BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14294698
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji

Protokół
z posiedzenia
Komisji Edukacji
z 4 lutego 2011 r.
Pkt 1

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak o godz.11.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 1).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:


Beata Pietrzak, naczelnik wydziału księgowości oświatowej;

Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;

Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.Pkt 2

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 2).Pkt 3

Beata Pietrzak, naczelnik wydziału księgowości oświatowej przedstawiła informację na temat szczegółowego podziału środków budżetowych dla jednostek oświatowych na rok 2011.
Powiedziała, że zgodnie z zarządzeniem burmistrza nr 225 z grudnia 2010 roku plany budżetowe dla jednostek, czyli wydatki rzeczowe w stosunku do roku poprzedniego zostały zwiększone o 2,3%. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia to były one liczone na podstawie rzeczywistego stanu nauczycieli zatrudnionych na 1 września 2010 rok czyli z awansami zawodowymi razy 12 miesięcy, taką przyjęto zasadę naliczania budżetu dla nauczycieli. Uwzględnione zostały także wszystkie planowane nagrody jubileuszowe, ewentualnie planowane odprawy rentowe i emerytalne. Każda jednostka przygotowując plan budżetu przekazywała informację imienną, także jest to zrobione bardzo szczegółowo.
Przedstawiła informację odnośnie planów budżetów dla jednostek oświatowych (załącznik nr 3).

Plany budżetów szkół podstawowych na rok 2011 (załącznik nr 4).

Plany budżetów przedszkoli na rok 2011 (załącznik nr 5).

Plany budżetów gimnazjów na rok 2011 (załącznik nr 6).

Plany budżetów dowozów w szkołach na rok 2011 (załącznik nr 7).

Plany budżetów szkół na 2011 r.- Dofinansowanie dokształcania nauczycieli (załącznik nr 8).

Plany budżetów szkół na 2011r.- stołówki szkolne i przedszkolne (załącznik nr 9).

Plany budżetów szkół na 2011r.- świetlice (załącznik nr 10).

Plany budżetów szkół na 2011r.- FS dla emerytów (załącznik nr 11).

Plany budżetów oddziałów przedszkolnych w szkołach na 2011r. (załącznik nr 12).


radny Maciej Baranowski zapytał, jak wygląda procedura przyznawania środków na dokształcanie nauczycieli?


Beata Pietrzak, naczelnik wydziału księgowości oświatowej powiedziała, że przeprowadzane jest to na podstawie zarządzenia gdzie zapisane jest jakie kierunki są dofinansowywane. Kierunek dokształcania musi być zgodny z zarządzeniem. Określamy maksymalną kwotę jaką możemy dofinansować rocznie na dany kierunek studiów.


radny Maciej Baranowski zapytał, czy jest to kwota wyrażona nominalnie, czy procentowo?

Beata Pietrzak, naczelnik wydziału księgowości oświatowej powiedziała że jest to kwota nominalna, 2 tys zł.


Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak odnośnie 1% odpisu na dokształcanie nauczycieli, zapytał czy jest on przekazywany w całości lub części do budżetu szkół, czy też jest w całości w budżecie gminy?


Beata Pietrzak, naczelnik wydziału księgowości oświatowej powiedziała że dyrektorzy we wrześniu składają zapotrzebowanie na środki do sfinansowania danych kierunków studiów. Podają kwoty i planowane kursy dla nauczycieli. Po otrzymaniu takiej informacji odnosimy ją do rocznej puli w budżecie i wtedy dyrektor ma przyznane środki.


Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że w takim układzie dyrektorzy robiąc prelminarz budżetowy robią również zapotrzebowanie na takie środki i wtedy w budżecie na nowy rok te środki się znajdują.


radny Maciej Baranowski odnośnie delegacji na szkolenia, kursy, zapytał czy burmistrz lub zastępca burmistrza zajmuje się wyrażeniem zgody na przelanie środków na konto szkoły za taką delegację?


Beata Pietrzak, naczelnik wydziału księgowości oświatowej powiedziała że delegacja zwracana jest bez żadnych dodatkowych procedur.
Dodała, że dyrektorzy przy tworzeniu planów finansowych podają informację odnośnie planowanych dokształceń.


radny Maciej Baranowski powiedział, że zdarzają się jednak szkolenia, których nie można było przewidzieć.


Beata Pietrzak, naczelnik wydziału księgowości oświatowej powiedziała, że dyrektorzy otrzymują pewną pulę środków i przekroczenie jej nigdy się nie zdarzyło.


radny Maciej Baranowski zapytał, czego dotyczą wynagrodzenia bezosobowe?


Beata Pietrzak, naczelnik wydziału księgowości oświatowej powiedziała, że jest to dodatek wiejski mieszkaniowy na wsiach oraz wszystko to co jest związane ze świadczeniami BHP.


radny Maciej Baranowski zapytał, czy jest scentralizowany system częściowego zwrotu kosztów leczenia chorób przewlekłych powstałych na skutek wypadków i związanych z rehabilitacją?


Beata Pietrzak, naczelnik wydziału księgowości oświatowej powiedziała, że oprócz tego, że taki pracownik może skorzystać z funduszu socjalnego, to przy urzędzie jest stworzony również fundusz gdzie rozpatrujemy dwa razy w roku, w czerwcu i w listopadzie wnioski, które pracownik złożył do szkoły. Jeżeli dana osoba spełnia kryteria zapisane w zarządzeniu otrzymuje taki zasiłek pieniężny.


radny Maciej Baranowski zapytał, czy subwencja oświatowa dla gminy wzrasta?


