BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14277091
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Przejęcie do schroniska bezdomnych psów obecnie przebywających w schronisku Gminy Września (II postępowanie)

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 euro na:

Przejęcie do schroniska bezdomnych psów obecnie przebywających w schronisku Gminy Września (II postępowanie)


CPV: 98.38.00.00-0

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia: do 30 maja 2011 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są: Mirosław Morawski – Komendant Straży Miejskiej wej. B, pok. 02 tel. 061 64-41-00 oraz Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/siwz_przejecie_psow_ze_schroniska_2_przetarg.pdf

Otwarcie ofert nastąpi 21 marca 2011 r w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 10 o godz. 12.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 21 marca 2011 r. do godz. 11.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

  1. przedstawią zezwolenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt;

  2. przedstawią zezwolenie wydane przez powiatowego lekarza weterynarii na prowadzenie działalności nadzorowanej (zgodnie z art. 6, ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt – Dz. U. z 2008, Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.)

2) posiadają wiedzę i doświadczenie,

3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia;

5) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 82699-2011 w dniu 14.03.2011 r.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.