BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14251280
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni

 

Gimnazjum Nr 1 we Wrześni

ul. Kosynierów 32

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 euro na:

Roboty remontowe w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni 

CPV: 45.26.26.00-7

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2011 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Halina Kotyk - dyrektor, tel./fax. 061 4360-299, oraz email gimnazjum-1@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Gimanzjum Nr 1 we Wrześni, ul. Kosynierów 32, 62-300 Września lub pobrać plik.

 

Otwarcie ofert nastąpi 11 sierpnia 2011 roku w siedzibie Zamawiającego o godz. 11.00

Ofertę należy przesłać lub złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego:

Gimnazjum Nr 1 we Wrześni

ul. Kosynierów 32, 62-300 Września

sekretariat szkoły

w terminie do 11 sierpnia 2011 roku do godz. 10.45

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA - 100 %

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali - zrealizowali roboty remontowe o wartości łącznej nie mniejszej niż 100.000 złotych brutto,

2) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

a) 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

3) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 205163-2011 z datą publikacji 28.07.2011 roku

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.