BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13901769
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-06-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2010
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
13464_grafika
Uchwała Nr III/31/2010
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2010 roku w uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 – 2035.
13446_grafika
Uchwała nr III/36/2010
z 29 grudnia 2010 r. w sprawie zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” .
13444_grafika
Uchwała nr III / 35 / 2010
z 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej .
13443_grafika
UCHWAŁA nr III/33/2010
z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993r. w sprawie podatku od nieruchomości. .
13442_grafika
Uchwała Nr III/25/2010
z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2011 .
13441_grafika
UCHWAŁA nr III/24/2010
z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2011 na terenie Miasta i Gminy Września. .
13440_grafika
Uchwała Nr III/23/2010
z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/258/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”. .
13439_grafika
UCHWAŁA Nr III/22/2010
z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. .
13438_grafika
Uchwała nr III/21/10
z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni. .
13437_grafika
Uchwała nr III/20/10
z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru radnego Bolesława Święciochowskiego na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni .
13436_grafika
Uchwała nr III/19/10
z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni. .
13435_grafika
Uchwała nr III/18/10
z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: składu osobowego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni. .
13434_grafika
Uchwała nr III/16/10
z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Waldemara Grześkowiaka następnego kandydata z listy wyborczej .
13433_grafika
Uchwała Nr III/34/2010
z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. .
13431_grafika
Uchwała nr III/27/2010
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/437/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni”. .
13430_grafika
Uchwała nr III/28/2010
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII/436/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni”..
13429_grafika
Uchwała Nr III/29/2010
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/435/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo”..
13428_grafika
Uchwała Nr III/26/2010
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały XXIII/306/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie”.
13427_grafika
Uchwała nr III/30/2010
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wykazu wydatków budżetu na 2010 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego..
13325_grafika
Uchwała nr I/3/10
z 1 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru radnego Marka Kołodziejczyka na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni .
13323_grafika
Uchwała nr I/2/10
z 1 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru radnego Macieja Baranowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni .
13321_grafika
Uchwała nr I/1/10
z 1 grudnia 2010 r. 2010 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni .
13310_grafika
Uchwała nr II/15/10
z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni .
13309_grafika
Uchwała nr II/14/10
z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni .
13308_grafika
Uchwała nr II/13/10
z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni .
13307_grafika
Uchwała nr II/12/10
z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisja Komunalno - Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni .
13306_grafika
Uchwała nr II/11/10
z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru radnego Mirosława Zgolińskiego na przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni. .
13305_grafika
Uchwała nr II/10/10
z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru radnego Włodzimierza Wawrzyniaka na przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni. .
13304_grafika
Uchwała nr II/9/10
z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru radnego Stanisława Dominiczaka na przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni .
13303_grafika
Uchwała nr II/8/10
z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru radnego Roberta Smodlibowskiego na przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni. .
13300_grafika
Uchwała nr II/7/10
z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Waldemara Grześkowiaka .
13299_grafika
Uchwała nr II/6/10
z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Tomasza Kałużnego następnego kandydata z listy wyborczej .
13277_grafika
UCHWAŁA NR I/5/10
z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Września .
13276_grafika
Uchwała nr I/4/10
z 1 grudnia 2010 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Tomasza Kałużnego .
13243_grafika
UCHWAŁA NR XXXIV/450/2010
z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usługi rzemiosła we Wrześni, obejmującego obszar w obrębie ulic Kosynierów i torów PKP i Turwida. .
13242_grafika
UCHWAŁA Nr XXXIV/463/10
z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości.
13241_grafika
Uchwała nr XXXIV/461/10
z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni. .
13240_grafika
UCHWAŁA Nr XXXIV/462/10
z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie nadania imienia rondu we Wrześni.
13236_grafika
UCHWAŁA Nr XXXIV/458/10
z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
13239_grafika
Uchwała nr XXXIV/460/10
z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2015. .
13237_grafika
Uchwała Nr XXXIV/459/10
z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 - 2015. .
13235_grafika
Uchwała Nr XXXIV/457/2010
z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego .
13234_grafika
UCHWAŁA Nr XXXIV/456/2010
z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2014.
13233_grafika
Uchwała nr XXXIV/455/2010
z 8 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/411/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 marca 2010 r. .
13231_grafika
Uchwała nr XXXIV/454/2010
z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim. .
13229_grafika
UCHWAŁA NR XXXIV/453/2010
z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego obszar ograniczony ulicami Ks. Jakubowskiego i Chabrową w Kaczanowie. .
13228_grafika
Uchwała nr XXXIV/452/2010
z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic: Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku. .
13225_grafika
UCHWAŁA NR XXXIV/451/2010
z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe i usługi rzemiosła w rejonie ulic Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni i Gutowie Małym. .
13224_grafika
UCHWAŁA NR XXXIV/449/2010
z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Nowym Folwarku w rejonie ulicy Nowej .
13220_grafika
UCHWAŁA NR XXXIV/448/2010
z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących gminę Września. .
13061_grafika
UCHWAŁA Nr XXXIII/442/10
z 16 września 2010 r. w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Września na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 – 2017 i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Września na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017.
13058_grafika
UCHWAŁA Nr XXXIII/447/2010
z dnia 16 września 2010 r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy w 2010 r..
13057_grafika
UCHWAŁA Nr XXXIII/443/2010
z dnia 16 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości.
13055_grafika
UCHWAŁA Nr XXXIII/441/2010
z dnia 16 września 2010 r. w sprawie: uchwalenia statutu Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych we Wrześni.
13054_grafika
UCHWAŁA Nr XXXIII/440/2010
z dnia 16 września 2010 roku w sprawie: gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybie sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i zatwierdzania.
