BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14093018
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia komisji rozwoju wsi

Protokół
z posiedzenia
komisji rozwoju wsi
z 13 stycznia 2011 r.Pkt 1

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.00 otworzył posiedzenie komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego,

Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego,

Kazimierz Szymkowiak, inspektor w referacie inwestycyjnym,

Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym,

Marek Przyjemski, starszy specjalista ds. promocji i kultury w referacie promocji,

Anna Olkowska, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej,

Jolanta Cypryańska, referent w Biurze Rady Miejskiej.Pkt 2

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad komisji rozwoju wsi (załącznik nr 2).Pkt. 3

Marek Przyjemski, starszy specjalista ds. promocji i kultury w referacie promocji przedstawił informację odnośnie inwestycji przeprowadzonych w 2010 roku dotyczących remontów świetlic w ramach PROW (załącznik nr 3).
Powiedział, że dodatkowo przeprowadzono remonty dachów w świetlicy w Obłaczkowie, Nowej Wsi Królewskiej i Gutowie Małym.
Dodał, że w ramach dokończenia rozpoczętych remontów przeprowadzone będą dalsze remonty, które były zapisane we wniosku w czerwcu 2010 roku. Będzie to kompleksowy remont świetlicy w Bierzglinku, remont świetlic w Gutowie Małym i Obłaczkowie.
Powiedział też, że remontowana będzie także świetlica w Kleparzu, a największy remont przeprowadzony zostanie w świetlicy w Psarach Polskich.


radna Bożena Nowacka powiedziała, że w Marzeninie w 2010 roku do starej świetlicy dobudowano nową część, jednak stara część też wymaga remontu. Zapytała, czy w związku z tym, iż w tym roku są wyższe środki na remonty świetlic to, czy jest możliwość uzyskania środków na remont tej starej części świetlicy?


Marek Przyjemski, starszy specjalista ds. promocji i kultury w referacie promocji powiedział, że środki są wyższe ale jest to skomasowanie dwóch lat naboru w jednej transzy. Dodał, że w tym roku prawdopodobnie będzie jeszcze jeden nabór do wniosków na odnowę i rozwój wsi.


radna Bożena Nowacka zapytała, czy w świetlicach, w których przeprowadzono remonty w 2010 roku jest możliwość przeprowadzenia dodatkowych remontów, czy też będzie to możliwe dopiero po zakończeniu remontów wszystkich, jeszcze nieremontowanych świetlic?


Marek Przyjemski, starszy specjalista ds. promocji i kultury w referacie promocji powiedział, że w ramach potrzeb, zgłoszeń i decyzji inwestycyjnych tam gdzie będzie taka potrzeba oraz dostępne środki można będzie przeprowadzić takie remonty.


radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że są świetlice, które nie mogą skorzystać z dofinansowania, ponieważ nie mają uregulowanych spraw własnościowych. W takiej sytuacji nie można przeprowadzić w nich remontów. Zapytał, czy gmina robi coś w tym kierunku by uregulować te sprawy?


Marek Przyjemski, starszy specjalista ds. promocji i kultury w referacie promocji powiedział, że są to trudne sprawy, które trwają latami jednak, np. w Psarach Polskich udało się uregulować sprawę własności.


radna Bożena Nowacka w związku pismem złożonym do urzędu przez mieszkańców Bierzglina w sprawie świetlicy, która mieści się w budynku należącym do ANR, zapytała czy jest szansa, że świetlica ta zostanie przekazana gminie?


Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym powiedział, że urząd złożył pismo do ANR w Poznaniu jednak nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi.


radna Bożena Nowacka zapytała od czego zależy to, czy ANR zechce lub nie zechce przekazać budynek?


Jan Krotoszyński powiedział, że od uwarunkowań prawnych. Procedury często trwają kilka lat. Dodał, że aby móc przekazać gminie nieodpłatnie daną nieruchomość musi ona spełniać funkcje do jakiej jest powołana gmina, czyli zadania własne gminy, np. boiska są zlokalizowane na gruntach rolnych dlatego nie mogą być przekazane nieodpłatnie gminie. Może to nastąpić dopiero wtedy gdy grunt stanie się boiskiem. Wtedy można wystąpić o przekazanie.


Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał, czy inwestycje przeprowadzone w 2010 roku dotyczące remontów pięciu świetlic w ramach PROW są zakończone?


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że zadania, które były realizowane w pierwszej transzy były ograniczone z uwagi na możliwości finansowe, więc realizowano to co najpotrzebniejsze.


Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał, co zrobiono w świetlicy w Marzeninie, a co jeszcze należałoby zrobić?


radna Bożena Nowacka powiedziała, że rozbudowano świetlicę, zrobiono sanitariaty oraz docieplono dach. Świetlica jest niewykończona jednak może funkcjonować. Ważne jest to by zrobić ogrodzenie i parking. Świetlica wymaga dokończenia jednak może udało by się to zrealizować z funduszu, który co roku otrzymuje wieś, ponieważ pewne rzeczy będą robione własnym sumptem.


Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym powiedział, że na remonty przeznaczone mogą być pieniądze z funduszu świetlicowego, natomiast na wyposażenie z funduszu sołeckiego.


Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał, co zrobiono w świetlicy w Sędziwojewie, a co jeszcze należałoby zrobić?


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że zaplanowane inwestycje zostały wykonane.


Marek Przyjemski, starszy specjalista ds. promocji i kultury w referacie promocji powiedział, że przy planowaniu wniosków pewnych rzeczy nie da się przewidzieć, ujawniają się dopiero w trakcie prac. Staraliśmy się zaplanować i zrealizować to co jest najważniejsze, czyli np. remont dachu. Dodał, że są świetlice, które mimo nakładu finansowego są w strasznym stanie, ponieważ mieszkańcy ich nie użytkują.

Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał, co zrobiono w świetlicy w Chwalibogowie, a co jeszcze należałoby zrobić?


radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że w Chwalibogowie zaplanowane było utwardzenie placu przed świetlicą.


Marek Przyjemski, starszy specjalista ds. promocji i kultury w referacie promocji powiedział, że jest podpisana umowa i utwardzenie placu przed świetlicą w Chwalibogowie zostanie zrealizowane kiedy poprawią się warunki pogodowe.


Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał, co zrobiono w świetlicy w Gozdowie, a co jeszcze należałoby zrobić?


Kazimierz Szymkowiak, inspektor w referacie inwestycyjnym powiedział, że w Gozdowie zaplanowany i zrealizowany został remont dachu oraz drobne prace wewnątrz świetlicy.


radna Bożena Nowacka zapytała, czy w innych miejscowościach planuje się utwardzenie placu przed świetlicą?


Marek Przyjemski, starszy specjalista ds. promocji i kultury w referacie promocji powiedział, że jest to uzależnione od środków. Limit środków z małych projektów dla gminy wynosi 100 tys zł z czego wykorzystaliśmy 81 tys, więc zostało nam tylko 19 tys, które możemy przeznaczyć na małe projekty, dlatego też możemy planować tylko drobne zakupy i remonty. Gmina może pozyskać środki także poprzez organizacje pozarządowe jak OSP, lokalne stowarzyszenia, itp., które mogą realizować wiele małych projektów na wsiach.


radna Bożena Nowacka zapytała, jaka kwota z prawie 1 mln 350 tys zł są to środki UE?


Marek Przyjemski starszy specjalista ds. promocji i kultury w referacie promocji powiedział, że jest to ok. 50-60%. Dodał, że poza 19 tys zł, które pozostały na małe projekty w tym roku będzie jeszcze następny nabór wniosków do środków z LGD, z czego planujemy budować boiska lub ścieżki rowerowe.


Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że złożony był projekt na mini Orliki Węgierki-Bierzglinek, który nie może być realizowany ze względu na brak uregulowań gruntowych w Węgierkach.


Marek Przyjemski, starszy specjalista ds. promocji i kultury w referacie promocji powiedział, że jeśli uda się uregulować kwestie gruntowe w Węgierkach to będzie można złożyć wniosek ponownie.


Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że w Bierzglinku nie ma problemów dotyczących regulacji gruntu, a takie są w Węgierkach i w związku z tym, że we wniosku zapisane są te dwie miejscowości budowa boiska w Bierzglinku jest niemożliwa.


Marek Przyjemski, starszy specjalista ds. promocji i kultury w referacie promocji powiedział, że będzie można złożyć wniosek tylko dla Bierzglinka.


radna Bożena Nowacka zapytała, gdzie zaplanowano budowę boisk?


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że w Bierzglinku, Węgierkach, Marzeninie i Grzybowie.


Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał, czy w Węgierkach jest szansa szybkiego uregulowania własności gruntu lub budowy boiska w innym miejscu?

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że nie ma możliwości wybudowania boiska w innym miejscu, ponieważ nie ma innych terenów gminnych na których można by wybudować boisko.


Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński zapytał, czy zaczęto procedurę pozyskania tych gruntów?


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że sprawą zajmuje się Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury. Dodał, że w Węgierkach sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ dotyczy nierozstrzygniętych spraw spadkowych. Nie ma partnera do rozmów.


radna Bożena Nowacka zapytała, czy sprawę taką rozstrzyga się w sądzie?


