BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14099311
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi
z dnia 18 maja 2011 r.

 


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 15.00 otworzył posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Arleta Szykowna, sołtys Gozdowa,
Maurycy Zieliński, sołtys Sędziwojewa,
Dorota Tarłowska, sołtys Marzenina,
Magdalena Balicka, sołtys Chociczy Wielkiej,
Wiesław Zieliński, inspektor w wydziale inwestycyjno-komunalnym,
Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2).


Pkt 3
W godz. 15.00 - 18.00 Komisja Rozwoju Wsi dokonała objazdu świetlic w miejscowościach: Gozdowo, Sędziwojewo, Marzenin i Chocicza Wielka.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński poprosił panią Arletę Szykowną, sołtysa Gozdowa o przedstawienie informacji odnośnie wykonanych inwestycji w świetlicy wiejskiej.

Arleta Szykowna, sołtys Gozdowa powiedziała, że wymieniono dach, pomalowano ściany w świetlicy, usunięto stare toalety, a na powierzchni, która powstała położono płytki podłogowe.
Powiedziała, że świetlica wymaga remontu kuchni, wymiany parkietu i dodatkowej toalety dla gości, ponieważ w tej chwili jest jedna, która służy zarówno personelowi jak i gościom.
Dodała, że do Rady Sołeckiej zwrócili się przedstawiciele Straży Pożarnej z prośbą o przekazanie im nieużywanego i niewyremontowanego pomieszczenia w świetlicy po dawnym sklepie, które wyremontowali by we własnym zakresie.


Komisja Rozwoju Wsi wnioskuje by nieużywane i niewyremontowane pomieszczenie w świetlicy wiejskiej w Gozdowie po dawnym sklepie przekazać Straży Pożarnej, która zobowiązała się wyremontować je we własnym zakresie.


Komisja Rozwoju Wsi po odbytym objeździe świetlic wiejskich stwierdziła, że w świetlicy wiejskiej w Gozdowie do najpilniejszych potrzeb należy: remont kuchni, wymiana parkietu oraz budowa dodatkowej toalety dla gości.


Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński poprosił pana Maurycego Zielińskiego, sołtysa Sędziwojewa o przedstawienie informacji odnośnie wykonanych inwestycji w świetlicy wiejskiej.
Maurycy Zieliński, sołtys Sędziwojewa powiedział, że został wymieniony dach, jednak nie podłożono foli co w przyszłości spowoduje, że spadnie sufit.

Komisja Rozwoju Wsi poprosiła o informację dlaczego inwestycja została źle wykonana, kto popełnił błąd? Czy jest to błąd wykonawcy, czy też projektu?

Maurycy Zieliński, sołtys Sędziwojewa powiedział, że wykonawca wykonał inwestycję według projektu, a więc błąd powstał prawdopodobnie na skutek złego projektu inwestycyjnego.


Komisja Rozwoju Wsi wnioskuje o wyjaśnienie, czy za niewłaściwe wykonanie inwestycji związanej z wymianą dachu odpowiedzialny jest wykonawca, czy też błędny projekt inwestycyjny oraz usunięcie tych nieprawidłowości w świetlicy wiejskiej w Sędziwojewie.


Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński poprosił panią Dorotę Tarłowską, sołtysa Marzenina o przedstawienie informacji odnośnie wykonanych inwestycji w świetlicy wiejskiej.

Dorota Tarłowska, sołtys Marzenina, powiedziała, że do starej świetlicy dobudowano nową część w związku z czym jest większa i w dużej mierze wyremontowana. Zrobiono także nowe toalety. Dodała, że wyposażenie świetlicy zostało zorganizowane we własnym zakresie.
Powiedziała, że najpilniejsze potrzeby to: zabezpieczenie szamba, wykonanie ogrodzenia, wentylacja na sali ponieważ woda się skrapla oraz wyposażenie świetlicy.

