BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466183
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2011 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z 16 maja 2011 r.

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski o godz. 9.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni;
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;
Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).

Pkt 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski przedstawił uwagi i wnioski Komisji Rewizyjnej sformułowane w 2010 i 2011 roku, dotyczące kontroli budżetu. Powiedział, że warto wykorzystać wnioski z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 sierpnia 2010 roku (załącznik nr 3), a także z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 28 marca 2011 roku (załącznik nr 4). Przekazał również Komisji informację o stanie mienia komunalnego (załącznik nr 5),
dokumenty:
bilans wykonania j.s.t.,
łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych
łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujący dane wynikające ze zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych (załącznik nr 6
oraz sprawozdania statystyczne za 2010 rok (załącznik nr 7).

Pkt 4 i 5
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski powiedział, że Komisja Rewizyjna musi przeanalizować wykonanie z budżetu za 2010 rok, dlatego należy racjonalnie podzielić pracę tejże komisji.

Radny Ryszard Szwajca zaproponował, aby każdy z członków komisji zapoznał się z dokumentami dotyczącymi wykonania budżetu za 2010 rok, spisał zastrzeżenia i nurtujące go kwestie, następnie komisja wspólne sformułuje je we wnioski i przedłoży merytorycznym pracownikom urzędu. Ważne jest, aby Komisja Rewizyjna pracowała na dokumentach księgowych.
Zapytał o artykuł 271 ustawy o finansach publicznych, jak należy go interpretować? Czy Komisja Rewizyjna jako organ może żądać przedłożenia wszystkich dokumentów, o których mowa w tymże artykule?

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni powiedział, że aby dobrze zinterpretować artykuł 271 ustawy o finansach publicznych należy najpierw odnieść się do artykułu 270 tej samej ustawy, gdzie jest mowa o pracach Komisji Rewizyjnej, artykuł 271 dotyczy Rady Miejskiej, istnieją jeszcze inne uregulowania prawne dotyczące Komisji Rewizyjnej, a mianowicie art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi o tym, że Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem o absolutorium, czyli ten wniosek, który zostanie wypracowany przez Komisję Rewizyjną musi być wysłany do RIO i przez nią zaopiniowany, podobnie jak sprawozdanie z wykonania budżetu. Opinia o wykonaniu budżetu polega na tym, że Komisja Rewizyjna powinna odnieść się do sposobu realizacji tego budżetu czy był zgodny z uchwałą budżetową, czy nie było przekroczeń, jakie były uchwały zmieniające uchwałę budżetową. W tym roku zmieniała się ustawa o finansach publicznych i od tego roku Komisja musi też rozpatrywać sprawozdanie z wykonania budżetu. Sprawozdanie również opiniuje RIO, co może być pomocne w pracach Komisji Rewizyjnej.

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że komisja potrzebuje czasu do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi analizy.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że najlepiej byłoby zorganizować plan pracy na kolejne posiedzenia.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał na ile nowe przepisy wydłużą pracę Komisji Rewizyjnej? Czy komisja w związku z tymi zmianami musi przeanalizować większy materiał?

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni powiedział, że czas pracy komisji nie będzie dłuższy w porównaniu z latami poprzednimi. Tylko terminy zostały przesunięte. Materiały do analizy się zmieniły. Dodatkowo Komisja Rewizyjna otrzymuje opinię RIO dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu, bo ten materiał w latach ubiegłych przedstawiany był tylko bezpośrednio na sesji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski powiedział, że bez względu na czas, który jest określony, należy ustalić plan pracy komisji.
Radny Ryszard Szwajca zaproponował, aby zapoznać się z opinią RIO dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu.
Radny Waldemar Bartkowiak zaproponował, aby Komisja Rewizyjna spotkała się w czwartek, po zapoznaniu się z dokumentami złożyła do skarbnika bądź burmistrza wnioski i uwagi dotyczące analizy z wykonania budżetu za 2010 rok. Następnie, aby Komisja Rewizyjna spotkała się w poniedziałek i omówiła z udziałem pracowników merytorycznych kwestie wymagające wyjaśnień.
Radny Szymon Paciorkowski odczytał opinię RIO dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski zaproponował, żeby pkt IV z odczytanej opinii RIO został wyjaśniony przez Panią skarbnik. Zawiera on przede wszystkim zastrzeżenia do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok.

Radny Ryszard Szwajca wnioskuje o przedstawienie Komisji Rewizyjnej zestawienia dotyczącego wydatków inwestycyjnych dokonywanych w 2010 roku z udziałem funduszy europejskich.

Radny Maciej Szelągiewicz zaproponował, żeby wyjaśnienie poszerzyć o pkt V dotyczący mienia komunalnego.
Radny Stanisław Dominiczak zaproponował, aby Komisja Rewizyjna poprosiła o wyjaśnienia całości opinii RIO dotyczące sprawozdania z wykonania z budżetu za 2010 rok.

Komisja Rewizyjna wnioskuje o wyjaśnienia dotyczące wszystkich zastrzeżeń zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2010.

Radny Ryszard Szwajca wnioskuje o tabelaryczne przedstawienie zmian dokonywanych poprzez zarządzenia burmistrza i uchwały podjęte przez Radę Miejską, zachodzących w budżecie Miasta i Gminy w 2010 roku.

Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy będą również przy tej okazji badane dotacje za 2010 rok?

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że lepiej byłoby omówić to szerzej w terminie późniejszym. Samo przeanalizowanie dokumentów dotyczących budżetu pozwoli na odniesienie do tematu.

Radny Szymon Paciorkowski powiedział, że nie należy wchodzić w kompetencje poprzedniej Komisji Rewizyjnej. Jest to dobry temat do badania, ale tylko tych dotacji dotyczących roku bieżącego.

Pkt 6 i 7
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Bolesław Święciochowski o godz. 10.15 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/radny Bolesław Święciochowski

radny
/-/Waldemar Bartkowiak
radny
/-/Maciej Szelągiewicz
radny
/-/Szymon Paciorkowski
radny
/-/Ryszard Szwajca
Radny
/-/Stanisław Dominiczak

Protokolant
/-/Anna Olkowska

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.