Kazimierz Szymkowiak, inspektor w referacie inwestycyjnym powiedział, że tak jednak trwa to bardzo długo.


radna Bożena Nowacka zapytała, czy brak uregulowań prawnych jest zagrożeniem dla istnienia świetlicy?


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że nie można przeprowadzić żadnego remontu, a fakt, iż nie ma spadkobiercy powoduje, że nie ma się do kogo zwrócić by te sprawę uregulować.


radna Bożena Nowacka zapytała, jak wygląda sytuacja w Stanisławowie i Kleparzu.


Marek Przyjemski starszy specjalista ds. promocji i kultury w referacie promocji powiedział, że nie ma jeszcze planu odnowy miejscowości ze Stanisławowa. Natomiast w Kleparzu sytuacja jest lepsza niż kiedyś. Dodał, że problem jest w Sokołowie.


Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym powiedział, że w Sokołowie prawdopodobnie nie będzie świetlicy, ponieważ budynek, w którym się mieści ma przejąć Matteo.


radny Waldemar Bartkowiak zapytał, z jakich środków sołtys powinien dbać o boisko, ponieważ utrzymanie boisk jest kosztowne?


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że z funduszu sołeckiego.


radna Bożena Nowacka zapytała, czy są plany odnośnie budynku przy szkole w Marzeninie?

Czy planuje się zburzenie lub sprzedaż?


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że jeżeli mieszkańcy złożą pismo do gminy z prośbą by to zburzyć to napewno będzie się można nad tym zastanowić.


Kazimierz Szymkowiak, inspektor w referacie inwestycyjnym powiedział, że budynek ten jest zagrożeniem.


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że w 1992, czy 1993 roku odbyło się spotkanie z ówczesnym dyrektorem ZOS i mieszkańcami i wtedy dyrektor powiedział, że w Marzeninie nigdy nie było i nie będzie planu ośrodka zdrowia. Tak więc winni są ci którzy zaczęli budować bez zgody i uzgodnień.


radna Bożena Nowacka zapytała, czy jest możliwość sprzedaży tego budynku?


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że trzeba będzie się zorientować, natomiast będzie to zapewne trudne, ponieważ jest to budynek w złym stanie i złączony z budynkiem szkoły. Najtaniej będzie zburzyć ten budynek.


radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że w 2001 roku komisja mieszkaniowa chciała przejąć ten budynek i przeznaczyć na lokale mieszkalne. Pomysł został zaakceptowany jednak grupa mieszkańców sama wytypowała osoby, które miałyby otrzymać te mieszkania, na co pozostała społeczność się nie zgodziła.Radny Sylwester Jałoszyński wnioskuje by w budynku gdzie znajduje się świetlica wiejska w Chwalibogowie przyśpieszyć wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej.Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że trzeba interweniować w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej by uzgodniono z PWiK realizację podłączenia. Dodał, że wpływ na taką sytuację mają także warunki atmosferyczne. Powiedział, że PWiK nie zawsze dysponuje też odpowiednimi środkami, jednak zostanie to sprawdzone.


Robert Klimczak, kierownik referatu komunalnego powiedział, że zorientuje się w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej, czy można tę sprawę przyśpieszyć.


radna Bożena Nowacka powiedziała, że w Białężycach jest gaz ziemny i mieszkańcy chcieliby się podłączyć jednak nie wszyscy mieszkańcy skłonni są do poniesienia takich kosztów, w związku z czym zapytała, czy jest możliwość pozyskania dofinansowania?


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że ze strony gminy nie. Dodał, że być może występując prywatnie z wnioskiem o dofinansowanie na zmianę kotłowni byłaby taka możliwość.


Kazimierz Szymkowiak, inspektor w referacie inwestycyjnym powiedział, że trzeba sprawdzić program dofinansowania na stronie WFOŚ.


radna Bożena Nowacka powiedziała, że zastanawiała się, czy składając wniosek o dofinansowanie na zmianę systemu ogrzewania na bardziej ekologiczny można by pozyskać środki.Pkt. 4

Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym powiedział, że w 2010 roku straż pożarna wyjeżdżała ponad 100 razy w sprawie podtopień zagrażających bezpieczeństwu.

