BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14273086
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Nieograniczone
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
13844_grafika
Budowa przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Paderewskiego we Wrześni i ulicy Podmiejskiej w Przyborkach
.
13840_grafika
Wyjaśnienia SIWZ dotyczące utwardzenia placów przed świetlicami wiejskimi w Strzyżewie i Chwalibogowie
wyjaśnienia siwz.
13826_grafika
Wymiana sieci i instalacji technologicznych basenu rekreacyjnego we Wrześni w systemie zaprojektuj i wybuduj
.
13803_grafika
Modyfikacja SIWZ - Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach projektu systemowego pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września”
wyjaśnienia siwz(2).
13791_grafika
Wyjaśnienia treści siwz - Budowa 100 metrowej bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Nowym Folwarku
.
13790_grafika
Wyjaśnienia treści siwz - Budowa 100 metrowej bieżni lekkoatletycznej przy Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
.
13787_grafika
Wyjaśnienia siwz dotyczące przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września
.
13779_grafika
Naprawa, konserwacja, wymiana i utrzymanie oznakowania pionowego na ulicach i przy drogach gminnych w granicach administracyjnych gminy Września
.
13753_grafika
Mechaniczne oznakowanie poziome ulic i dróg gminnych dla których funkcje zarządy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
.
13752_grafika
Przejęcie do schroniska bezdomnych psów obecnie przebywających w schronisku Gminy Września (II postępowanie)
.
13731_grafika
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków komunalnych Gminy Września w miejscowościach Gutowo Małe i Gutowo Wielkie
.
13717_grafika
Przebudowa, rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Bierzglinek
.
13716_grafika
Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Września w miejscowościach Gutowo Małe, Obłaczkowo i Kleparz
.
13715_grafika
Remont świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Września w miejscowości Psary Polskie
.
13714_grafika
Przyjęcie i utrzymywanie w schronisku bezdomnych psów odławianych z terenu Gminy Września
.
13713_grafika
Przejęcie do schroniska bezdomnych psów obecnie przebywających w schronisku Gminy Września
.
13679_grafika
Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w gminie Września w 2011 roku
.
13669_grafika
Modyfikacja SIWZ - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
.
13643_grafika
Modyfikacja SIWZ - Przebudowa ulicy Szkolnej we Wrześni
Wyjaśnienia siwz (2).
13639_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Wykonanie (uszycie) 5000 sztuk koszulek t-shirt z nadrukiem upamiętniającym 110 rocznicę strajku Dzieci Wrzesińskich
wyjaśnienia siwz.
13625_grafika
Wyjaśnienia treści siwz - Przebudowa ulicy Staszica we Wrześni
.
13623_grafika
Modyfikacja treści siwz - Przebudowa mostu przez rzekę Wrześnicę w m. Nadarzycach
wyjaśnienia siwz, zmiana terminu składania ofert.
13589_grafika
Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Legii Wrzesińskiej we Wrześni
wyjaśnienia siwz wraz z poprawnym przedmiarem w formacie pdf.
13561_grafika
Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
.
13545_grafika
Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września
.
13544_grafika
Budowa sieci wodociągowej dla terenów aktywizacji gospodarczej położonych wzdłuż ulicy Gen. Sikorskiego we Wrześni
.
13503_grafika
Zakup komputerów, oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
.
13498_grafika
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2011 roku
.
13497_grafika
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2011 roku
.
13366_grafika
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
.
13364_grafika
Odpowiedzi (2) na pytania dotyczące przetargu na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w budynku środowiskowej sali sportowej przy ul. Kosynierów we Wrześni
.
13362_grafika
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w gminie Września
.
13342_grafika
Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2011 roku
.
13336_grafika
Bieżące remonty cząstkowe chodników – bieżące naprawy, przebudowy nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych, dróg gminnych z kostki betonowej, kamiennej na terenie miasta i gminy Września w 2011 roku
.
13334_grafika
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
.
13326_grafika
Zakup paliw: oleju napędowego i benzyny Pb95. Tankowanie paliw do baków pojazdów Gminy Września
.
13297_grafika
Świadczenie usług transportowych pojazdami samowyładowczymi
.
