BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14251289
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Budowa nowego nagrobka na mogile powstańca wielkopolskiego na cmentarzu parafialnym we Wrześni

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 4.845.000 Euro na:

Budowa nowego nagrobka na mogile powstańca wielkopolskiego na cmentarzu parafialnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni

 

CPV: 45.11.27.14-3

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Czas trwania zamówienia: 30 września 2011 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami.

Otwarcie ofert nastąpi 10 czerwca 2011 r w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 10 o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 10 czerwca 2011 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) oraz udzielą na płytę betonową, nagrobek i montaż gwarancji nie krótszej niż 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

spełnia/ nie spełnia

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 130466-2011 w dniu 26.05.2011 roku.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ - dostawa urządzeń placów zabaw i fitness [1.7 MB]
ikona
SIWZ - budowa oświetlenia w ulicy Waryńskiego [2.1 MB]
ikona
Wyjaśnienia treści siwz dotyczące części 2 - urządzeń do fitness [323 kB]
ikona
SIWZ - dostawa urządzeń placów zabaw i fitness [1.7 MB]
ikona
SIWZ - dostawa urządzeń placów zabaw i fitness [1.7 MB]
ikona
Wyjaśnienia treści siwz dotyczące części 2 - urządzeń do fitness [323 kB]
ikona
Wyjaśnienia treści siwz dotyczące części 1 oraz części 2 [290 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.