BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14269162
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w gminie Września

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 193.000 Euro na:

Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie dróg i innych terenów gruntowych w gminie Września


CPV: 45.23.60.00-0


Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.


Czas trwania zamówienia: 31 grudnia 2011 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są: Robert Klimczak – Kierownik Ref. Komunalnego pok. 6 tel. 061 64-40-61 oraz Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl


Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać
w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami: http://www.wrzesnia.pl/pliki-przetarg/naprawa_konserwacja_i_biezace_utrzymanie_drog.rar


Wadium:

część 1 – 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

część 2 – 3.000 zł ( słownie: trzy tysiące złotych)

część 3 – 2.000 zł ( słownie: dwa tysiące złotych)


Otwarcie ofert nastąpi 4 stycznia 2011 r w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 o godz. 11.00


Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 – biuro obsługi interesanta, do dnia 4 stycznia 2011 r. do godz. 10.45.


Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

KRYTERIUM OCENY OFERT:

CENA – 100 %


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) dysponowania odpowiednimi potencjałem technicznym:


Wyszczególnienie

Równiarki samobieżne

/ szt /

Walec

/szt./

Frezarka/ ścinarka samobieżna do mechanicznej ścinki poboczy / szt /

Samochody samowyładowcze / szt. /

1

2

3

4

5


Całość zamówienia:

2

1

1

2


Poszczególne części:

Część 1 – usługi równania w granicach miasta

1

1

-

-

Część 2 – usługi równania poza granicami miasta

1

1

-

-

Część 3 – usługi ścinania zawyżonych poboczy

-

-

1

2Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 372245-2010 w dniu 27.12.2010

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.