13252_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Budowa sieci wodociągowej dla terenów aktywizacji gospodarczej położonych wzdłuż ulicy Gen. Sikorskiego we Wrześni
wyjaśnienia siwz.
13216_grafika
Zarządzanie i administrowanie targowiskami miejskimi: część 1 - targowiskiem przy ul. Kościelnej we Wrześni, część 2 - targowiskiem przy ul. Kościuszki we Wrześni
.
13217_grafika
Zakup serwerów wraz dedykowaną macierzą dla Urzędu Miasta i Gminy Września
.
13210_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków komunalnych gminy Września w miejscowościach Gutowo Małe i Gutowo Wielkie
Wyjaśnienia SIWZ.
13191_grafika
Eksploatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gmina Września: etap I – docelowy poziom eksploatacji 109,60 m n.p.m.
.
13187_grafika
Wyjaśnienie treści siwz - Zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego w budynku Zespołu Szkół w Otocznej
.
13147_grafika
Informacja o wyborze oferty na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Obłaczkowie
.
13142_grafika
Informacja o wyborze oferty na świetlną dekorację świąteczną Miasta i Gminy Września (wynajem i sprzedaż elementów dekoracji)
.
13137_grafika
Wyjaśnienia treści SIWZ - ŚWIETLNA DEKORACJA ŚWIĄTECZNA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA (wynajem i zakup elementów oświetlenia świątecznego)
Plik z wyjaśnieniami do poprania u dołu ogłoszenia .
13126_grafika
Wyjaśnienia treści SIWZ - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września „Akcja zima 2010/2011”
Plik z wyjaśnieniami do pobrania u dołu ogłoszenia..
13116_grafika
Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego dla Zespołów Szkół w Otocznej, Marzeninie i Nowym Folwarku
wyjaśnienia siwz.
13104_grafika
Przebudowa ulicy Przemysłowej we Wrześni wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz rozbiórką budynków gospodarczo-garażowych
.
13094_grafika
Budowa sieci wodociągowej dla terenów aktywizacji gospodarczej położonych wzdłuż ulicy Gen. Sikorskiego we Wrześni
.
13093_grafika
Remont nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego od ul. Piastów do ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni
.
13074_grafika
Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na wymianę wykładzin podłogowych PCV wraz z przygotowaniem podłoża w klasach, szatni i korytarzu hali sportowej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
.
13069_grafika
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 92 we Wrześni na odcinku od ul. Kaliskiej do ronda w ul. Kościuszki
.
13065_grafika
ROBOTY REMONTOWE I KONSERWACYJNE W BUDYNKACH KOMUNALNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY WRZEŚNIA
.
13025_grafika
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI W OBŁACZKOWIE
UWAGA: Zmiana terminu składania ofert. Plik zawierający pismo w wyjaśnieniami zamieszczono pod treścią ogłoszenia..
13022_grafika
Docieplenie i remont pokrycia dachu budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie
.
12983_grafika
Dostawę sprzętu komputerowego – komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni (II przetarg)
.
12982_grafika
Dostawa kompletnych energooszczędnych opraw oświetlenia drogowego - oprawy do podświetleń przejść dla pieszych
wyjaśnienia siwz.
12974_grafika
Zmiana nawierzchni na gruntowym poboczu drogowym i chodniku - wykonanie zatoki postojowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Kaliskiej we Wrześni (na odcinku od ul. Fromborskiej w kierunku do ul. Objazdowej)
.
12970_grafika
Budowa chodnika w ulicy Grójeckiej w Przyborkach i ulicy Świętokrzyskiej we Wrześni
.
12968_grafika
Wyjaśnienie treści siwz - Budowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Kościuszki we Wrześni oraz Bierzglinku: etap I - oświetlenie ul. Kościuszki we Wrześni
.
12934_grafika
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Szkolna, Stanisława Staszica, Żwirki i Wigury we Wrześni
.
12931_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę, montaż i uruchomienie nowego systemu ziębniczego tafli lodowiska „ŁAZIENKI” we Wrześni
.
