BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13697493
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-04-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr III/22/2010

UCHWAŁA Nr III/22/2010
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 29 grudnia 2010 r.w sprawie: szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.


Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.1 Uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników.


2. Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia finansowane są ze środków budżetu Miasta i Gminy Września.


3. Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane zawodnikom reprezentującym lub promującym Wrześnię.


4. Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Września z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek klubu sportowego, szkoły działającej na terenie Miasta i Gminy Września lub Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni.


STYPENDIA


§ 2.1. Stypendium może otrzymać zawodnik, który bierze udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu, który:


a) został zakwalifikowany do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu lub

b) został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata, lub

c) został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach Europy, lub

d) został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich.


  2. Stypendium przyznaje się na okres do 12 miesięcy.


  3. Stypendium wynosi maksymalnie 2.000 zł brutto miesięcznie.

4. Wysokość stypendium jest uzależniona od szczególnych osiągnięć we współzawodnictwie sportowym zawodnika oraz od kosztów związanych z uprawianą dyscypliną sportu i każdorazowo określa je Burmistrz.


§ 3.1. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:


 1. dane wnioskodawcy,

 2. dane kandydata do stypendium,

 3. osiągnięcia sportowe kandydata do stypendium,

 4. uzasadnienie wniosku o stypendium sportowe,

 5. plan startów i przygotowań na najbliższe 12 miesięcy,

 6. miejscowość, datę sporządzenia wniosku oraz podpis wnioskodawcy.


2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.


3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 4. Stypendium wypłacane jest za dany miesiąc w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.


§ 5.1. Zawodnik otrzymujący stypendium jest zobowiązany realizować przedłożony z wnioskiem plan startów i przygotowań.


2. Zawodnik jest zobowiązany do godnego reprezentowania Miasta i Gminy Września.


§ 6. Zawodnik zostaje pozbawiony stypendium w następujących przypadkach:


 1. został czasowo zdyskwalifikowany,

 2. został zawieszony w prawach zawodnika,

 3. w innych uzasadnionych przypadkach z przyczyn zawinionych przez zawodnika.


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA


§ 7.1. Nagrody i wyróżnienia może otrzymać zawodnik, który osiągnął wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.


2. Za wysokie osiągnięcia sportowe mogą być przyznane nagrody pieniężne do wysokości 3.000 zł brutto.


3. Wysokość nagrody jest uzależniona od szczególnych osiągnięć sportowych zawodnika oraz od kosztów związanych z uprawianą dyscypliną sportu.


4. Wyróżnienia mogą być przyznawane w postaci statuetek, odznak, nagród rzeczowych wraz z listem gratulacyjnym.


§ 8.1. Wniosek o przyznanie nagrody i wyróżnienia powinien zawierać:


  a) dane wnioskodawcy,

  b) dane kandydata do nagrody lub wyróżnienia,

  c) osiągnięcia sportowe kandydata do nagrody lub wyróżnienia,

  d) uzasadnienie wniosku do nagrody lub wyróżnienia,

  e) miejscowość, datę sporządzenia wniosku oraz podpis wnioskodawcy.

  2. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym zawodnik uzyskał wysoki wynik sportowy.

3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia.


4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.


§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka


Uzasadnienie.


Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) organ stanowiący jednostkę samorządu terytorialnego w drodze uchwały określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień finansowanych ze środków budżetu Miasta i Gminy Września.
Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego i finansowane z budżetów tych jednostek.
Podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską we Wrześni umożliwi, organowi wykonawczemu Miasta i Gminy Września – Burmistrzowi, przyznawanie stypendiów, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe dla zawodników reprezentujących i promujących Miasto i Gminę Września.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.