BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14464047
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2002
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
3777_grafika
Uchwała nr IV/36/02
w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz sołtysów. .
2340_grafika
Uchwała nr LVII/382/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 lipca 2002 r. sprawie programu gospodarczego rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2002-2017 - pod nazwą „Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września” .
2131_grafika
Uchwała nr LIX/396/2002
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-mieszkalnej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 999, położonej we Wrześni przy ul. Sądowej .
2116_grafika
Uchwała nr LVII/385/2002
w sprawie: nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem i Gminą Września oraz francuską gminą Bruz .
1748_grafika
Uchwała nr IV/35/02
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie podatku od posiadania psów..
1747_grafika
Uchwała nr IV/33/02
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości składanych przez podatników będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostkami Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych..
1746_grafika
Uchwała nr IV/32/02
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie: zarządzenia wyborów do władz sołeckich gminy Września..
1745_grafika
Uchwała Nr IV/31/02
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 XII 2002 r. w sprawie: nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Przyborkach gmina Września..
1744_grafika
Uchwała nr IV/30/02
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie: stwierdzenia konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowej i usługowo-produkcyjnej w rejonie ulic Wrocławskiej i Przemysłowej – dz. nr ewid. 3692/10..
1743_grafika
Uchwała nr IV/29/02
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie: stwierdzenia konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo - handlowej w rejonie ulic Kościuszki i Sikorskiego..
1742_grafika
Uchwała nr IV/28/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie: wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni..
1741_grafika
Uchwała nr IV/27/02
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni..
1740_grafika
Uchwała nr IV/26/02
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miejskiej we Wrześni..
1739_grafika
Uchwała nr IV/25/02
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej we Wrześni..
1738_grafika
Uchwała nr IV/24/02
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej we Wrześni..
1735_grafika
Uchwała nr IV/23/02
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji ds. Rolnictwa i Leśnictwa Rady Miejskiej we Wrześni..
1734_grafika
Uchwała nr IV/22/02
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni..
1732_grafika
Uchwała nr III/21/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie: wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Września..
1731_grafika
Uchwała Nr III/20/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego – jednorodzinnego w obrębie części nieruchomości ozn. numerem geod. 272/2, położonej w Psarach Polskich. .
1730_grafika
Uchwała nr III/19/02
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 106, położonej w Nowej Wsi Królewskiej..
1729_grafika
Uchwała nr III/18/02
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Września..
1728_grafika
Uchwała nr III/17/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wrześni..
1727_grafika
Uchwała nr III/16/2002
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 20. 12. 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działka nr ewid. 37/3 w Bierzglinie..
1726_grafika
Uchwała nr III/15/2002
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 20. 12. 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego – część działki nr ewid. 43/11 w Nowym Folwarku..
1725_grafika
Uchwała nr III/14/2002
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 20. 12. 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-handlowej we Wrześni dz. nr ewid. 922/4, rejon ul. Daszyńskiego..
1724_grafika
Uchwała nr III/13/2002
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację obwodnicy dla m. WRZEŚNI w ciągu drogi krajowej nr 15. .
1723_grafika
Uchwała nr III/12/02
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Dionizego Jaśniewicza następnego kandydata z listy wyborczej..
1722_grafika
Uchwała nr III/11/02
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie: wstąpienia na miejsce radnej Krystyny Pośledniej następnego kandydata z listy wyborczej..
1721_grafika
Uchwała nr II/10/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 listopada 2002r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2002 roku, przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2003 w Mieście i Gminie Września..
1720_grafika
Uchwała nr II/9/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 listopada 2002r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/21/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości..
1719_grafika
Uchwała nr II/8/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie: ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką..
1718_grafika
Uchwała nr II/6/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Tomasza Kałużnego następnego kandydata z listy wyborczej..
1717_grafika
Uchwała nr II/5/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Dionizego Jaśniewicza..
1715_grafika
Uchwała nr II/4/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Krystyny Pośledniej..
1714_grafika
Uchwała nr I/3/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Tomasza Kałużnego..
1713_grafika
Uchwała nr I/2/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie: wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni..
1711_grafika
Uchwała nr I/1/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni..
1699_grafika
UCHWAŁA NR LX/399/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 4 października 2002 roku w sprawie przyjęcia Raportu o Stanie Rodziny w Mieście i Gminie Września..
1697_grafika
Uchwała NR LIX/397/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 września 2002 r. w sprawie: wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania w roku 2003 robót rekultywacyjnych na terenie gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR..
1696_grafika
UCHWAŁA NR LIX/395/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 września 2002 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy powstałej na osiedlu mieszkaniowym we Wrześni w rejonie ul. Szosa Witkowska..
1695_grafika
UCHWAŁA NR LIX/394/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 września 2002 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Września położonej w Sokołowie..
1694_grafika
UCHWAŁA NR LIX/393/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 września 2002 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Słomowie..
1693_grafika
UCHWAŁA NR LIX/392/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 września 2002 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Fabrycznej..
1692_grafika
UCHWAŁA NR LIX/391/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 września 2002 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Września, położonych we Wrześni przy ul. Długosza..
1691_grafika
UCHWAŁA NR LIX/390/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 września 2002 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej we Wrześni przy ul. Szkolnej..
1690_grafika
UCHWAŁA NR LIX/389/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 września 2002 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej we Wrześni przy ul. Szafirowej..
1689_grafika
UCHWAŁA NR LIX/388/2002
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 30 września 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w SŁOMOWIE, dz. nr ewid. 103/4..
1688_grafika
UCHWAŁA NR LIX/387/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 września 2002 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni..
1687_grafika
UCHWAŁA NR LVIII/384/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 września 2002 w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Września..
1686_grafika
UCHWAŁA NR LVII/383/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 lipca 2002 r. zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2002r. w sprawie budżetu na rok 2002..
