BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14260390
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 23 maja 2011 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z 23 maja 2011 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski o godz. 9.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni;
Jolanta Kościańska, skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).

Na salę obrad wszedł radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Rewizyjnej.


Pkt 3 i 4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski zaproponował, aby Komisja Rewizyjna zapoznała się z materiałami dostarczonymi przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. Dokumentacja została opracowana w oparciu o uwagi i wnioski członków Komisji Rewizyjnej dotyczące:
realizacji uchwały z 2009 roku Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
kontroli dokumentacji dotyczącej środków przeznaczonych w 2010 roku na realizację działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
informacji dotyczącej lokat środków finansowych w 2010 roku.
tabelarycznego przedstawienia zmian dokonywanych poprzez zarządzenia burmistrza i uchwały podjęte przez Radę Miejską, zachodzące w budżecie Miasta i Gminy w 2010 roku,
wyjaśnień wszystkich zastrzeżeń zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2010.
przedstawienia Komisji Rewizyjnej zestawienia dotyczącego wydatków inwestycyjnych dokonywanych w 2010 roku z udziałem funduszy europejskich.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że ma uwagę w kwestii zapisu i realizacji Gminnego Programu Rozwiązania Problemów Alkoholowych. Zarówno ze sprawozdania opisowego jak i ze sprawozdania tabelarycznego, które Komisja Rewizyjna otrzymała i również z Rb 28s, czyli z wydatków budżetowych wynika, że zrealizowano w dziale 851 środki w kwocie 632.935 zł 57 groszy. Na stronie 97 w sprawozdaniu i w pozostałych dokumentach sformułowano zapis: wspieranie działań na rzecz częstszego podejmowania interwencji przez funkcjonariuszy. Chodzi o funkcjonariuszy policji, w kwocie 15.900 zł. Natomiast na końcu sprawozdania widnieje zapis, że środki ulokowano w rozdziale 75405. Co znaczy termin ulokowano? Kto ulokował te środki, na jakie polecenie?
Jolanta Kościańska, skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni powiedziała, że te środki ulokowano w rozdziale 75405 w Komendach Powiatowych Policji.

Radny Ryszard Szwajca zapytał, jaki był sens robić zapis, że ulokowano środki? Jak można ulokować pieniądze będące w gestii jednej jednostki w jednym dziale klasyfikacji budżetowej a następnie ulokować je w innym dziale klasyfikacji?

Jolanta Kościańska, skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni powiedziała, że taki zapis jest zasadny, gdyż to zadanie było realizowane przez policję. Zostało to uzgodnione z organami nadzoru, że środki przeznaczone na patrole mimo, że pochodzą ze środków z opłat za wydawanie pozwoleń na napoje alkoholowe i wydatkowane są przy gminnych komisjach mają być ulokowane zgodnie z merytoryczną realizacją zadania, czyli tam, gdzie są oznaczenia klasyfikacji budżetowej, czyli tam gdzie są oznaczenia Powiatowej Komendy Policji. Było to również zapisane w treści uchwały budżetowej, kiedy te środki były przyznane i przekazywane dla policji.

Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy pani skarbnik dysponuje umową z Komendą Wojewódzką Policji dotyczącą tych patroli?

Jolanta Kościańska, skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni powiedziała, że dysponuje kserokopią. Jest to porozumienie między Komendą Wojewódzką Policji, Komendą Powiatową a przekazującym środki. Powiedziała, że może udostępnić kserokopię tego porozumienia.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że chciałby zobaczyć tę umowę, gdyż w zapisie widnieje kwota ok 39.500 na wykonanie zadania, a przekazano środków 15.900. Czy to oznacza, że zadanie nie zostało wykonane?

Jolanta Kościańska, skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni powiedziała, że w tej kwocie było planowanych kilka zadań tj., przekazanie środków na patrole, zakup prędkościomierzy oraz pieniądze na współfinansowanie w zakupie samochodu dla policji. Udało się zrealizować zadanie w postaci płatnych patroli, natomiast nie udało się zrealizować przez Komendę Wojewódzką przetargu na zakup prędkościomierzy, dlatego środki przeznaczone na ten cel nie zostały przeznaczone i zostały w budżecie gminy.

Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie miała nic do powiedzenia w kwestii tych 15.900 zł dotyczących płatnych patroli? Kto podpisał umowę dotyczącą wydania tych środków?

Jolanta Kościańska, skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni powiedziała, że to Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zadecydowała o przyznaniu środków na płatne patrole. Umowę podpisał burmistrz, ponieważ koordynator nie ma możliwości prawnych do podpisania umowy, takie prawo ma gmina, w imieniu której występuje burmistrz.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy w związku z uwagami poczynionymi przez RIO w związku z opinią dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu złożono odwołanie do RIO?

Jolanta Kościańska, skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni powiedziała, że nie. Są to uwagi mało istotne.

Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy pełnomocnik ds profilaktyki zatrudniany jest bezpośrednio przez gminę?

Jolanta Kościańska, skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni powiedziała, że jest to pracownik urzędu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski zapytał o środki nie wygasające za 2009? Co stało się ze środkami niewykorzystanymi?

Jolanta Kościańska, skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni powiedziała, że środki niewykorzystane są dochodami i zostały przeznaczone na inne wydatki.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy gmina posiada na stanie jakieś rowery, bo w wydatkach są takie pozycje jak zakup dętek?

Jolanta Kościańska, skarbnik w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni powiedziała,

że rower jest na stanie w schronisku, być może, jest to zakup związany z Rodzinnym Rajdem Rowerowym.

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że w kwestii lokat nie ma już żadnych pytań, wszystko zostało wyjaśnione w odpowiedzi na uwagi i wnioski.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że środki na płatne patrole dla funkcjonariuszy policji powinny być zamieszczone w dziale bezpieczeństwa.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski powiedział, że być może, jest to związane z problematyką zwalczania alkoholizmu i pewnie dlatego jest do tego działu przypisane.


Komisja Rewizyjna wnioskuje o przeanalizowanie efektywności środków wydawanych w celu wspierania działań na rzecz częstszego podejmowania interwencji przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Po analizie sensowności przekazywania tych środków - dokonania stosownych działań w kolejnych latach.


Radny Szymon Paciorkowski zapytał czy Komisja do swojej opinii może dołączyć odpowiedzi na te pytania, które padły na Komisji Rewizyjnej dnia 16 maja 2011 roku, dotyczące głównie opinii RIO? Uważa, że byłoby to sensowne, aby wszyscy radni zapoznali się z wyjaśnieniami przedstawionymi przez Panią skarbnik.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski powiedział, że można to zrobić.


Komisja Rewizyjna wnioskuje o dołączenie do dokumentów sesji absolutoryjnej materiałów wyjaśniających zastrzeżenia opinii RIO dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że Komisja Rewizyjna nie może pracować tylko na materiałach przygotowanych przez pracowników merytorycznych, dotyczących tylko wniosków i uwag Komisji Rewizyjnej. Należy pracować na dokumentach księgowych. Jest to spostrzeżenie na przyszłe komisje.

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że chciałby na kolejnych posiedzeniach Komisjach Rewizyjnych poruszyć temat wydatków oświatowych.

Pkt 5 i 6
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski o godz. 11.00 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady w Urzędzie Miasta i Gminy Września.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/radny Bolesław Święciochowski

radny
/-/Waldemar Bartkowiak
radny
/-/Maciej Szelągiewicz
radny
/-/Szymon Paciorkowski
radny
/-/Ryszard Szwajca
Radny
/-/Stanisław Dominiczak

Protokolant
/-/Anna Olkowska

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.