1186_grafika
Zarządzenie nr 132 / 2003
Z dnia 24 czerwca 2003r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie..
1184_grafika
Zarządzenie nr 131 / 2003
Z dnia 24 czerwca 2003r. w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Szykownemu pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły..
1183_grafika
Zarządzenie nr 130 / 2003
Z dnia 24 czerwca 2003r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Otocznej..
1182_grafika
Zarządzenie nr 129 / 2003
Z dnia 24 czerwca 2003r. w sprawie: udzielenia Pani Annie Pardeli pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły..
1181_grafika
Zarządzenie nr 128 / 2003
Z dnia 24 czerwca 2003r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Gozdowie..
1180_grafika
Zarządzenie nr 127 / 2003
Z dnia 24 czerwca 2003r. w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Brykowi pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły..
1179_grafika
Zarządzenie nr 126 / 2003
Z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni..
1178_grafika
Zarządzenie nr 124 / 2003
Z dnia 18 czerwca 2003r..
1177_grafika
Zarządzenie nr 122 / 2003
Z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela..
1176_grafika
Zarządzenie nr 121 / 2003
Z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela..
1175_grafika
Zarządzenie nr 20 / 2003
Z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela..
1174_grafika
Zarządzenie nr 119 / 2003
Z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela..
1173_grafika
Zarządzenie nr 118 / 2003
Z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela..
1172_grafika
Zarządzenie nr 117 / 2003
Z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela..
1171_grafika
Zarządzenie nr 116 / 2003
Z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela..
1170_grafika
Zarządzenie nr 115 / 2003
Z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela..
1169_grafika
Zarządzenie nr 114 / 2003
Z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola „Polne kwiatki” w Gutowie Małym..
1168_grafika
Zarządzenie nr 111 / 2003
Z dnia 11 czerwca 2003r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni..
1167_grafika
Zarządzenie nr 110 / 2003
Z dnia 11 czerwca 2003r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni..
1166_grafika
Zarządzenie nr 109 / 2003
Z dnia 10 czerwca 2003r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela..
1165_grafika
Zarządzenie nr 108 / 2003
Z dnia 10 czerwca 2003r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela..
1164_grafika
Zarządzenie nr 107 / 2003
Z dnia 10 czerwca 2003r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela..
1163_grafika
Zarządzenie nr 106 / 2003
Z dnia 10 czerwca 2003r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela..
1162_grafika
Zarządzenie nr 105 / 2003
Z dnia 10 czerwca 2003r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela..
1161_grafika
Zarządzenie nr 104 / 2003
Z dnia 4 czerwca 2003r. w sprawie: przeniesienia Pani Anny Pardeli z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gozdowie do Gimnazjum w Gozdowie..
1160_grafika
Zarządzenie nr 103 / 2003
Z dnia 2 czerwca 2003r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela..
1159_grafika
Zarządzenie nr 100 / 2003
Z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: przeniesienia Pani Małgorzaty Pietrzak z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gutowie Wielkim do Zespołu Szkół w Otocznej..
1158_grafika
Zarządzenie nr 99 / 2003
Z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: przeniesienia Pani Marioli Jędrzejewskiej z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Węgierkach do Zespołu Szkół z oddziałami sportowymi w Marzeninie..
1157_grafika
Zarządzenie nr 98 / 2003
Z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: przeniesienia Pani Elżbiety Grześkowiak z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gozdowie do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie..
1156_grafika
Zarządzenie nr 97 / 2003
Z dnia 30 maja 2003r. w sprawie: przeniesienia Pani Aleksandry Janeczko z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Obłaczkowie do Zespołu Szkół w Otocznej..
1155_grafika
Zarządzenie nr 95 / 2003
Z dnia 29 maja 2003r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela..
1154_grafika
Zarządzenie nr 94 / 2003
Z dnia 29 maja 2003r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela..
1153_grafika
Zarządzenie nr 93 / 2003
Z dnia 29 maja 2003r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela..
