BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14251397
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września

 Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 euro na:

Świadczenie usługi zdrowotnej w zakresie wykonywania profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży klas 0-VI Szkół Podstawowych Gminy Września

część 1 - dla szkół miejskich

część 2 - dla szkól wiejskich 

CPV: 85.10.00.00-0

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

Termin realizacji zamówienia: od 1 września 2011 do 30 czerwca 2012 roku 

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz Jarosław Malicki - Naczelnik Wydziału Oświaty UMiG Września tel. 061 640-39-00 pok. 28, oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać ze strony internetowej.

Otwarcie ofert nastąpi 1 lipca 2011 roku w siedzibie Zamawiającego

pok. Nr 10 /sala sesyjna/ o godz. 11.00 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 1 lipca 2011 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA - 100 % 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia to znaczy, że Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełnić następujące wymogi dotyczące wykształcenia osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:

a) wykształcenie kierunkowe, co najmniej ukończone medyczne studium zawodowe o specjalności higienisty stomatologicznego: część 1 - min. 1 osoba, część 2 - min. 1 osoba posiadające min. 5 - letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług stomatologicznych,

4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia to znaczy, że Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać się posiadaniem gabinetu stomatologicznego: część 1 - min. 1 gabinetem na terenie miasta Wrześni, część 2 - min. 1 gabinetem na poza miastem Września (w granicach administracyjnych Gminy Września),

5) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 174163-2011 z datą publikacji 24.06.2011 roku

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.