BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14021503
ostatnia aktualizacja BIP'u:
02-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi
z 03 marca 2011 r.


 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 15.00 otworzył posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego;

Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad komisji rozwoju wsi (załącznik nr 2).

Pkt 3
Po zapoznaniu się z porządkiem obrad członkowie komisji wraz z panem Robertem Klimczakiem, kierownikiem referatu komunalnego udali się na wizję lokalną do Goniczek.
W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Goniczek.


O godzinie 17.00 członkowie komisji wrócili z wizji lokalnej.


Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury przedstawiła dokumentację dotyczącą budowy biogazowni w Goniczkach.


Radna Bożena Nowacka zapytała jaką szansę ma protest mieszkańców by skutecznie nie dopuścić do budowy biogazowni?


Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że przy wydawaniu decyzji bierze się pod uwagę wyniki konsultacji społecznej, natomiast nie powinny stanowić jedynej podstawy do jej wydania. Kiedy wydawano decyzję stroną postępowania był inwestor i ANR. Wszystkie działki sąsiadujące należą do inwestora i agencji.


Radny Sylwester Jałoszyński zapytał, czy inwestor ma prawo własności?


Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że jest współwłaścicielem nieruchomości. Dodała, że te które bezpośrednio graniczą z nieruchomością należą do inwestora i ANR.


Radny Stefan Ogrodowicz zapytał, czy inwestor ma zgodę od ANR?


Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że nie musi mieć zgody. Zgoda sąsiada wymagana jest tylko wtedy kiedy nie spełnia się norm prawa budowlanego, np. budowa w granicy, itd. Agencja jest tylko stroną postępowania. Ważne jest oddziaływanie przedsięwzięcia. Z dokumentacji przedstawionej do wniosku wynika, że przedsięwzięcie nie będzie powodowało przekroczenia norm emisji.


Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że Goniczki są tak umiejscowione, że w zasadzie z każdej strony mają jakieś nieudogodnienia.


Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał, czy to prawda, że inwestor próbował zrealizować tę inwestycję w innych miejscowościach ale skutecznie mu to uniemożliwiono?


Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że jeśli chodzi o budowę biogazowni to nic na ten temat nie wie ale znana jest jej sprawa budowy elektrowni wiatrowej. Inwestor kilkukrotnie występował do gminy także z wnioskami na budowę elektrowni wiatrowej. Nie ma jednak możliwości wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a przy decyzji o warunkach zabudowy nie da się ustanowić elektrowni, tak więc otrzymał decyzję odmowną.


Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał, dlaczego przed wydaniem decyzji nikt nie sprawdził sytuacji?


Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że zostało to sprawdzone, jest dokumentacja fotograficzna, natomiast nie było żadnych przeszkód, sprzeciwów. Ogłoszenie o planowanej inwestycji było podane do publicznej wiadomości.


Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że dziś sytuacja wygląda tak, że gdyby mieszkańcy się nie odezwali inwestycję by zrealizowano i nie byłoby już odwrotu.


Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że zapewne wiele osób przeczytało obwieszczenie w sprawie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ale wtedy nikt się sprawą nie interesował. Dopiero teraz przy postępowaniu o pozwolenie na budowę zaczęły wpływać protesty mieszkańców.


Radna Bożena Nowacka zapytała, czy mieszkańcy mają szansę nie dopuścić do budowy biogazowni?


Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że mieszkańcy mogą brać udział w postępowaniu w ramach udziału społeczeństwa. Natomiast tylko stronom postępowania przysługuje prawo odwołania i zaskarżania decyzji.


Radna Bożena Nowacka zapytała, jaki wymiar ma to obwieszczenie? Kiedy mieszkańcy mogą wnosić swoje uwagi?


Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że odnośnie obwieszczenia-społeczeństwo, mieszkańcy mogą składać wnioski i zastrzeżenia w sprawie w tym o przeprowadzenie kolejnych dowodów w sprawie. Mieszkańcy mogą składać wnioski o przeprowadzenie np. opinii biegłego, itd. Natomiast to organ prowadzący postępowanie decyduje, czy zostaną one uwzględnione-w tym przypadku Starosta.


Radna Bożena Nowacka powiedziała, że w tej sytuacji mieszkańcy mogą nie mieć żadnych szans żeby się temu sprzeciwić, co w związku z tym mogą zrobić?


Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że jeśli chcą zwiększyć szanse, to powinni indywidualnie złożyć wnioski o uznanie za stronę postępowania żeby mogli złożyć odwołanie od ewentualnych decyzji.


Radna Bożena Nowacka zapytała, czy gdyby osoby sąsiadujące z planowaną inwestycją złożyły wniosek do Starosty o uznanie za stronę w tym postępowaniu to mają szansę, że uzna się ich za stronę?

Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że musieli by wykazać interes prawny, czyli nie mogło by być to gołosłowne.


Radna Bożena Nowacka zapytała, kto może złożyć taki wniosek?


Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że w tej sytuacji mieszkańcy nie mają żadnych szans.


Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że nie można powiedzieć, że nie mają żadnych szans, ponieważ teraz powinni rozmawiać ze Starostą. W toku postępowania o pozwolenie na budowę jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.


Radna Bożena Nowacka zapytała, czy ze strony gminy inwestor ma wszystkie potrzebne do budowy decyzje?


Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że tak.


Radna Bożena Nowacka powiedziała, że w takim układzie decyzje z gminy na prowadzenie działalności ma.


Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że tak.


Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał, czy opinia jest pozytywna?


Anna Ratajczyk, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że Starosta i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wyrazili pozytywną opinię, mieszkańcy wtedy się nie sprzeciwili, więc na podstawie tego musieliśmy wydać pozytywną decyzję.


Radna Bożena Nowacka powiedziała, że należy poinformować sołtysa by przekazał mieszkańcom, że jeśli chcą walczyć by nie dopuścić do budowy biogazowni to najbliżsi sąsiedzi muszą zwrócić się z wnioskiem do starosty by stać się stroną postępowania.

Komisja Rozwoju Wsi ze względu na bliskość zabudowy mieszkaniowej popiera wniosek mieszkańców Goniczek w sprawie nieudzielenia zezwolenia na budowę biogazowni.Pkt 4 i 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 18.00 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
/-/radny Mirosław Zgoliński


Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.