BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14295397
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
Uchwała nr 71

Uchwała nr 71

Zarządu Miasta i Gminy Września

z dnia 26 marca 2002 r.

w sprawie: wykonania uchwały nr XXXI/217/00 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia              10 listopada 2000 r. dotyczącej trybu występowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta         i Gminy Września przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania do realizacji z działu Ochrona Zdrowia (Rozdział 85154).

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym         (tj. Dz.U. z 1996 r. nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art.118 ust.3 ustawy z dnia        28 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) wykonując budżet Miasta i Gminy Września na rok 2002 Zarząd Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji zadania zlecone z zakresu Ochrony Zdrowia w ramach wykonania budżetu Miasta i Gminy na rok 2002 w dziale Ochrona Zdrowia – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi” (Rozdział 85154) na łączną kwotę 83.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąttrzytysiącezłotych), oraz imienny wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację przedmiotowych zadań zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyznanie dotacji nastąpi w drodze umów, które określą szczegółowe prawa i obowiązki stron.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zadań, o których mowa w § 1 przez podmioty wyszczególnione        w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały powierza się Kierownikowi Biura Profilaktyki             i Interwencji Kryzysowej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi  Miasta i Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1

Uchwały Nr 71

Zarządu Miasta i Gminy Września

z dnia 26 marca 2002 r.

Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ze środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002

L.p.

Wyszczególnienie

Kwota dotacji

1.  

Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „JANTAR”

-     I wniosek – spotkanie jubileuszowe

-     II wniosek – organizacja Rajdu „Klonowego Liścia” – Sieraków

-     III wniosek – organizacja Turnieju Tenisa Stołowego

-     IV wniosek – organizacja Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej Drużyn Abstynenckich Okręgu Poznańskiego

1.000 zł

   600 zł

  400 zł

1.000 zł

2.  

MKS „VICTORIA” – obóz rekreacyjno – sportowy dla trzech grup młodzieży

1.200 zł

3.  

Komenda Hufca ZHP – organizacja świetlicy środowiskowej dla  dzieci z rodzin zagrożonych

Wniosek odrzucono – niekompletny – brak aktualnego wypisu z rejestru sądowego, statutu i programu działania

4.  

ZSZ Nr 2 we Wrześni – organizacja konkursu kulinarnego

   600 zł

5.  

ZSZ Nr 2 we Wrześni organizacja obozu profilaktycznego

1.200 zł

6.  

TPD Września – kontynuacja programu „Partner” dla osób niepełnosprawnych

4.000 zł

7.  

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich we Wrześni – organizacja imprez społeczno – dydaktycznych dla dzieci i ich rodzin

Wniosek odrzucono – niekompletny – brak aktualnego wypisu z rejestru sądowego, szczegółowego programu

8.  

Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe –organizacja imprezy „Wakacje bez alkoholu z tenisem”

Wniosek odrzucono – niekompletny – brak aktualnego wypisu z rejestru sądowego

9.  

Stowarzyszenie „Przystań” – wyrównywanie szans edukacyjnych

Wniosek odrzucono, złożony po terminie

10.

Stowarzyszenie „Przystań” – budowa boiska sportowego do koszykówki, siatkówki, uni – hokeja

Wniosek odrzucono, złożony po terminie

11.

Stowarzyszenie „Przystań”- budowa ścianki wspinaczkowej

Wniosek odrzucono, złożony po terminie

12.

Stowarzyszenie „Przystań” – półkolonie zimowe

Wniosek odrzucono, złożony po terminie

13.

Stowarzyszenie „Przystań” – obóz sportowo – terapeutyczny – Biały Dunajec

Wniosek odrzucono, złożony po terminie

14.

Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „JANTAR” – działalność Ośrodka terapii Uzależnień            i Współuzależnień we Wrześni

73.000

                                                           

                                                                                                                                                        Razem:

83.000 zł

Słownie: osiemdziesiąttrzytysiącezłotych.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.