BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13550432
ostatnia aktualizacja BIP'u:
21-02-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2003
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
2853_grafika
Uchwała nr XVI/163/03
zmieniająca uchwałę z dnia 3 marca 2003r. w sprawie budżetu na rok 2003..
2519_grafika
Uchwała nr XVI/155/03
w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Fabrycznej.
2518_grafika
Uchwała nr XVI/156/03/
w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego.
2517_grafika
Uchwała nr XVI/157/03
w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Sądowej .
2513_grafika
Uchwała nr XVI/152/03
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej .
2512_grafika
Uchwała nr XVI/151/03
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerami geod. 4/2 i 3/4 położonych w Chociczce oraz ozn. numerem 5/3 położonej w Żernikach .
2511_grafika
Uchwała nr XVI/149/03
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i Gen. Sikorskiego. .
2510_grafika
Uchwała nr XVI/154/03
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo – zemieślniczych w Psarach Małych w rejonie ul. Dojazdowej .
2509_grafika
Uchwała nr XVI/153/03
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Psarach Polskich – dz. nr geod. 270/1 .
2508_grafika
Uchwała nr XVI/150/03
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni, rejon Gen. ul. Sikorskiego.
2507_grafika
Uchwała nr XVI/148/03
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno - usługowego w obrębie nieruchomości ozn. numerami geod. 1295/7, 1295/8, 1295/9, 1295/10, położonych we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego.
2504_grafika
Uchwała nr XVI/164/03
w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Wrzesińskiego .
2503_grafika
Uchwała nr XVII/165/03
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
2499_grafika
Uchwała nr XVI/160/03
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.
2497_grafika
Uchwała nr XVI/161/03
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej .
2494_grafika
Uchwała nr XVI/159/03
w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych .
2493_grafika
Uchwała nr XVI/158/03
w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Wrześni .
2491_grafika
Uchwała nr XV/146/03
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2489_grafika
Uchwała nr XVI/162/03
w sprawie: przyznania nagrody Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
2469_grafika
Uchwała nr XIV/145/03
w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów informacji w sprawie podatku od rolnego, leśnego i od nieruchomości składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości składanych przez podatników będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostkami Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych. .
2466_grafika
Uchwała nr XV/147/03
w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.
2440_grafika
Uchwała nr XIV/141/03
w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993r. w sprawie podatku od nieruchomości .
2436_grafika
Uchwała nr XIV/143/03
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2435_grafika
Uchwała nr XIV/144/03
w sprawie podatku od posiadania psów.
2434_grafika
Uchwała nr XIV/142/03
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2003 roku, przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2004 w Mieście i Gminie Września .
2414_grafika
Uchwała nr XIV/140/03
w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej .
2375_grafika
Uchwała nr XIII/131/03
w sprawie: wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania w roku 2004 robót rekultywacyjnych na terenie gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR..
2349_grafika
Uchwała nr XIII/134/03
w sprawie: zbycie nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. 68 Pułku Piechoty. .
2346_grafika
Uchwała nr XIII/130/03
w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.
2345_grafika
Uchwała nr XIII/139/03
w sprawie: wyboru ławników .
2326_grafika
Uchwała nr XIII/133/03
w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Sikorskiego .
2322_grafika
Uchwała nr XIII/137/03
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geod. 129/5 położonej w Bierzglinku. .
2319_grafika
Uchwała nr XIII/138/03
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. .
2318_grafika
Uchwała nr XIII/132/03
w sprawie: przyjęcia od Powiatu Wrzesińskiego do realizacji zadania Powiatu w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych, położonych na terenie Miasta i Gminy Września. .
2317_grafika
Uchwała nr XIII/135/03
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 51/3, położonej w Marzeninie .
2316_grafika
Uchwała nr XIII/136/03
w sprawie:przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkalno-usługowo-rzemieślnicze w Psarach Małych – działki o numerach geod. 139/2 i 138/2. .
2119_grafika
Uchwała nr II/7/2002
w sprawie: zmiany Statutu Gminy Września .
2117_grafika
Uchwała nr VIII/62/03
w sprawie: likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Obłaczkowie.
2067_grafika
Uchwała nr XII/129/03
zmieniająca uchwałę z dnia 3 marca 2003r. w sprawie budżetu na rok 2003..
2024_grafika
Uchwała nr XII/128/03
w sprawie: opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2023_grafika
Uchwała nr XII/127/03
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ul. Sikorskiego .
2022_grafika
Uchwała nr XII/126/03
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Nowej Wsi Królewskiej .
2019_grafika
Uchwała nr XII/125/03
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Obłaczkowie i Białężycach, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 435 oraz torów kolejowych PKP Września – Jarocin.
2018_grafika
Uchwała nr XII/124/03
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rozbudowy istniejącego, gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Bardo .