12919_grafika
Modyfikacja treści SIWZ na dostawę sprzętu komputerowego – komputerów przenośnych (laptop) dla pracowni informatycznej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
Odpowiedzi zamieszczono jako plik pdf do pobrania u dołu ogłoszenia. .
12916_grafika
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 411539 Noskowo - Nowy Folwark
.
12908_grafika
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej do terenów aktywizacji gospodarczej Psary Małe - Chociczka
.
12907_grafika
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej do terenów aktywizacji gospodarczej Psary Małe-Chociczka
.
12906_grafika
Modyfikacja treści siwz dotyczącej opracowania projektu budowy i modernizacji istniejącej sieci wodociągowej dla miejscowości: Marzenin, Kawęczyn, Gulczewo, Sokołowo, Ostrowo Szlacheckie i Bierzglin
.
12903_grafika
Odpowiedzi na pytania dotyczące siwz (2) - dostawa i montaż i uruchomienie nowego systemu ziębniczego tafli lodowiska „Łazienki” we Wrześni o wymiarach 40 m x 25 m
Pisma z udzielonymi odpowiedziami zamieszczono do pobrania u dołu ogłoszenia..
12865_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - budowa placów zabaw przy szkołach w miejscowościach: Marzenin, Nowy Folwark, Otoczna, Kaczanowo, Chwalibogowo, Września w ramach programu „Radosna Szkoła”
.
12853_grafika
Opracowanie wielobranżowego projektu budowy zatoki autobusowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 6 we Wrześni
.
12843_grafika
DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW
wyjaśnienia siwz.
12839_grafika
Remont niecki basenu rekreacyjnego we Wrześni w systemie zaprojektuj i wybuduj
.
12838_grafika
Wyjaśnienia treści siwz - Budowa ulicy Klonowej w Bierzglinku
.
12830_grafika
Dowozy szkolne w Gminie Września w roku szkolnym 2010/2011
.
12829_grafika
Eksploatacja i docelowe zamknięcie kwatery nr 2A składowiska odpadów w m. Bardo gm. Września: etap I-docelowy poziom eksploatacji 110,50 m n.p.m
wyjaśnienia siwz.
12827_grafika
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Paderewskiego i kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowców we Wrześni
wyaśnienia siwz.
12824_grafika
Remont sanitariatów w budynku Ratusza we Wrześni (IIpiętro)
.
12823_grafika
Remont elewacji budynku Ratusza we Wrześni oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w ścianach piwnic
.
12819_grafika
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Otocznej
.
12737_grafika
Wyjaśnienia treści siwz na opracowanie dokumentacji technicznej budowy 74 lokali socjalnych z przynależnymi pomieszczeniami gospodarczymi na opał w Chociczy Wielkiej
.
12728_grafika
Adaptacja pomieszczeń na zespół szatniowo – sanitarny i zaplecze trenerskie kompleksu boisk Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Nowym Folwarku
Uzupełnienie materiałów przetargowych o brakujący przedmiar robót .
12725_grafika
Remont świetlic wiejskich na terenie gminy Września w miejscowościach Obłaczkowo, Gutowo Małe i Nowa Wieś Królewska
.
12721_grafika
Adaptacja pomieszczeń na zespół szatniowo – sanitarny i zaplecze trenerskie kompleksu boisk Orlik 2012 przy Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
.
12710_grafika
Uzupełnienie przedmiaru robót o brakującą stronę - Remont pomieszczeń natrysków uczniowskich przy szatniach i sanitariatów uczniowskich na I piętrze hali sportowej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
.
12708_grafika
Wykonanie łącznika ulicy Wielkopolskiej z ulicą Warszawską we Wrześni (parking przy Urzędzie Skarbowym)
.
12704_grafika
Wykonanie łącznika ulicy Wielkopolskiej z ulicą Warszawską we Wrześni (parking przy Urzędzie Skarbowym)
.
12703_grafika
Wyjaśnienia treści SIWZ na remonty obiektów mostowych na terenie Gminy Września
.
12659_grafika
Odpowiedź na pytania - budowa oświetlenia ulicznego w Psarach Polskich
odpowiedzi na pytania zamieszczono w pliku do pobrania poniżej treści ogłoszenia.
