BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14278121
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół 1

Protokół

 z 1 posiedzenia

 komisji edukacji

w dniu 28 stycznia 2003 r.

Pkt. 1

Przewodnicząca komisji radna Bożena Nowacka o godz. 16.00 otworzyła posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków komisji oraz goście, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

Goście:

-         Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

-         Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

-         Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

-         Ryszard Szwajca, radny;

-         Mirosław Zieliński, mieszkaniec gminy Września.

Pkt. 2

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

a)      zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Węgierkach,

b)      zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gutowie Wielkim,

c)      zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bierzglinku,

d)      zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gozdowie,

e)      zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Obłaczkowie,

f)        nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej w Grzybowie,

g)      wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września.

  1. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
  2. Zakończenie posiedzenia.

Pkt. 3

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, wprowadzając w tematykę projektów uchwał w sprawie zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji samorządowych szkół na terenie gminy Września  wyjaśniła, że przedstawienie tych projektów jest pochodną głębokiej analizy projektu budżetu na rok 2003 oraz strategii rozwoju gminy Września. Szczególnie analizowano budżet oświaty, który generuje około 60% środków. Dodatkową okolicznością jest to, że została obniżona o 470 tys. zł subwencja oświatowa, inne subwencje obniżono o kolejne 230 tys. zł. Ponadto zobowiązania z ubiegłego roku wynoszą 2 mln zł i muszą być pokryte z budżetu na rok 2003.

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił dane demograficzne i finansowe dotyczące szkół podstawowych gminy Września (załącznik nr 3).

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, przedstawił informację, że w Słupcy jest tylko 1 gimnazjum i 2 szkoły podstawowe, z subwencji oświatowej zostaje 300 tys. zł; w Śremie nie ma szkoły, w której byłoby mniej niż 100 uczniów; natomiast w gminie Września aż 65% wydatków budżetowych jest przeznaczanych na oświatę.  

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, omówiła istniejącą sieć szkół.

Radny Bolesław Święciochowski zwrócił uwagę na dojazdy dzieci do szkół, które pod względem społecznym za planowane zmiany zapłacą najwięcej; przy podejmowaniu decyzji szczególnie należy wziąć pod rozwagę tzw. czynnik ludzki, należy także pamiętać o kulturotwórczym charakterze placówek oświatowych. 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, wyjaśnił, że niejednokrotnie w niektórych miejscach we Wrześni dzieci pieszo pokonują dłuższą drogę niż dowożone dzieci na wsi. Np. dzieci z Gozdowa z punktu zbornego do szkoły będą jechać tylko 8-9 minut.

Radny Maciej Baranowski poprosił o przedstawienie informacji na temat zatrudnienia kadry pedagogicznej likwidowanych szkół.   

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu wyjaśnił, że na temat zatrudnienia kadry pedagogicznej cały czas są przygotowywane i omawiane projekty organizacyjne; nie powinny wystąpić większe problemy. We wrzesińskiej oświacie podstawowej jest 37 nauczycieli mających  uprawnienia emerytalne.

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, uzupełniając wypowiedź naczelnika powiedziała, że żaden nauczyciel nie straci pracy; brana jest pod uwagę także możliwość wykorzystania potencjału pedagogicznego do opieki nad dziećmi podczas dowozów oraz przekwalifikowania się kadry. 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił opracowane projekty dowozów dzieci do szkół na rok 2003/2004.

a)

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił przedmiotowy projekt uchwały.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:   zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Węgierkach.

b)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, omówił przedmiotowy projekt uchwały.

Pan Mirosław Zieliński zajmując głos powiedział, że dla mieszkańców Gutowa Wielkiego placówka oświatowa stanowi bardzo ważne  centrum kulturalne. Ponadto jest to obiekt, który m. in. nakładem i wysiłkiem mieszkańców tej wsi jest utrzymywany w bardzo dobrym stanie. I w imieniu mieszkańców prosi, żeby powyższe wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gutowie Wielkim.

c)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, omówił przedmiotowy projekt uchwały.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bierzglinku.

d)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, omówił przedmiotowy projekt uchwały.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych 4 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gozdowie.

e)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, omówił przedmiotowy projekt uchwały.

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Obłaczkowie.

f)

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, omówiła przedmiotowy projekt uchwały.

Radny Bolesław Święciochowski przedstawił wniosek, by omawiany projekt uchwały wycofać z porządku obrad VI sesji Rady Miejskiej.

Komisja edukacji w obecności 6 radnych 4 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”  wnioskuje, by z porządku obrad VI sesji Rady Miejskiej wycofać projekt uchwały w sprawie: nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej w Grzybowie.

g)

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił przedmiotowy projekt uchwały.

Komisja edukacji w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września.

Pkt. 4 - 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca komisji o godz. 19.15 zamknęła posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

                                                                                             

Przewodnicząca komisji

radna Bożena Nowacka

/-/

Protokolant

Robert Klimczak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.