2017_grafika
Uchwała nr XII/123/03
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 69/9, położonej w Obłaczkowie .
2012_grafika
Uchwała nr XII/122/03
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Obłaczkowo .
2011_grafika
Uchwała nr XII/121/03
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce .
2010_grafika
Uchwała nr XII/120/03
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gutowo Małe .
2009_grafika
Uchwała nr XII/119/03
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego - jednorodzinnego w Kaczanowie w rejonie ulicy Gospodarskiej, obejmującego działki oznaczone numerem geodezyjnym 227/7 i 227/10.
2008_grafika
Uchwała nr XII/118/03
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej przy ul. Klonowej w Bierzglinku – w obrębie części nieruchomości nr geod. 139/59 i 139/74 - gmina Września .
2007_grafika
Uchwała nr XII/117/03
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni .
1999_grafika
Uchwała nr XII/116/03
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowo-usługowo-rzemieślnicze w BIERZGLINKU, dz. nr ewid. 274/3, 274/4. .
1996_grafika
Uchwała nr XII/115/03
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w WĘGIERKACH dz. nr ewid. 299. .
1995_grafika
Uchwała nr XII/114/03
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod stację paliw oraz miejsca postojowe w rejonie ul. Szkolnej i Kosynierów we WRZEŚNI.
1950_grafika
Uchwała nr XII/113/03
w sprawie: nadania statutu Wrzesińskiemu Ośrodkowi Kultury .
1949_grafika
Uchwała nr XII/112/03
w sprawie: Regulaminu określającego kryteria i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli .
1899_grafika
Uchwała nr X/90/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27.05.2003 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Września..
546_grafika
Uchwała nr XI/111/03
w sprawie: powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września uprawnień do ustalania opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. .
347_grafika
Uchwała nr XI/97/03
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. .
344_grafika
Uchwała nr XI/96/03
w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 3 marca 2003r. w sprawie budżetu na rok 2003. .
324_grafika
Uchwała nr XI/110/03
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni..
323_grafika
Uchwała nr XI/107/03
w sprawie: rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno–usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni. .
322_grafika
Uchwała nr XI/109/03
w sprawie: rozpatrzenia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni. .
320_grafika
Uchwała nr XI/106/03
w sprawie: rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni. .
319_grafika
Uchwała nr XI/108/03
w sprawie: rozpatrzenia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni. .
318_grafika
Uchwała nr XI/105/03
w sprawie: rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno–usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni. .
316_grafika
Uchwała nr XI/104/03
w sprawie: rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospo- darowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno– usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni .
307_grafika
Uchwała nr XI/103/03
w sprawie: rozpatrzenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni. .
302_grafika
Uchwała nr XI/102/03
w sprawie: rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni. .
293_grafika
Uchwała nr XI/101/03
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 106 położonej w Nowej Wsi Królewskiej. .
289_grafika
Uchwała nr XI/100/03
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne część działki nr ewid. 272/2 w PSARACH POLSKICH .
283_grafika
Uchwała nr XI/98/03
w sprawie: utraty mocy uchwały Nr XLII/287/2001 z dnia 29 czerwca 2001 r. Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Wrzesińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. .
275_grafika
Uchwała nr XI/99/03
w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Września. .
269_grafika
Uchwała nr XI/95/03
w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
1806_grafika
OŚWIADCZENIE nr IX/1/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie sytuacji w rolnictwie, warunków gospodarowania, drastycznego spadku opłacalności produkcji rolniczej i dochodowości rolnika oraz obniżenia warunków życia na wsi..
1805_grafika
Uchwała nr VIII/77/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003r. 2003 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego – jednorodzinnego w Kaczanowie w rejonie ul. Gospodarskiej – dz. dz. nr 227/7 i 227/10..
1804_grafika
Uchwała nr VI/55/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września..
1803_grafika
Uchwala nr VI/54/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie: nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej w Grzybowie..
1802_grafika
Uchwała nr VI/53/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie: zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Obłaczkowie..
1801_grafika
Uchwała nr VI/52/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie: zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gozdowie..
1800_grafika
Uchwała nr VI/51/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie: zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bierzglinku..
1799_grafika
Uchwała nr VI/50/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie: zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gutowie Wielkim..
1798_grafika
Uchwała nr VI/49/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie: zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Węgierkach..
1797_grafika
Uchwała nr X/94/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnej położonej we Wrześni przy ul. Ciszaka..
1796_grafika
Uchwała nr X/93/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnych położonych we Wrześni przy ulicy Malczewskiego..
1795_grafika
Uchwała nr X/92/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnych położonych we Wrześni przy ulicach: Kossaka, Matejki i Grottgera..
