BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463508
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno – Finansowej z 4 maja 2011 roku

Protokół
z wspólnego posiedzenia
Komisji Edukacji
oraz
Komisji Komunalno - Finansowej
z 4 maja 2011 roku

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Robert Smodlibowski o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji Komunalno - Finansowej (załącznik nr 1) oraz 6 członków Komisji Edukacji (załączniki nr 2)

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września;
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik wydziału księgowości;
Mirosław Morawski komendant Straży Miesjkiej;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego;
Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik referatu inwestycyjnego;
Magdalena Oblizajek, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury;
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki;
Marek Przyjemski, starszy specjalista w referacie promocji;
Anna Olkowska, samodzielny referent w biurze Rady Miejskiej;

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Robert Smodlibowski przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3).

Na salę obrad wszedł radny Szymon Paciorkowski. Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Edukacji.

Pkt 3
a )
Komisja Edukacji w obecności 6 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wstąpienia na miejsce radnej Ilony Gajdy następnego kandydata z listy wyborczej.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wstąpienia na miejsce radnej Ilony Gajdy następnego kandydata z listy wyborczej.

b)
Komisja Edukacji w obecności 6 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni.
c)
Komisja Edukacji w obecności 6 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.

d)
Komisja Edukacji w obecności 6 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wyboru radnego na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wyboru radnego na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

e)
Komisja Edukacji w obecności 6 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni.

f)
Magdalena Oblizajek, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe, obejmujące działki o numerach geodezyjnych 323/3, 323/4, 323/5, 323/6 i cz. 323/1 w Psarach Polskich.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe, obejmujące działki o numerach geodezyjnych 323/3, 323/4, 323/5, 323/6 i cz. 323/1 w Psarach Polskich.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe, obejmujące działki o numerach geodezyjnych 323/3, 323/4, 323/5, 323/6 i cz. 323/1 w Psarach Polskich.

g)
Magdalena Oblizajek, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe i usługi rzemiosła w rejonie ulic Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni i Gutowie Małym.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe i usługi rzemiosła w rejonie ulic Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni i Gutowie Małym.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe i usługi rzemiosła w rejonie ulic Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni i Gutowie Małym.

h)
Magdalena Oblizajek, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usługi rzemiosła we Wrześni, obejmującego obszar w obrębie ulic Kosynierów i torów PKP i Turwida.

Radny Szymon Paciorkowski, zapytał dlaczego uchwała Nr XXXIV/450/2010, która została podjęta 8 listopada 2010 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmująca tereny ulic Kosynierów i torów PKP i Turwida została unieważniona przez Wojewodę Wielkopolskiego? Na czym polegało istotne naruszenie prawa?

Magdalena Oblizajek, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury, powiedziała, że na mapie, która dołączona jest do projektu uchwały oznaczona 1 ZP, dla tego terenu nie były określone dwie zabudowy, dlatego Wojewoda uchylił tę uchwałę.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usługi rzemiosła we Wrześni, obejmującego obszar w obrębie ulic Kosynierów i torów PKP i Turwida.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i usługi rzemiosła we Wrześni, obejmującego obszar w obrębie ulic Kosynierów i torów PKP i Turwida.

i)
Magdalena Oblizajek, inspektor w wydziale gospodarki gruntami i architektury, omówiła projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Armii Poznań.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Armii Poznań.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Armii Poznań.

j)
Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza miasta i gminy Września, omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr V/46/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr V/46/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, 3 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr V/46/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.

k)
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu, omówił projekt uchwały w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Września.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Września.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, 3 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Września.

l)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego, omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Radny Szymon Paciorkowski, zapytał czy ta opłata jest jednorazowa?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego, powiedział, że opłata jest jednorazowa i wiąże się z czynnością rejestracji i wynosi 300 zł.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, 5 głosami za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

m)
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki, omówiła projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie realizacji wypoczynku letniego w roku 2011 pn. „VII Powiatowa Akcja Letnia".

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie realizacji wypoczynku letniego w roku 2011 pn. „VII Powiatowa Akcja Letnia".

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie realizacji wypoczynku letniego w roku 2011 pn. „VII Powiatowa Akcja Letnia".

n)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września, omówił projekt uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji.

