BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14299677
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji z 29 kwietnia 2011 r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Edukacji
z 29 kwietnia 2011 r.


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak o godz. 12.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1).

Uczestnicy komisji nie będący członkami komisji:

Waldemar Grześkowiak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni,
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu,
Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni,
Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej,
Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).

Pkt 3
Waldemar Grześkowiak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni, omówił działanie Biblioteki Publicznej. Powiedział, że znacznie zwiększyło się czytelnictwo poprzez powiększenie biblioteki i wyposażenie jej w nowe systemy elektroniczne. Wszystkie lektury obowiązkowe w szkole podstawowej i gimnazjum są dostępne w formie e-booków. Można je również za darmo ściągać z internetu i młodzież z tego korzysta. Poza tym można sprawdzać dostępność danej książki przez internet i rezerwować daną pozycję książkową. Oddział biblioteki dziecięcej z inicjatywy Pani dyrektor Wioletty Mazurkiewicz został przeniesiony z ulicy Batorego na ulicę Dzieci Wrzesińskich. Od 1 czerwca 2011 roku oddział ten zostanie uruchomiony. Przeniesienie biblioteki pozwoli na zaoszczędzenie kosztów. Oprócz tego zmiana punktu ma na celu podniesienie czytelnictwa.

Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni, powiedziała, że teraz uczniowie z gimnazjum czytają więcej książek. Od jakiegoś czasu istnieje również zamówienie książki przez telefon, ta forma wypożyczania udostępniona jest dla osób niepełnosprawnych, ale tylko dorosłych, jednak można rozszerzyć tę usługę tak, aby mogły z niej korzystać również dzieci. Przed biblioteką można również zamontować dzwonek, aby czytelnicy, którzy nie są w stanie wejść po schodach mogli również wypożyczać książki.
Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni, omówiła przyczyny przeniesienia Oddziału Dziecięcego z ulicy Batorego na ulicę Dzieci Wrzesińskich. Przedstawiła dane, które wskazują, że czytelnictwo znacznie spadło gdy przeniesiono oddział na ulicę Batorego, dlatego też od 1 czerwca znów funkcjonował będzie w jednostce macierzystej na ulicy Dzieci Wrzesińskiej (załącznik nr 3). Oddział zostanie również poszerzony o system komputerowy, będzie wyposażony w 6 komputerów. Poza tym biblioteka będzie podzielona na wypożyczalnie dla młodzieży i wypożyczalnie dla dzieci.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak, zapytał, jak duże środki będą potrzebne do realizacji tego projektu?

Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni, powiedziała, że złożyła pismo do burmistrza o zwiększenie dotacji w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni (załącznik nr 4). W tej chwili Biblioteka posiada środki na odnowienie parkietu w pomieszczeniach i na schodach jest to koszt ok. 14.000 tys. zł, odgrzybienie i pomalowanie pomieszczeń i korytarza. Wymieniono okna, ale środki przesunięto z innego paragrafu,brakuje środków na zakup 6 grzejników, 4 zestawów komputerowych, wykonanie instalacji logistycznej i głośnikowej, zakup telewizora plazmowego, a także wymianę regałów w oddziale dla czytelni młodzieżowej i czytelni dziecięcej.
Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni, przedstawiła komisji swój projekt aranżacji wnętrza w Bibliotece Publicznej (załącznik nr 5 ).

Radny Szymon Paciorkowski, zapytał co z pomieszczeniami, w których dotychczas była Biblioteka?

Waldemar Grześkowiak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni, powiedział, że tam powstanie oddział 6-latków dla SSP nr 6. Będzie to jedna sala dla oddziału 0.

Komisja Edukacji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany nr v/46/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.

Radny Szymon Paciorkowski, zapytał czy są plany dotyczące dziedzińca przy Muzeum oraz jak wygląda kwestia przynależności prawnej tego terenu?

Waldemar Grześkowiak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni, powiedział, że o ten teren toczyły się postępowania, Gmina była tylko stroną, natomiast nie rozstrzygała o tym. Była właścicielka występowała o zwrot tego terenu. W tej chwili nie wiadomo na jakim etapie jest to postępowanie, gdyż obie zainteresowane strony odwoływały się od postanowienia. Ostatnie informacje, które Gmina posiadała, to orzeczenie, że byli właściciele teren odzyskali, jednak czy były jakie odwołania nie wiadomo.

Wioletta Mazurkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej we Wrześni, powiedziała, że Biblioteka Publiczna będzie w tym roku obchodziła 65-lecie powstania i pomysłem Pani Dyrektor jest nadanie imienia Mariana Turwida Bibliotece Publicznej.

Waldemar Grześkowiak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni, powiedział, że Gmina zastanawia się nad uruchomieniem przetargu dotyczącego remontu klatki schodowej w budynku Muzeum i Biblioteki Publicznej. W tej chwili prowadzone są rozmowy na pozyskanie środków zewnętrznych. Remont klatki schodowej spowodowałby zamknięcie budynku na okres około dwóch miesięcy.

Pkt 4
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Włodzimierz Wawrzyniak, poprosił o przedstawienie informacji dotyczącej konkursów na wybór dyrektorów: Przedszkola nr 1 we Wrześni, SSP nr 6 we Wrześni, SSP w Chwalibogowie, Gimnazjum nr 1 we Wrześni, Gimnazjum nr 2 we Wrześni. W jakich terminach będą się odbywały te konkursy? Czy Urząd przewiduje w komisji zajmującej się wyborem dyrektora kogoś np. z Komisji Edukacji?