12649_grafika
Wyjaśnienia treści siwz - Remont świetlic wiejskich na terenie gminy Września w miejscowościach Obłaczkowo, Gutowo Małe i Nowa Wieś Królewska
.
12646_grafika
Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół w Marzeninie
.
12645_grafika
Wyjaśnienia treści SIWZ na dostawę zestawów komputerowych i oprogramowania do pracowni komputerowej w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
.
12604_grafika
Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Ustronie i ulicy Folwarcznej w Psarach Małych
.
12600_grafika
Wyjasnienie siwz - budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Słowackiego i Spokojnej we Wrześni
.
12597_grafika
Modyfikacja treści siwz na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg na terenie Gminy Września
.
12569_grafika
Przebudowa ulicy Kościelnej we Wrześni
.
12547_grafika
Modernizacja nawierzchni chodnika w ulicy Grunwaldzkiej we Wrześni
.
12544_grafika
Budowa nowych i remont istniejących miejsc parkingowych przy ulicy Harcerskiej we Wrześni
.
12529_grafika
Wyjaśnienia treści siwz (3) sprostowanie - Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - ORLIK 2012” przy Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
poniżej ogłoszenia linki do pobrania wyjaśnień do siwz.
12526_grafika
Wyjaśnienia treści siwz (2) - Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - ORLIK 2012” przy Zespole Szkół w Nowym Folwarku
poniżej ogłoszenia linki do pobrania pliku z wyjaśnieniami do siwz.
12502_grafika
Wyjaśnienia treści siwz (2) - Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Chociczy Wielkiej na lokale socjalne i świetlicę wiejską
poniżej ogłoszenia link do pobrania z modyfikacją siwz.
12484_grafika
Budowa budynku inwentarskiego dla wielbłąda w parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
.
12474_grafika
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej od końca ulicy Sokołowskiej we Wrześni do drogi powiatowej nr 41253 w Sokołowie
.
12467_grafika
Przebudowa ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Ratuszowej do ulicy Sądowej we Wrześni
.
12461_grafika
Wykonanie łącznika boiska „ORLIK 2012” przy SSP Nr 1 z ulicą Zamysłowskiego we Wrześni
.
12442_grafika
Burmistrz Miasta i Gminy Września, 62-300 Września ul. Ratuszowa 1, tel. (061) 640 40 40, Fax (061) 640 40 44, e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl
ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowych.
12412_grafika
Dostawy materiałów drogowych przeznaczonych do remontów, modernizacji i przebudowy chodników, miejsc parkingowych,ulic na terenie Miasta i Gminy Września
.
12404_grafika
Wyjaśnienia treści siwz - DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW
.
12393_grafika
Wyjaśnienia treści SIWZ na opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi i ronda we Wrześni
.
12361_grafika
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - zakup sit filtracyjnych przeznaczonych do filtracji wody przy użyciu ziemi okrzemkowej w basenach kąpielowych
.
12351_grafika
Odpowiedź na pytanie dotyczące SIWZ na bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września
.
12342_grafika
MECHANICZNE OZNAKOWANIE POZIOME ULIC I DRÓG GMINNYCH DLA KTÓRYCH FUNKCJE ZARZĄDCY PEŁNI BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
.
12321_grafika
Bieżące utrzymanie i konserwacja w zakresie oznakowania pionowego w pasach drogowych dróg i ulic dla których funkcje zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
.
12318_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Września w 2010 roku
.
12303_grafika
Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na dostawę 2 (dwóch) kontenerów szatniowo – sanitarnych dla boiska piłkarskiego w Psarach Polskich
.
12255_grafika
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi i ronda
wyjaśnienia siwz.
12248_grafika
Przebudowa ulicy Szkolnej i ulicy Słowackiego we Wrześni: etap II - przebudowa części ul. Słowackiego wraz ze skrzyżowaniem ul. Legii Wrzesińskiej oraz etap III - przebudowa części ul. Słowackiego na odcinku miedzy skrzyżowaniem ul. Królowej Jadwigi i Gen
wyjaśnienia siwz.
12218_grafika
Wykonanie (uszycie) koszulek typu t-shirt z logo promocyjnym Wrześni
wyjaśnienia siwz.
