BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14295649
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Archiwum 2001-2002
UCHWAŁA nr 60

UCHWAŁA

nr 60

ZARZĄDU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia  6 marca 2002 r.

w sprawie : zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej .

                   Na  podstawie  §  7  pkt.  4  Uchwały  Nr.XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej  we  Wrześni  z  17 grudnia 2001 r.  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września Zarząd Miasta i Gminy postanawia co następuje :

§ 1

W oparciu o pkt.4c Regulaminu Komisji Mieszkaniowej stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr 61 Zarządu Miasta i Gminy we Wrześni z dnia 18 kwietnia 2001 r., zmienia się skład osobowy Komisji Mieszkaniowej w następujący  sposób :

- odwołuje się ze składu Komisji Mieszkaniowej :

   p.Danutę Przybylską,

   p.Henrykę Karczewską,

- powołuje się do składu Komisji Mieszkaniowej :

  p.Mariannę Okoniewską,

  p.Marię Dębicką,

§ 2

Tekst jednolity regulaminu, z uwzględnieniem powyższych zmian, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący

Zarządu Miasta i Gminy Września

/-/

Maria Taciak

BURMISTRZ


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY

REGULAMIN PRACY KOMISJI MIESZKANIOWEJ

(tekst jednolity)

1.

Komisja Mieszkaniowa - zwana w dalszej treści Komisją - działa   w  oparciu  o  Ustawę  z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. Nr 71, poz. 733 ) oraz  Uchwałę  Nr.XLVIII/321/2001  Rady Miejskiej  we  Wrześni  z  17 grudnia 2001 r.  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września.

2.

a/ Podstawowym zadaniem Komisji jest decydowanie o wpisie na listy mieszkaniowe -                

    - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej .

b/ Ponadto Komisja ma kompetencje opiniodawczo-doradcze we wszelkich sprawach

    związanych z przydzielaniem mieszkań komunalnych .

3. Do zakresu działania Komisji należy w szczególności :

  - opiniowanie kompletnych wniosków o przydział lokalu komunalnego i ich kwalifikacja na

    gminne listy mieszkaniowe .

  - weryfikacja rejestru osób kwalifikujących się do przydziału lokalu socjalnego  

     prowadzonego przez Wydział Komunalno-Mieszkaniowy.

  - opiniowanie zamiany lokali mieszkalnych

  - przedkładanie Burmistrzowi propozycji przydziału lokalu

  - dokonywanie wizji lokalnej w mieszkaniu wnioskodawcy przed ujęciem wniosku na liście  

    mieszkaniowej lub liście lokali socjalnych .

4.

a/ Komisja składa się z 4 - 7 osób

b/ Komisję powołuje Zarząd Miasta i Gminy spośród listy osób zaproponowanej przez  

    Burmistrza Miasta i Gminy.

c/ Corocznie, począwszy od 2000 r., następuje wymiana co najmniej jednej osoby ze składu

    Komisji. Wymianie podlegają osoby z najdłuższym  stażem pracy w Komisji.

d/ Przewodniczącego Komisji wybiera Burmistrz Miasta i Gminy.

e/ Skład osobowy Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. Komisja zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz w miesiącu.

6. Dla ważności postanowień Komisji wymagana jest 50% składu osobowego .

7.

a/ W pracach Komisji uczestniczy bez prawa głosu przedstawiciel Wydziału Komunalno-

    Mieszkaniowego.

b/ Wydział Komunalno-Mieszkaniowy przygotowuje materiały konieczne na posiedzenia

    Komisji .

8.

a/ Komisja sporządza gminną listę lokali mieszkalnych i gminną listę lokali socjalnych, każda z nich obejmuje do piętnastu wnioskodawców.

b/ Umieszczenie na liście wymaga krótkiego uzasadnienia .

9. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów .

10.Członkowie Komisji Mieszkaniowej otrzymują wynagrodzenie miesięczne w  wysokości 20% najniższego wynagrodzenia krajowego określonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

11.Posiedzenia Komisji są protokołowane .


                                                                            ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

                            

Skład osobowy Komisji Mieszkaniowej

1/ Sylwester Jałoszyński           - przedstawiciel Rady Miejskiej; 

2/ Aniela Nowak                     - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej ;

3/ Maria Dębicka                    - przedstawiciel Związków Zawodowych;

4/ Władysław Kosmala            - przedstawiciel Społeczności Wiejskiej ;

5/ Grzegorz Strzelczyk             - przedstawiciel Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ;

6/ Marianna Okoniewska         - przedstawiciel Związku Emerytów i Rencistów;  

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.