1794_grafika
Uchwała nr X/91/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 maja 2003r. w sprawie: zmiany: uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr XXVII/185/2000 z dnia 10.07.2000r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Września, położonych we Wrześni przy ul. Działkowców oraz uchwały Nr LV/363/2002 z dnia 29.05.2002r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie..
1791_grafika
Uchwała nr IX/89/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości..
1790_grafika
Uchwała nr IX/88/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego..
1789_grafika
Uchwała nr IX/87/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29.04.2003 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy wielorodzinnej przy ul. Fromborskiej we Wrześni – dz. geod. nr 2605/1..
1788_grafika
Uchwała nr IX/86/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29.04.2003 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Obłaczkowie i Białężycach, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 435 oraz torów kolejowych PKP Września - Jarocin..
1787_grafika
Uchwała nr IX/85/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29.04.2003 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno – usługowo – rzemieślniczej w Bierzglinku - w obrębie nieruchomości ozn. numerami geod. 274/3 i 274/4.
1786_grafika
Uchwała nr IX/84/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29.04.2003r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIX/207/2000 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 02.10.2000r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w obszarze Rynku we Wrześni..
1785_grafika
Uchwała nr IX/83/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania..
1784_grafika
Uchwała nr IX/82//03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2002 roku..
1781_grafika
Uchwała nr VIII/81/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003r. zmieniająca uchwałę z dnia 3 marca 2003r. w sprawie budżetu na rok 2003..
1780_grafika
Uchwała nr VIII/80/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrześni.
1779_grafika
Uchwała nr VIII/79/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz ustalenia zasad ich zbywania..
1778_grafika
Uchwała nr VIII/78/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie: przystąpienia Miasta i Gminy Września do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski..
1777_grafika
Uchwała Nr VIII/76/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod stację paliw oraz miejsca postojowe w rejonie ul. Szkolnej i Kosynierów we Wrześni – dz. dz. nr 1080/1, 1080/2 oraz 1075/3..
1776_grafika
Uchwała Nr VIII/75/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-go terenów rozbudowy istniejącego, gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Bardo..
1775_grafika
Uchwała Nr VIII/74/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 51/3, położonej w Marzeninie..
1774_grafika
Uchwała nr VIII/73/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 299, położonej w Węgierkach..
1773_grafika
Uchwała nr VIII/72/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo - mieszkaniowej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 999, położonej we Wrześni przy ul. Sądowej..
1772_grafika
Uchwała nr VIII/71/03
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowej i usługowo-produkcyjnej we Wrześni, rejon ulic Wrocławskiej i Przemysłowej..
1771_grafika
Uchwała nr VIII/70/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-handlowej we Wrześni, rejon ul. Kościuszki i Sikorskiego..
1770_grafika
Uchwała nr VIII/69/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ul. Jagodowej..
1769_grafika
Uchwała nr VIII/68/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ul. Witkowskiej i ul. Szosa Witkowska..
1768_grafika
Uchwała nr VIII/67/2003
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego..
1767_grafika
Uchwała nr VIII/66/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003r. w sprawie ustalenia sieci i obwodów szkół publicznych na terenie Miasta i Gminy Września..
1766_grafika
Uchwała nr VIII/65/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Otocznej i nadania statutu..
1765_grafika
Uchwała nr VIII/64/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie: utworzenia Gimnazjum w Otocznej i nadania statutu..
1764_grafika
Uchwała nr VIII/63/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie: utworzenia Gimnazjum w Gozdowie i nadania statutu..
1763_grafika
Uchwała nr VIII/61/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003r. w sprawie: likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gozdowie..
1762_grafika
Uchwała nr VIII/60/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003r. w sprawie: likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bierzglinku..
1761_grafika
Uchwała nr VIII/59/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003r. w sprawie: likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gutowie Wielkim..
1760_grafika
Uchwała nr VIII/58/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2003r. w sprawie: likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Węgierkach..
1759_grafika
Uchwała nr V/48/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 stycznia 2003r. w sprawie: ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku w Bardzie..
1758_grafika
Uchwała nr V/47/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: dostosowania uchwał Rady Miejskiej we Wrześni do obowiązującego prawa..
1757_grafika
Uchwała nr V/46/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata..
1756_grafika
Uchwała Nr V/45/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003..
1755_grafika
Uchwała Nr V/44/2003
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20.01.2003 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Września..
1754_grafika
Uchwała Nr V/43/2003
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20.01.2003 r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych..
1753_grafika
Uchwała nr V/42/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: zmiany uchwały nr IV/28/94 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 października 1994 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich..
1752_grafika
Uchwała nr V/41/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 stycznia 2003 w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni..
1751_grafika
Uchwała nr V/40/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni..
1750_grafika
Uchwała nr V/39/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi..
1749_grafika
Uchwała nr V/38/03
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni..
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.