13053_grafika
UCHWAŁA NR XXXIII/439/2010
z dnia 16 września 2010 r. w sprawie: określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
13036_grafika
Uchwała XXXIII/445/2010
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego .
13035_grafika
Uchwała Nr XXXIII/444/2010
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Września .
13032_grafika
Uchwała Nr XXXII/434/2010
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze.
13007_grafika
Uchwała nr XXXII/437/2010
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni”..
13006_grafika
Uchwała nr XXXII/436/2010
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych we Wrześni”..
13005_grafika
Uchwała Nr XXXII/435/2010
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obłaczkowo”..
12948_grafika
Uchwała Nr XXXII/438/2010
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.
12791_grafika
UCHWAŁA Nr XXXII/427/2010
z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni.
12790_grafika
Uchwała Nr XXXII/433/2010
z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Września i Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni .
12789_grafika
Uchwala Nr XXXII/432/2010
z 29 czerwca 2010 r. w sprawie: nawiązania współpracy w dziedzinie gospodarczej, społecznej i kulturalnej między gminami Września i Korynt. .
12788_grafika
UCHWAŁA NR XXXII/425/2010
z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/152/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej. .
12787_grafika
UCHWAŁA NR XXXII/431/10
z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/46/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni. .
12786_grafika
Uchwała Nr XXXII/430/2010
z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni .
12785_grafika
UCHWAŁA NR XXXII/429/2010
z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni. .
12780_grafika
UCHWAŁA NR XXXII/428/2010
z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Obłaczkowo. .
12778_grafika
UCHWAŁA NR XXXII/426/2010
z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej. .
12772_grafika
UCHWAŁA Nr XXXII/424/2010
z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: uchylenia Uchwały nr V/52/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geod. 129/5, położonej w Bierzglinku.
12559_grafika
UCHWAŁA Nr XXXI/422/10
z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest .
12558_grafika
UCHWAŁA Nr XXXI/421/2010
z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XXX/400/2010 z 29 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2010.
12557_grafika
UCHWAŁA Nr XXXI/420/2010
z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalu i domu pomocy społecznej na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. .
12556_grafika
UCHWAŁA Nr XXXI/419/2010
z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
12555_grafika
UCHWAŁA Nr XXXI/418/2010
z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Miasta i Gminy Września .
12554_grafika
UCHWAŁA Nr XXXI/417/10
z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji.
12553_grafika
UCHWAŁA NR XXXI/416/10
z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Marzeninie. .
12551_grafika
UCHWAŁA Nr XXXI/414/2010
z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe.
12552_grafika
UCHWAŁA NR XXXI/415/10
z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/289/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2001 r., w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół z oddziałami sportowymi w Marzeninie. .
12550_grafika
UCHWAŁA Nr XXXI/413/2010
z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Daszyńskiego.
12549_grafika
UCHWAŁA Nr XXXI/412/2010
z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2009 rok.
12537_grafika
UCHWAŁA Nr XXXI/423/2010
z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok .
12446_grafika
UCHWAŁA Nr XXX/409/2010
z dnia 29 marca 2010 roku zmieniająca uchwałę XXIX/385/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/380/2009 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków budżetu na 2009 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. .
12437_grafika
UCHWAŁA Nr XXX/411/2010
z 29 marca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy gen. Sikorskiego .
12436_grafika
UCHWAŁA Nr XXX/408/2010
z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości.
12435_grafika
UCHWAŁA Nr XXX/407/2010
z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości. .
12434_grafika
UCHWAŁA Nr XXX/406/2010
z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w postaci umarzania, odraczania terminu płatności i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Września oraz jednostek organizacyjnych Gminy Września z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a także organów do tego uprawnionych.
12433_grafika
UCHWAŁA Nr XXX/405/2010
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Słomowo .
12432_grafika
UCHWAŁA Nr XXX/404/2010
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Gozdowo.
12431_grafika
UCHWAŁY Nr XXX/403/2010
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. .
12429_grafika
UCHWAŁA Nr XXX/401/2010
z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.
12430_grafika
UCHWAŁA Nr XXX/402/2010
z dnia 29 marca 2010r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. .
12428_grafika
UCHWAŁA Nr XXX/400/2010
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2010 .
12427_grafika
UCHWAŁA Nr XXX/399/2010
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu aktywności lokalnej dla Miasta i Gminy Września na lata 2010-2013”.
12426_grafika
UCHWAŁA Nr XXX/398/2010
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego w latach 2006 – 2013.
12425_grafika
UCHWAŁA Nr XXX/397/2010
z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/245/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 190, poz.4451).
12424_grafika
UCHWAŁA Nr XXX/396/2010
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
12423_grafika
UCHWAŁA Nr XXX/395/2010
z 29 marca 2010 r. w sprawie: warunków i wysokości bonifikat udzielanych przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.
12422_grafika
UCHWAŁA NR XXX/394/2010
z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: określenia warunków i wysokości udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Września.
12421_grafika
UCHWAŁA Nr XXX/393/2010
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zbycia zabudowanej działki oznaczonej numerem 47/27, położonej w Gutowie Małym przy ulicy Powidzkiej.
12420_grafika
UCHWAŁA Nr XXX/392/2010
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zbycia działki oznaczonej numerem 47/26, położonej w Gutowie Małym przy ulicy Powidzkiej.
12419_grafika
UCHWAŁA Nr XXX/391/2010
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Psarach Małych przy ul. Wichrowej.
12418_grafika
UCHWAŁA Nr XXX/390/2010
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Psarach Polskich.
12417_grafika
UCHWAŁA Nr XXX/389/2010
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Słowian.
12416_grafika
UCHWAŁA Nr XXX/388/2010
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Culica.
12408_grafika
UCHWAŁA Nr XXX/410/2010
z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok .
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.