BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13695351
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-04-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA nr III/24/2010

UCHWAŁA nr III/24/2010
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 29 grudnia 2010 r.w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2011 na terenie Miasta i Gminy Września.


Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, ze zmianami) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:


§ 1. Obniża się średnią cenę skupu 1 kwintala żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2010 roku, ogłoszoną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2011 na obszarze Miasta i Gminy Września, do wysokości: 36,00 zł.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w holu Urzędu Miasta i Gminy oraz opublikowanie w biuletynie „Wieści z Ratusza”.§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka
Uzasadnienie do uchwały nr III/24/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2010 r. W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2010 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2011 na terenie gminy Września

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – o podatku rolnym - Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 – tekst jednolity ze zm.) - Rada Miejska jest uprawniona do obniżenia cen skupu określonych w ustępie 2 cytowanej wyżej ustawy, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Zgodnie z treścią Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku – cena ta wyniosła: 37,64 zł za 1 dt. Gdyby zastosować tą cenę jako podstawę obliczenia podatku rolnego, podatek rolny od 1-go hektara przeliczeniowego gruntów wyniósłby: 94,10 złotych (2,5 kwintali x 37,64 zł). Rada Miejska mając na uwadze niską dochodowość produkcji rolnej oraz trudną sytuację materialną rolników postanowiła średnią cenę skupu żyta dla potrzeb naliczenia podatku rolnego na rok 2011 obniżyć do kwoty: 36,00 złotych.Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.