BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14296251
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne ( Dz. U. Nr 93, poz. 592) Burmistrz Miasta i Gminy Września ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert:

„Na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii, psychoedukacji oraz rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu z terenu Miasta i Gminy Września na rok 2011”.

Do konkursu mogą przystąpić oferenci, o których mowa w art. 35 ust.1 ustawy z 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r.
Nr 14 poz.89 z późn. zm.)

I. Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii, psychoedukacji oraz rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu- szacunkowo dla 1000 os. z terenu Miasta i Gminy Września-, a w szczególności realizacja:
1. programu pogłębionego dla osób uzależnionych i współuzależnionych – sesje psychoterapii grupowej i indywidualnej,
2. programu terapeutyczno – socjalizacyjnego dla młodzieży eksperymentującej
i ich rodzin sesje rodzinne i indywidualne,
3. warsztatów edukacyjno – rozwojowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
4. maratonów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych
dla liczby 1000 osób (szacunkowo).

II. Umowa zostanie zawarta na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2011 r. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych nie wcześniej niż 14.02.2011r.

III. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi konkursu, w tym z projektem umowy można się zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1, 62- 300 Września pokój nr 37, w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00, wtorek – piątek w godzinach od 7.00 do 15.00, lub telefonicznie pod numerem tel. (061) 640 39 40.

IV. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert
na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii, psychoedukacji oraz rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu
z terenu Miasta i Gminy Września” w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1 w Biurze Obsługi Interesanta w terminie do 8.02.2011r. do godziny 15.00.
Oferty złożone po upływie terminu zostaną Oferentom zwrócone bez otwierania. Oferta powinna zawierać informacje określone w § 8. ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne tj:
1) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
2) dane o oferencie:
a)nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
b)imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu – w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 35 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy,
3) określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności,
4) wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych,
5) proponowaną kwotę należności za realizację zamówienia, z ewentualną kalkulacją elementów należności,
6)proponowany czas trwania umowy.”
7)oświadczenie oferenta o niepokrywaniu w/w świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia

V. Otwarcia ofert dokona powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Września Komisja Konkursowa w dniu 9.02.2010r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni – sala sesyjna.

VI. Tryb pracy Komisji Konkursowej określa rozporządzenie Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

VII Oferenci są związani ofertą w okresie 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VIII. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny oraz rozszerzania lub zawężenia przedmiotu zamówienia.

IX. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie
z § 16 i § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne ( Dz. U. Nr 93, poz. 592).

X.Proponowana kwota należności za realizację zamówienia wynosi 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.