BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14461478
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół 3

Protokół

 z 3 posiedzenia

 komisji edukacji

w dniu 21 lutego 2003 r.

Pkt. 1

Przewodnicząca komisji radna Bożena Nowacka o godz. 16.00 otworzyła posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków komisji oraz goście, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Goście:

-         Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września;

-         Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu.

Pkt. 2

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 1. Omówienie projektu budżetu na rok 2003.
 2. Sporządzenie planu pracy komisji na rok 2003.
 3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
 4. Zakończenie posiedzenia.

Pkt. 3

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, omówił:

-         projekt budżetu na rok 2003;

-         korektę planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych i instytucji kulturalnych na rok 2003 (załącznik nr 3);

-         środki do dyspozycji Sołectw na 2003 rok w podziale na Sołectwa (załącznik nr 4).

Radna Eugenia Potęga poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego nastąpiła tak duża różnica w dochodach w części podstawowej dla gminy.

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, wyjaśnił, że wysokość dochodów w części podstawowej jest określana na podstawie otrzymanych informacji z początku roku budżetowego, prawdopodobnie w roku budżetowym ta kwota ulegnie zwiększeniu.

Radny Maciej Baranowski poprosił o wyjaśnienie, czy planowane wpływy w rozdziale 75616 – podatek od nieruchomości są  zaplanowane realnie.

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, wyjaśnił, że plan wpływów w tym rozdziale jest szacowany w miarę realnie.

Radny Maciej Baranowski wyraził opinię, że dochody z rozdziału 80110 – gimnazja, szczególnie z najmu i dzierżawy składników majątkowych powinny być zagospodarowywane rozsądnie, tzn. np. na opłacenie opiekunów dzieci podczas popołudniowych zajęć na salach gimnastycznych.

Przewodnicząca komisji przedstawiła wniosek o przeznaczenie w budżecie na rok 2003 środków w wysokości 7 tys. zł na funkcjonowanie zawieszonych wiejskich świetlic profilaktycznych. 

Jako źródło finansowania wskazano – wydatki, rozdział 85195 pozostała działalność – wydatki bieżące (promocja i profilaktyka zdrowotna). 

Komisja edukacji 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała wniosek o przeznaczenie w budżecie na rok 2003 środków w wysokości 7 tys. zł na funkcjonowanie zawieszonych wiejskich świetlic profilaktycznych. 

Jako źródło finansowania komisja wskazuje – wydatki, rozdział 85195 pozostała działalność – wydatki bieżące (promocja i profilaktyka zdrowotna). 

Radny Maciej Baranowski przedstawił wniosek, by podjąć działania w celu wydzierżawienia wrzesińskiego campingu nad zalewem.

Komisja edukacji jednogłośnie  wnioskuje do Burmistrza Miasta i Gminy Września, by podjąć działania w celu wydzierżawienia wrzesińskiego campingu nad zalewem.

Komisja edukacji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały w sprawie:  budżetu na rok 2003.

 

Pkt. 4

Przewodnicząca komisji przedstawiła plan pracy komisji edukacji na rok 2003:

 1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał na kolejne sesję Rady Miejskiej.
 2. Lustracja i analiza gminnej bazy oświatowej w związku z:

-         planem zmiany sieci szkół wiejskich;

-         obowiązkiem realizowania przez gminę opieki przedszkolnej dla sześciolatków od roku szkolnego 2003/2004.

 1. Spotkania z rodzicami i władzami oświatowymi w związku z planowaną zmianą sieci szkół wiejskich.
 2. Wyjazdowy przegląd placówek kulturalnych i obiektów sportowych w gminie.
 3. Stymulowanie i wspomaganie działalności placówek kulturalnych oraz stowarzyszeń i organizacji sportowych.
 4. Działalność zmierzająca do poprawy stanu zdrowotności dzieci i młodzieży w gminie poprzez:

-         profilaktykę i promocję zdrowia;

-         wspomaganie realizacji programów wychowania zdrowotnego w szkołach wśród młodzieży i dorosłych.

 1. Promowanie i inicjowanie działań w zakresie turystyki i realizacji ruchowej wśród młodzieży i dorosłych.
 2. Współpraca z innymi komisjami działającymi w Radzie Miejskiej.
 3. Zabieganie o dodatkowe środki na zadania wynikające z zakresu działań komisji i wspomaganie inwestycji oświatowych.
 4. Inicjowanie i opracowywanie projektów uchwał.

Komisja edukacji jednogłośnie przyjęła zaproponowany plan pracy komisji na rok 2003.

Pkt. 5 - 6

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca komisji o godz. 18.30 zamknęła posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

                                                                                             

Przewodnicząca komisji

radna Bożena Nowacka

/-/

Protokolant

Robert Klimczak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.