1152_grafika
Zarządzenie nr 92 / 2003
Z dnia 29 maja 2003r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela..
1151_grafika
Zarządzenie nr 91 / 2003
Z dnia 29 maja 2003r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela..
1150_grafika
Zarządzenie nr 90 / 2003
Z dnia 29 maja 2003r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela..
1149_grafika
Zarządzenie nr 89 / 2003
Z dnia 29 maja 2003r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela..
1148_grafika
Zarządzenie nr 88 / 2003
Z dnia 29 maja 2003r. w sprawie: wydania opinii o przeniesienie do innej szkoły na stanowisko mianowanego nauczyciela..
1147_grafika
Zarządzenie nr 86 / 2003
Z dnia 27 maja 2003r. w sprawie : realizacji obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 239 ze zmianami)..
1146_grafika
Zarządzenie nr 84 / 2003
Z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 62 Burmistrza Miasta i Gminy Września określającego regulamin konkursowy dotyczący wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły..
1145_grafika
Zarządzenie nr 83 / 2003
Z dnia 23 maja 2003r. w sprawie: odroczenia terminu zapłaty wierzytelności Gminy Września z tytułu niezapłaconego w terminie czynszu dzierżawnego za stragan nr 20 położony we Wrześni przy ul.Kościelnej (Zieleniak)..
1143_grafika
Zarządzenie nr 82 / 2003
Z dnia 23 maja 2003r..
1142_grafika
Zarządzenie nr 81 / 2003
Z dnia 23 maja 2003r. w sprawie: rozłożenia na raty opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu na rok 2003, położonego we Wrześni przy ul.Kolejowej 10..
1141_grafika
Zarządzenie nr 79 / 2003
.
1140_grafika
Zarządzenie nr 77 / 2003
Z dnia 22 maja 2003r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie..
1139_grafika
Zarządzenie nr 76 / 2003
Z dnia 22 maja 2003r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Otocznej..
1138_grafika
Zarządzenie nr 75 / 2003
Z dnia 22 maja 2003r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Gozdowie..
1137_grafika
Zarządzenie nr 74 / 2003
Z dnia 22 maja 2003r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni..
1136_grafika
Zarządzenie nr 73 / 2003
Z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie: powołania komisji oceniającej prace plastyczne „TALENTY - 2003”..
1135_grafika
Zarządzenie nr 71 / 2003
Z dnia 8 maja 2003r. w sprawie : planu dofinansowania doskonalenia zawodowego na 2003 rok..
1133_grafika
Zarządzenie nr 70 / 2003
Z dnia 7 maja 2003r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Otocznej. .
1132_grafika
Zarządzenie nr 69 / 2003
Z dnia 7 maja 2003r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie..
1131_grafika
Zarządzenie nr 68 / 2003
Z dnia 7 maja 2003r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni..
1130_grafika
Zarządzenie nr 67 / 2003
Z dnia 7 maja 2003r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Gozdowie. .
1129_grafika
Zarządzenie nr 66 / 2003
Z dnia 31 marca 2003r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2003..
1128_grafika
Zarządzenie nr 65 / 2003
Z dnia 31 marca 2003r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2003..
1127_grafika
Zarządzenie nr 64 / 2003
Z dnia 5 maja 2003 roku..
1126_grafika
Zarządzenie nr 63 / 2003
Z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie wycofania upoważnienia dla pracownika Urzędu Miasta i Gminy do działania w imieniu Zarządcy dróg gminnych..
1125_grafika
Zarządzenie nr 62 / 2003
Z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie: określenia regulaminu konkursowego dotyczącego wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły..
1124_grafika
Zarządzenie nr 60 / 2003
Z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia laureata konkursu języka niemieckiego. .
1123_grafika
Zarządzenie nr 59 / 2003
Z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie: wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku gospodarczego znajdującego się przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Grzybowie oraz powołania komisji w celu likwidacji w/w budynku. .
1122_grafika
Zarządzenie nr 58 / 2003
Z dnia 16-04-2003 roku.