Radny Ryszard Szwajca, zapytał kto jest inicjatorem przekazania środków dla Policji?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września, powiedział, że akcja jest prowadzona od kilku lat. Była to koncepcja policji. Takie akcje są prowadzone na terenie całej Polski. Do Urzędu z taką propozycją zgłosił się komendant Gruszczyński.

Radny Szymon Paciorkowski, zapytał czy jest to opłata stała od kilku lat czy co roku sukcesywnie jest podnoszona?
Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki, powiedziała, że ta suma jest zależna od ilości odbytych patroli. W tym roku w porównaniu z ubiegłym suma przekazanych środków jest mniejsza.

Radny Maciej Baranowski, powiedział, że w kwestii rozładowania korków zaistniałych w czasie robót miasto nie mogło liczyć na funkcjonariuszy policji czy jest możliwość zatrudnienia policjantów na umowę zlecenie?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września, powiedział, że jeżeli chodzi o kwestię zapłaty to jest to umowa zlecenie, które wypłaca Policja, a Urząd przekazuje środki. Natomiast jeśli chodzi o ocenę pomocy drogówki podczas remontów kwestia jest sporna. Jednak dużo jest przykładów na to, że Policja pomagała w utrzymaniu płynności ruchu we Wrześni i nie można mieć do funkcjonariuszy większych zastrzeżeń.

Radny Janusz Czyż, zapytał na ile patroli jest przewidziana kwota, którą Urząd chce przekazać?

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki, powiedziała, że na 44 patrole. Patrole rozliczane są według taryfikatorów ustalanych przez Policję.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji.

o)
Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno - komunalnego, omówił projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: współdziałania z Powiatem Wrzesińskim w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

p)
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września, omówił projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Sokołowo.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Sokołowo.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Sokołowo.

r)
Marek Przyjemski, starszy specjalista w referacie promocji, omówił projekt uchwały w sprawie: Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi".

Radny Szymon Paciorkowski, zapytał, dlaczego do programu przystąpiło tylko 15 sołectw?

Marek Przyjemski, starszy specjalista w referacie promocji, powiedział, że zostały powiadomione wszystkie sołectwa, część z nich nie zdążyła, dlatego, że był bardzo krótki czas. Informacja, że taka uchwała została podjęta wpłynęła do Urzędu w połowie marca. Zostały tylko dwa tygodnie, ponieważ do 31 marca br należało dokonać zgłoszenia do programu. Do 31 marca musiały być podjęte uchwały z zebrań wiejskich. Będzie możliwość przystąpienia tych sołectw w następnych edycjach programu za kilka miesięcy.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi".

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi".

s)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września, omówiła projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni".

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni".

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni".

t)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września, omówiła projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Paderewskiego i Działkowców we Wrześni".

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Paderewskiego i Działkowców we Wrześni".

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Paderewskiego i Działkowców we Wrześni".

u)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września, omówiła projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania 'Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Legii Wrzesińskiej".

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania 'Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Legii Wrzesińskiej".

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania 'Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Legii Wrzesińskiej".

w)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września, omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 - 2035.

Radny Szymon Paciorkowski, zapytał czy przy każdej uchwale zmieniającej budżet na dany rok będzie jednocześnie zawsze podejmowana uchwała dotycząca zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września?

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września, powiedziała, że tak. Chyba, że zostanie zmieniona ustawa o finansach publicznych, która ograniczy zmiany w pewnym zakresie. Problem polega na tym, że jest to nowość, nawet organy nadzoru nie potrafią zająć stanowiska.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 - 2035.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2011 - 2035.

z)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września, omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok.

Radny Ryszard Szwajca zwrócił uwagę, że w projekcie do uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2011 rok, w § 1 tego projektu nastąpił błąd. Zamiast powołania na zarządzenie burmistrza nr 66 z dnia 31 marca 2011 roku powinno być zarządzenie 68 z dnia 31 marca 2011 roku. Zarządzenie nr 66 odnosi się do zupełnie innych kwestii.

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września, powiedziała, że do sesji błąd zostanie poprawiony.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

Komisja Komunalno - Finansowa w obecności 4 radnych, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.

