BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14287973
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 Euro na:

Dostawa i montaż urządzeń zabawowych i sprawnościowych placów zabaw i zewnętrznych urządzeń do fitness

Część 1 – urządzenia placów zabaw

Część 2 – sprzęt do fitness

 

CPV: 37.53.52.00-9, 37.44.00.00-4

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia: 15 lipca 2011 roku

Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51, fax. 640-40-44 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami.

Otwarcie ofert nastąpi 26 maja 2011 r w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 10 o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 26 maja 2011 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA - 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:

a) dla część 1 - dostarczyli i zamontowali:wyposażenie, urządzenia placów zabaw o wartości łącznej co najmniej 200 000 złotych brutto, w tym 1 jedno zamówienie o wartości 80.000 złotych;

b) dla część 2 - dostarczyli i zamontowali: wyposażenie, urządzenia zewnętrzne do fitnessu o wartości łącznej co najmniej 60 000 złotych brutto;

2) udzielą gwarancji jakości na urządzenia i montaż nie krótszej niż 36 miesięcy od dnia odbioru.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 121432-2011 w dniu 19.05.2011 r.

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
SIWZ - rozbudowa świetlicy w Bierzglinku [6.8 MB]
ikona
SIWZ - rozbudowa świetlicy w Bierzglinku [6.8 MB]
ikona
Wyjaśnienia treści siwz [260 kB]
ikona
Wyjaśnienia treści siwz [260 kB]
ikona
SIWZ - rozbudowa świetlicy w Bierzglinku [6.8 MB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.