BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14260415
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół 6

Protokół

 z wyjazdowego 6 posiedzenia

 komisji edukacji

w dniu 20 maja 2003 r.

Pkt. 1

Przewodnicząca komisji radna Bożena Nowacka o godz. 17.00 otworzyła posiedzenie komisji w Przedszkolu w Gutowie Małym i po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków komisji oraz goście, co stanowiło quorum.

Posiedzenie komisji odbyło się w Przedszkolu nr 1 „Słoneczko” przy ul. 3 Maja we Wrześni. 

Obecni na posiedzeniu, nie będący członkami komisji:

-          Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu,

-          Barbara Szewczyk, dyrektor Przedszkola nr 1 „Słoneczko”,

-          Urszula Gawlak, dyrektor Przedszkola nr  3 „Mali Przyrodnicy”,

-          Barbara Połczyńska-Kłak, dyrektor Przedszkola nr  4 „Miś Uszatek”,

-          Wiesława Filipiak, dyrektor Przedszkola nr  6 „Pszczółka Maja”

-          Anna Schulc, dyrektor Przedszkola w Gutowie Małym „Polne Kwiatki”

-          Robert Klimczak, protokolant.

Pkt. 2

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad:

1.       Otwarcie posiedzenia.

2.       Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

  1. Wizytacja wrzesińskich przedszkoli.
  2. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
  3. Zakończenie posiedzenia.

Pkt. 3

Komisja w części objazdowej wizytowała następujące przedszkola:

-          Przedszkole nr 1 „Słoneczko”,

-          Przedszkole nr  3 „Mali Przyrodnicy”,

-          Przedszkole nr  4 „Miś Uszatek”,

-          Przedszkole nr  6 „Pszczółka Maja”,

-          Przedszkole w Gutowie Małym „Polne Kwiatki”.

Komisja edukacji, po wizytacji przedszkoli na terenie gminy Września, wnioskuje, by sekcja robót publicznych urzędu wykonała remont w zakresie cyklinowania i malowania podłóg w Przedszkolu nr  6 „Pszczółka Maja” oraz jednej sali w Przedszkolu nr  3 „Mali Przyrodnicy”. W Przedszkolu nr 6 natychmiastowego remontu wymaga także spękany mur przy tarasie.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu, otwierając dyskusję na temat wrzesińskich placówek przedszkolnych poinformował, że problem w tym roku stanowi zarządzenie kuratora, iż jeden oddział może maksymalnie składać się z 25 dzieci. Zdaniem dyrektorów oddziały powinny być większe i w tym kierunku są czynione starania w kuratorium. 

Wiesława Filipiak, dyrektor Przedszkola nr  6 „Pszczółka Maja”, zajmując głos w imieniu wszystkich dyrektorów powiedziała, że podstawowym problemem, z którym borykają się wszyscy dyrektorzy przedszkoli to sprawy finansowe, ponieważ środków wystarcza tylko na funkcjonowanie bieżące bez możliwości przeprowadzania najbardziej potrzebnych remontów. Natomiast z rankingu przedszkoli poznańskich (załącznik nr 3) wynika, że oferta w placówkach wrzesińskich jest atrakcyjna. 

Dyrektorzy widzą także potrzebę wprowadzenie dodatkowej kategorii odpłatności za przedszkole, gdy rodzice dziecka pobierają zasiłek pielęgnacyjny. Wzorem przedszkoli poznańskich, odpłatność ta mogłaby wynosić 75% odpłatności za przedszkole.

Dużą bolączką jest brak środków na zakupy bieżące zabawek i przyborów dydaktycznych.  

Komisja edukacji wnioskuje o zmianę uchwały nr XLVI/308/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 października 2001 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia przez gminę przedszkoli poprzez wprowadzenie dodatkowej kategorii odpłatności za przedszkole w wysokości 75% odpłatności za przedszkole, gdy rodzice dziecka pobierają zasiłek pielęgnacyjny.

Barbara Szewczyk, dyrektor Przedszkola nr 1 „Słoneczko”, omawiając ideę powołania oddziału integracyjnego w swoim przedszkolu wyraziła ubolewanie, że nie ma środków finansowych, by w tym roku taki oddział powstał, mimo że byłby bardzo pożądany.

