BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14251388
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Roboty remontowe i malarskie w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 6 we Wrześni

  

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6 we Wrześni

ul. Batorego 8

62-300 Września 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 euro na:

Roboty remontowe i malarskie w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 6

we Wrześni

CPV: 45.00.00.00-7 45.45.30.00-7 45.44.21.00-8

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót o wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego.

Termin realizacji zamówienia: do 30 sierpnia 2011 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Dariusz Andrzejewski - dyrektor szkoły tel. 061 436-16-63 oraz email ssp-6@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Batorego 8 62-300 Września lub pobrać plik: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/ssp6_roboty_remontowe_i_malarskie.rar

Otwarcie ofert nastąpi 11 lipca 2011 roku w siedzibie Zamawiającego o godz. 11.00

Ofertę należy przesłać lub złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu w siedzibie:

Urząd Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Biuro Obsługi Interesanta - pok. Nr 1 /kancelaria/

w terminie do 11 lipca 2011 roku do godz. 10.45

dodatkowo zaadresowaną na zamawiającego:

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. Batorego 8, 62-300 Września

w terminie do dnia 11 lipca 2011 r. do godz.10.45

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA - 100 %

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali - zrealizowali roboty remontowe o wartości łącznej nie mniejszej niż 100.000 złotych brutto,

2) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 174777-2011 z datą publikacji 24.06.2011 roku

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
Zał U 62 - 2011 [14 kB]
ikona
Zał U 62 - 2011 [27 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.