BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13562152
ostatnia aktualizacja BIP'u:
25-02-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2011
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
15777_grafika
UCHWAŁA NR X/124/2011 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 29 grudnia 2011 r.
UCHWAŁA NR X/124/2011 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Obłaczkowie..
15101_grafika
Uchwała Nr V/60/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
Uchwała Nr V/60/11Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie: składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni. .
15100_grafika
Uchwała Nr V/59/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r.
Uchwała Nr V/59/11Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie: wstąpienia na miejsce radnej Ilony Gajdy następnego kandydata z listy wyborczej..
14149_grafika
Uchwała Nr VII/98/2011
UCHWAŁA NR VII/98/2011RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ulicy Paderewskiego we Wrześni..
14458_grafika
Uchwała Nr X/128/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 roku
Uchwała Nr X/128/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wykonania zadania publicznego z zakresu administracji rządowej..
14456_grafika
Uchwała Nr X/127/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
Uchwała Nr X/127/11Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26.10.1982 o wychowaniu w....
14455_grafika
UCHWAŁA Nr X/126/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r.
UCHWAŁA Nr X/126/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Wrzesiński publicznego gimnazjum młodzieżowego z oddziałami przysposabiającymi do pracy..
14454_grafika
Uchwała nr X/125/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 grudnia 2011 r.
Uchwała nr X/125/2011Rady Miejskiej we Wrześniz 29 grudnia 2011 r. w sprawie: nadania nazw ulicom położonym w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej i ulicy Głównej. .
14391_grafika
Uchwała nr IX/121/2011
Uchwała nr IX/121/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości. .
14390_grafika
Uchwała nr IX/120/11
Uchwała nr IX/120/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały nr V/73/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest .
14389_grafika
UCHWAŁA NR IX/119/2011
UCHWAŁA NR IX/119/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola Nr 1 „Słoneczko" we Wrześni, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne. .
14388_grafika
UCHWAŁA NR IX/118/2011
UCHWAŁA NR IX/118/2011Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: zawiadomienia o zamiarze likwidacji Przedszkola „Polne Kwiatki" w Gutowie Małym, w celu przekształcenia w przedszkole niepubliczne..
14386_grafika
UCHWAŁA NR IX/116/2011
UCHWAŁA NR IX/116/2011RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
14387_grafika
UCHWAŁA NR IX/117/2011
UCHWAŁA NR IX/117/2011RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2012 na terenie Gminy Września..
14385_grafika
UCHWAŁA NR IX/115/2011
UCHWAŁA NR IX/115/2011 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości .
14384_grafika
UCHWAŁA NR IX/114/2011
UCHWAŁA NR IX/114/2011 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
14383_grafika
Uchwała Nr IX/113/11
Uchwała Nr IX/113/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni. .
14382_grafika
Uchwała Nr IX/112/2011
Uchwała Nr IX/112/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Września .
14292_grafika
Uchwała Nr VIII/107/2011
UCHWAŁA NR VIII/107/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 października 2011roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok .
14291_grafika
Uchwała Nr VIII/106/2011
UCHWAŁA NR VIII / 106 /2011 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 19 października 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/46/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni. .
14290_grafika
Uchwała Nr VIII/105/11
Uchwała Nr VIII/105/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 października 2011 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września..
14289_grafika
Uchwała Nr VIII/104/11
Uchwała Nr VIII/104/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 października 2011 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września. .
14288_grafika
Uchwała Nr VIII/103/11
Uchwała Nr VIII/103/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 października 2011 r. w sprawie: wyboru radnego Ryszarda Szwajcy na przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni..
14287_grafika
Uchwała Nr VIII/102/11
Uchwała Nr VIII/102/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 października 2011 r. w sprawie: odwołania przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni. .
14150_grafika
Uchwała Nr VII/99/2011
Uchwała nr VII/99/11Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu....
14148_grafika
Uchwała Nr VII/97/2011
Uchwała nr VII/97/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Wrocławskiej..
14147_grafika
Uchwała Nr VII/96/2011
Uchwała Nr VII/96/11 Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: wyboru ławników. .
14146_grafika
Uchwała Nr VII/95/2011
Uchwała Nr VII/95/11Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września..
14145_grafika
Uchwała Nr VII/94/11
Uchwała Nr VII/94/11Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września w związku z zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. wyborami do Sejmu RP i Senatu RP..
14109_grafika
Uchwała Nr VI/90/2011
Uchwała Nr VI/90/2011Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 - 2035 Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.....
14108_grafika
Uchwała Nr VI/89/2011
Uchwała Nr VI/89/2011Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa uzbrojenia terenów pod aktywizację....
14107_grafika
Uchwała Nr V/76/2011
Uchwała Nr V/76/2011Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gen.Sikorskiego we....
14106_grafika
Uchwała Nr VI/88/2011
Uchwała Nr VI/88/2011Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy....
14105_grafika
Uchwała Nr V/77/2011
Uchwała Nr V/77/2011Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Paderewskiego i....
14104_grafika
Uchwała Nr V/78/2011
Uchwała Nr V/78/2011Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Legii....
13979_grafika
Uchwała nr VI/93/2011
.
13978_grafika
UCHWAŁA NR VI/92/11
UCHWAŁA NR VI/92/11RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j.....
13977_grafika
Uchwała Nr VI//87/2011
Uchwała Nr VI//87/2011Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Na podstawie § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b) z późn. zm. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. (Dz. U. Nr 38, poz. 220, Nr 156 poz.....
13976_grafika
Uchwała nr VI/86/2011
Uchwała nr VI/86/2011Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września. Na podstawie art.21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym....
