BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14295680
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
UCHWAŁA NR 73

UCHWAŁA NR 73

Zarządu Miasta i Gminy Września

z dnia 5 kwietnia 2002r.

w sprawie: wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Września oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania dofinansowania dla nauczycieli.

Na podstawie art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323 oraz 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 128, poz. 1404 i Nr 144, poz. 1615) Zarząd Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wyodrębnia się środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Września, w danym roku budżetowym.

§ 2

1.   Dyrektorzy placówek oświatowych składają wnioski w dwóch terminach do Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni z prośbą o przekazanie środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego z wyszczególnieniem zapotrzebowania.

( ksero wniosku nauczyciela ubiegającego się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego wraz z opinią dyrektora i zaświadczeniem z placówki doskonalącej zawodowo nauczyciela )

2.   Termin przekazania wniosków:

n    15 stycznia

n    15 sierpnia

3.   O dofinansowanie doskonalenia zawodowego może ubiegać się nauczyciel, który spełnia określone warunki:

n    pracuje w jednostce oświatowej prowadzonej przez Miasto i Gminę Września,

n    staż pracy co najmniej 5 lat

n    jest zatrudniony na pełen etat

4.   O dofinansowanie doskonalenia zawodowego może ubiegać się również dyrektor placówki oświatowej prowadzonej przez Gminę Września.

Dyrektor składa wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Września

5.   Burmistrz  przekaże placówkom oświatowym prowadzonym przez Miasto i Gminę Września  środki finansowe na realizację doskonalenia zawodowego nauczycieli w dwóch ratach:

n    do 30 stycznia - pierwsza rata,

n    do 30 sierpnia - druga rata.

6.   Środki finansowe przekazane do placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Września nie mogą być większe od 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Września, w danym roku budżetowym.

§ 3

Dyrektor placówki oświatowej otrzymane środki finansowe przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli przekazuje wnioskodawcy zgodnie z regulaminem wypracowanym przez Radę Pedagogiczną.

§ 4

Zobowiązuje się Dyrektora placówki oświatowej prowadzonej przez Miasto i Gminę Września do sprawozdania finansowego.

§ 5

Sprawozdanie merytoryczno - finansowe winno zawierać następujące informacje:

n    imię i nazwisko nauczyciela

n    miejsce zatrudnienia

n    staż pracy

n    rodzaj doskonalenia zawodowego ( potwierdzone zaświadczeniem z placówki doskonalącej zawodowo nauczyciela )

n    wnioskowana kwota dofinansowania

n    wysokość czesnego

n    wysokość dofinansowania

n    inne źródła dofinansowania

§ 6

Nie  wykorzystane  środki  finansowe  wraz z  sprawozdaniem powinno być złożone do dnia 15 grudnia roku budżetowego.

 § 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy we Wrześni.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                             Zarządu Miasta i Gminy Września

                                                                                                                      /-/

                                                                                                             Maria Taciak

                                                                                                                Burmistrz

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.