BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14295032
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół 5

PROTOKÓŁ Nr 5

z posiedzenia Komisji Edukacji

w dniu 7 kwietnia 2003r.

Pkt. 1

Przewodnicząca Komisji radna Bożena Nowacka o godz. 16.00 otworzyła posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych, co stanowiła quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Goście:

·      p. Jarosław Malicki - naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

·      p. Krzysztof Murlik - inspektor w wydziale oświaty, kultury i sportu;

·      p. Jerzy Nowaczyk - przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

·      p. Sylwester Jałoszyński - radny Rady Miejskiej we Wrześni.

Pkt. 2

Komisja przyjęła przedstawiony przez przewodniczącą komisji porządek obrad (załącznik nr 2).

Pkt. 3

p.    Krzysztof Murlik inspektor wydziały oświaty, kultury i sportu, omówił:

n     zasady dofinansowywania działalności klubów sportowych i stowarzyszeń;

n     kalendarz imprez kulturalnych Miasta i Gminy Września w roku 2003 (załącznik nr 3);

n     kalendarz imprez sportowo - rekreacyjnych Miasta i Gminy września w roku 2003 (załącznik nr 4).

Poinformował, że na terenie Miasta i Gminy Września działa 61 stowarzyszeń i klubów sportowych.

Tryb występowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Września przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykorzystania zleconego zadania określa uchwała nr XXXI/217/00 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 listopada 2000r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do 15 września na kolejny rok budżetowy. Wcześniej wnioski te były przedkładane Zarządowi, obecnie Burmistrzowi do akceptacji.

Przewodnicząca komisji Bożena Nowacka zwróciła uwagę, że nie ma za dużo ofert imprez kulturalnych na wsi?

Naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu p. Jarosław Malicki powiedział, że nie można rozdzielić kultury na wsi i w mieście; jest jedna kultura. Imprezy kulturalne organizowane są dla wszystkich mieszkańców. W szkołach wiejskich organizowane są imprezy kulturalne (np. teatrzyki, występy).

Przewodnicząca komisji Bożena Nowacka powiedziała, że na wsiach obserwuje się ogólny marazm i zastój w życiu kulturalnym. Zresztą odzwierciedlają to również statystyki zawarte w „Raporcie o stanie rodziny”.

Radna Maria Grzeszczyk uważa, że brakuje na wsiach odpowiedniej reklamy i promocji imprez kulturalnych.

Radny Sylwester Jałoszyński przedstawił sprawozdanie z działalności Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych we Wrześni za rok 2002 (załącznik nr 5).

Przewodnicząca komisji zwróciła się do naczelnika z pytaniem jakie są kryteria finansowania imprez kulturalnych?

Naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu p. Malicki odpowiedział, że biorąc pod uwagę ilość składanych wniosków, zapotrzebowanie na sport i kulturę jest duże, natomiast mamy ograniczone środki finansowe na ten cel. Przy małych środkach jest problem sprawiedliwego dofinansowania. Podmioty składające wnioski muszą w pierwszej kolejności spełniać wymogi formalne (zawarte w uchwale nr XXXI/217/00). Następnie bierze się pod uwagę najciekawsze oferty.

Przewodnicząca komisji radna Bożena Nowacka następnie poruszyła sprawy profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia. Zwróciła się do p. Malickiego czy jest możliwość, by poszczególne szkoły przedstawiły na koniec roku szkolnego zrealizowane programy profilaktyczne, informację o stanie zdrowia dzieci jak również nazwiska koordynatorów ds. zdrowia działających  w poszczególnych szkołach?

Pan Malicki odpowiedział, że zostanie taka informacja przygotowana przez szkoły.

Pkt. 4

Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p. Jerzy Nowaczyk, omówił:

- preliminarz wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 (załącznik nr 6);

- zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 7)

Nadwyżka finansowa z 2002 roku będzie przeznaczona na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Chopina 9 (II piętro) na działalność świetlic funkcjonujących w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (obecnie funkcjonują w budynku przy ul. Gnieźnieńskiej), spłatę zobowiązań za rok 2002 oraz wsparcie podejmowanych przez organizacje pozarządowe imprez i zajęć z programem profilaktycznym.

Organizację wypoczynku letniego zamierzamy realizować we Wrześni w formie półkolonii.

W pozycji nr 6 preliminarza wydatków planuje się kwotę na zakup sprzętu sportowego, by stworzyć młodzieży możliwość alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Komisja chciałaby stworzyć we Wrześni jedno duże boisko ze sztuczną (kwota ok. 60 tys. zł) - planuje się to zrealizować w ciągu 2 lat. Na wsiach powstaną kompleksy rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzież (np. kosz, bramka, drabinka).

Przewodnicząca Komisji p. Bożena Nowacka poprosiła o przedstawienie nowej polityki komisji wobec wiejskich świetlic profilaktycznych.

Przewodniczący GKRPA Jerzy Nowaczyk: Zmieniła się koncepcja realizacji form profilaktycznych po części zmniejszeniem ilości środków finansowych do dyspozycji Komisji.  Stąd zmiana dot. finansowania świetlic profilaktycznych na wsi. Finansowanie tych świetlic ze środków GKRPA zostało zawieszone. Świetlice wznowiły działalność w ramach programów profilaktycznych szkół; są one finansowane ze środków oświatowych. Do końca czerwca br. środki te są zabezpieczone. A od września do grudnia jeżeli zajdzie taka potrzeba - będą finansowane ze środków profilaktyki.

W miejscowościach gdzie nie ma szkół - jeżeli okaże się taka potrzeba będziemy dążyli do powstania świetlic profilaktycznych jako rekompensaty braku szkoły (najwcześniej od września 2003r.)

Wnioski Komisji Edukacji

1.     Komisja Edukacji wnioskuje o skoordynowanie (w miarę możliwości) działań wydziału oświaty, kultury i sportu, Sanepid-u, szkół i innych jednostek w zakresie tworzenia i prowadzenia profilaktyki prozdrowotnej wśród dzieci i młodzieży w szkołach.

2.     Komisja Edukacji wnioskuje o przygotowanie diagnozy stanu zdrowia dzieci i młodzieży w oparciu o sprawozdania higienistek i pedagogów szkolnych.

3.     Komisja Edukacji wnioskuje o zaplanowanie i stworzenie oferty kulturalnej dla wsi (w miarę możliwości wspólnie z dyrektorem WOK-u).

4.     Komisja Edukacji wnioskuje do GKRPA o przedstawienie planu uruchomienia profilaktycznych świetlic wiejskich niedziałających w szkołach.

5.     Komisja Edukacji wnioskuje o skoordynowanie działań szkół z wydziałem oświaty, kultury i sportu w zakresie organizacji wypoczynku letniego w formie półkolonii.

Pkt. 6

Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodnicząca Komisji radna Bożena Nowacka o godz. 18.00 zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Załączniki są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Protokolant: Monika Krysztofiak

Przewodnicząca Komisji

radna Bożena Nowacka

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.