1121_grafika
Zarządzenie nr 57 / 2003
Z dnia 14 kwietnia 2003 r. W sprawie: wykonania uchwały nr XXXI/217/00 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 listopada 2002 r. dotyczącej określenia trybu występowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Września przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych , sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania do realizacji z działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / Dział / Rozdz. 92195 / i uchwały budżetowej na rok 2003 / uchwała Rady Miejskiej nr VII/56/03 z dnia 3 marca 2003 roku /..
1119_grafika
Zarządzenie nr 56 / 2003
Z dnia 14 kwietnia 2003 r. W sprawie: wykonania uchwały nr XXXI/217/00 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 listopada 2002 r. dotyczącej określenia trybu występowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Września przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych , sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania do realizacji z działu Kultura Fizyczna i Sport Dział / Rozdz. 92695 / i uchwały budżetowej na rok 2003 / uchwała Rady Miejskiej nr VII/56/03 z dnia 3 marca 2003 roku..
1118_grafika
Zarządzenie nr 55 / 2003
Z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie: powołania komisji w celu stwierdzenia zasadności rozbiórki budynku gospodarczego znajdującego się przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Grzybowie .
1117_grafika
Zarządzenie nr 54 / 2003
Z dnia 8 kwietnia 2003 roku w sprawie: powołania komisji konkursowych w Gimnazjach podległych Gminie Września, które zgłosiły udział w konkursie języka niemieckiego..
1116_grafika
Zarządzenie nr 52 / 2003
Z dnia 3 . 04. 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę wyposażenia szkoły podstawowej wraz z montażem na miejscu..
1115_grafika
Zarządzenie nr 51 / 2003
Z dnia 3 . 04. 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie mechanicznego oznakowania poziomego dróg gminnych na terenie Wrześni..
1114_grafika
Zarządzenie nr 50 / 2003
Z dnia 3.04.2003 r. w sprawie: upoważnienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. do przeprowadzania kontroli gospodarki odpadami komunalnymi ciekłymi w stosunku do właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Września..
1113_grafika
Zarządzenie nr 50 / 2003
Z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie : ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za rok 2003..
1112_grafika
Zarządzenie nr 48 / 2003
Z dnia 27 marca 2003r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych Miasta i Gminy Września na rok 2003. .
1110_grafika
Zarządzenie nr 47 / 2003
Z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie: pierwokupu udziału wynoszącego 1/4 część działki nr 3778/16 , o powierzchni 1561 m2, położonej we Wrześni przy ul. Wrocławskiej. .
1109_grafika
Zarządzenie nr 46 / 2003
Z dnia 25 . 03. 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie remontu poszycia dachu budynku Ratusza we Wrześni..
1108_grafika
Zarządzenie nr 45 / 2003
Z dnia 24 marca 2003r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2003..
1107_grafika
Zarządzenie nr 44 / 2003
Z dnia 24-03-2003 roku..
1106_grafika
Zarządzenie nr 43 / 2003
Z dnia 24-03-2003 roku..
1105_grafika
Zarządzenie nr 42 / 2003
Z dnia 20 marca 2003r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy do działania w imieniu Zarządcy dróg gminnych..
1104_grafika
Zarządzenie nr 40 / 2003
Z dnia 17 marca 2003r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych..
1103_grafika
Zarządzenie nr 36 / 2003
Z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni..
1102_grafika
Zarządzenie nr 35 / 2003
Z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie: wykonania uchwały nr XXXI/217/00 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 listopada 2000 r. dotyczącej trybu występowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Września przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania do realizacji z działu Ochrona Zdrowia (Rozdział 85154). .
1101_grafika
Zarządzenie nr 31 / 2003
Z dnia 21 . 02. 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru dostawcy sprzętu komputerowego, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych..
1100_grafika
Zarządzenie nr 30 / 2003
Z dnia 21-02-2003r. w sprawie: odroczenia terminu zapłaty wierzytelności Gminy Września z tytułu nie zapłacenia w terminie czynszu dzierżawnego za stragan nr 32 położony we Wrześni przy ul.Kościelnej (Zieleniak)..
