BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14276888
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Modyfikacja SIWZ - Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 euro na:

Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych

CPV: 64.21.20.00-5, 32.50.00.00-8

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia: 24 miesiące

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są: Rafał Stobiński – Informatyk UMiG pok. 36 tel. 061 64-41-20 oraz Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać
w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/siwz_komorki.pdf

Otwarcie ofert nastąpi 24 lutego 2011 r. w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 12.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 24 lutego 2011 r. do godz. 11.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA APARATÓW – 20 %

TARYFA NR 1 – 10 %

TARYFA NR 2 – 40 %

TARYFA NR 3 – 10 %

TARYFA NR 4 – 10 %

TARYFA NR 5 – 10 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadają wiedzę i doświadczenie;

3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia;

5) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 52971-2011 w dniu 15.02.2011 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 59581-2011 w dniu 21.02.2011 r. oraz 60123-2011 w dniu 21.02.2011

1) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/zmiana_terminu_sladania_ofert_komorki.pdf

2) http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/wyjasnienia_siwz_komorki.pdf

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.