12163_grafika
Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych należących do Gminy Września
.
12162_grafika
Świadczenie usług transportowych pojazdami samowyładowczymi
.
12152_grafika
Bieżące remonty dróg gminnych w mieście i gminie Września
.
12151_grafika
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie miasta i gminy Września będących w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Września
.
12089_grafika
Zarządzanie i administrowanie targowiskiem miejskim „ZIELENIAK” przy ul. Kościelnej we Wrześni
.
11906_grafika
Zakup paliw: oleju napędowego i etylyny Pb95 tankowanie na stacji do baków pojazdów Gminy Września
.
11887_grafika
Utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Września w 2010 roku
.
11834_grafika
Sukcesywne sporządzanie operatów szacunkowych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2010 roku
poprawiono link do pobrania siwz.
11832_grafika
Świadczenie usług geodezyjnych dla Urzędu Miasta i Gminy Września w 2010 roku
.
11829_grafika
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
.
11826_grafika
Zakup paliw: oleju napędowego i etyliny Pb95 - tankowanie na stacji do baków pojazdów Gminy Września
.
11823_grafika
Odpowiedzi na pytania - sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla szkół Gminy Września
.
11820_grafika
Zakup komputerów (zestawy), oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, innych urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów komputerowych
.
11809_grafika
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia klasowego na zaplecze szatniowo – sanitarne boisk sportowych „ORLIK 2012” przy SSP Nr 1 we Wrześni
.
11805_grafika
Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenu nieruchomości komunalnych Miasta i Gminy Września
.
11777_grafika
Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza”
.
11737_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych
.
11727_grafika
Zakup licencji oprogramowania antywirusowego NOD 32 BE
.
11725_grafika
Wyjaśnienia treści siwz - Uzbrojenie terenów położonych przy ul. Michała Strzykały przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą i włączonych do podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Informacja o zmianie terminu składania ofert.
11701_grafika
Odpowiedzi na pytania 2 - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH BIAŁĘŻYCE, CHWALIBOGOWO, OBŁACZKOWO
.
11680_grafika
Odpowiedzi na pytania dotyczące bieżących remontów cząstkowych chodników na terenie Gminy Września
.
11678_grafika
Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej budowy: ścieżki rowerowej, chodnika, drogi
.
11672_grafika
Burmistrz Miasta i Gminy Września ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę
straganów handlowych nr 22, 30, 31.
11661_grafika
Wyjaśnienia treści SIWZ(2) - rozbudowa i modernizacja świetlic na terenie Gminy Września w miejscowościach Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo
.
11633_grafika
Adaptacja typowego projektu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko- ORLIK 2012”
.
11609_grafika
Odpowiedzi na pytania - Zagospodarowanie terenów zielonych w rejonie ulic Chopina i Moniuszki we Wrześni – wykonanie nasadzeń i pielęgnacja
.
11604_grafika
Modyfikacja treści SIWZ - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010
.
11591_grafika
Wyjaśnienia treści siwz - Sprzedaż i dostawa do SSP Nr 6 we Wrześni sprzętu i oprogramowania komputerowego
.
11574_grafika
Modyfikacja treści siwz - Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 we Wrześni
.
11493_grafika
Wycinka i nasadzenia drzew na terenie miasta Wrześni
.
11457_grafika
Remont ulicy Stanisława Staszica we Wrześni
.
11390_grafika
Modyfikacja treści SIWZ - budowa linii kablowej oświetlenia ulicy Działkowców we Wrześni oraz drogi od ulicy Działkowców do m. Białężyce
.
11381_grafika
INFORMACJA - BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM, GALERIĄ ORAZ ŁĄCZNIKIEM DO BUDYNKU SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHWALIBOGOWIE
.
11364_grafika
Burmistrz Miasta i Gminy Września ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę
.
11166_grafika
Modyfikacja SIWZ - sprzedaż i dostawa do Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni sprzetu i oprogramowania komputerowego
.
11130_grafika
Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni (II przetarg)
.
11086_grafika
Dostawa urządzeń, sprzętu monitoringu wizyjnego wraz z jego montażem w Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
.
11072_grafika
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI POD MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO WE WRZEŚNI
.