Beata Pietrzak, naczelnik wydziału księgowości oświatowej powiedziała, że tak.


Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że kwota bazowa w tym roku wzrosła o 7%, w związku z czym zapytał w jakiej części subwencja pokrywa wszystkie wydatki związane z oświatą?


Beata Pietrzak, naczelnik wydziału księgowości oświatowej powiedziała, że ok 60%.


Pkt 4

Beata Pietrzak, naczelnik wydziału księgowości oświatowej przedstawiła informację odnośnie planowania remontów na 2011r. placówek oświatowych (załącznik nr 13).


Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, jak rozwiązana jest kwestia remontów Szkoły Podstawowej nr 6, która dzieli obiekt z Zespołem Szkół Specjalnych?


Beata Pietrzak, naczelnik wydziału księgowości oświatowej powiedziała, że Zespół Szkół Specjalnych obciążamy kosztami za media, czyli na podstawie liczników.


radny Maciej Baranowski powiedział, że niektóre środowiska nauczycielskie i oświatowe oburzają się na to, iż jest małe wydatkowanie na szkołę i oświatę ze strony gminy ale jak porówna się to zestawienie z powiatem to opływamy w luksus i gmina daje krocie. Dodał, że najpilniejszymi potrzebami jest wymiana krzeseł i ławek, bo to się najbardziej niszczy, zwłaszcza, że niektóre są bardzo stare, a także inwestycja w nowe technologie i wymiana pracowni komputerowych. Powiedział, że powinny być kontynuowane i wprowadzone w ramach naszego budżetu. Jako gmina możemy sobie pozwolić na wiele więcej, ponieważ 60% pokrywa subwencja oświatowa, a to oznacza, że 40% pokrywa budżet gminy, więc oświata w naszej gminie jest zabezpieczona w należytym stopniu. Chodzi o to by bezpośrednio skomunikować się z dyrektorami szkół i w ramach współpracy w z gminą wnioskować o racjonalne wydatkowanie i popierać te z tych pozycji, które uznamy za stosowne.


Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że plan budżetu składa dyrektor, a jaki dostaje procent np. na wynagrodzenia czy wydatki rzeczowe?


Beata Pietrzak, naczelnik wydziału księgowości oświatowej powiedziała, że przy tworzeniu wydatków rzeczowych procent zwiększenia jest zgodny z zarządzeniem burmistrza- inflacja. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia to przy ustalaniu budżetu, składając budżet brane jest pod uwagę zapotrzebowanie. Zazwyczaj jednostka nie otrzymuje od razu wszystkich pieniędzy. Kiedy są podwyżki analizowany jest budżet i pieniądze są dokładane tak by wystarczyły do końca roku.


Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, iż dyrektorzy mają pewien komfort bezpieczeństwa w sytuacji jeżeli zaistnieją jakieś nieprzewidziane zdarzenia.


Beata Pietrzak, naczelnik wydziału księgowości oświatowej powiedziała, że w miesiącu kwietniu jest tworzona, tzw. nadwyżka budżetowa i z tej nadwyżki między jednostki rozdzielane są między innymi pieniądze na remonty. Pani skarbnik zabezpiecza także środki na ewentualne np. podwyżki.


Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, jak wygląda sytuacja w związku z likwidacją dochodów własnych w jednostkach oświatowych?


Beata Pietrzak, naczelnik wydziału księgowości oświatowej powiedziała, że w jednostkach gminnych zostały. Zgodnie z art. 223 jednostki oświatowe mogą prowadzić dochody oświatowe i od 1 stycznia 2011 roku te dochody przy jednostkach oświatowych zostały.


Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że w takim układzie dochody uzyskiwane przez jednostki oświatowe są przez te jednostki spożytkowane.


Beata Pietrzak, naczelnik wydziału księgowości oświatowej powiedziała, że RIO uchwałą wyraziła zgodę i od 1 stycznia 2011 roku dochody te są przy jednostkach oświatowych.

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, czy urząd wystąpił z zapytaniem do RIO?


Beata Pietrzak, naczelnik wydziału księgowości oświatowej powiedziała, że tak. Zarząd podjął uchwałę o tworzeniu rachunków oświatowych, ta uchwała została zaakceptowana i prowadzimy rachunki dochodów.Pkt 5

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak na podstawie ankiet wypełnionych przez dyrektorów dziesięciu szkół przedstawił informację dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach prowadzonych przez Gminę Września (załącznik nr 14).
Powiedział, że na podstawie uzyskanych informacji stan bezpieczeństwa i higieny pracy poza pewnymi mankamentami w szkołach gminnych jest dobry.


Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak zaproponował termin wyjazdowego posiedzenia komisji do Zespołu Szkół w Otocznej i w Marzeninie oraz Gimnazjum nr 1 i 2 we Wrześni, a także do Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni na dzień 15 marca 2011 r. o godz. 15.00.Pkt 6

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji, radny Włodzimierz Wawrzyniak o godz. 12.00 zamknął posiedzenie Komisji Edukacji.
Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.
Przewodniczący
Komisji Edukacji
/-/radny Włodzimierz Wawrzyniak

Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.