Waldemar Grześkowiak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni, powiedział, że skład komisji, która będzie wybierała dyrektorów nie jest jeszcze ustalony. Jeżeli chodzi o terminy konkursów to są one przewidziane następująco: 25 maja konkurs na dyrektora SSP nr 6 we Wrześni i Gimnazjum nr 2, 26 maja konkurs na dyrektora Gimnazjum nr 1 oraz SSP w Chwalibogowie oraz 27 maja konkurs na dyrektora Przedszkola nr 1 we Wrześni.

Radny Maciej Baranowski, poruszył sprawę rejonizacji. Zapytał dlaczego dzieci przenoszą się z Gimnazjum nr 2 do Gimnazjum nr 1? Jaka jest przyczyna?

Waldemar Grześkowiak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni, powiedział, że może odpowiedzieć na to pytanie z perspektywy trzech rodzin, które chciały, aby ich dzieci uczęszczały do Gimnazjum nr 1, chociaż wg rejonizacji powinny chodzić do Gimnazjum nr 2 we Wrześni. W pierwszym przypadku rodzice powiedzieli, że ich dziecko nie ma uzdolnień sportowych. Sądzili bowiem, że w gimnazjum są tylko klasy sportowe. W każdym roczniku na 8 klas z tego samego poziomu są dwie klasy o profilu sportowym, reszta klas to klasy ogólne. W kolejnym przypadku rodzice mówili, że poziom nauczania i wyniki dotyczące poziomu nauczania są wyższe w Gimnazjum nr 1 niż w Gimnazjum nr 2. Jednak z badań wynika, że gimnazja te są na równym poziomie i nie ma wśród nich zdecydowanego lidera. Oba gimnazja są powyżej średniej państwowej, wojewódzkiej i powiatowej. Sprawy wychowawcze również są porównywalne.

Radny Mirosław Chudy, poruszył temat dzieci mieszkających w Sokołowie chodzących do SSP nr 1 o przeniesienie ich do szkoły w Marzeninie. Kwestia ewentualnego przeniesienia dzieci pojawiła się już na poprzednim posiedzeniu Komisji Edukacji. Pomysł ten spotkał się z małym entuzjazmem mieszkańców.

Waldemar Grześkowiak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni, powiedział, że w przyszłym roku szkolnym może nastąpić zmiana rejonizacji. Sokołowo będzie uczęszczało do szkoły w Marzeninie. Dzieci te będą dowożone do szkoły.

Radny Szymon Paciorkowski, zapytał, czy burmistrz spotkał się już z rodzicami, którzy chcą aby ich dzieci mimo przydzielenia do Gimnazjum nr 2 chodziły do Gimnazjum nr 1?

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, powiedział, że wczoraj miało się odbyć spotkanie rodziców szóstoklasistów z dyrektorem Gimnazjum nr 2. Jeżeli te spotkania z dyrektorem nie zakończą się kompromisem to wtedy odbędzie się spotkanie z burmistrzem.

Radny Maciej Baranowski, powiedział, że zmiana rejonu byłaby bardzo korzystna. Przykładem jest niewykorzystana szkoła w Marzeninie.

Radny Janusz Czyż, zapytał, jaka jest sytuacja pięciolatków i sześciolatków w Kaczanowie?

Waldemar Grześkowiak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni, powiedział, że powstaną tam 3 oddziały pięciolatków i sześciolatków, będą one mieszane. Klasy będą liczyć ok 20 dzieci.

Pkt 5
Radny Maciej Baranowski, poruszył temat likwidacji schroniska we Wrześni. Powiedział, że psy mają być oddane do prywatnego schroniska w Białogardzie za kwotę 100.000 tys. zł. W tym schronisku nie ma miejsca na przekazanie 100 psów. Powiatowy lekarz weterynarii Piotr Szykowny przysłał do burmistrza pismo protestacyjne, w którym napisał, że obiekt ten nie jest przystosowany do tak wielkiej ilości psów.

Waldemar Grześkowiak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni, powiedział, że przekazanie psów do tego schroniska to jedna z dwóch alternatyw. Druga to wybudowanie schroniska za 1.500.000 zł.

Radny Maciej Baranowski, powiedział, że może miasto zorganizuje akcję, gdzie mieszkańcy będą mogli zabierać psy z dopłatą. Być może można powysyłać po kilkanaście psów po różnych schroniskach.

Waldemar Grześkowiak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni, powiedział, że w Wieściach z Ratusza regularnie ukazywało się ogłoszenie o adopcji psów ze schroniska, jednak bez większych rezultatów.

Radny Janusz Czyż, powiedział, że na ostatnim wyjazdowym szkoleniu padła propozycja o utworzeniu jednego schroniska dla wszystkich gmin naszego powiatu.
Waldemar Grześkowiak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni, powiedział, że inne gminy z naszego powiatu korzystały z naszego schroniska i były zadowolone, teraz będą miały problem, gdy wrzesińskie schronisko zostanie zamknięte.

Radny Mirosław Chudy, zapytał, co się stanie z tym terenem, na którym jest schronisko?

Waldemar Grześkowiak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni, powiedział, że na tę chwilę nie wie co się stanie z tym terenem.

Radny Maciej Baranowski, powiedział, że będzie przekonywał burmistrza, żeby nie wysyłał psów do schroniska w Białogardzie.


Pkt. 6
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak o godz. 13.10 zamknął posiedzenie komisji.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący Komisji Edukacji
/-/Włodzimierz Wawrzyniak

Protokolant
/-/Anna Olkowska

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.