11065_grafika
Wyjaśnienia treści SIWZ (przesunięcie terminu otwarcia ofert) - ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ ROBOTY BUDOWLANE - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
.
11039_grafika
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawy opraw oświetleniowych LED - podświetlenie budynku Wrzesińskiego Ośrodka Kultury
.
10957_grafika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dwóch sanitariatów uczniowskich (męskich) oraz jednego sanitariatu dla personelu w SSP w Chwalibogowie
.
10842_grafika
PRZEBUDOWA ULICY GEN. TADEUSZA KUTRZEBY WE WRZEŚNI
.
10837_grafika
ADAPTACJA CZĘŚCI STRYCHU BUDYNKU RATUSZA WE WRZEŚNI NA POMIESZCZENIA BIUROWE
.
10821_grafika
Modyfikacja treści SIWZ - Przebudowa drogi gminnej – ulica Mostowa w Nowym Folwarku
.
10815_grafika
DOWOZY SZKOLNE W GMINIE WRZEŚNIA W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
.
10808_grafika
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI - modyfikacja treści siwz
.
10801_grafika
Remont sanitariatów w Gimnazjum Nr 2 we Wrześni - modyfikacja przedmiaru robót
.
10518_grafika
Remont sanitariatów, budowa pochylni oraz remont schodów zewnętrznych w Gimnazjum nr 1 we Wrześni
.
10437_grafika
Remont sanitariatów (3 pomieszczenia) w Samorządowej Szkole Podstawowej w Chwalibogowie
.
10328_grafika
Wyjasnienia treści siwz - Przebudowa nawierzchni chodnika w ulicy Miłosławskiej we Wrześni
.
10312_grafika
Wyjaśnienia treści siwz - Budowa ulic w rejonie ulicy Słowackiego we Wrześni - I etap – budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Spokojnej, Gendka, Koniecznego
.
10308_grafika
Wyjaśnienia treści siwz - Zaprojektuj i wybuduj - budowa sieci teleinformatycznej wraz z wydzieloną siecią energetyczną w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni
.
10209_grafika
Przebudowa nawierzchni skrzyżowania ulic: Szkolnej, Staszica, Żwirki i Wigury we Wrześni – małe rondo
.
10166_grafika
Modyfikacja treści SIWZ - Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
zmiany dotyczące rodzaju podbudowy pod boisko wielofunkcyjne (boisko do koszykówki i siatkówki) z poliuretanu.
10153_grafika
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulicy Modrakowej w Przyborkach
uzupełnienie materiałów przetargowych o brakujący plik.
10106_grafika
Wyjaśnienia do treści SIWZ - Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 3 części
Część 1 – sporządzenie zmiany mpzp „Centrum II” w obrebie ulic: Fabryczna, Warszawska, Szkolna i Staszica we Wrześni; Część 2 – sporządzenie mpzp terenów pod budownictwo mieszkaniowe i produkcyjne w Białężycach ograniczone drogami gminnymi o nr geod. 102/14 i 117/1; Część 3 – sporządzenie mpzp dla zbiornika wodnego w miejsc. Gozdowo.
9990_grafika
Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na sukcesywne dostawy kruszywa łamanego
.
9946_grafika
Przebudowa ulicy Ratuszowej we Wrześni
Uzupełnienie materiałów przetargowych o zieleń i brukowanie.
9854_grafika
Wyjaśnienia SIWZ - Dostawa i konfiguracja oprogramowania 30 szt netbooków dla Urzędu Miasta i Gminy Września
.
9770_grafika
Wyjaśnienia dotyczące SIWZ - Dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw
.
9694_grafika
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami Gminy Września
.
9691_grafika
Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Chopina, Moniuszki, 3-go Maja we Wrześni wraz z przebudową istniejącej infrastruktury
.
9684_grafika
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH POJAZDAMI SAMOWYŁADOWCZYMI
.
9649_grafika
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA ZASOBEM KOMUNALNYM GMINY WRZEŚNIA O POWIERZCHNI 34 023,66 m2
Odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania znajdują się pod treścią ogłoszenia jako plik do pobrania..