1685_grafika
UCHWAŁA NR LVII/381/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 lipca 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w SOKOŁOWIE rej. ul. Sportowej..
1684_grafika
UCHWAŁA NR LVII/380/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego terenów zabudowy handlowo – usługowej przy ul. Daszyńskiego we Wrześni (działka nr 922/4)..
1683_grafika
UCHWAŁA NR LVII/379/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej w obrębie części nieruchomości ozn. numerem geod. 43/11, położonej w Nowym Folwarku..
1682_grafika
UCHWAŁA NR LVII /378/ 2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo – usługowo – produkcyjnej przy ul. Wrocławskiej we Wrześni ( nieruchomość nr geod. 3692/10 )..
1681_grafika
UCHWAŁA NR LVII /377/02
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez gminę Września..
1680_grafika
UCHWAŁA NR LVII /376/02
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie: Regulaminu określającego kryteria i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli..
1679_grafika
UCHWAŁA NR LVI/375/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2002r. zmieniająca uchwałę z dnia 25 marca 2002r. w sprawie budżetu na rok 2002..
1678_grafika
UCHWAŁA NR LVI/374/202
Rdy Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2002r. W sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Września..
1677_grafika
UCHWAŁA NR 373/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Psarach Polskich..
1676_grafika
UCHWAŁA NR 372/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Stanisławowie..
1675_grafika
UCHWAŁA NR 371/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Września, położonych we Wrześni przy ul. Grunwaldzkiej..
1674_grafika
UCHWAŁA NR LVI/370/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – handlowej w rejonie ul. Kościuszki i Sikorskiego we Wrześni (działki nr 3798/1, 3798/3 i 3798/4)..
1673_grafika
UCHWAŁA NR LVI/369/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie: akceptacji propozycji podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu Wrzesińskiego..
1672_grafika
UCHWAŁA NR LVI/368/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie: podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w wyborach samorządowych..
1671_grafika
UCHWAŁA NR LVI/367/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie: podziału gminy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczania siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych..
1670_grafika
UCHWAŁA NR LV/366/2002
Rady Miejskiej we Września z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej na terenie Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych..
1669_grafika
UCHWAŁA NR LV/365/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29.05.2002r. w sprawie: ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na gminnym wysypisku w Bardzie..
1668_grafika
UCHWAŁA NR LV/364/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29.05.2002r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni..
1667_grafika
UCHWAŁA NR LV/363/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie..
1666_grafika
UCHWAŁA NR LV/362/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Września..
1665_grafika
UCHWAŁA NR LV/361/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Psarach Małych..
1664_grafika
UCHWAŁA NR LV/360/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Września, położonej we Wrześni przy ul. Kosynierów..
1663_grafika
UCHWAŁA NR LV/359/2002r
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29.05. 2002r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września..
1662_grafika
UCHWAŁA NR LV/358/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 maja 2002r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Nowym Folwarku..
1661_grafika
UCHWAŁA NR LV/357/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 maja 2002r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/308/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 października 2001r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli..
1660_grafika
UCHWAŁA NR LIV/355/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 kwietnia 2002 r. zmieniająca Uchwałę z dnia 28 grudnia 2002r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych..
1659_grafika
UCHWAŁA NR LIV/354/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2001 r..
1658_grafika
UCHWAŁA NR LIII/353/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów..
1657_grafika
UCHWAŁA NR LII/351/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25.03.2002 r. w sprawie: stwierdzenia konieczności dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zgospodarowania przestrzennego terenów pod realizację obwodnicy dla m. Wrześni w ciągu drogi krajowej nr 15 i ponowienia w niezbędnym zakresie czynności formalno - prawnych..
1656_grafika
UCHWAŁA NR LII/350/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25.03. 2002 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 37/3, położonej w Bierzglinie..
1655_grafika
UCHWAŁA NR LII/349/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości w trybie art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa..
1654_grafika
UCHWAŁA NR LII/348/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie: ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na terenie Miasta i Gminy Września..
1653_grafika
UCHWAŁA NR LI/347/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie: wyboru członka Zarządu Miasta i Gminy Września..
1652_grafika
UCHWAŁA NR LI/346/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie: wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Września..
1651_grafika
UCHWAŁA NR LI/345/2002
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 28.02.2002r. w sprawie: rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni..
1650_grafika
UCHWAŁA NR LI/344/2002
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 28.02.2002r. w sprawie: rozpatrzenia zarzutu oraz protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni..
1649_grafika
UCHWAŁA NR LI/343/2002
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 28.02.2002r. w sprawie: rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni..
1648_grafika
UCHWAŁA NR LI/342/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie: zawiadomienia o zamiarze przekształcenia Samorządowej Szkoły Podstawowej w Nowym Folwarku i Gimnazjum Nr 3 w Nowym Folwarku w Zespół Szkół z oddziałami sportowymi w Nowym Folwarku..
1647_grafika
UCHWAŁA NR LI/341/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” i tworzenia Klubów Ośmiu - młodzieżowego wolontariatu we wrzesińskich placówkach oświatowych..
1646_grafika
UCHWAŁA NR L/340/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie stwierdzenia utraty mocy uchwały nr XXXIV/237/2000 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych od dokonania wpisu oraz zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej..
1645_grafika
UCHWAŁĄ NR L/339/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1.02.2002r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod.103/4, położonej w Słomowie..
1644_grafika
UCHWAŁA NR L/338/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie: oddania gruntu w wieczyste użytkowanie w trybie bezprzetargowym..
1643_grafika
UCHWAŁA Nr L/337/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Białężycach..
1642_grafika
UCHWAŁA NR L/336/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości ..
1641_grafika
UCHWAŁA NR L/335/2002
Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Września..
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.