13975_grafika
UCHWAŁA NR VI/85/2011
UCHWAŁA NR VI/85/2011RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 22 maja 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Psarach Polskich. Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U.....
13974_grafika
Uchwała nr VI/84/2011
Uchwała nr VI/84/2011Rady Miejskiej we Wrześniz 22 czerwca 2011r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Objazdowej Na podstawie § 1 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i....
13973_grafika
Uchwała Nr VI/83/11
Uchwała Nr VI/83/11Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 22 czerwca roku w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.....
13972_grafika
UCHWAŁA Nr VI/82/11
UCHWAŁA Nr VI/82/11RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z....
13971_grafika
UCHWAŁA Nr VI/81/11
UCHWAŁA Nr VI/81/11RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)....
13891_grafika
Uchwała Nr V/75/11
Uchwała Nr V/75/11Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi" Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz na podstawie Uchwały nr....
13890_grafika
Uchwała Nr V/74/11
Uchwała Nr V/74/2011Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 9 maja 2011 r. w sprawie : wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Sokołowo Na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Sołectwa Sokołowo, stanowiącego załącznik nr 28 do uchwały Nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we Wrześni z....
13889_grafika
Uchwała nr V/73/11
Uchwała nr V/73/2011Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie gminnym....
13888_grafika
Uchwała Nr V/72/11
Uchwała Nr V/72/11Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 9 maja 2011r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. Na podstawie art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji ( tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala....
13887_grafika
Uchwała Nr V/71/11
Uchwała Nr V/70/11Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 9 maja 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45,....
13886_grafika
Uchwała Nr V/70/11
Uchwała Nr V/70/11Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 9 maja 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45,....
13885_grafika
Uchwała Nr V/69/11
UCHWAŁA Nr V/69/2011Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 9 maja 2011 r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Września Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr....
13884_grafika
Uchwała NR V/68/11
UCHWAŁA NR V/68/11RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 9 maja 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/46/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni. Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997....
13883_grafika
Uchwała nr V/67/11
Uchwała nr V/67/2011Rady Miejskiej we Wrześniz 9 maja 2011r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Armii Poznań Na podstawie § 1 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i....
13882_grafika
Uchwała Nr V/66/2011
UCHWAŁA NR V/66/2011RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 9 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usługi rzemiosła we Wrześni, obejmującego obszar w obrębie ulic Kosynierów i torów PKP i Turwida. Na....
13880_grafika
Uchwała Nr V/65/2011
UCHWAŁA NR V/65/2011RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 9 maja 2011 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe i usługi rzemiosła w rejonie ulic Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni i Gutowie Małym. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia....
13878_grafika
Uchwała Nr V/64/11
UCHWAŁA NR V/64/2011 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego działki o numerach geodezyjnych 323/3, 323/4, 323/5, 323/6 i cz. 323/1 w Psarach Polskich. Na podstawie art. 20....
13877_grafika
Uchwała Nr V/63/11
Uchwała Nr V/63/11Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 9 maja 2011 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni. Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z....
13876_grafika
Uchwała V/62/11
Uchwała Nr V/62/11Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 9 maja 2011 r. w sprawie: wyboru radnego Bronisława Dankowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 1990 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr....
13871_grafika
Uchwała Nr V/59/11
.
13712_grafika
UCHWAŁA NR IV/47/2011
z dnia 24 lutego 2011 R. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne w Białężycach, obejmującego obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geodezyjnych 102/14 i 117/1. .
13710_grafika
UCHWAŁA NR IV/46/2011
z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej. .
13709_grafika
Uchwała nr IV/45/2011
z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku. .
13708_grafika
Uchwała nr IV/44/2011
z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim. .
13706_grafika
UCHWAŁA NR IV/43/2011
z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości o numerach geodezyjnych 134/12, 134/13, 135 w Gutowie Małym. .
13704_grafika
Uchwała nr IV/57/11
z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r. .
13703_grafika
Uchwała nr IV/56/11
z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki. .
13702_grafika
UCHWAŁA Nr IV/55/2011
z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: zarządzenia wyborów do władz sołeckich gminy Września. .
13701_grafika
Uchwała nr IV/54/11
z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/398/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego w latach 2006 – 2013 ( Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 121, poz. 2292) .
13700_grafika
UCHWAŁA NR IV/53/11
z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września” przez Gminę Września. .
13699_grafika
Uchwała Nr IV/52/2011
z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki .
13698_grafika
Uchwała nr IV/51/11
z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 14, poz. 496 z 2002 r. ze zm.) .
13696_grafika
UCHWAŁA NR IV/50/2011
z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania nazw ulicom powstałym we Wrześni w rejonie ul. Paderewskiego. .
13695_grafika
UCHWAŁA NR IV/49/2011
z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej we Wrześni w rejonie ul. Wacława Sołtysiaka. .
13694_grafika
UCHWAŁA NR IV/48/2011
z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: uchylenia Uchwały nr XXII/286/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum II” we Wrześni, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica .
13693_grafika
UCHWAŁA NR IV/42/2011
z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gulczewku. .
13692_grafika
Uchwała nr IV/41/2011
z 24 lutego 2011r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Gutowie Małym w obrębie ulic Powidzkiej i Ostrowskiej .
13691_grafika
Uchwała nr IV/40/2011
z 24 lutego 2011r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Armii Poznań .
13690_grafika
Uchwała nr IV/39/2011
z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni .
13689_grafika
Uchwała nr IV/38/11
z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni .
13688_grafika
Uchwała nr IV/37/11
z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Ilony Gajdy. .
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.