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że w świetlicy jest źle zrobiona instalacja pieca przez co nie można odkręcić wszystkich grzejników, w związku z czym prosi pana Wiesława Zielińskiego, inspektora w wydziale inwestycyjno-komunalnym by zorientował się w jaki sposób można rozwiązać ten problem.


Komisja Rozwoju Wsi po odbytym objeździe świetlic wiejskich stwierdziła , że w świetlicy wiejskiej w Marzeninie do najpilniejszych potrzeb należy: zabezpieczenie szamba, ogrodzenie świetlicy, wentylacja oraz wyposażenie.


Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński poprosił panią Magdalenę Balicką, sołtysa Chociczy Wielkiej o przedstawienie informacji odnośnie wykonanych inwestycji na świetlicy wiejskiej.

Magdalena Balicka, sołtys Chociczy Wielkiej powiedziała, że zrobiono toalety i pomalowano hol.
Dodała, że największą potrzebą jest powiększenie kuchni, a także zakup krzeseł i stołów. Chciałaby także wyremontować pomieszczenie po dawnej klasie, które służyłoby podczas organizowania mniejszych uroczystości.

Radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że świetlica ma złą lokalizację, ponieważ jest w bezpośrednim sąsiedztwie z mieszkaniami, w związku z czym lepiej by było przekształcić ją na dodatkowe mieszkania, ponieważ nie ma możliwości by odbywały się tam huczne i wieczorne uroczystości, a nową świetlicę należałoby wybudować w innej lokalizacji.


Komisja Rozwoju Wsi wnioskuje o środki na zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w Chociczy Wielkiej.

Radna Bożena Nowacka złożyła wniosek formalny by Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zgłaszał termin posiedzenia komisji z 10- dniowym wyprzedzeniem.


Pkt 4

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński wnioskuje by Straż Miejska interweniowała w sprawie nieuzasadnionego zastawiania koszami i taśmami wjazdu przez dwie handlujące panie na targowisku przy ulicy Kościuszki, co powoduje utrudnienia wjazdu i wyjazdu oraz zagrożenie dla ruchu.


Komisja Rozwoju Wsi poparła wniosek Przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi, radnego Mirosława Zgolińskiego by Straż Miejska interweniowała w sprawie nieuzasadnionego zastawiania koszami i taśmami wjazdu przez dwie handlujące panie na targowisku przy ulicy Kościuszki co powoduje utrudnienia wjazdu i wyjazdu oraz zagrożenie dla ruchu.


Radna Bożena Nowacka poprosiła by Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zorientował się ile miejscowości zgłasza zapotrzebowanie na zorganizowanie letnich świetlic środowiskowych?


Komisja Rozwoju Wsi wnioskuje by Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przekazał informację i zachęcił sołtysów by występowali o to, by w ich sołectwach były organizowane wakacyjne świetlice środowiskowe.


Radna Bożena Nowacka wnioskuje by pan Wiesław Zieliński, inspektor w wydziale inwestycyjno-komunalnym przekazywał do biura Rady Miejskiej informację o terminach zebrań wiejskich oraz protokoły i wnioski z tych zebrań.


Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński wnioskuje o informację od prezesa przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, pana Jarosława Ochotnego odnośnie opłat pobieranych za wodę w gospodarstwach rolnych w miejscowościach, gdzie jest podłączona kanalizacja.


Komisja Rozwoju Wsi poparła wniosek Przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi, radnego Mirosława Zgolińskiego w sprawie uzyskania informacji od prezesa przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, pana Jarosława Ochotnego odnośnie opłat pobieranych za wodę w gospodarstwach rolnych w miejscowościach, gdzie jest podłączona kanalizacja.


