BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14287992
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Podatki lokalne
Obowiązujące wzory deklaracji i informacji w latach 2009-2010
 

UCHWAŁA nr XVIII/241/08
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 7 listopada 2008 roku


w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.


Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku , Nr 121, poz. 844 – tekst jednolity ze zm: Dz.U.z 2005r. Nr 143, poz. 1199, M.P. z 2006r. Nr 72, poz. 721, M.P.z 2006r. Nr 75, poz. 758, Dz.U.z 2006r. , Nr 220, poz.1601, Dz.U. z 2006r.,Nr 225, poz.1635, Dz.U.z 2006r., Nr 249. poz.1828, Dz.U. z 2006r., Nr 251, poz.1847, Dz.U. z 2006r. Nr 245, poz. 1775, M.P. z 2007r., Nr 47, poz.557, M.P. z 2007r. Nr 76, poz.813, Dz.U.z 2006r. Nr 249, poz. 1828, Dz.U.z 2008r., Nr 93, poz. 585, Dz.U. z 2008r., Nr 116, poz. 730), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity – Dz.U.z 2006 r. Nr 136, poz. 969, ze zmianami: Dz.U.z 2005 r., Nr 143, poz. 1199, Dz.U.z 2006r., Nr 191, poz.1412, Dz.U.z 2006r., Nr 249, poz. 1825, Dz.U. z 2006r., Nr 245, poz.1775, Dz.U. z 2007r., Nr 109, poz. 747, Dz.U.z 2008r, Nr 116, poz. 730), art.6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Dz. U. z 2002r., Nr 216, poz. 1826, Dz.U.z 2005r., Nr164, poz. 1365, Dz.U.z 2005r., Nr 179, poz. 1484, Dz.U. z 2005r., Nr 143, poz.1199. Dz.U. z 2006r., Nr 249, poz.1825, Dz.U.z 2006r. Nr 245, poz.1775, Dz.U.z 2008r., Nr 116, poz. 730), uchwala się co następuje:

§ 1

Określa się następujące wzory formularzy deklaracji w których będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatków:

1) deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości – załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (DN-1),

2) deklaracja w sprawie podatku rolnego – załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (DR-2),

3) deklaracja w sprawie podatku leśnego – załącznik nr 3 do niniejszej uchwały (DL-3).

§ 2

Określa się następujące wzory formularzy informacji w których będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatków:

1) informacja w sprawie podatku od nieruchomości – załącznik nr 4 do niniejszej uchwały (IN-4 ),

2) informacja w sprawie podatku rolnego – załącznik nr 5 do niniejszej uchwały (IR-5),

3) informacja w sprawie podatku leśnego – załącznik nr 6 do niniejszej uchwały (IL-6).

§ 4

Określa się następujące wzory załączników do deklaracji w których będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatków:

1.1.) załączniki do deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości:

a/ załącznik nr 7 do niniejszej uchwały (DN- 1. ,Z.1),

b/ załącznik nr 8 do niniejszej uchwały (DN- 1. ,Z.2 ),

c/ załącznik nr 9 do niniejszej uchwały (DN-1. ,Z.3),

d/ załącznik nr 10 do niniejszej uchwały (DN-1. ,Z.4.).

1.2.) załączniki do deklaracji w sprawie podatku rolnego:

a/ załącznik nr 11 do niniejszej uchwały (DR-2., Z.1.),

b/ załącznik nr 12 do niniejszej uchwały (DR-2., Z.2.),

c/ załącznik nr 13 do niniejszej uchwały (DR-2., Z.3.),

d/ załącznik nr 14 do niniejszej uchwały (DR-2., Z.4.).

1.3) załączniki do deklaracji w sprawie podatku leśnego:

a/ załącznik nr 15 do niniejszej uchwały (DL-3., Z.1.),

b/ załącznik nr 16 do niniejszej uchwały (DL-3., Z.2.),

c/ załącznik nr 17 do niniejszej uchwały (DL-3., Z.3.),

§ 5

Określa się następujące wzory załączników do informacji w których będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatków:

1.1/ załączniki do informacji w sprawie podatku do nieruchomości:

a/ załącznik nr 18 do niniejszej uchwały (IN-4., Z.1.),

b/ załącznik nr 19 do niniejszej uchwały (IN-4., Z.2.),

c/ załącznik nr 20 do niniejszej uchwały (IN-4., Z.3.).

1.2/ załączniki do informacji w sprawie podatku rolnego:

a/ załącznik nr 21 do niniejszej uchwały (IR-5., Z.1.),

b/ załącznik nr 22 do niniejszej uchwały (IR-5., Z.2.),

c/ załącznik nr 23 do niniejszej uchwały (IR-5., Z.3.).

1.3/ załączniki do informacji w sprawie podatku leśnego:

a/ załącznik nr 24 do niniejszej uchwały (IL-6., Z.1.),

b/ załącznik nr 25 do niniejszej uchwały (IL-6., Z.2.),

§ 5

Traci moc uchwała nr XXXVI/362/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości składanych przez podatników będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostkami Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych osobami fizycznymi które wraz z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej są współwłaścicielami lub posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 7

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w holu Urzędu Miasta i Gminy oraz opublikowanie w biuletynie „Wieści z Ratusza”.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/ Bożena Nowacka

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XVIII/241/08 z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny składanych przez podatników będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostkami Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych oraz osobami fizycznymi które wraz z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej są współwłaścicielami lub posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych.


Niniejsza uchwała zmienia obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Września wzory formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Niniejsze wzory wprowadzają większą przejrzystość, zawierają szereg danych niezbędnych do wymiaru i poboru poszczególnych podatków a także uwzględniają zmiany obowiązujących przepisów zwłaszcza w kwestii zwolnień z podatku

ZAŁĄCZNIKI:
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.