9628_grafika
MECHANICZNE OZNAKOWANIE POZIOME DRÓG GMINNYCH TERENIE MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W 2009 ROKU
.
9624_grafika
DOSTAWY MATERIAŁÓW DROGOWYCH PRZEZNACZONYCH DO REMONTÓW CHODNIKÓW, ULIC GMINY WRZEŚNIA
.
9614_grafika
Bieżące utrzymanie i konserwacja w zakresie oznakowania pionowego w pasach drogowych dróg i ulic miasta i gminy Września (II przetarg)
.
9579_grafika
Zarządzanie i administrowanie targowiskiem miejskim „ZIELENIAK” przy ul. Kościelnej we Wrześni
.
9570_grafika
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ODNOGI OD ULICY LEGII WRZESIŃSKIEJ
.
9530_grafika
UTRZYMANIE I KONSERWACJA DRÓG I INNYCH TERENÓW GRUNTOWYCH W GMINIE WRZEŚNIA
.
9512_grafika
Informacja o rozstrzygnięciu protestu (uzwględnienie protestu) w przetargu na WYKONANIE (USZYCIE) KOSZULEK TYPU T-SHIRT Z LOGO PROMOCYJNYM WRZEŚNI
.
9500_grafika
Bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego dróg i ulic dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Miasta i Gminy Września
.
9484_grafika
Odpowiedzi na pytania (2) - DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO ŚRODOWISKOWEJ HALI SPORTOWEJ WE WRZEŚNI
aktualny kosztors ofertowy.
9460_grafika
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W 2009 ROKU
.
9422_grafika
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE TARGOWISKIEM MIEJSKIM „ZIELENIAK” PRZY UL. KOŚCIELNEJ WE WRZEŚNI
.
9413_grafika
SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
Część 1 – w obrębie ulic Klonowej, Bukowej, Orzechowej i Dębowej w Bierzglinku; Część 2 – w obrębie ulic Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej i dz. nr 274/3 w Bierzglinku; Część 3 – w obszarze ograniczonym ulicami Ks. Jakubowskiego i Chabrową w Kaczanowie.
9405_grafika
Wyjaśnienia treści SIWZ (3) - BUDOWA ULICY ARMII POZNAŃ WE WRZEŚNI
.
9386_grafika
Modyfikacja treści SIWZ (2) - Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 we Wrześni
.
9380_grafika
MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - PRZEBUDOWA ULICY KOPERNIKA WE WRZEŚNI
poprawiono link do pobrania siwz i załączników .
9368_grafika
ZAKUP PALIW ON i Pb95 w 2009 roku
.
9340_grafika
Modyfikacja treści SIWZ - Bieżące utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń elektrycznych na terenie miasta i gminy Wrześni
.
9324_grafika
OPRACOWANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ I SŁOWACKIEGO WE WRZEŚNI
.
9305_grafika
Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
.
9277_grafika
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W 2009 ROKU
.
9187_grafika
Udzielenie Gminie Września kredytu inwestycyjnego z premią termomodernizacyjną
.
9186_grafika
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NA SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
.
9182_grafika
Zakup paliw ON i Pb95 - tankowanie do baków pojazdów Gminy Września
.
9177_grafika
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleparz
.
9174_grafika
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INTERESÓW MIASTA I GMINY WRZEŚNIA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY ORAZ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
.
9164_grafika
Utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Września w 2009 roku
Część 1 – obszar z Parkiem im. Dzieci Wrzesińskich; Część 2 – obszar z Parkiem im. Marszałka J. Piłsudskiego; Część 3 – teren poza granicami miasta (teren gminy)..
9156_grafika
MODERNIZACJA WYLOTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z TERENU MIASTA WRZEŚNIA DO RZEKI WRZEŚNICY (I ETAP)
.
9155_grafika
Wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na zamianę rowu G1
na Osiedlu Sokołowskim we Wrześni na rurociąg od studni ST-3 do wylotu.
9154_grafika
Odpowiedzi na pytania dotyczące opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe:
Część 1 – w obrębie nieruchomości nr 168/4 w Gutowie Wielkim Część 2 – w obrębie ulicy Paderewskiego we Wrześni.
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.