1099_grafika
Zarządzenie nr 29 / 2003
Z dnia 21-02-2003 roku..
1098_grafika
Zarządzenie nr 28 / 2003
Z dnia 20-02-2003 roku..
1097_grafika
Zarządzenie nr 27 / 2003
Z dnia 20.02.2003r. w sprawie: powołania komisji przetargowej..
1096_grafika
Zarządzenie nr 26 / 2003
Z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie archiwizacji i zniszczenia dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 27 października 2002r..
1095_grafika
Zarządzenie nr 25 / 2003
Z dnia 10 . 02. 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: bieżące utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Września..
1094_grafika
Zarządzenie nr 24 / 2003
Z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Działkowców - Leśnej - Akacjowej..
1092_grafika
Zarządzenie nr 23 / 2003
Z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług polegających na zbieraniu i transporcie, odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów komunalnych, oraz opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych..
1091_grafika
Zarządzenie nr 22 / 2003
Z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie: pierwokupu działki nr 1624/1 , o powierzchni 416m2, położonej we Wrześni przy ul. Kaliskiej. .
1090_grafika
Zarządzenie nr 21 / 2003
Z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie: powołania składu Kapituły VIII edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych”..
1089_grafika
Zarządzenie nr 20 / 2003
Z dnia 29.01.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej..
1088_grafika
Zarządzenie nr 19 / 2003
Z dnia 29.01.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej..
1087_grafika
Zarządzenie nr 18 / 2003
Z dnia 29.01.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej..
1086_grafika
Zarządzenie nr 17 / 2003
Z dnia 29.01.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej..
1085_grafika
Zarządzenie nr 16 / 2003
Z dnia 29.01.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej..
1084_grafika
Zarządzenie nr 15 / 2003
Z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie : powołania komisji przetargowej ..
1083_grafika
Zarządzenie nr 14 / 2003
Z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w podróży służbowej..
1082_grafika
Zarządzenie nr 13 / 2003
Z dnia 24 stycznia 2003 roku.
1081_grafika
Zarządzenie nr 12 / 2003
Z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie: odroczenia terminu zapłaty z tyt. rezerwacji dwóch miejsc targowych wylicytowanych w przetargu położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki (targowisko miejskie)..
1080_grafika
Zarządzenie nr 11 / 2003
Z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie: odroczenia terminu zapłaty wierzytelności Gminy Września z tytułu nie zapłaconego w terminie czynszu dzierżawnego za stragan nr 20 położony we Wrześni przy ul. Kościelnej (Zieleniak)..
1079_grafika
Zarządzenie nr 10 / 2003
Z dnia 22 stycznia 2003r. w sprawie powołania komisji w celu przejęcia nieruchomości od spółki Mikroma sp. z o.o. we Wrześni..
1078_grafika
Zarządzenie nr 9 / 2003
Z dnia 16 stycznia 2003r. w sprawie: umorzenia odsetek z tytułu od nie zapłaconych w terminie opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów (lata 2000 do 2002) położonych we Wrześni przy ul.Wrocławskiej działki o nr geod. 3778/34, 3778/35, 3778/3, 3778/9, 3778/28, 3778/33, 3779/8, 3778/27-udział 6/9 części i 3778/36-udział 2/4 części..
1077_grafika
Zarządzenie nr 8 / 2003
Z dnia 16 stycznia 2003r. w sprawie : realizacji obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 239 ze zmianami)..
1075_grafika
Zarządzenie nr 6 / 2003
Z dnia 13 stycznia 2003 roku.
1074_grafika
Zarządzenie nr 5 / 2003
Z dnia 9 stycznia 2003 roku.
1073_grafika
Zarządzenie nr 4 / 2003
Z dnia 9 stycznia 2003 roku.
1072_grafika
Zarządzenie nr 3 / 2003
Z dnia 9 stycznia 2003 roku.
1071_grafika
Zarządzenie nr 1 / 2003
Z dnia 3.01.2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. .
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.