Pkt 4
Radny Maciej Baranowski, zapytał w jaki sposób zdecydowano, że psy z wrzesińskiego schroniska zostaną oddane do prywatnego schroniska w Białogardzie. Kto ustalał wysokość kwoty 100.000 zł, którą dostanie schronisko w Białogardzie?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września, powiedział, że odbyło się to w formie przetargu. Poza tym Urząd ma zabezpieczone środki na utrzymywanie schroniska. Gmina Września chce zmniejszyć ilość psów, które przebywają w schronisku, stąd ogłoszono przetarg. Od wielu lat schronisko we Wrześni zajmowało się przechowywaniem psów z innych gmin na zasadzie zawartych umów. W roku 2010 przyjęto 323. Równocześnie prowadzono akcję adopcji psów i przekazywania psów. Z 323 psów w 2010 roku zaadoptowan i przekazano 232 psów. Od 2008 Gmina wysyłała oficjalne pisma do 12 schronisk na terenie wielkopolski. Żadne ze schronisk nie przyjęło propozycji przejęcia psów od gminy. Urząd zgłosił się również do Związku Gmin Powiatu Słupeckiego, który ma w Strzałkowie wybudowane schronisko. Związek nie przyjął propozycji współpracy. Gmina postanowiła wybudować swoje schronisko w Bardzie. Zaprojektowano obiekt, który opiewał by na kwotę 2.000.000 zł. Jest to dla gminy zbyt duża kwota.

Radny Maciej Baranowski, zapytał jakie jest stanowisko burmistrza dotyczące stanowiska lekarza weterynarii? Jak wyglądają warunki w schronisku w Białogardzie?

Mirosław Morawski komendant Straży Miejskiej, powiedział, że był w tym schronisku miesiąc temu. Zamiarem schroniska we Wrześni nie jest przekazanie tych psów od razu wszystkich. Schronisko w Białogardzie będzie przyjmowało psy sukcesywnie, tylko wtedy, gdy będą w schronisku wolne miejsca. Kontaktował się z lekarzem weterynarii w Białogardzie i powiedział, że warunki w schronisku nie są złe.

Radny Maciej Baranowski, przedstawił plan budowy ulic Culica i Gen. Kutrzeby. Zapytał czy jest możliwość wykonania asfaltu i 7 punktów świetlnych od sklepu Matteo do ul. 17 Dywizji Piechoty? Czy byłaby szansa żeby w przyszłym roku ta inwestycja została wykonana?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września, powiedział, że jest problem z drogami. Wynika on z rozdzielenia działek pod budownictwo wielorodzinne. Drogi te nie mają uregulowanej sytuacji prawnej, gmina ma obowiązek budowania dróg gminnych a nie wewnętrznych, nie ma ona bowiem statusu drogi publicznej.

Radny Maciej Baranowski, powiedział, że dnia 15 kwietnia 2011 roku do Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni wpłynęło pismo ze Związku Zawodowego o zmniejszenie ilości dzieci w oddziałach. Czy jest szansa, żeby oddziały w szkołach podstawowych i gimnazjach należących do Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni zostały zmniejszone?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września, powiedział, że są to zbyt duże koszty dla gminy. Wiąże się to z ogromnymi kosztami np. związanymi z zatrudnianiem dodatkowych nauczycieli.

Radny Szymon Paciorkowski, zapytał czy planowana jest budowa świateł na skrzyżowaniu dróg Armii Poznań i Gnieźnieńskiej?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września, powiedział, że nie ma potrzeby ustawiania na tym skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej, poza tym to zarządca drogi krajowej decyduje o takich działaniach. Gmina nie jest właścicielem ulicy Gnieźnieńskiej. Na tym skrzyżowaniu nie ma korków, więc światła nie są potrzebne.

Radny Maciej Baranowski, podziękował burmistrzowi Tomaszowi Kałużnemu za koncerty, które odbyły się we Wrześni podczas weekendu majowego.


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej , radny Robert Smodlibowski o godz. 17.20 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodniczący
Komisji Komunalno - Finansowej
/-/Robert Smodlibowski

Protokolant
/-/Anna Olkowska

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.