BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14287877
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Podatki lokalne
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w 2011 roku
 

    Uchwała Nr III/34/2010

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 29 grudnia 2010 r.


w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.


Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku, nr 95, poz. 613 - tekst jednolity ze zm), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 – tekst jednolity ze zmianami), art.6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 - tekst jednolity ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się następujące wzory formularzy deklaracji w których będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatków:

  1. deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości – załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (DN-1),

  2. deklaracja w sprawie podatku rolnego – załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (DR-2),

  3. deklaracja w sprawie podatku leśnego – załącznik nr 3 do niniejszej uchwały (DL-3).
§ 2. Określa się następujące wzory formularzy informacji w których będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatków:


  1. informacja w sprawie podatku od nieruchomości – załącznik nr 4 do niniejszej uchwały (IN-4),

  2. informacja w sprawie podatku rolnego – załącznik nr 5 do niniejszej uchwały (IR-5),

  3. informacja w sprawie podatku leśnego – załącznik nr 6 do niniejszej uchwały (IL-6).§ 3. Określa się następujące wzory załączników do deklaracji w których będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatków:
1.1.) załączniki do deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości:


a/ załącznik nr 7 do niniejszej uchwały (DN- 1. ,Z.1),

b/ załącznik nr 8 do niniejszej uchwały (DN- 1. ,Z.2),

c/ załącznik nr 9 do niniejszej uchwały (DN-1. ,Z.3),

d/ załącznik nr 10 do niniejszej uchwały (DN-1. ,Z.4).


1.2.) załączniki do deklaracji w sprawie podatku rolnego:


a/ załącznik nr 11 do niniejszej uchwały (DR-2., Z.1),

b/ załącznik nr 12 do niniejszej uchwały (DR-2., Z.2),

c/ załącznik nr 13 do niniejszej uchwały (DR-2., Z.3),

d/ załącznik nr 14 do niniejszej uchwały (DR-2., Z.4).


1.3) załączniki do deklaracji w sprawie podatku leśnego:

a/ załącznik nr 15 do niniejszej uchwały (DL-3., Z.1),

b/ załącznik nr 16 do niniejszej uchwały (DL-3., Z.2),

c/ załącznik nr 17 do niniejszej uchwały (DL-3., Z.3).§ 4. Określa się następujące wzory załączników do informacji w których będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatków:


1.1/ załączniki do informacji w sprawie podatku do nieruchomości:


a/ załącznik nr 18 do niniejszej uchwały (IN-4., Z.1),

b/ załącznik nr 19 do niniejszej uchwały (IN-4., Z.2),

c/ załącznik nr 20 do niniejszej uchwały (IN-4., Z.3).


1.2/ załączniki do informacji w sprawie podatku rolnego:


a/ załącznik nr 21 do niniejszej uchwały (IR-5., Z.1),

b/ załącznik nr 22 do niniejszej uchwały (IR-5., Z.2),

c/ załącznik nr 23 do niniejszej uchwały (IR-5., Z.3).


1.3/ załączniki do informacji w sprawie podatku leśnego:


a/ załącznik nr 24 do niniejszej uchwały (IL-6., Z.1),

b/ załącznik nr 25 do niniejszej uchwały (IL-6., Z.2).§ 5. Traci moc uchwała nr XVIII/241/08 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.§ 7. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w holu Urzędu Miasta i Gminy oraz opublikowanie w biuletynie „Wieści z Ratusza”.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

-//-

Bożena Nowacka

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr III/34/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.


Niniejsza uchwała zmienia obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Września wzory formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku ustawy z dnia 24 września 2010 roku o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z dnia 30 listopada 2010 roku, Nr 225, poz. 1461), która wprowadziła zmiany w treści art. 5 ust. 1, pkt 2, lit d wyżej cytowanej ustawy. Przedmiotowa zmiana dotyczy nowego określenia jednej z kategorii przedmiotów opodatkowania tj. budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Wskutek tejże zmiany ustawodawca zastąpił zapis: „od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych” na zapis: „od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń”. Ze względu na niezgodność zapisu uchwały Rady Miejskiej we Wrześni z wyżej opisaną nowelizacją zaszła konieczność zmiany uchwały i dostosowania jej treści do nowych zapisów dokonanych przez ustawodawcę.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.