W Noskowie najbardziej zagrożone były dwa gospodarstwa,

W Bierzglinku siedem posesji na ul. Wierzbowej i Bukowej,

W Sołecznej została zalana cała droga przejazdowa,

W Chociczy Małej dwie posesje,

W Sokołowie całe osiedle domków jednorodzinnych,

W Gulczewku jedno gospodarstwo,

W Nowym Folwarku ul. Skrajna, Główna, Cicha, cała tzw. „Gośkówka”,

W Psarach Polskich posesje przy ul. Czerniejewskiej,

W Psarach Małych ul. Długa i Dojazdowa,

W Bierzglinie posesje od str. drogi 92 po lewej stronie.


radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że w Bierzglinku są podtopienia, ponieważ został zasypany rów.


Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym powiedział, że rozmawiał z panem Kosteckim, który powiedział, że jeśli tylko będzie taka możliwość spróbują połączyć zbiornik, dzięki czemu zmniejszy się zagrożenie podtopień.


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że na obecną sytuację nakłada się wiele rzeczy. Na wielu gruntach rolnych powstały osiedla mieszkaniowe i nikt z właścicieli nie zadbał o melioracje wodne, które zostały poprzerywane fundamentami. Nikt ich nie połączył, nie udrożnił by mogły odpowiednio funkcjonować. Spółka Wodna ogranicza się do terenów rolnych i słusznie, bo prawo wodne mówi o tym, że urządzenia melioracyjne dotyczą gruntów rolnych, a nie zurbanizowanych.


radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że jest to kwestia pieniędzy.


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że na zebraniach spółek są ustalane stawki na utrzymanie sieci melioracyjnej i na działalność Spółki Wodnej wpływ mają rolnicy, jednak jej nie wykorzystują, ponieważ wszyscy chcą żeby składki były jak najniższe, co daje bardzo niską kwotę.
Dodał, że autostrada ma wszystkie rowy wyczyszczone kilka razy do roku przez spółkę dlatego, że za to płaci.
Powiedział także, że gmina też ma pewne ustalenia ze Spółką Wodną. Września jako teren zurbanizowany w wielu miejscach ma odprowadzenie do rowów otwartych, które przechodzą później na tereny wiejskie i jeżeli jest gdzieś blokada to rów ten staje się pełen co powoduje, że nie ma odpływu i następuje problem podtapiania.


radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że w miejscowości gdzie mieszka przez lata nie było melioracji, a ponadto wiele szkód powstawało przez bobry, teraz jednak rowy są wyczyszczone.


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że jest to wynik porozumienia. Aby spuścić wodę powierzchniową do rowu musimy mieć pozwolenie wodno-prawne, które wydaje starosta. W tych pozwoleniach wodno-prawnych wpisuje się różne warunki, np. że wyraża się zgodę na podłączenie do jakiegoś rowu pod warunkiem, uiszczenia do Spółki Wodnej opłaty za konserwację rowu. Dzięki temu Spółka Wodna ma pieniądze żeby ten rów utrzymywać.


radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że powinno się karać rolników, którzy zasypują rowy, a nie jest to w żaden sposób egzekwowane.


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że winny jest ten kto to zrobił i dobrze by było załatwić sprawę na zasadzie dobrosąsiedztwa, a nie karania, bo kiedy następuje wysoki poziom wód zalewany jest rolnik.


radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że dziś rolnicy mają problem ze zbiorem plonów, ponieważ pola są bardzo zalane, a problem byłby napewno mniejszy gdyby były rowy.


Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym powiedział, że rów przydrożny nie jest od tego by odprowadzać wodę z hektarów pola.


radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że owszem ale w Kaczanowie takim rowem woda spływa do głównego kanału.


Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że pozasypywane rowy niszczą drogę. Zapytał, czy jest możliwość by wyegzekwować odkopanie rowów od tych którzy je zasypują?


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że może skończyć się to na drodze sądowej.


radna Bożena Nowacka zapytała ,czy gmina może to wyegzekwować?


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że jeśli jest zgłoszenie sołtysa gmina może wezwać daną osobę do odtworzenia rowu.
Dodał, że rowy, które są wprawdzie chronią powierzchnie dróg ale nie załatwią sprawy odwodnienia nieruchomości sąsiednich.


radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że w ten sposób uratujemy drogi.Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński zaproponował by na kolejne posiedzenie komisji zaprosić pana Jana Mikiciuka, kierownika Spółek Wodnych i panią Barbarę Nizio, kierownika Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrześni oraz pana Marka Jaśkowiaka, kierownika Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koninie w sprawie wyjaśnienia kwestii melioracyjnych w gminie Września.radna Bożena Nowacka zapytała, w jakim procencie to, że rowy są zasypane mają miejsce podtopienia?


Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym powiedział, że jest tak wysoki stan wód, że woda nawet jeśli będzie miała drożność z tych rowów, z tych zbieraczy nie jest w stanie się pomieścić, ponieważ jeśli wrześnica jest pełna nie przyjmie więcej wody.


radna Bożena Nowacka zapytała, na ile pomogłoby udrożnienie rowów?


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że te podtopienia wynikają z tego, że nie ma żadnych odbiorników, przeważnie, nie ma gdzie tej wody spuścić.


radna Bożena Nowacka powiedziała, że może powinny być wybudowane zbiorniki retencyjne.


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że w Gozdowie co roku od kilku lat część rolników ma zalane łąki przez wrześnicę, która nie jest konserwowana, nikt jej nie czyści, nikt jej nie sprząta.


radna Bożena Nowacka zapytała, kto powinien to robić?


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.


Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że w Bierzglinku przy ul. Tartacznej sytuacja jest bardzo poważna, w związku z czym prosi by udrożnić ten odcinek.


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że nie jest pewien, czy jest tam spływ wody.


Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym powiedział, że nie jest pewien, czy spuszczając wodę w Bierzglinku do rowu przy Szkole nie pogorszymy sytuacji, ponieważ możemy zalać część Kaczanowa.


radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że na ul. Kościelnej jest burzówka i każdy sam pompuje wodę.


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że możemy sprawdzić, czy jest ten spływ.
Dodał, że rozważano też by wybudować rurociąg wzdłuż ul. Tartacznej ale w tych warunkach nie da się tego zrobić.


Wiesław Zieliński, inspektor w referacie komunalnym powiedział, że trwają rozmowy by uruchomić pompę wysokociśnieniową, co pozwoliłoby wypompować wodę.


radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że w Chwalibogowie przekopano kanał, nie ma problemów, ponieważ jest wszystko zrobione.


radna Bożena Nowacka zapytała, dlaczego było to możliwe w Chwalibogowie, a w innych miejscowościach nie?


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że zrobiono to latem. Tam zatkało się odprowadzenie wód deszczowych w drodze gminnej i powiatowej i to wszystko wylało na osiedle mieszkaniowe.Radna Bożena Nowacka wnioskuje by w statucie sołeckim zmienić zapis odnośnie formy głosowania, czyli by odbywało się na podobnej zasadzie jak w wyborach powszechnych.Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że statut co do wyboru sołtysa jest precyzyjny dlatego wymagałoby to zmiany uchwały Rady Miejskiej.


radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że komisja powinna się zorientować w możliwościach Spółek Wodnych? Jakim dysponują budżetem? Jaki byłby koszt doprowadzenia do odpowiedniego stanu rowów melioracyjnych? Posiadając taką wiedzę moglibyśmy zorientować się jaka jest różnica w możliwościach, a stanem faktycznym. W międzyczasie można także sprawdzić możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych na meliorację. Mając tę wiedzę trzeba by konsekwentnie w tej sprawie działać.


Przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że stąd też propozycja by zaprosić przedstawiciela Spółek Wodnych.


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że Spółki Wodne nie są też w stanie zrobić wszystkiego dobrze, ponieważ są cieki podstawowe i cieki szczegółowe. Podstawowe należą do skarbu państwa i utrzymywane są przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Często mówią, że nie mogą wyczyścić cieków szczegółowych, ponieważ nie mają gdzie tego spuścić skoro rów podstawowy jest niedrożny. Niektóre rowy są nieutrzymywane, niekonserwowane i przez to nie odchodzi woda z rowów melioracyjnych.


radna Bożena Nowacka zapytała, kto może oszacować jakie są potrzeby finansowe by udrożnić te rowy?


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że Spółki Wodne są do tego kompetentne.

Dodał, że trudna do oszacowania jest sprawa odbudowy urządzeń melioracyjnych, które są na polach, ponieważ są to urządzenia często z początku ubiegłego wieku.


radny Waldemar Bartkowiak powiedział, że w momencie kiedy będą oczyszczone rowy to urządzenia melioracyjne staną się widoczne.


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że tak i napewno wiele rzeczy zostanie uratowanych, jednak zawsze jest problem z środkami finansowymi.

radny Stefan Ogrodowicz zapytał, jakie wysokości odszkodowań wypłacają towarzystwa ubezpieczeniowe?


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego powiedział, że żadne, ponieważ rolnicy nie ubezpieczają się. Tylko w przypadkach klęsk żywiołowych rolnicy otrzymują kredyty lub pro lokatę kredytu.Pkt 5 i 6

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rozwoju wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 18.30 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


 

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Wsi
/-/radny Mirosław Zgoliński


Protokolant
/-/Jolanta Cypryańska

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.