Komisja edukacji widzi potrzebę utworzenia w Przedszkolu „Słoneczko” oddziału integracyjnego i wnioskuje, by w miarę posiadanych przez gminę środków przystąpić do realizacji tego przedsięwzięcia.

Bożena Nowacka, przewodnicząca komisji, dziękując dyrektorom przedszkoli za omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem swoich placówek zdeklarowała się, że dołoży wszelkich starań, by polepszyła się sytuacja oświaty przedszkolnej w gminie Września, obiecując rozpoczęcie wspólnych działań w celu pozyskania środków finansowych oraz rzeczowych od sponsorów dla przedszkoli.

Pkt. 4

Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, przedstawił materiały na X sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

Komisja edukacji przyjęła przedstawione materiały na X sesję bez zastrzeżeń.

Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, przedstawił pismo UKF „Trójka” przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi w Marzeninie w sprawie dofinansowania pobytu dzieci na obozie sportowym (załącznik nr 4).

Bożena Nowacka, przewodnicząca komisji, odnosząc się do przedstawionego wniosku, wyraziła opinię, że niepoważnym jest, żeby w jednej szkole funkcjonowały dwa kluby. 

Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, zaproponował by wspomóc klub dofinansowaniem w wysokości 100 zł/na ucznia.     

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu, odnosząc się do wniosku klubu wyjaśnił, że wszelkie środki finansowe na dofinansowanie klubów i stowarzyszeń zostały już rozdysponowane, a wniosek dotyczy dość dużej kwoty i trudno byłoby w obecnej sytuacji wygospodarować taką kwotę tym bardzie, że potrzebujących jest na pewno więcej. W budżecie w dziale kultura i sport zabezpieczono środki w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie obozów sportowych, ale  burmistrz zdecydował, że środki te zostaną w całości przeznaczone na dofinansowanie półkolonii na terenie Wrześni.

Bożena Nowacka, przewodnicząca komisji, zabierając głos powiedziała, że istnieje jeszcze możliwość ubiegania się o środki na dofinansowanie obozów sportowych w Urzędzie Marszałkowskim i z tej alternatywy mógłby jeszcze klub skorzystać.

Komisja edukacji negatywnie zaopiniowała wniosek UKF „Trójka” przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi w Marzeninie w sprawie dofinansowania pobytu dzieci na obozie sportowym, ponieważ  środki w wysokości 8.000 zł w budżecie w dziale kultura i sport przeznaczone na dofinansowanie obozów sportowych zostały w całości rozdysponowano na dofinansowanie półkolonii na terenie Wrześni.

 

Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, przedstawił pismo LKS „Błękitny” Psary Polskie w sprawie dofinansowania klubu (załącznik nr 5).

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu, odnosząc się do wniosku klubu wyjaśnił, że Rada Miejska w budżecie uchwaliła na dotację klubów i stowarzyszeń 110 tys. zł. Burmistrz rozdzielił tę kwotę na poszczególne kluby i stowarzyszenia. Klub z Psar Polskich otrzymał dotację w wysokości 15.000 zł i w tej kwocie powinien się zmieścić z wydatkami. W zeszłym roku klub miał dotację o 3.000 zł większą, ale w tym roku wszystkie dotacje są mniejsze z uwagi na brak środków finansowych.

Komisja edukacji jednogłośnie negatywnie zaopiniowała wniosek LKS „Błękitny” Psary Polskie w sprawie dofinansowania klubu.

Bożena Nowacka, przewodnicząca komisji, omówiła uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni nr LVII/376/02 z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie: Regulaminu określającego kryteria i trybu przyznawania nagród nauczycielom (załącznik nr 6), zwracając uwagę na zapisy, które budzą pewne wątpliwości.

Radna zaproponowała wykreślenie w §3 załącznika zwrotu: „posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej”.

Komisja ustaliła, że 3 członków komisji (radni: Bożena Nowacka, Maria Grzeszczyk i Eugenia Potęga) spotka się 26 maja br. i opracuje projekt uchwały zmieniający ww. regulamin.

Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca komisji o godz. 17.00 zamknęła posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

                                                                                             

Przewodnicząca komisji

radna Bożena Nowacka

/-/

Protokolant

Robert Klimczak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.