Radna Bożena Nowacka w związku z powodziami, które miały miejsce na terenie naszej Gminy i spotkaniem, na którym był pan Jan Mikiciuk, kierownik spółek wodnych, pani Barbara Nizio, kierownik Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrześni oraz pan Marek Jaśkowiak, kierownik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koninie w sprawie wyjaśnienia kwestii melioracyjnych w Gminie Września poprosiła Przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi, radnego Mirosława Zgolińskiego o informację, czy poczyniono jakieś działania w tej sprawie?

Radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że spółki wodne poczyniły dużo inwestycji, np. w Bierzglinku przeprowadzono odwodnienie gruntów, założono studzienki, zrobiono przepusty.
Radna Bożena Nowacka zapytała, czy jest „ruch oddolny" by powstawały nowe spółki wodne, ponieważ są Gminy, gdzie powstają i mogą występować o dofinansowanie?

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że nie. Dodał, że na ostatnim zebraniu spółek wodnych mówił o tym by członkowie spółek wodnych składali wnioski i korzystali z dotacji.

Radna Bożena Nowacka zapytała, czy jest możliwość pozyskania od Gminy płyt lub kostki brukowej, którą można by ponownie wykorzystać?

Wiesław Zieliński, inspektor w wydziale inwestycyjno-komunalnym, powiedział, że płytki jeśli są to tylko z odzysku, jednak nie warto ich ponownie zakładać.

Radny Waldemar Bartkowiak w imieniu swoim oraz innych sołtysów powiedział, że sołtys w urzędzie czuje się jak intruz, ponadto urzędnik umawia się na spotkanie w danej miejscowości w zgłoszonej przez sołtysa sprawie a następnie na nie dociera. Trudno także uzyskać jakąkolwiek odpowiedź.

Radna Bożena Nowacka poprosiła Przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi, radnego Mirosława Zgolińskiego, radnego Waldemara Bartkowiaka oraz Wiesława Zielińskiego, inspektora w wydziale inwestycyjno-komunalnym, by wspierali nowych sołtysów.
Zapytała też czy jest szansa by ANR nieodpłatnie przekazała do zasobu komunalnego Gminy Września nieruchomości, w których mieszczą się świetlice wiejskie w Nadarzycach i Bierzglinie?

Wiesław Zieliński, inspektor w wydziale inwestycyjno-komunalnym, powiedział, że nie ma jeszcze odpowiedzi.

Radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że jest zły podział budżetu dla Straży Pożarnej, ponieważ np. jedna jednostka wyjeżdża w teren kilka razy a inna kilkadziesiąt.

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że zgadza się z tym, jednak jest to w kwestii zarządu.

Wiesław Zieliński, inspektor w wydziale inwestycyjno-komunalnym, powiedział, że trudno przewidzieć na początku roku która jednostka ile razy będzie wyjeżdżała w teren.
Dodał, że zarząd gminny składa się z przedstawicieli każdej jednostki, a więc zarząd powinien uzgodnić takie sprawy.


Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński oraz radny Waldemar Bartkowiak wnioskują o podwyższenie wysokości diet dla sołtysów.


Komisja Rozwoju Wsi poparła wniosek Przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi, radnego Mirosława Zgolińskiego oraz radnego Waldemara Bartkowiaka w sprawie podwyższenia wysokości diet dla sołtysów.


Wiesław Zieliński, inspektor w wydziale inwestycyjno-komunalnym, powiedział, że na zebraniu sołtysów prosił sołtysów by zgłaszali szkody powstałe na skutek mrozu i na dzień dzisiejszy zgłoszono 2 tys. ha na terenie Gminy Wrześni. Jest to 10% całej powierzchni, a użytków rolnych jest jeszcze mniej. Największe szkody są w plonach rzepaku, trochę kukurydzy jednak ogólny % szkód 25-40% są to szkody tradycyjne, niespowodowane przymrozkami. W tej chwili Gmina chce wystąpić do Urzędu Wojewódzkiego z podaniem informacji, że w Gminie Września ma już miejsce zjawisko suszy.

 

Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 19.00 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
/-/radny Mirosław Zgoliński


Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.